Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Irinaki pu Tikai ia Iehova!

Irinaki pu Tikai ia Iehova!

“E irinaki iaia, e te au tangata e, i te au tuatau katoa!”​—SALAMO 62:8.

1-3. Eaa te tumu i papu ei ia Paulo e ka rauka iaia i te irinaki ia Iehova? (Akara i te tutu mua o teia atikara.)

AKAMANAKO ana e ko koe tetai Kerititiano i Roma i te anere mataiti mua. E tuatau kino tikai te reira. Kua takinokinoia te au Kerititiano e to Roma. Kua akaapa to Roma ia ratou no te tutungi anga i tetai ai maatamaata i roto ia Roma e no te makitakita anga i te tangata. E maata te au taeake e te au tuaine Kerititiano i tapekaia. Tetai pae, kua tamateia e te au manu taetaevao. Tetai atu, kua patiatia ki runga i te rakau e kua taʼuia ratou ki te ai ei turama i te po. I te au rā ravarai, kua kite koe e penei ka tupu teia kia koe.

2 I taua tuatau ngata tikai, kua tiriaia te apotetoro ko Paulo ki roto i te are tapekaanga. Penei kua manako aia e me ka tauturu tona au taeake Kerititiano iaia, no te mea kua akamaara aia i tetai atianga i mua ake e kare e tangata i tauturu iaia. Inara kua rauka ia Paulo te tauturu no ko mai ia Iehova na roto i te Atu ko Iesu. Kua tata aia e: “Kua tauturu maira te Atu iaku, kua akamaroiroi maira.” Kua oronga a Iesu kia Paulo i te maroiroi tei anoanoia. Kua tata katoa a Paulo e e “akaoraia iora  au i te vaa o taua liona ra.”​—2 Timoteo 4:16, 17 * (Akara i te tataanga rikiriki i raro.)

3 Kua akamaara a Paulo i te tauturu ta Iehova i oronga kiaia i te tuatau i topa. No reira kua papu iaia e ka oronga mai a Iehova i te maroiroi tei anoanoia kia akakoromaki i tetai ua atu manamanata tana e aro atura e te au timataanga te ka tupu a te tuatau ki mua. Kua irinaki pu tikai aia i te reira e kua tata e: “Na te Atu rai e akaora iaku i te au kino katoa ra.” (2 Timoteo 4:18) Kua kite a Paulo e noatu kare e tangata e tauturu iaia, ka rauka iaia i te irinaki kia Iehova e Iesu no te tauturu. Kare aia i manako ekoko ana.

AU ATIANGA NO TATOU KIA IRINAKI IA IEHOVA

4, 5. (a) Koai te ka rauka i te oronga i te tauturu taau e anoano ra? (e) Akapeea koe me akaketaketa i toou pirianga kia Iehova?

4 Kua na roto ana ainei koe i tetai manamanata e kua manako koe e ko koe anake ua e aro atura i teia, e kare oou tauturu? Penei kua akaateaia koe mei taau ngai angaanga me kore kua tupu te au taomianga kia koe i te apii. Penei kua tu koe i tetai maki kino. Me kore kua pati koe i etai ke no te tauturu inara kua taitaia koe no te mea kare ratou i oronga mai i te tauturu tei anoanoia. E tika, te vai ra rai tetai au manamanata kare e rauka i te tangata i te akatikatika. Eaa i reira taau ka rave? Te akakite maira te Pipiria kia tatou e e “irinaki kia Iehova.” (Maseli 3:5, 6) Ka rauka ainei ia koe i te irinaki e ka tauturu mai aia ia koe? Ae! E maata te au akaraanga i roto i te Pipiria tei akapapu kia tatou e te tauturu tikai maira a Iehova i tona iti tangata.

E akariro i tetai manamanata ei atianga noou kia irinaki pu tikai ia Iehova

5 Auraka e riri me kare te tangata e oronga mai i te tauturu taau e anoano ra. Mari ra, e aru i te akaraanga o Paulo e e akariro i teia manamanata ei atianga noou kia irinaki pu tikai ia Iehova. E atianga katoa teia noou kia kite i tana tauturu i roto i toou oraanga. Te ka tupu, ka ketaketa toou irinaki i roto ia Iehova e toou pirianga kiaia.

KA ANOANOIA TATOU KIA IRINAKI IA IEHOVA

6. Eaa ra i ngata ai kia irinaki ia Iehova me aro atu tatou i tetai manamanata?

Penei te aro atura koe i tetai manamanata te akataitaia ra ia koe. Kua rave koe i taau i rauka ei akatikatika i te manamanata e kua pure koe kia Iehova kia tauturu mai. I teianei, ka meitaki ainei te turanga no te mea te irinaki ra koe e ka tauturu mai aia ia koe? Ae! (E tatau ia Salamo 62:8; 1 Petero 5:7.) Me inangaro koe i tetai pirianga meitaki kia Iehova, e mea puapinga noou kia irinaki iaia. Inara, i tetai au taime kare teia i te mea māmā ua i te rave. No teaa ra? Tetai tumu, koia oki penei kare a Iehova e pau vave mai ana i taau pure.​—Salamo 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Habakuka 1:2.

Te aroa maira a Iehova, to tatou Metua i te rangi ia tatou e kua kite aia e eaa ta tatou e anoano ra

7. Eaa te tumu kare a Iehova e pau vave ana i ta tatou au pure i te au taime ravarai?

7 Eaa te tumu kare a Iehova e pau vave  mai ana i ta tatou pure? Te akakite maira te Pipiria e ko Iehova to tatou Metua e e tamariki tatou nana. (Salamo 103:13) Kare tetai metua tane e oronga vave i te au mea ravarai ta tana tamaiti i pati mai. Kua kite te metua e ka rauka ua te tamaiti i te taui viviki i tona manako e kare aia e inangaro akaou i tana i pati. Kua kite katoa te metua i te mea meitaki roa atu no tana tamaiti, e kua kite aia e eaa ta etai ke ka manako. Kua kite aia i te au anoano o te tamaiti e te taime meitaki tikai kia oronga i tetai apinga kiaia. Naringa te metua i oronga vave i te au mea ravarai ta tana tamaiti i pati, ka riro te metua ei tavini no te tamaiti. Te aroa maira a Iehova, to tatou Metua i te rangi ia tatou. No te mea koia tei Anga mai ia tatou, kua kite aia eaa to tatou anoano e eaa te tuatau meitaki roa atu kia oronga i ta tatou i pati kiaia. E mea meitaki no tatou kia tiaki marie e kia akara e akapeea a Iehova me pau i ta tatou au pure.​—Akaaite ia Isaia 29:16; 45:9.

8. Eaa ta Iehova i taputou mai no runga i ta tatou ka rauka i te akakoromaki?

8 Akamaara katoa, te kite ra a Iehova e kua kotingaia ta tatou ka rauka i te rave. (Salamo 103:14) No reira te oronga maira aia i te maroiroi ta tatou e anoano ra. E tika, i tetai au taime ka inangaro tatou i te tuku i te au. Inara te taputou maira a Iehova e noatu e ngata roa te timataanga e kare e rauka i te akakoromaki i te reira, ka “akatupu katoa aia i te akapuanga i taua timataanga ra.” (E tatau ia 1 Korinetia 10:13.) E mea pumaana i te irinaki e kua kite a Iehova i ta tatou ka rauka i te akakoromaki.

9. Eaa ta tatou ka rave me pure tatou kia Iehova no te tauturu e kare aia e pau vave mai ana i ta tatou pure?

9 Me pure tatou kia Iehova no te tauturu e kare aia e pau vave mai ana i ta tatou pure, kia tiaki marie tatou. Akamaara e te inangaro ra a Iehova i te tauturu mai ia tatou, inara te tiaki marie nei aia no te taime meitaki roa atu kia oronga i te tauturu. Te akakite maira te Pipiria e: “E tapapa rā Iehova, kia takinga-meitaki aia ia kotou, e e tu aia ki runga kia aroa aia ia kotou: e Atua tuatua-tau oki a Iehova: e ao to ratou katoa tei tapapa marie iaia ra.”​—Isaia 30:18.

‘TE VAA O TE LIONA’

10-12. (a) Eaa ra i ngata ai i te akono i tetai o te ngutuare tangata tei maki? (e) Me irinaki koe ia Iehova i te tuatau ngata, eaa te ka tupu ki toou pirianga kiaia? Oronga mai i tetai akaraanga.

10 Penei e ngata roa toou turanga e kua aite toou manako ki to Paulo tei anoanoia kia akaoraia mai mei “te vaa o taua liona ra.” (2 Timoteo 4:17) Me tupu te reira, e mea puapinga tikai noou kia irinaki ia Iehova. Ei akaraanga, penei te akono ra koe i tetai o toou ngutuare tangata tei rokoia e te maki. Kua pure koe kia Iehova no te tauturu kia rave i te au ikianga meitaki e kia akakoromaki. * (Akara i te tataanga rikiriki i raro.) I teianei, ka rauka ia koe te  manako au no te mea kua akamaara koe e te kite maira a Iehova ia koe e te mārama ra aia i toou turanga. Nana e tauturu mai ia koe kia akakoromaki e kia vai akarongo mou kiaia.​—Salamo 32:8.

Irinaki i toou Metua i te rangi kia oronga mai i te maroiroi tei anoanoia kia vai akarongo mou kiaia

11 I tetai taime, penei i te akara anga kare a Iehova e tauturu mai ia koe. Penei kare te au taote i kite i ta ratou ka rave. Me kore kua manako koe e ka akapumaana mai te kopu tangata ia koe, inara kua akamaata atu ratou i te au manamanata. E irinaki ua rai ia Iehova kia oronga mai i te maroiroi noou. Akavaitata ua rai kiaia. (E tatau ia 1 Samuela 30:3, 6.) E oti, me kite koe e akapeea a Iehova i te tauturu anga ia koe, ka ketaketa atu toou pirianga kiaia.

12 Kua tupu te reira kia Linda. * (Akara i te tataanga rikiriki i raro.) Kua roa te tuatau i tona akono anga i tona nga metua tei maki i mua ake to raua mateanga. Karanga aia e: “I tera taime, kua ngata iaku, taku tane, e toku tungane i te kite e eaa ta matou ka rave. I tetai au taime, kua manako papu kore matou. Inara i teianei, me akara matou i tei tupu, te kite pu tikai ra matou e kua vaitata a Iehova kia matou. Nana i akamaroiroi ia matou e kua oronga mai aia i ta matou e anoano ra, noatu i te akara anga kare matou i kite eaa te ka tupu.”

13. Akapeea te irinaki anga ia Iehova i te tauturu anga ia Rhonda kia akakoromaki i te au tumatetenga?

13 Me irinaki pu tikai tatou ia Iehova, ka tauturu ia tatou kia akakoromaki i te au tumatetenga. Ko teia tei tupu kia Rhonda. Kare tana tane i te Kite no Iehova, kua inangaro aia i te akaruke ia Rhonda. I taua tuatau ra, kua tuia tona tungane i tetai maki kino tikai tei kapikiia e e lupus. E oti, i nga marama i muri mai, kua mate te tokorua a tona tungane. Te meitaki mai anga a Rhonda mei teia au tupuanga poitirere, kua akamata aia i te painia tamou. Inara kua mate tona metua vaine. Akapeea i rauka ai ia Rhonda i te akakoromaki i teia au tumatetenga? Karanga aia e: “Kua tuatua au kia Iehova i te au rā ravarai, noatu e no runga te reira i te au ikianga rikiriki. Na te rave anga i teia, kua riro mai a Iehova ei oa mou tikai noku. Kua apii katoa iaku kia irinaki kiaia kare ki runga iaku uaorai me kore ki etai ke. E kua riro te tauturu tana i oronga mai ei mea mou tikai​—kua akono meitakiia au. Tei tupu, kua rauka iaku i te angaanga kapiti kia Iehova.”

Ka riro te au tupuanga i roto i toou ngutuare tangata ei timata i toou pirianga kia Iehova (Akara i te parakarapa 14-16)

14. Akapeea a Iehova me tauturu ia koe me kua akaateaia tetai o toou ngutuare tangata mei te putuputuanga?

14 Akamanako ana i tetai atu turanga ngata. Penei kua akaateaia tetai o toou ngutuare tangata mei te putuputuanga. Kua kite koe i ta te Pipiria e akakite maira no runga i te aronga tei akaateaia. (1 Korinetia 5:11; 2 Ioane 10) Inara no toou inangaro maata no tera tangata, penei ka manako koe e ngata tikai me kore kare e rauka ia koe i te aru i te akauenga a te Pipiria. Ka irinaki ainei koe i toou Metua i te rangi kia oronga mai i te maroiroi tei anoanoia kia akarongo tamou iaia? Ka  akariro ainei koe i teia turanga ei atianga noou kia akavaitata atu kia Iehova?

15. Eaa te tumu i akarongo kore ei a Adamu kia Iehova?

15 Akapeea teia turanga i aite ei ki tei tupu ki te tangata mua kia Adamu? Kua manako ainei aia e ka rauka iaia i te akarongo kore kia Iehova e kia ora ua atu? Kare, ‘kare oki a Adamu i vavare.’ (1 Timoteo 2:14) Eaa i reira te tumu i akarongo kore ei a Adamu kia Iehova? Kua kai a Adamu i te ua rakau ta tana vaine i oronga kiaia no te mea e maata atu tona inangaro i tana vaine i tona inangaro ia Iehova. Kua akarongo aia ki tana vaine, kare ki te akauenga a Iehova.​—Genese 3:6, 17

16. Koai ta tatou ka inangaro maata roa atu, e no teaa ra?

16 Te apii maira te ikianga a Adamu e ka anoanoia tatou kia inangaro maata atu ia Iehova i to tetai ua atu tangata. (E tatau ia Mataio 22:37, 38) E me ketaketa tikai to tatou inangaro no Iehova, ka rauka ia tatou i te tauturu i te ngutuare tangata, me te tavini nei ratou ia Iehova e me kare. No reira e akaketaketa ua rai i toou inangaro no Iehova e toou irinakianga iaia. Me te manata ra koe no runga i tetai o toou ngutuare tangata tei akaateaia, e pure kia Iehova e e akakite i toou au manako. * (Akara i te tataanga rikiriki i raro.) (Roma 12:12; Philipi 4:6, 7) Noatu e te mamae tikai ra toou ngakau, e akariro i teia turanga ei atianga noou kia akaketaketa roa atu i toou pirianga kia Iehova. I reira, ka rauka ia koe i te irinaki iaia e kia kite e ka tupu ua rai te meitaki me akarongo kiaia.

 IA TATOU E TIAKI RA

Akaari i toou irinaki kia Iehova na te rave tamou anga i te angaanga tutuanga (Akara i te parakarapa 17)

17. Me rave tamou tatou i te angaanga tutuanga, eaa ta tatou ka irinaki e ka rave a Iehova?

17 Eaa ra a Iehova i akaora ai ia Paulo mei ‘te vaa o te liona’? Karanga a Paulo e: “Kia kitea ravaia te tuatua i ako aereia nei e au.” (2 Timoteo 4:17) Kua oronga katoa mai a Iehova kia tatou i te tukuanga angaanga kia tutu “i te evangelia,” e te kapiki maira aia ia tatou ei “oa rave angaanga” nona. (1 Tesalonia 2:4; 1 Korinetia 3:9) Me rave tamou tatou i te angaanga tutuanga, ka irinaki tatou e ka oronga mai a Iehova i te au mea pouroa ta tatou e anoano ra. (Mataio 6:33) E ka māmā atu no tatou kia tiaki ia Iehova kia pau mai i ta tatou au pure.

18. Akapeea koe me akatupu i te irinakianga i roto ia Iehova e me akaketaketa atu i toou pirianga kiaia?

18 No reira e akaketaketa atu i toou pirianga kia Iehova i te au rā ravarai. Me tupu tetai timataanga tei akataitaia ia koe, te akariro ra teia turanga ei atianga noou kia akavaitata atu kia Iehova. E tatau, apii, e e akamanako oonu ki runga i te Tuatua a te Atua, te Pipiria. Pure ua rai kia Iehova e kia tavini pu tikai iaia. Me rave koe i teia au mea, ka rauka ia koe i te irinaki e ka tauturu a Iehova ia koe kia akakoromaki i te au timataanga pouroa i teianei e a te tuatau ki mua.

^ para. 2 Penei kua akaoraia a Paulo mei te riona me kore tetai atu tupuanga kino.

^ para. 10 Kua neneiia te au atikara te ka tauturu i te au Kerititiano kia akakoromaki me maki ratou e kia tauturu i te aronga e akono ra ia ratou. Akara i te Awake! o Peperuare 8, 1994; Peperuare 8, 1997; Me 22, 2000; e Tianuare 22, 2001.

^ para. 12 Kua tauiia te au ingoa.

^ para. 16 Kua neneiia te au atikara ei tauturu ia tatou me akaruke tetai o toou ngutuare tangata ia Iehova. Akara i Te Punanga Tiaki o Tepetema 1, 2006, kapi 17-21, e Tianuare 15, 2007, kapi 17-20.