Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kua Kite Aia “i te Mataara”

Kua Kite Aia “i te Mataara”

KO GUY HOLLIS PIERCE, tetai mema o te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova, kua akangaroi mai aia mei tona oraanga i te enua nei i te Ruirua, Mati 18, 2014. E 79 ona mataiti i tupu ei tona manakonakoanga no te tuakaouanga i runga i te rangi ei taeake no te Mesia.—Ebe. 2:10-12; 1 Pete. 3:18.

Kua anauia a Guy Pierce i Auburn, California, i Marike i te rā 6 o Noema, 1934, e kua papetitoia i te mataiti 1955. Akaipoipo aia i tana vaine akaperepere ko Penny i te mataiti 1977. Kua anau mai ta raua tamariki e no tona tu aroa takinga meitaki i te utuutu ia ratou, kua riro aia mei tetai metua rai ki te katoatoa. I te mataiti 1982, kua akamata raua ko Penny i te angaanga painia e te mataiti 1986, kua akamata te Taeake Pierce i tana angaanga ei akaaere kotinga i Marike no tetai 11 mataiti.

I te mataiti 1997, kua akamata a Guy raua ko Penny Pierce i te tavini i ko i te Betela i Marike. Kua angaanga te Taeake Pierce i roto i te Tipatimani Tavinianga, e i te mataiti 1998, kua ikiia aia ei tauturu no te Kumiti o te Pupu Akaaere tei akono i te au taeake i roto i te au opati manga i te ao katoa nei. I te mataiti 1999, Okotopa rā 2 i ko i te uipaanga mataiti, kua akakiteia e kua ikiia aia ei mema no te Pupu Akaaere. I tetai au mataiti i topa, kua tavini aia i runga i te au kumiti tukeke. Te Kumiti no te akono anga i te au taeake i roto i te au opati manga i te ao katoa nei. Te Kumiti no te akaaere anga i te au angaanga uri reo e te maani i te au puka no te au putuputuanga e no etai ke. Te Kumiti no te akaaere i te au ngai neneianga puka e te au ngai akamorianga a te Au Kite o Iehova e te Kumiti no te au akaaere o teia au kumiti.

E tangata mata katakata te Taeake Pierce e te kangakanga. E reka ana te au tu tangata iaia. Inara, ko te au tu ta te tangata i reka i roto iaia, ko tona inangaro, tu akaaka, akangateitei i te au ture e te au kaveinga a te Atua e tona akarongo mou tikai ia Iehova. E mea putuputu na Guy Pierce i te tuatua e penei kare te rā e iti mai apopo, tera ra kua kite aia e ka tupu te au taputou a Iehova e no reira kua inangaro aia i te katoatoa i teianei ao kia kite no runga i teia.

Kua angaanga maroiroi tikai te Taeake Pierce i te tavinianga ia Iehova. E akamata ana aia i te angaanga i te popongi mamaiata e tae ua atu ki te turuaipo. Kua takapini aia i teianei ao i te akamaroiroi i te au taeake e te au tuaine Kerititiano e kare aia e roiroi ana i te tauturu i te au taeake. Te au mataiti tei aereia, te maara nei i te au taeake tona tu takinga meitaki i te āriki i te au taeake, tona tu oaoa e tana akamaroiroianga no roto mai i te Pipiria.

Te ora nei rai tana vaine e ta raua tamariki e ono, pera katoa tana ai utaro e te au inarere. E maata katoa tana aronga i apii i te Pipiria tei aere mai ki roto i te tuatua mou. Na te Taeake Mark Sanderson, tetai mema o te Pupu Akaaere i oronga i te ako i ko i te Betela i Brooklyn i te Maanakai, Mati 22, 2014, i te akamaara i te oraanga o te Taeake Pierce. Kua tuatua aia no runga i te manakonakoanga o te Taeake Pierce i te aere anga ki te rangi e kua tatau aia i te au tuatua a Iesu e: “Manganui te nooanga tikai i te are o taku Metua ra: . . . E kua oti anake i te akamaneaia e au ra, ka oki mai au, e arataki ia kotou ki oku ra; ei reira katoa kotou, i te ngai e nooia e au ra. Kua kite kotou i te ngai taku e aere nei, kua kite oki kotou i te mataara.”—Ioa. 14:2-4.

E tika, kare tatou e kite akaou i te Taeake Pierce. Tera ra te rekareka nei tatou e kua kite aia “i te mataara” ki tona “nooanga tikai.”