Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tavini Tiratiratu i te Atua Noatu te au Timataanga

Tavini Tiratiratu i te Atua Noatu te au Timataanga

“Kia na roto tatou i te mate maata e tikaʼi ka o atu ei ki te basileia o te Atua.”—ANGA. 14:22.

1. Eaa te tumu ka aro atu ei te au tavini o te Atua i te au timataanga?

KA POITIRERE ainei koe i te kite e ka aro atu koe i te au timataanga i mua ake ka rauka ai te ora mutu kore? Penei ka pau koe e kare. Noatu e eaa te roa ia tatou i roto i te tuatua mou, ka aro atu tatou i te au timataanga. Eaa te tumu? Tetai tumu, koia oki te noo nei tatou i roto i te ao o Satani.—Apo. 12:12.

2. (a) Kapiti mai ki te au manamanata e tupu ana ki te au tangata ara, eaa atu te au timataanga ta te au Kerititiano ka aro atu? (Akara i te tutu mua o teia atikara.) (e) Koai te tumu o te takinga kino, e i akapeea tatou i kite ei?

2 Te aro atu nei te au tangata apa pouroa i te au manamanata o te oraanga. Tera ra, e maata atu te au timataanga ta te au Kerititiano ka aro atu. (1 Kori. 10:13) Tetai timataanga, ko te takinga kino anga ia ratou no to ratou inangaro kia vai tiratiratu ki te Atua. Kua akakite a Iesu ki tana au pipi e: “Kare te tavini i maata i tona pu. I takinga-kino ana ratou iaku ra, e takinga-kino katoa ratou ia kotou.” (Ioa. 15:20) Koai te tumu o taua takinga kino anga ra? Ko Satani. Te akataka ra te Pipiria iaia ei “liona ngunguru ra, i te kimi anga i te tangata e pou iaia,” ko te iti tangata tikai o te Atua. (1 Pete. 5:8) Ka kimi a Satani i tetai ua atu ravenga kia aati i to tatou tu tiratiratu kia Iehova. Ka akara ana tatou i tei tupu ki te apotetoro ko Paulo.

 TAKINGA KINOIA I LUSETERA

3-5. (a) Eaa te timataanga ta Paulo i aro atu i Lusetera? (e) Akapeea tana karere no te “mate maata e tikaʼi” i riro ei ei akamaroiroi anga?

3 No tona tu tiratiratu ki te Atua, maata te taime kua takinga kinoia a Paulo. (2 Kori. 11:23-27) I tetai atianga i roto i te oire o Lusetera, kua rapakau a Paulo i tetai tangata tei pirikoki mei tona anauia mai anga. No teia temeio, kua manako te tangata e e nga atua a Paulo raua ko Banaba. Kua raurau raua i te urupu tangata auraka kia akamori ia raua! Inara i muri mai, kua tae mai te au arataki akonoanga ngati Iuda e kua tuatua akakino ia Paulo raua ko Banaba. Kua irinaki te urupu tangata i teia au tuatua pikikaa. Tei tupu mai, kua peiia a Paulo ki te toka e kua manako ratou e kua mate aia.—Anga. 14:8-19.

4 Muri ake i te atoro anga atu i te oire ko Derebe, “ooki akaou maira [a Paulo raua ko Banaba] ki Lusetera, e Ikonio, e ki Anetioka, I te akamaroiroi anga i te ngakau o te au pipi, e te ako anga atu ia ratou, kia mou piri tikai ratou i te akarongo, e kia na roto tatou i te mate maata e tikaʼi ka o atu ei ki te basileia o te Atua.” (Anga. 14:21, 22) I te akara anga, kare te manako no te aro atu i te “mate maata e tikaʼi” i te tuatua akamaroiroi. No reira, akapeea i rauka ai ia Paulo raua ko Banaba “i te akamaroiroi anga i te ngakau o te au pipi,” na te akakite anga atu e ka na roto ratou i te au timataanga?

5 Ka kite tatou i te pauanga i roto i te tuatua a Paulo. Kua akakite aia e: “Kia na roto tatou i te mate maata e tikaʼi ka o atu ei ki te basileia o te Atua.” Kare aia i karanga ana e: “Kia akakoromaki tatou i te mate maata e tikaʼi.” Mari ra kua akateiaa a Paulo i te manako ki runga i te tutaki umere no te aronga tei vai tiratiratu ki te Atua. Kare teia tutaki i te moemoea ua. Karanga a Iesu e: “Ko te tāpu marie ra e kia tae ki te openga, koia te ka ora.”Mata. 10:22.

6. Eaa te tutaki a te aronga tei akakoromaki i te au timataanga?

6 Me akakoromaki tatou i te au timataanga, ka rauka ia tatou tetai tutaki. No te au Kerititiano akatainuia, ka rauka ia ratou te tutaki no te oraanga mate kore i te rangi ei ui ariki te ka tutara kapiti e Iesu. No te “mamoe ke atu,” ka rauka ia ratou te oraanga mutu kore i runga i te enua, kua ki i te au. (Ioa. 10:16; 2 Pete. 3:13) I teianei ra, ka aro atu tatou i te au timataanga. Ka uriuri tatou i tetai nga timataanga ka aro atu tatou.

TIMATAANGA I TE PAE KOPAPA

7. Eaa te o maira ki te timataanga i te pae kopapa?

7 Kua totou a Iesu e: “E tuku oki ratou ia kotou ki mua i te aroaro o te Sunederi; e ka pāpāia oki i roto i te au sunago ra; e noku nei e aratakiia atu ei kotou ki mua i te aroaro o te au tutara ra, e te ui ariki.” (Mare. 13:9) No reira, kua tuatua a Iesu e ka aro atu tetai au Kerititiano i te timataanga, mei te takinga kinoanga. I tetai au taime, penei na te au arataki akonoanga me kore na te au arataki poritiki e akatupu i te reira. (Anga. 5:27, 28) Akamanako akaou i te akaraanga o Paulo. Kua mataku ainei aia e ka takinokinoia aia? Kare.E tatau ia Angaanga 20:22, 23.

8, 9. Akapeea a Paulo i te akaari anga e kua tauta pakari aia kia akakoromaki, e akapeea tetai au taeake i teia tuatau i te akakoromaki anga i te timataanga i te pae kopapa?

8 Kua patoi ngakau toa a Paulo i te au timataanga a Satani e kua tuatua e: “Kare ra au e akono ua atu i taua au mea katoa ra, kare oki au i anoano ua i taku ora, mei te mea e, e mea apinga naku uaorai, kia akaoti ra au i toku oro anga ma te rekareka, e te taoonga i rauka iaku i te Atu ra ia Iesu, kia akakite ua atu au i te evangelia o te aroa ua o te Atua.” (Anga. 20:24) Kare a Paulo i mataku ana e ka takinga kinoia aia. Mari ra, kua tauta pakari aia kia akakoromaki. Ko tona akakoroanga, koia oki “kia akakite  ua atu i te evangelia” noatu te au timataanga.

9 I teia tuatau, kua akaari te au taeake e te au tuaine i to ratou tu tiratiratu i te au tuatau takinga kinoanga. I roto i tetai enua, kua tiria tetai Au Kite ki roto i te are auri no tetai 20 mataiti ma te kore e akavaanga i raveia. Eaa te tumu? No te mea kua patoi ratou i te o atu ki roto i te au angaanga poritiki. Kare ratou i akatikaia kia atoroia mai e to ratou kopu tangata, e kua pāpāia tetai pae ia ratou e kua tamamaeia.

10. Eaa tatou ka kore ei e mataku i te au timataanga te ka tupu poitirere mai?

10 I tetai au ngai ke, kua akakoromaki to tatou au taeake i te au timataanga tei tupu poitirere ua. Me tupu teia kia koe, auraka e mataku. Akamaara i te akaraanga o Iosepha. Poitirere ua ake, kua okoia aia ei tuikaa. Inara “kua akaora [a Iehova] iaia i tona katoa au mate.” (Anga. 7:9, 10) Ka akapera katoa a Iehova ia koe. Akamaara ua rai e: “Kua kite mari te Atu i te akaora i te aronga akono i te Atua i roto i te timataanga.” (2 Pete. 2:9) E tumuanga meitaki toou kia irinaki ia Iehova e kia akakoromaki i te takinokinoanga ma te ngakau toa. Irinaki pu tikai e ka rauka ia Iehova i te akaora ia koe mei teia ao kino, e ka oronga atu i te ora mutu kore noou.—1 Pete. 5:8, 9.

AU TIMATAANGA TE KA AKAPARUPARU

11. Eaa te tuke i te takinokinoanga pae kopapa e te au timataanga te ka akaparuparu ia koe?

11 Penei ka anoanoia tatou kia akakoromaki i te au timataanga te ka akaparuparu ia tatou. Akapeea teia au timataanga i tuke ei mei te au takinokinoanga i te pae kopapa? Kua akaaiteia te takinokinoanga i te pae kopapa ki te puaioio tei tupu poitirere ua e kua akapueu i toou are. Inara, kua aite te au timataanga te ka akaparuparu ia tatou ki te au manumanu e kai ra i te rakau o toou are. Kite ua ake koe, kua pē te rakau o te are e kua vaitata i te inga.

12. (a) Eaa tetai ravenga a Satani i te akaparuparu ia tatou, e eaa teia i riro ei ei ravenga kikite? (e) Eaa tei tupu kia Paulo no te manako taitaia?

12 Te inangaro ra a Satani i te takore atu i toou pirianga oa kia Iehova. Penei ka taangaanga aia i takinokinoanga pae kopapa me kore, te au timataanga te ka akaparuparu ia koe, mei te manako taitaia. Ko teia tetai ravenga kikite roa atu tana e taangaanga ra. Eaa te tumu? No te mea ka riro te manako taitaia ei akakino marie i to tatou pirianga ki te Atua. I tetai au taime, kua manako taitaia a Paulo. I tetai atianga, kua kapiki aia iaia uaorai e “e tangata mate maata!” (E tatau ia Roma 7:21-24.) Eaa tetai tangata mei ia Paulo rai i manako taitaia ei? Noatu oki e e pirianga meitaki tona kia Iehova e i te akara anga, e mema aia no te pupu akaaere. Tera ra, kua manako taitaia rai a Paulo no tona tu apa. Kua inangaro aia i te rave i te mea tika, inara kare te reira i te mea mama i tetai au taime. Me te manako pera ra koe, ka rauka ia koe te pumaana i te kite e kua aro katoa atu a Paulo i taua au timataanga ra?

13, 14. (a) Eaa te tumu i manako taitaia ei tetai pae o te iti tangata o te Atua? (e) Koai te inangaro nei i te akakore i to tatou akarongo, e eaa te tumu?

13 I tetai au taime, maata te au taeake e te au tuaine tei manako taitaia, tei manako apiapi, e tei manako puapinga kore ia ratou uaorai. Ei akaraanga, kua karanga tetai painia maroiroi e: “Me maara ua rai iaku tetai tarevake taku i rave, ka manako kino roa atu au. Me akamanako au i te au tarevake pouroa taku i rave, ka manako au e kare roa e tangata e inangaro iaku, kare katoa a Iehova.”

14 Eaa tetai au tavini maroiroi o Iehova, mei te tuaine i taikuia akenei i taitaia maata ai? E maata te tumu. Penei kua manako kino ratou ia ratou uaorai me kore i to ratou turanga o te oraanga. (Mase. 15:15) Penei kua manako paruparu tetai pae no te mea e maki to ratou te akakino ra i to ratou manako  ngakau. Noatu e eaa te tumu i manako taitaia ei tatou, e akamaara e koai te inangaro ra i te taangaanga i taua au manako ra ei akaapa ia tatou. Koai tikai te inangaro ra kia paruparu tatou e kia kore e tavini akaou ia Iehova? Ae, ko Satani. Kua akavaia aia kia takoreia, e te inangaro ra aia kia manako katoa koe e kare oou manakonakoanga. (Apo. 20:10) Inangaro a Satani kia taitaia tatou e kia paruparu to tatou maroiroi. Noatu e eaa te ravenga tana ka taangaanga, ko te akakoroanga o Satani, koia oki kia tāpu ia tatou i te tavini i te Atua. Eiaa e ngaropoina, tei roto te iti tangata o te Atua i tetai tamakianga, e tamaki i te paruru i to tatou tu tiratiratu kia Iehova.

15. Kia tau kia 2 Korinetia 4:16, 17, eaa ta tatou ka tauta kia rave?

15 Auraka e tuku i te au. Tauta kia akamou i toou manako ki runga i te tutaki. Kua tata a Paulo ki te au Kerititiano i Korinetia e: “I kore ei matou i roiroi; mate ua rai oki te tangata i vao nei, te akaouia nei te tangata i roto, i tera rā i tera rā. To tatou oki mate mea ngiti poto māmā i teianei, te akatupu nei ïa i te kakā maata rava teimaa mutu kore no tatou.”—2 Kori. 4:16, 17.

TEATEAMAMAO I TEIANEI NO TE TIMATAANGA

Tereni nei te au Kerititiano kia paruru i to ratou akarongo (Akara i te parakarapa 16)

16. Eaa i puapinga ai kia teateamamao i teianei no te timataanga?

16 E maata te au “ravenga pakari” a te Tiaporo. (Ephe. 6:11) No reira tatou i anoanoia ai kia aru i te akoanga i roto ia 1 Petero 5:9 e kia “patoi atu ïa ma te akarongo turori kore.” Kia turori kore, ka anoanoia tatou kia teateamamao i to tatou manako e te ngakau i teianei, kia papa tatou i te rave puareinga i te mea tika. Ei akatutuanga: I mua roa ake ka aere ei te au vaeau ki te tamaki, e rave ana ratou i te terenianga pakari kia teateamamao no te tamaki. Ka tau katoa tatou kia pera. Kare tatou i kite i te au tamakianga ka tupu i te tuatau ki mua. No  reira ka tau tatou kia tereni pakari i teianei, i te tuatau kare e maata roa te manamanata. Kua akamaroiroi te apotetoro ko Paulo i te au Kerititiano e: “E kimi matatio ia kotou uaorai i to kotou akarongo; e akara matariki ia kotou uaorai.”—2 Kori. 13:5.

17-19. (a) Akapeea tatou me akara matatio ia tatou uaorai? (e) Akapeea te au mapu me paruru i to ratou akarongo ia ratou i te apii?

17 Tetai mataara i te akara matatio ia koe uaorai, koia oki kia ui i teia au uianga: ‘Te pure putuputu ra ainei au? Me akanauruia au e etai ke kia rave i te tarevake, ka akarongo ainei au ki te Atua, me ki te tangata? Te aere putuputu ra ainei au ki te au uipaanga? E tu mataku kore ainei toku i te akakite i toku irinakianga? Te akakore ra ainei au i te tarevake a toku au taeake, mei iaku rai i inangaro kia akakore mai ratou i toku tarevake? Te akarongo ra ainei au ki te aronga pakari i roto i taku putuputuanga, e te au taeake e arataki ra i te putuputuanga o te ao katoa nei?

18 Kua koropiniia tatou e te au tangata te ka tauta i te akanauru i to tatou aerenga manako. Maata te au taeake e te au tuaine mapu tei anoanoia kia tuatua mataku kore no runga i to ratou irinakianga i te apii. Kare ratou e akama me kore e mataku i te rave i te reira. Eaa tei tauturu i teia au mapu kia tuatua ma te mataku kore? E taangaanga ana ratou i te au akapapaanga i roto i ta tatou au makatini. Ei akaraanga, i roto i te Awake! o Tiurai 2009, te akakite maira e me ui mai tetai oa apii kia koe e: “Eaa koe i kore ei e irinaki i te au mea tupu ua mai?” penei ka pau atu koe e: “Eaa au ka irinaki ei i te reira? Kare e rotai ana te manako o te aronga apii taieni no runga i te reira, e ko ratou tikai te ka kite i te pauanga!” E te au metua, akapapu e kia uriuri kotou e ta kotou tamariki i te au mataara ka rauka ia ratou i te paruru i to ratou akarongo, kia papa ua ratou i te rave i te reira i te apii.

19 E tika rai, kare i te mea mama ua i te paruru i to tatou irinakianga, me kore i te rave i te au angaanga ta Iehova e inangaro maira ia tatou kia rave. Ei akaraanga, me oki tatou ki te kainga mei te ngai angaanga e kua roiroi, penei ka ngata ia tatou i te aere ki te uipaanga. Me kore, penei e ngata i te tu vave ki runga i te popongi no te aere atu i te rave i te angaanga tutuanga. Inara e akamaara: Me kua riro teia au angaanga ei mea matau naau i teianei, ka papa ua koe no te au timataanga mamaata i te tuatau ki mua.

20, 21. (a) Akapeea te akamanako oonu anga no runga i te oko i te tauturu ia koe kia kopae i te au manako kino? (e) Eaa ta tatou ka tauta kia rave?

20 Akapeea ra me aro atu tatou i te au timataanga te ka akaparuparu ia tatou? Ei akaraanga, akapeea e rauka ai ia tatou te kopae i te manako taitaia? Tetai ravenga meitaki tikai, ko te akamanako oonu anga i te atinga oko o Iesu. Ko ta Paulo te reira i rave. I tetai au taime, kua taitaia aia. Tera ra, kua kite aia e kua mate te Mesia no te aronga ara mei iaia rai, kare e no te aronga apa kore. Kua tata aia e: “Te ora nei au i te akarongo i te Tamaiti a te Atua, ko tei aroa mai iaku, e kua oronga mai iaia uaorai noku.” (Gala. 2:20) Ae, kua ariki a Paulo i te oko e kua irinaki e kua orongaia te reira nona tikai.

21 Ka rauka ia koe te puapinga me ariki katoa koe i te oko ei apinga aroa naau tikai, no ko mai ia Iehova. Kare te aiteanga o teia e ka ngaro ke te manako taitaia. Penei ka anoanoia tetai pae kia akakoromaki i te manako taitaia i tetai au taime e tae ua atu ki te ao ou. Inara, akamaara e: Ka orongaia te tutaki no te aronga kare i tuku i te au. I te au ra ravarai, te vaitata atura tatou ki te tuatau ka tae mai ei te Patireia o te Atua. Me tae mai te reira, ka tupu te au i runga i te enua e ka riro te katoatoa ei aronga apa kore. Tauta ua atu rai kia o atu koe ki roto i te Patireia, noatu e ka na roto koe i te au timataanga e manganui.