Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kia Tapu Tatou i Roto i ta Tatou au Angaanga

Kia Tapu Tatou i Roto i ta Tatou au Angaanga

‘Kia tapu katoa kotou i ta kotou au angaanga ravarai.’—1 PETE. 1:15.

1, 2. (a) Eaa ta Iehova e tapapa maira mei tona iti tangata? (e) Eaa te au uianga ka pauia i roto i teia atikara?

KUA akauru a Iehova i te apotetoro ko Petero kia taiku mai mei roto i te puka o Levitiku e kia akamārama e ka anoanoia te au Kerititiano kia tapu mei te ngati Iseraela rai. (E tatau ia 1 Petero 1:14-16.) Mei ia Iehova Tei Tapu, te tapapa maira aia i te aronga akatainuia e te “mamoe ke atu” kia rave i ta ratou ka rauka kia tapu ratou i roto i ta ratou au angaanga ravarai.Ioa. 10:16.

2 I roto i teia atikara, ka akara tatou i tetai au kaveinga i roto i te puka o Levitiku te ka tauturu ia tatou kia kite i to te Atua turanga tapu e kia akono i te reira i roto i to tatou oraanga. Ka pau katoa tatou i teia au uianga: Eaa ta tatou i mārama no runga i te akaruke anga i te au turanga tapu o te Atua? Eaa ta te puka o Levitiku e apii maira kia tatou no runga i te turuturu anga i te turanga ngateitei o Iehova? Eaa ta tatou ka apii mai mei te au atinga ta te ngati Iseraela i oronga?

MATAKITE I TE AKARUKE I TE AU TURANGA TAPU O TE ATUA

3, 4. (a) Eaa ra te au Kerititiano ka anoanoia kia kore e akaruke i te au ture e te au kaveinga Pipiria? (e) Eaa te tumu kare tatou e akaoko me kore e akamoupuku atu i te tangata?

3 Kia akamareka ia Iehova, ka anoanoia tatou kia akono i tana au ture e tana au kaveinga e eiaa e akaruke i te reira. I teia  tuatau, kare tatou i raro ake i te Ture a Mose, inara ka tauturu taua Ture ia tatou kia mārama e eaa te mea tau e eaa te mea tau kore kia Iehova. Ei akaraanga, kua akakiteia ki te ngati Iseraela e: “Auraka koe e akaoko, auraka e akamopuku i te tamariki a toou iti-tangata na, e aroa ra koe i to tangata tupu mei toou aroa ia koe uaorai na; ko au ko Iehova.”—Levi. 19:18.

4 Kare a Iehova e inangaro ia tatou kia akaoko me kore kia akamoupuku atu i te tangata. (Roma 12:19) Me ka kopae tatou i te au ture e te au kaveinga a te Atua, ka rekareka a Satani e ka riro te reira ei akakino i te ingoa o te Atua. Noatu ka akakino mai tetai tangata ia tatou, eiaa tatou e akamou riri. Te akataka maira te Pipiria e, e “āriki karakaraea” tatou e tei ia tatou tetai apinga akaperepereia koia oki, te angaanga orometua. (2 Kori. 4:1, 7) Kare tatou e inangaro i te kapiti atu i te tu riririri ki taua apinga akaperepereia.

5. Eaa ta tatou i apii mai mei te tataanga no runga ia Aarona e te mate anga tana nga tamariki? (Akara i te tutu mua o teia atikara.)

5 I roto ia Levitiku 10:1-11, ka kite tatou no runga i tetai turanga tei akatupu i te mamae maata ki te kopu tangata o Aarona. Kua tuku mai a Iehova i te ai mei runga mai i te rangi ei tamate atu i te nga tamariki a Aarona, ko Nadaba e Abihu. E oti, kua akakite te Atua kia Aarona e tona kopu tangata e auraka ratou e aue ia raua. E timataanga pakari tikai te reira! Te akaari ra ainei koe i te tu tapu na te akatakake anga mai mei te kopu tangata me kore mei etai ke kua akaateaia mei roto i te putuputuanga?E tatau ia 1 Korinetia 5:11.

6, 7. (a) Ei tauturu ia tatou kia iki e me ka aere tatou ki tetai akaipoipo i roto i te are pure, eaa ta tatou ka akamanako na mua? (Akara i te tataanga rikiriki i raro.) (e) Ka akapeea tatou me akamārama atu i te tumu kare tatou e piri ki roto i te akaipoipoanga ka raveia i roto i te are pure?

6 Penei kare tatou e timataia mei tei tupu kia Aarona e tona kopu tangata. Inara, akapeea me ka patiia mai tatou ki te akaipoipoanga o tetai kopu tangata kare i te Kite no Iehova te ka raveia ki roto i te are pure? Kare e akauenga i roto i te Pipiria e kare tatou e akatikaia kia aere, inara ka tauturu te au kaveinga ia tatou kia rave i te au ikianga tau. *

7 Penei no ta tatou ikianga kia vai tapu e kia akamareka ia Iehova, ka kinokino te ngakau o te kopu tangata. (1 Pete. 4:3, 4) No reira, kia kore ratou e riri mai ia tatou, e mea meitaki kia akakite atu i to tatou turanga na roto i te tu takinga meitaki i mua ake ka raveia ai te akaipoipo. Ka rauka ia tatou i te akameitaki atu ia ratou no te patianga ki te akaipoipo. E oti, penei e akakite i to tatou rekareka no te nga tokorua ka akaipoipo e kare tatou e inangaro i te taakamā atu ia raua e te au manuiri no te mea kare tatou e piri ki te au angaanga ka raveia. Ko teia tetai mataara te ka tauturu ia tatou kia kore e akakinoia to tatou irinakianga e to tatou akarongo.

TURUTURU I TO IEHOVA TURANGA NGATEITEI

8. Akapeea te puka o Levitiku i te akaari mai anga i te turanga ngateitei o Iehova?

8 Te tuatua ra te puka o Levitiku no runga i to Iehova turanga ngateitei. Tere atu i te 30 taime i roto i teia puka, ka kite tatou e no ko mai i te Atua te au ture. Kua kite a Mose i teia e kua rave aia i te au mea ravarai ta Iehova i akaue kiaia kia rave. (Levi. 8:4, 5) Mei ia Mose rai, ka tau tatou kia rave i te au mea pouroa ta to tatou Atu Ngateitei ko Iehova e inangaro maira ia tatou kia rave. Noatu e ka tauturu mai te akaaerenga o te Atua ia tatou, i tetai au taime ka timataia to tatou akarongo me ko tatou anake ua. Kua tupu teia kia Iesu i roto i te metepara.  (Luka 4:1-13) Me irinaki tatou i te Atua e me turuturu i tona turanga ngateitei, kare e rauka i tetai ua atu tangata i te akakeu ia tatou kia akaruke i tona au turanga tapu e kare katoa tatou e tuku ua atu ki te mataku.—Mase. 29:25.

9. Eaa ra te iti tangata o te Atua i makitakitaia i roto i te pa enua ravarai?

9 Ka tau tatou kia tapapa e ka takinokinoia te iti tangata o te Atua i te ao katoa nei no te mea kua akakite a Iesu ki tana au pipi e: “Ei reira e tuku ei ia kotou no te mate, e ka tamate ravaia kotou; e e makitakitaia mai kotou e te pa enua ravarai i toku nei ingoa.” (Mata. 24:9) Noatu e ka makitakitaia mai tatou, ka tutu atu rai tatou i te evangeria e ka vai tapu ua rai i roto i ta tatou au angaanga. E aronga tiratiratu tatou e te mā i te pae kopapa e te tu o to tatou oraanga. E akono katoa ana tatou i te au ture o te enua. No reira, eaa ra tetai aronga i makitakita mai ei ia tatou? (Roma 13:1-7) No te mea, te kauraro ra tatou ki to tatou Atu Ngateitei ko Iehova, e kare ki etai ke. “Koia anake rai” ta tatou e akamori ana e kare rava tatou e akaruke i tana au ture tuatua tika e tana au kaveinga.—Mata. 4:10.

10. Eaa tei tupu ki tetai taeake tei akaruke i te au turanga tapu o te Atua?

10 ‘Kare tatou i to teianei ao’ no reira, kare tatou e piri ki roto i te au tamakianga e te au angaanga poritiki o teianei ao. (E tatau ia Ioane 15:18-21; Isaia 2:4.) Kua iki tetai au Kerititiano i te akaruke i te au turanga tapu o te Atua. E maata tei tataraara e kua oki mai kia Iehova. (Sala. 51:17) Inara, kare tetai pae i tataraara. Ei akaraanga, i te tuatau o te Tamaki II o te Ao, e maata te au taeake tei tiria ki roto i te au are tapekaanga i Hungary ma te kore a ratou tarevake. Kua akaputuputu mai te aronga mana e 160 taeake i raro ake i te 45 mataiti ki roto i tetai oire e kua māro ia ratou kia tomo ki roto i te vaeau. Te maataanga kua patoi ratou inara, e iva tei papau i te koreromotu vaeau e kua rave mai i te kakau tamaki. E rua mataiti i muri mai, kua māroia tetai taeake tei akaruke i te turanga tapu o te Atua kia tamate i tona au taeake akarongo mou. E ko tona uaorai tuakana tetai ia ratou! Te mea mataora, kare te au taeake tiratiratu i tamateia ana.

ORONGA I TE MEA MEITAKI ROA ATU KIA IEHOVA

11, 12. Eaa ta tatou i apii mai mei te au atinga ta te ngati Iseraela i oronga?

11 I roto i te Ture, kua akatakaia mai e eaa te au atinga ta te ngati Iseraela ka umuumuia kia oronga. (Levi. 9:1-4, 15-21) Kua anoanoia te au atinga kino kore no te mea te akatutu ra teia i te atinga apa kore o Iesu. Pera katoa, kua anoanoia te ngati Iseraela kia aru i tetai akanoonooanga taka meitaki no ta ratou au atinga ka oronga. Ei akaraanga, te akataka maira a Levitiku 12:6 eaa ta tetai metua vaine e pepe ou tana ka umuumuia kia rave: “E kia ope tona au rā tamā anga, to te tamaroa ra, e to te tamaine, e apai mai ei aia i tetai punua mamoe mataiti okotai ra ki te taunga i te ngutupa Are uipaanga ra, ei atinga karakaratio, e tetai punua rupe, e kare ra, tetai kukupa, ei tarangaara.” Noatu e e au umuumuanga taka meitaki ta Iehova, kua akaari mai te Ture i to te Atua aroa e te takinga meitaki. Ei akaraanga, me kare e rauka i te metua vaine i te oronga i tetai mamoe, ka akatikaia aia kia oronga i tetai nga kukupa me kore i tetai nga punua rupe. (Levi. 12:8) Noatu tona turanga putaua, ka akaperepere a Iehova iaia e tana i oronga, mei tana rai i akaperepere i te aronga tei oronga i te au atinga oko maata. Eaa ta tatou i apii mai mei teia?

12 Kua akamaroiroi te apotetoro ko Paulo i te au Kerititiano kia oronga ‘i te atinga akameitaki ki te Atua.’ (Ebe. 13:15) E akapera ana tatou me tuatua tatou ki te tangata  no runga i te ingoa o Iehova. Te au taeake e te au tuaine turi, e taangaanga ana ratou i te reo akairo ei akameitaki i te Atua. Te au Kerititiano kare e rauka i te aere ki vao i te tutu aere, e akapaapaa ana ratou ia Iehova na roto i te tata reta, te akakitekite na runga i te tereponi, e te tuatua anga ki te au manuiri te ka aere mai ki to ratou ngutuare. Tei runga i te turanga o to tatou kopapa no te maata i ta tatou ka rauka i te rave ei akapaapaa ia Iehova, inara kia riro ta tatou ka oronga ei mea meitaki roa atu.—Roma 12:1; 2 Timo. 2:15.

13. Eaa tatou ka ripoti ei i to tatou ora i roto i te angaanga orometua?

13 No to tatou inangaro ia Iehova, ka mataora tatou i te oronga i te au atinga akameitaki kiaia. (Mata. 22:37, 38) Inara, eaa to tatou tu me patiia kia tata i to tatou ora i roto i te angaanga orometua i te au marama? Kia inangaro tatou i te rave i teia no te mea na roto i teia mataara e akaari ei tatou i te tu akono i te Atua. (2 Pete. 1:7) Tera ra, eiaa e manako e ka anoanoia tatou kia akapou maata i te taime i roto i te angaanga orometua kia maata atu to tatou ora. Ko te tika, me kare e rauka i tetai papuritia i te rave maata i te angaanga tutu no te turanga o tona kopapa, ka rauka iaia i te tāre e 15 miniti. No te mea, ko tana mea meitaki roa atu teia i rauka i te rave, mataora a Iehova i te reira. Kua kite a Iehova i te inangaro maata o te au taeake e te au tuaine i te tavini iaia ei Au Kite nona. Mei te ngati Iseraela rai i taito, noatu to ratou turanga putaua kua oronga ratou i tetai atinga ki te Atua. I teia tuatau, ka rauka rai ia tatou i te ripoti i ta tatou angaanga i rauka i te rave ma te mataora. Ka kapitiia ta tatou ripoti ki roto i te au ripoti o te au taeake i te ao katoa, te ka riro ei tauturu i te akaaerenga kia akanoo i te au angaanga ka raveia no te tuatau ki mua. Ko teia te tumu i ripoti ei tatou i to tatou ora i roto i te angaanga orometua.

ME RAVE I TA TATOU APII E ME ORONGA I TE AU ATINGA AKAMEITAKI

14. Akamārama mai i te tumu ka anoanoia tatou kia makitoro marie i te tu me rave i ta tatou apii.

14 No te mea kua kite koe i te au apiianga puapinga i roto i te puka o Levitiku, kua mārama ainei koe i te au tumu i kapitiia teia puka ki roto i te Tuatua akauruia a te Atua? (2 Timo. 3:16) Te tauta ra ainei koe i te akaari i te tu tapu? Te umuumu maira a Iehova ia tatou kia oronga i te mea meitaki roa atu kiaia no te mea, kua tau rai tatou i te oronga i te reira kiaia. Penei ka inangaro katoa koe i te apii maata atu i te katoaanga o te Pipiria. (E tatau ia Maseli 2:1-5.) E mea meitaki kia makitoro marie i te tu me rave i taau apii na roto i te pure. E ui kia koe uaorai e: ‘Te oronga ra ainei au i taku mea meitaki roa atu kia Iehova? Me te akatika ra ainei au i te tivi, te au vitio kangakanga, te tipoti, me kore te au tarekareka kia arai iaku kia kore e tupu i roto i te tuatua mou?’ Me te tupu ra te reira, e mea meitaki kia akamanako oonu no runga i ta Paulo i tuatua i roto i te puka o Ebera.

Te riro ra ainei te apii Pipiria e te akamorianga a te ngutuare ei mea puapinga i roto i toou oraanga? (Akara i te parakarapa 14)

15, 16. Eaa a Paulo i tuatua tika ai ki te au Kerititiano Epera?

15 Kare a Paulo i kapekape ana i te tataanga aia ki te au Kerititiano Epera. (E tatau  ia Ebera 5:7, 11-14.) Akakite aia kia ratou e e tu kamakura to ratou. Eaa aia i akakite tika ei i to ratou tu? No tona inangaro ia ratou mei ia Iehova rai, kua manamanata aia e te kai ū ua ra ratou koia oki, ko te au apiianga mua o te Pipiria ta ratou i kite. Noatu e e mea puapinga kia kite no runga i te au apiianga mua, ka anoanoia te “kai pakari” koia oki, te au apiianga oonu o te Pipiria me ka inangaro tatou kia tupu i roto i te tuatua mou.

16 Kua anoanoia to Epera kia apii ia ratou uaorai kia rauka i te apii atu i etai ke. No teaa ra? No te mea kua kopae ratou i te “kai pakari.” E ui kia koe uaorai e: ‘E tu tau ainei toku no runga i te au apiianga pakari i roto i te Pipiria? Te apii ra ainei au, me te kopae ra ainei au i te rave i te au apiianga pakari e te pure? Me te akapera ra au, ko te tu ainei o taku apii te manamanata?’ Kare tatou e anoanoia kia tutu aere ua ki te tangata, inara kia apii katoa e kia akariro ia ratou ei pipi na Iesu.—Mata. 28:19, 20.

17, 18. (a) Eaa ra tatou ka anoanoia ai kia apii ua atu rai i te au apiianga pakari? (e) Eaa ta tatou i mārama no runga i te inu kava i mua ake ka aere ei ki te uipaanga?

17 Kare a Iehova e inangaro ia tatou kia apii i te Pipiria no tei rave tatou i tetai tarevake. Inara, noatu eaa te roa ia tatou i roto i te tuatua mou e te ngata ia tatou i te apii i te Pipiria, kia apii ua atu rai tatou i te au apiianga pakari. E mea puapinga teia me ka inangaro tatou kia vai tapu ua.

18 Kia vai tapu ua, ka anoanoia tatou kia apii meitaki i te au Tuatua Tapu e kia rave i ta te Atua tikai e pati maira ia tatou kia rave. Kua tamateia te nga tamariki a Aarona ko Nadaba e Abihu no tei oronga raua i te “ai noa.” Penei kua inu ana raua i te kava. (Levi. 10:1, 2) Akara ana i ta te Atua i akakite kia Aarona. (E tatau ia Levitiku 10:8-11.) Te akaari maira ainei teia au irava e ka anoanoia tatou kia kopae i te inu kava i mua ake ka aere ei ki tetai uipaanga Kerititiano? Akamanako ana i teia au tumu maata: Kare tatou i raro ake i te Ture. (Roma 10:4) I roto i tetai au enua, e inu ana to tatou au taeake i tetai manga uaina me kaikai ratou i mua ake ka aere ei ki te uipaanga. E ā kapu uaina i ko i te Pasa. Te akanoo anga a Iesu i te Akamaaraanga, kua akaue aia i tana au apotetoro kia inu i te uaina e akatutu maira i tona toto. (Mata. 26:27) Te karanga ra te Pipiria e e mea kino kia inu maata e kia konā i te kava. (1 Kori. 6:10; 1 Timo. 3:8) E no to ratou akava ngakau, e maata te au Kerititiano kare ratou e inu ana i te kava i mua ake ka akamori ei ia Iehova. Inara, e tukeke te turanga mei tetai enua ki tetai. Ko te mea puapinga roa atu ki te au Kerititiano, ‘kia taka ia ratou i te mea tapu e te mea tapu kore’ kia rauka ia ratou kia vai tapu e kia akamareka ia Iehova.

19. (a) Eaa ta tatou ka rave kia mataora atu ta tatou akamorianga ngutuare e ta tatou uaorai apii? (e) Akapeea koe te akaari anga i toou inangaro kia vai tapu?

19 E maata te au kaveinga Pipiria ta tatou ka kite mai me kimikimi tatou i roto i te Tuatua a te Atua. No reira, e taangaanga i te au apinga kimikimi kia mataora atu ta kotou akamorianga ngutuare e taau uaorai apii. E akamaata atu i toou kite no runga ia Iehova e tona au akakoroanga. Akavaitata atu kiaia. (Iako. 4:8) Pure ki te Atua mei ta te tata taramo rai i imene e: “E akapuera mai koe i oku nei mata, kia kite au i te au mea taka ke i roto i taau ra ture.” (Sala. 119:18) Auraka e akaruke i te au ture e te au kaveinga tapu i roto i te Pipiria. E kauraro ua atu ki te ture a Iehova Tei Tapu, e kia piri maroiroi ki roto “i te tuku anga i te evangelia o te Atua.” (1 Pete. 1:15; Roma 15:16) Ka anoanoia tatou kia vai tapu ua i roto i teia au rā kino. No reira, kia vai tapu ua tatou i roto i ta tatou angaanga pouroa e kia turuturu i to Iehova turanga ngateitei.

^ para. 6 Akara i te “Au Uianga a te Aronga Tatau” i roto i Te Punanga Tiaki o Me 15, 2002.