Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“E Riro Rai Kotou ei Basileia Taunga”

“E Riro Rai Kotou ei Basileia Taunga”

“E riro rai kotou ei basileia taunga naku, e ei iti-tangata tapu.”—EXO. 19:6.

1, 2. Eaa te paruruanga tei anoanoia no te uanga a te vaine, e no teaa ra?

E MEA puapinga tikai te totou mua i roto i te Pipiria ei tauturu ia tatou kia mārama e akapeea te akakoroanga o te Atua me akatupuia. Te akakite anga te Atua i te taputou i Edene, kua tuatua aia e: “Ka tuku oki au i te ke ia korua ko te vaine, e to uanga e tona uanga.” Mei teaa ra te pakari o te ke me kore o te makitakita i rotopu ia Satani e te vaine? Karanga a Iehova e: “Nana [na te uanga a te vaine] e akaparuparu i to mimiti, e naau [na Satani] e akaparuparu i tona pooavae.” (Gene. 3:15) E pakari tikai te makitakita i rotopu ia Satani e te vaine e ka tauta pakari a Satani i te takore takiri i teia uanga.

2 No reira rai te tata taramo i pure ei no runga i te iti tangata o te Atua e: “I na oki, te mutamuta nei to au enemi; e te aronga i riri mai ia koe ra, kua akateitei i te upoko. Kua kimi ratou i te ravenga pakari i toou ra au tangata, kua akataka oki ratou i te tuatua i te aronga i uunaia e koe ra. Kua tuatua ratou, E aere mai tatou e tipu ke atu, auraka ratou kia riro ei enua.” (Sala. 83:2-4) Kua akakoro a Satani kia taviivii e kia takore i te uanga o te vaine. Ei paruru i te uanga e ei akapapu e ka puapingaia te Patireia o te Atua i raro i te tutaraanga a  te Mesia, kua akatumu a Iehova i tetai au koreromotu.

E KOREROMOTU TE KA PARURU I TE UANGA

3, 4. (a) Inaea i akamanaia ai te Ture koreromotu, e eaa ta te ngati Iseraela i akakite e ka rave ratou? (e) Kua akatumuia te Ture koreromotu kia paruru i teaa?

3 Te maataanga te uanga o Aberahama, Isaaka e Iakoba, kua akariro a Iehova ia ratou ei iti tangata no Iseraela. Na roto ia Mose, kua papau te Atua i tetai koreromotu takake ki teia iti tangata. Kua oronga a Iehova i te Ture kia ratou, e kua akakite te ngati Iseraela e ka akono ratou i te reira. Te akakite ra te Pipiria e: “Kua rave akera [a Mose] i te buka koreromotu ra, kua tatau iora ki nga taringa o te au tangata ra; kua tuatua maira ratou, Te au mea ravarai ta Iehova i tuatua maira, na matou ïa e rave, e na matou e akarongo. E kua rave akerā Mose i taua toto ra [o te au puakatoro tei akaatingaia], kua pîpî atura ki rungao i taua au tangata ra, e karanga atura, Ka akara mai ana i te toto o te koreromotu, ta Iehova i papau io nei ia kotou no te au tuatua katoa nei.”—Exo. 24:3-8.

4 Kua akamanaia te Ture koreromotu i te mataiti 1513 M.T.N. Na roto i teia koreromotu, kua iki a Iehova i te ngati Iseraela no tetai akakoroanga puapinga. Ka riro te Atua ei Akava, ei Tuku ture, e ei Ariki no ratou. (Isa. 33:22) Te akaari maira te tuatua enua o Iseraela i te ka tupu me akono e me kopae te tangata i te au turanga tuatua tika o te Atua. Me akono ratou i te Ture a te Atua, tera te aiteanga, kare ratou e akaipoipo i te au tangata kare e akamori ana ia Iehova, e kare ratou e akamori i te au atua ke. Kua akatumuia te Ture ei paruru i te uanga a Aberahama kia kore e taviiviiia.—Exo. 20:4-6; 34:12-16.

5. (a) Eaa te tikaanga ta te Ture koreromotu i oronga no te ngati Iseraela? (e) Eaa te tumu i kopae ei te Atua i to Iseraela?

5 I raro i te Ture koreromotu, kua akamanaia te au taunga kia tavini i Iseraela. Te akatutu maira ratou i tetai pupu taunga ke mai te ka tauturu i te tangata na roto i tetai mataara meitaki atu a te tuatau ki mua. (Ebe. 7:11; 10:1) Kua oronga te Ture koreromotu i tetai tikaanga no te ngati Iseraela kia riro mai “ei basileia taunga.” E rauka ai teia tikaanga, kua anoanoia te ngati Iseraela kia akono i te au ture a Iehova. (E tatau ia Exodo 19:5, 6.) Inara kare ratou i akarongo ana. Kare to Iseraela i āriki i te Mesia, te tuanga puapinga roa atu o te uanga a Aberahama. Mari ra kua kopae ratou ia Iesu, no reira kua kopae te Atua ia ratou.

Noatu kua akarongo kore te ngati Iseraela, kare ra te aiteanga e kua puapinga kore te Ture (Akara i te parakarapa 3-6)

6. Eaa te akakoroanga o te Ture?

6 No te mea kare ratou i vai tiratiratu ana ki te Atua, kare te ngati Iseraela i riro mai ei basileia taunga. Kare ra te aiteanga  e kua puapinga kore te Ture. Kua paruru te Ture i te uanga e kua tauturu i te tangata kia kite e koai te Mesia. Kua akatupuia te Ture i te tae mai anga te Mesia ki te enua nei e kua kite te tangata e koai aia. Te na ko ra te Pipiria e: “Ko te Mesia oki te akaope i te ture.” (Roma 10:4) No reira, koai ma te ka rauka ia ratou te tikaanga kia riro mai ei patireia taunga? Kua papau a Iehova i tetai koreromotu ke mai ei akatumu i tetai iti tangata ou.

AKATUMUIA TETAI ITI TANGATA OU

7. Eaa ta Iehova i totou na roto ia Ieremia?

7 I mua roa ake ka akakoreia ai te Ture koreromotu, kua totou a Iehova na roto i te peroveta ko Ieremia e ka papau Aia i “tetai koreromotu ou” ki te ngati Iseraela. (E tatau ia Ieremia 31:31-33.) E tuke teia koreromotu ki te Ture koreromotu no te mea kare e anoanoia te atinga manu ei tarangaara. Akapeea teia i rauka ai?

8, 9. (a) Eaa tei rauka i te toto o Iesu i te akatupu? (e) Eaa te tikaanga ngateitei tei rauka i te aronga i roto i te koreromotu ou? (Akara i te tutu mua o teia atikara.)

8 Tetai au anere mataiti i muri mai, ia Nisana 14, mataiti 33 T.N., kua akanoo a Iesu i te Kaikai Anga Aiai a te Atu. Te tuatua anga aia no runga i te kapu uaina, kua akakite aia ki tana au apotetoro tiratiratu e 11 e: “Teianei kapu, ko te koreromotu ïa i toku nei toto, e akamaringiia no kotou nei.” (Luka 22:20) Kia tau ki te papaanga a Mataio, kua tuatua a Iesu e: “Ko toku ïa toto teia, no te koreromotu ou ra, tei akamaringiia no te tangata e manganui, kia matara te ara.”—Mata. 26:27, 28.

9 Na te toto o te atinga o Iesu i akatumu i teia koreromotu ou. Kua orongaia taua toto ra okotai rai taime, e na taua toto o Iesu e akakore i te ara e tuatau ua atu. Kare a Iesu i roto i te koreromotu ou. Kare ana ara, no reira kare e anoanoia te akakoreanga ara nona. Tera ra, ka rauka i te Atua kia taangaanga i te puapinga o te atinga o Iesu ei akakore i te ara a te tangata. Ka rauka katoa Iaia i te akatainu i tetai au tangata tiratiratu kia riro ei “tamariki” nana. (E tatau ia Roma 8:14-17.) Aite rai to ratou turanga i mua i te aroaro o te Atua ki to tana Tamaiti ara kore ko Iesu. Ka riro teia aronga akatainuia ei “aronga tuanga e te Mesia.” Ka rauka katoa ia ratou te tikaanga ngateitei kia riro ei “basileia taunga.” No runga ia ratou, kua tuatua te apotetoro ko Petero e: “E uki ikiia ra kotou, e kau taunga ariki, e iti-tangata tapu, e aronga okoia; kia akakite ua kotou i tona meitaki, to tei kapiki ia kotou i to roto i te poiri, kia tae ki tona mārama umereia.” (1 Pete. 2:9) Te taka ua ra e e mea puapinga tikai te koreromotu ou! Na roto i te reira i rauka ai i te au pipi a Iesu kia riro mai ei tuanga no te uanga a Aberahama.

AKAMANAIA TE KOREROMOTU OU

10. Inaea i akamanaia ai te koreromotu ou, e eaa ra te tumu i kore ei i akamanaia i mua ake i te reira?

10 Kare te koreromotu ou i akamanaia i te tuatau o te Kaikai Anga Aiai a te Atu. Eaa te tumu? E mana ai te koreromotu, kua anoanoia a Iesu kia oki ki te rangi e kia oronga i te puapinga o tana atinga ki te Atua. Tetai katoa, ka anoanoia te aronga e “tuanga [ratou] e te Mesia” kia akatainuia ki te vaerua tapu. No reira kua akamanaia te koreromotu ou i te Penetekote mataiti 33 T.N., i te riringiia anga te vaerua o te Atua ki rungao i te au pipi a Iesu.

11. Akapeea i rauka ai i te koreromotu ou kia akariro i te ngati Iuda e te au tangata o te pa enua ei tuanga no te Iseraela vaerua, e eia aronga i roto i te koreromotu ou?

11 Te akakite anga a Iehova na roto ia Ieremia e ka papauia tetai koreromotu  ou ki te ngati Iseraela, kua ope te Ture i te akamanaia anga te koreromotu ou. (Ebe. 8:13) Na roto i te koreromotu ou, ka rauka i te ngati Iuda e te au tangata peritome koreia o te pa enua kia riro mai ei tuanga no te Patireia o te Atua, no te mea ‘e peritome ngakau to ratou eiaa to vao, ko to te vaerua ra.’ (Roma 2:29) Ka tuku te Atua i tana au ture ki roto i to ratou manako e to ratou ngakau. (Ebe. 8:10) Te kapiti maira te koreromotu ou i te 144,000 aronga akatainuia. Ko ratou te iti tangata ou tei kapikiia e ko “te Iseraela o te Atua,” me kore ko te Iseraela vaerua.—Gala. 6:16; Apo. 14:1, 4.

12. Eaa te tuke i rotopu i te Ture koreromotu e te koreromotu ou?

12 Eaa te tuke i rotopu i te Ture koreromotu e te koreromotu ou? Ko te Ture koreromotu tei rotopu te reira ia Iehova e te ngati Iseraela, e ko te koreromotu ou tei rotopu ïa ia Iehova e te Iseraela vaerua. Ko Mose te vaa tuatua no te Ture koreromotu, e ko Iesu te Vaa Tuatua no te koreromotu ou. Kua akamanaia te Ture koreromotu ki te toto manu, e kua akamanaia te koreromotu ou ki te toto atinga o Iesu. I raro i te Ture koreromotu ko Mose te arataki o te ngati Iseraela. I raro i te koreromotu ou ko Iesu te Upoko o te putuputuanga e koia te Arataki o te aronga i roto i tera koreromotu.—Ephe. 1:22.

13, 14. (a) Eaa te pirianga o te koreromotu ou ki te Patireia? (e) Eaa tei anoanoia no te Iseraela vaerua kia tutara kapiti e te Mesia i te rangi?

13 Eaa te pirianga o te koreromotu ou ki te Patireia? Na teia koreromotu i akatumu i tetai iti tangata tapu te ka riro mai ei au ariki e ei au taunga i roto i te Patireia i te rangi. Ko taua iti tangata ra te tuanga rua o te uanga o Aberahama. (Gala. 3:29) No reira na teia koreromotu ou i akapapu mai e ka akatupuia te koreromotu a Aberahama.

14 Na teia koreromotu ou i akatumu mai i te iti tangata o te Iseraela vaerua e ko teia te akanoonooanga tei akamanaia no te aronga akatainuia kia riro mai ei ‘aronga tuanga e te Mesia.’ Akapeea ra teia aronga akatainuia me tutara kapiti ma Iesu ei au ariki e ei au taunga i te rangi? Ka na roto te reira i tetai koreromotu ke mai tei akamanaia.

E KOREROMOTU TEI AKATIKA I ETAI KE KIA TUTARA KAPITI E KARAITI

15. Eaa te koreromotu ta Iesu i papau ki tana au apotetoro tiratiratu?

15 Muri ake i te akanoo anga i te Kaikai Anga Aiai a te Atu, kua papau a Iesu ki tana au pipi tiratiratu i tetai koreromotu tei kapikiia e ko te koreromotu Patireia. (E tatau ia Luka 22:28-30.) E tuke rai teia koreromotu no te mea kare a Iehova i roto. E koreromotu teia i rotopu ia Iesu e te aronga akatainuia. I te akakite anga a Iesu e “mei toku metua i akono i tetai basileia noku ra,” penei te taiku ra aia i te koreromotu ta Iehova i papau kiaia e: “E taunga koe e tuatau ua atu mei ia Melekizedeka te tu.”—Ebe. 5:5, 6.

16. Eaa te tikaanga ta te koreromotu Patireia i akatuera mai no te au Kerititiano akatainuia?

16 Ko te au apotetoro e 11 a Iesu, kua vai tiratiratu rai ratou kiaia i tona au timataanga pouroa. Kua riro te koreromotu Patireia ei akapapu e ka noo te au apotetoro ki runga i te au terono e ka tutara kapiti ratou e Iesu i runga i te rangi ei au ariki, e ei au taunga. Inara kare no ratou anake ua teia tikaanga ngateitei. Kua mama mai a Iesu ki te apotetoro ko Ioane na roto i te orama e kua karanga maira e: “Ko te riro iaia te re ra, e akanoo au iaia iaku nei ki runga i toku terono, mei tei riro katoa mai te re iaku ra, e te noo nei au e taku Metua katoa ki rungao i tona terono.” (Apo. 3:21) No reira kua papauia te koreromotu Patireia  ki te 144,000 Kerititiano aronga akatainuia. (Apo. 5:9, 10; 7:4) Ko teia koreromotu te akanoonooanga tei akamanaia no te aronga akatainuia kia tutara kapiti e Iesu i te rangi. Aite rai teia ki tetai vaine tei ikiia kia akaipoipo i tetai ariki. Me oti raua i te akaipoipo, e tikaanga to te vaine kia tutara kapiti e te ariki. Te kapiki ra te Pipiria i te aronga akatainuia e ko te “vaine akaipoipo ou” a Karaiti, e “paretenia viivii kore” tei koreromotuia ei vaine akaipoipo na Karaiti.—Apo. 19:7, 8; 21:9; 2 Kori. 11:2

KIA IRINAKI PAPU I TE PATIREIA O TE ATUA

17, 18. (a) Akara akaou i te pirianga o te au koreromotu e ono ki te Patireia. (e) Eaa ka rauka ai ia tatou kia irinaki pu tikai i roto i te Patireia?

17 E pirianga to te au koreromotu ta tatou i uriuri i roto i teia nga atikara ki te Patireia. (Akara i te papaanga, “Akapeea te Atua i te Akatupu Anga i Tona Akakoroanga.”) Te taka ua ra mei teia au akanoonooanga tei akamanaia e ka tupu te akakoroanga o te Patireia. Ka rauka ia tatou kia irinaki pu tikai e ka taangaanga te Atua i tona Patireia i raro i te tutaraanga a te Mesia ei akatupu i tona akakoroanga no te tangata e te enua nei.—Apo. 11:15.

Ka akatupu a Iehova i tona akakoroanga no te enua na roto i te Patireia i raro i te tutaraanga a te Mesia (Akara i te parakarapa 15-18)

18 Kare e ekoko e ko te Patireia anake ua te ravenga no te au manamanata o te tangata. Papu tikai ia tatou e ka apai mai te reira i te au akameitakianga mutu kore no te au tangata ravarai. No reira kia akakite maroiroi tatou i teia tuatua mou umeremere tikai ki etai ke!—Mata. 24:14.