TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Tianuare 2015

Te uriuri ra teia itiu i te au atikara apii no Mati 2, 2015, kia Aperira 5, 2015.

Akapaapaa ia Iehova, ka Akameitakiia Koe

Akapeea te tu mareka ua me tauturu ia koe kia akakoromaki i te manamanata?

Te Tumu i Akamaara ai Tatou i te Kaikai Anga Aiai a te Atu

Akapeea koe kite ei me e manakonakoanga toou no te rangi me kore enua nei?

Akatupu i Tetai Oraanga Akaipoipo Tei Ketaketa e Tei Mataora

E rima apinga tauturu ei akatupu i te oraanga akaipoipo ketaketa e te matora.

Tuku e na Iehova e Akamatutu e e Paruru i Toou Oraanga Akaipoipo

Eaa te takainga ta te nga tokorua ka rave ei kopae i te akaturi e te kino ta te reira ka akatupu?

Ka Rauka Ainei i te Akatupu i te Inangaro Mou?

Ka apii te aronga akaipoipo e tei kore i akaipoipo i te au apiianga puapinga mei te Pee a Solomona e te tamaine Sulami.