Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Rauka ra Ainei ia Koe ‘te Kai i te Ora Mou’?

Te Rauka ra Ainei ia Koe ‘te Kai i te Ora Mou’?

TE NOO nei tatou i te tuatau ngata roa atu i te tuatua enua o te tangata. (2 Timo. 3:1-5) I te au ra ravarai, te timata ia ra to tatou inangaro no Iehova e ta tatou tautaanga kia akono i Tona au turanga tuatua tika. Kua kite takere a Iesu e ka ngata teia tuatau, no reira kua akapapu aia ki tana au pipi e ka orongaia mai te akamaroiroianga ta ratou e anoano ra kia akakoromaki e tae ua atu ki te openga. (Mata. 24:3, 13; 28:20) Ei akamaroiroi ia ratou, kua akanoo aia i te tavini akono meitaki e te pakari ei oronga i “te kai [vaerua] na ratou i te ora mou.”—Mata. 24:45, 46.

Kua akanooia te tavini akono meitaki i te mataiti 1919. Mei reira mai, kua oronga te tavini i te kai vaerua i roto i te au reo tukeke na te iti tangata o te Atua. (Mata. 24:14; Apo. 22:17) Tera ra, kare e aiteite ana te numero o te au puka i roto i te au reo tukeke, e kare e rauka i tetai pae kia akara i te au puka i runga i te Initaneti. Ei akaraanga, e maata te au reo kare a ratou au vitio e te au atikara tei neneiia ki runga i te Web site jw.org. Te aiteanga ainei i reira e kua ngere tetai pae i te kai vaerua ta ratou e anoano ra kia vai maroiroi i roto i te tuatua mou? Ei pau i teia, ka uriuri tatou e a uianga puapinga.

 1. Eaa te tuanga puapinga o te kai vaerua ta Iehova e oronga maira?

I te timata anga a Satani ia Iesu kia akariro i te toka ei varaoa, kua pau a Iesu e: “Kare o te kai anake ra te mea e oraʼi te tangata nei, ko te au mea katoa ra no roto mai i te vaa o te Atua.” (Mata. 4:3, 4) Kua tataia te au tuatua a Iehova ki roto i te Pipiria. (2 Pete. 1:20, 21) No reira, ko te Pipiria te tuanga puapinga roa atu i roto i ta tatou kai vaerua.—2 Timo. 3:16, 17.

Kua uri te akaaerenga a Iehova i te katoaanga me kore tetai tuanga ua o te New World Translation of the Holy Scriptures i roto i te 120 tuma reo, e te maata atura te reo ka uriia i te au mataiti. Kapiti mai ki teia au urianga, ka rauka e pirioni ua atu kopi o te au Pipiria ke i roto i te au tauatini reo. Te rotai ra teia tupuanga umere ki te anoano o te Atua, “ko tei inangaro i te tangata katoatoa kia ora, e kia rauka te kite i te tuatua-mou.” (1 Timo. 2:3, 4) Pera katoa, no te mea “kare rava e mea ngaro” ia Iehova, papu ia tatou e ka akatae mai aia i te aronga “tei manako i to ratou anoano i te pae vaerua” ki tona akaaerenga e ka angai ia ratou ki te kai vaerua.—Ebe. 4:13; Mata. 5:3, 6, NW; Ioa. 6:44; 10:14.

2. I roto i teea mataara i riro ei ta tatou au puka ei tuanga puapinga no ta tatou kai vaerua?

No tetai tangata kia akatupu i te akarongo ketaketa, ka anoanoia aia kia tatau i te Pipiria. Tei maata atu ra, ka anoanoia aia kia marama i tana e tatau ra e kia taangaanga i tana i apii. (Iako. 1:22-25) Ko teia ta tetai eunuka Etiopia i te anere mataiti mua i anoanoia kia rave. Te tatau ra aia i te Tuatua a te Atua e kua ui mai a Philipa kiaia e: “Te kite na koe i taau e tatau na?” Kua pau te eunuka Etiopia e: “Eaa au e kite ei, naringa e tangata te akakite mai kiaku?” (Anga. 8:26-31) Kua tauturu a Philipa i te eunuka kia rauka te kite tika tikai i te Tuatua a te Atua. Tei tupu, kua akakeuia te eunuka e tana i apii mai e kua papetitoia aia. (Anga. 8:32-38) Mei te reira katoa, te tauturu nei ta tatou au puka Pipiria ia tatou kia rauka te kite tika tikai i te tuatua mou. Te akakeu ra teia i to tatou ngakau e te akamaroiroi nei ia tatou kia taangaanga i ta tatou e apii ra.—Kolo. 1:9, 10.

I roto i te au puka, e maata te kai vaerua e orongaia ra na te au tavini o Iehova kia kai e kia inu. (Isa. 65:13) Ei akatauanga, ko te makatini Te Punanga Tiaki tei neneiia i roto i te 210 tuma reo, te akamarama ra i te au totou a te Pipiria, te akamaata ra i to tatou marama no te au tuatua mou puapinga, e te akakeu ra ia tatou kia akono i te au kaveinga Pipiria. Te makatini Awake! tei neneiia i roto i te 100 tuma reo, te akamaata ra i to tatou kite no te au mea ta te Atua i anga e te akaari maira e akapeea tatou me taangaanga i te akoanga tau a te Pipiria i roto i to tatou oraanga. (Mase. 3:21-23; Roma 1:20) Te oronga maira te tavini akono meitaki i te au puka Pipiria i roto i te 680 tuma reo! Te akanoo ra ainei koe i tetai tuatau i te au ra ravarai kia tatau i te Pipiria? Te tatau ra ainei koe i te au makatini ou e te au puka ou tei orongaia mai i roto i toou reo?

Kapiti mai ki te nenei anga i te au puka, te akapapa ra te akaaerenga a Iehova i te au akoanga no te au uipaanga, au akaputuputuanga, e te au uruoaanga. Te reka ra ainei koe i te au akoanga, au nuku, au akatutuanga, e te au uiuianga tei orongaia mai i ko i teia au uipaanga? Ae, te oronga maira a Iehova i te kai vaerua memeitaki na tatou!—Isa. 25:6.

 3. Me kare e rauka ia koe te au puka i roto i toou reo, ko te aiteanga ainei e ka ngere koe i te kai vaerua?

Te pauanga? Kare. Kare tatou e poitirere e e maata atu te kai vaerua ta tetai au tavini o Iehova ka rauka mai i to etai ke. No teaa ra? Akamanako ana i te au apotetoro. E maata atu ta ratou au ikuikuanga i rauka mai i ta te au pipi i te anere mataiti mua. (Mare. 4:10; 9:35-37) Noatu ra, kare te au pipi i ngere ana i te kai vaerua ta ratou i anoano.—Ephe. 4:20-24; 1 Pete. 1:8.

E meitaki katoa kia akamaara e e maata te angaanga ta Iesu i rave i te enua nei kare i tataia ki roto i te au Evangelia. Kua akakite te apotetoro ko Ioane e: “E manganui atu rai ta Iesu peu i rave, naringa i ope katoa i te tataia, te manako nei au, kare e tika i to te ao katoa nei kia āriki mai i taua au buka ra, naringa i tataia.” (Ioa. 21:25) Noatu e e maata atu te au apinga ta te au Kerititiano i te anere mataiti mua i kite no runga ia Iesu, kare tatou i ngere. Kua akapapu a Iehova e kua rava ta tatou i kite no runga ia Iesu kia aru i tona takainga vaevae.—1 Pete. 2:21.

Akamanako katoa i te au reta ta te au apotetoro i tuku ki te au putuputuanga i te anere mataiti mua. E tai reta ta Paulo i tata, kare i tukuia ki roto i te Pipiria. (Kolo. 4:16) Kua ngere ainei tatou i te kai vaerua no te mea kare tatou i tatau i taua reta ra? Kare. Kua kite a Iehova i ta tatou e anoano ra e te oronga maira i te kai vaerua tei anoanoia kia vai maroiroi i te pae vaerua.—Mata. 6:8.

Kua kite a Iehova i ta tatou e anoano ra e te oronga maira i te kai vaerua tei anoanoia kia vai maroiroi i te pae vaerua

I teia tuatau, e maata atu te kai vaerua ta tetai pae i rauka i ta etai ke. E iti ua ainei te au puka tei neneiia i roto i toou reo? Me koia ia, e akamaara e te manako maira a Iehova ia koe. E apii i te au puka taau i rauka mai, e me ka tika, e aere ki te uipaanga i roto i te reo taau i marama. E kia papu e ka tauturu a Iehova ia koe kia vai maroiroi ua i te pae vaerua.—Sala. 1:2; Ebe. 10:24, 25.

4. Ka paruparu ainei koe i te pae vaerua me kore e rauka ia koe te au mea i neneiia i runga i te Web site jw.org?

I runga i ta matou Web site, e neneiia ana te au makatini e te au puka Pipiria. Tei runga katoa i te Web site, te au atikara no te au tokorua, au mapu e te au tamariki. Ka puapingaia te au ngutuare tangata me uriuri ratou i teia au atikara i te tuatau o te Akamorianga a te Ngutuare. Pera katoa, e akakiteia ana te au porokaramu puapinga i runga i te jw.org, mei te akaotianga i te apii Gileada, te uipaanga mataiti, e te oronga anga i te tuatua akakite ki te taokotaianga taeake i te ao katoa no te au tumatetenga natura e te au tauianga i te pae o te ture tei tupu ki te iti tangata o Iehova. (1 Pete. 5:8, 9) E ravenga meitaki katoa te Web site i te akakitekite aere i te tuatua meitaki, i roto tikai i te au enua kua araiia te angaanga tutuanga.

Noatu ra, ka rauka ia tatou kia vai maroiroi i roto i te tuatua mou me kua neneiia te Web site i roto i toou reo, e me kare. Kua angaanga pakari te tavini akono meitaki i te oronga i te au puka neneiia no “tona ngutuare” kia rava meitaki te kai vaerua. No reira, kare koe e anoanoia kia oko i tetai apinga erikitoroniki kia aere ki runga i te jw.org. Penei ka akanoo tetai pae kia nenei i te au atikara i runga i te Web site e ka oronga i te reira ki te aronga kare a ratou komupiuta. Inara kare te au putuputuanga e anoanoia kia rave i te reira.

Mataora tikai tatou e te akatupu ra a Iesu i tana taputou kia akono ia tatou i te pae vaerua. I teia au ra ngata roa atu, ka papu ia tatou e ka oronga ua rai a Iehova i ‘te kai vaerua i te ora mou.’