Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akapeea a Iehova me Akavaitata Kia Tatou

Akapeea a Iehova me Akavaitata Kia Tatou

“E akavaitata atu ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia kotou.”—IAKO. 4:8.

1. Eaa ta te tangata e anoano ra, e naai e akatupu i te reira?

E ANOANO to te tangata ravarai kia piri vaitata ki etai ke atu. E mataora ana tatou i to tatou ngutuare tangata e te au oa tei inangaro maata, tei ariki mai, e tei marama ia tatou. Inara ko te pirianga vaitata roa atu ta tatou ka inangaro, koia oki ko te pirianga ki Tei Anga mai ia tatou, ko Iehova.—Kohe. 12:1.

2. Eaa ta Iehova e taputou maira kia tatou, inara eaa te tumu kare te maataanga o te tangata i irinaki i teia taputou?

2 Te pati maira a Iehova ia tatou kia riro ei au oa Nona. Te taputou ra aia e me akavaitata atu tatou kiaia, ka akavaitata mai aia kia tatou. (Iako. 4:8) Me kite tatou i teia, ka mataora tatou. Inara e manganui te tangata e manako ana e kare te Atua e inangaro i te akavaitata kia ratou. Manako ratou e kare ratou e tau no tetai pirianga kiaia, me kore e mamao ke roa aia. Ka rauka ainei i te akavaitata atu kia Iehova?

3. Eaa ta tatou ka irinaki no runga ia Iehova?

3 Ae, ka rauka i te akavaitata atu kia Iehova no te mea “kare . . . aia i atea ke atu” i te aronga e kimi ra iaia. (E tatau ia Angaanga 17:26, 27; Salamo 145:18.) Noatu to tatou tu ara, te papa ua ra a Iehova i te ariki puareinga ia tatou ei au oa piri mou nona. (Isa. 41:8; 55:6) No tei tupu kiaia, kua karanga te tata taramo  no runga ia Iehova e: “E tei akarongo i te pure ra e, ka tae te tangata ravarai kia koe na. E ao to te tangata i ikiia e koe, e kua akavaitataia mai.” (Sala. 65:2, 4) I teianei, ka akara tatou i ta te Pipiria e akakite maira e i akapeea te Ariki ko Asa o Iuda i te akavaitata anga atu ki te Atua e akapeea te Atua i te akavaitata katoa anga kia Asa. *

APII MEI TETAI AKARAANGA I TAITO

4. Eaa te akaraanga ta te Ariki ko Asa i akanoo no te iti tangata o Iuda?

4 E maroiroi tikai a Asa no te akamorianga mou. Kua riro aia ei ariki i te tuatau kua kī te enua i te sodoma e te akamori itoro, e kua akarongo aia kia Iehova na te akaatea anga i teia au apinga viivii. (1 Ari. 15:9-13) No te mea kua akavaitata a Asa kia Iehova e kua akono i Tana au ture, kua rauka iaia i te akakite ki te tangata kia “kimi i te Atua no to ratou ai metua ia Iehova, e e akono oki i te ture e te akauenga ra.” Kua akameitaki a Iehova i te ngauru mataiti mua o te tutaraanga a Asa ki te tuatau au. Kua kite a Asa e no ko mai ia Iehova teia tu au, e kua akakite aia ki te tangata e: “Kua kimi tatou iaia, i oronga mai ei aia i te au no tatou e pini ua ake.” (2 Para. 14:1-7) Eaa tei tupu i muri mai?

5. I roto i teea turanga i akapapu ei a Asa e kua irinaki aia i te Atua, e eaa tei tupu?

5 Akamanako ana e ko koe te Ariki ko Asa. Te aere maira a Zera o Kusa e tona tangata e 1,000,000 e te au kariota e 300 i te tamaki mai i toou patireia. (2 Para. 14:8-10) E rua taime te maata i tona au vaeau i toou. Eaa taau ka rave? Ka ui ainei koe e eaa ra te Atua i kore ei e tāpu i teia nuku vaeau? Ka irinaki ainei koe i toou uaorai kite? Me ka irinaki ainei koe ia Iehova kia paruru ia koe? Kua akaari taka meitaki a Asa e e pirianga vaitata tona kia Iehova e kua irinaki pu tikai Iaia. Kua kapiki a Asa e: “E tauturu mai ia matou, e to matou Atua, e Iehova e; te irinaki nei oki matou ki runga ia koe.” Akapeea te Atua i te pau anga iaia? “Mate iora to Kusa ia Iehova.” Kare rava e enemi i ora mai.—2 Para. 14:11-13.

6. Akapeea tatou me aru ia Asa?

6 Akapeea i rauka ai ia Asa te irinaki pu tikai e ka paruru e ka arataki te Atua iaia? Karanga te Pipiria e “kua rave a Asa i te mea tika ki mua i te aroaro o Iehova” e kua ‘tika rava to Asa ra ngakau ia Iehova.’ (1 Ari. 15:11, 14) Ka anoano katoaia tatou kia tavini i te Atua ma te ngakau katoa kia rauka ia tatou i te akavaitata atu kiaia i teianei e i te tuatau ki mua. Te rekareka nei tatou e kua akavaitata a Iehova ia tatou e te tauturu maira Aia ia tatou kia rauka tetai pirianga vaitata Kiaia. Ka akara ana tatou e rua mataara e akavaitata maira te Atua ia tatou Kiaia.

TAANGAANGA A IEHOVA I TE OKO KIA AKAVAITATA IA TATOU

7. (a) Eaa ta Iehova i rave ei akavaitata ia tatou Kiaia? (e) Eaa te mataara maata roa atu e akavaitata maira te Atua ia tatou kiaia?

7 Kua akaari a Iehova i tona aroa no te tangata na te anga mai anga i tetai kainga manea no tatou i te enua nei. Kua akaari ua rai aia i tona aroa na te akono anga ia tatou i te au ra tataki tai. (Anga. 17:28; Apo. 4:11) Tetai mataara maata e akaari ra a Iehova i tona aroa, koia oki na te oronga anga i ta tatou e anoano ra i te pae vaerua. (Luka 12:42) Te akapapu katoa ra aia kia tatou e te akarongo maira aia me pure tatou kiaia. (1 Ioa. 5:14) Inara, ko te mataara maata roa atu e akavaitata maira a Iehova ia tatou kiaia e te akaari ra i tona aroa, koia oki na roto i te oko. (E tatau ia 1 Ioane 4:9, 10, 19.) Kua tuku mai a Iehova i Tana Tamaiti anau tai kia akaatinga i tona oraanga no tatou. Na roto anake i teia  atinga e rauka ai ia tatou te manakonakoanga no te oraanga mutu kore ei au tangata apa kore.—Ioa. 3:16.

8, 9. Eaa ta Iesu tuanga i roto i te akakoroanga o Iehova?

8 Kua akakoro te Atua i te oko ei puapinga no te katoatoa, pera te aronga i ora ana i mua ake ka tutakiia te oko. Akapeea teia i tupu ei? Te oronga anga a Iehova i te totou no runga i te Akaora no te tuatau ki mua, mei te mea rai e kua tutaki takereia te oko no te mea kua kite aia e ka tupu tona akakoroanga no te tangata. (Gene. 3:15) I te au anere mataiti i muri mai, kua akameitaki te apotetoro ko Paulo ia Iehova no “te ora [me kore, “te oko,” NW] e vai i te Mesia ra ia Iesu.” Kua akamarama a Paulo e, kua akakore te Atua “i te au ara i raveia i muatangana.” (Roma 3:21-26) No reira e tuanga puapinga tikai to Iesu i te akavaitata atu ia tatou ki te Atua!

9 Te akatika ra a Iehova i te aronga akaaka kia rauka tetai pirianga vaitata Kiaia na roto anake ia Iesu. Karanga te Pipiria e: “Kua akamaata ua maira te Atua i tona aroa ia tatou nei, i te mea te vai tangata ara ua nei rai tatou, i mate ei te Mesia no tatou.” (Roma 5:6-8) Kua orongaia te oko no te mea kua inangaro maata tikai a Iehova raua ko Iesu ia tatou, kare e no tei tika ia tatou te reira. Kua tuatua a Iesu e: “Kare te tangata e tae mai kiaku nei, mari ra kia akatae mai te Metua ko tei tono mai iaku nei iaia.” Tuatua katoa aia e: “Kare ua e tangata e tae ki te Metua ra, mari ra ei iaku.” (Ioa. 6:44; 14:6) Na roto i tona vaerua tapu, te akavaitata maira a Iehova i te tangata Kiaia na roto ia Iesu, e te tauturu ra ia ratou kia rauka tetai pirianga meitaki Kiaia kia rauka ia ratou te ora mutu kore. (E tatau ia Iuda 20, 21.) I teianei, ka akara tatou i te rua o te mataara ta Iehova e akavaitata ra ia tatou Kiaia.

TAANGAANGA A IEHOVA I TE PIPIRIA KIA AKAVAITATA IA TATOU

10. Akapeea te Pipiria i te tauturu anga ia tatou kia akavaitata atu ki te Atua?

10 I roto i teia atikara, kua taangaanga tatou i te au irava mei roto i te au puka Pipiria e 14. Na roto i Tona vaerua tapu, kua akauru a Iehova i te tata anga o te Pipiria kia rauka ia tatou te akavaitata atu kiaia. Me kare e Pipiria, akapeea tatou e kite ei e ka rauka ia tatou te akavaitata ki Tei Anga mai ia tatou? Akapeea tatou e apii ei no runga i te oko, e ta Iesu tauturu anga ia tatou kia akavaitata atu kia Iehova? I roto i te Pipiria, ka kite tatou i te au tu manea o Iehova e tona akakoroanga no tatou. Ei akaraanga, i roto ia Exodo 34:6, 7, kua akataka a Iehova iaia uaorai ei “Atua takinga-meitaki, e te aroa ua, e te akakoromaki maata, e te meitaki maata, e te tuatua-mou, e te akakore i te tuatua-tika kore, e te ara, e te kino.” Papu e ka inangaro tatou i te akavaitata atu ki tetai tangata mei tera rai. Kua kite a Iehova e me apii maata atu tatou no runga iaia, ka riro mai aia ei oa mou no tatou e ka piri vaitata atu tatou Kiaia.

11. Eaa i puapinga ai kia apii no runga ia Iehova? (Akara i te tutu mua o teia atikara.)

11 I te akamataanga o te puka Akavaitata Atu kia Iehova te karanga ra e me akatupu tatou i te pirianga oa ki tetai tangata, ka kite tatou i tona au tu meitaki e ka mareka tatou i te reira. No reira, kia rauka tetai pirianga vaitata ki te Atua, ka anoanoia tatou kia kite e koai tikai aia na te apii anga no runga i tona au tu i roto i te Pipiria. Ka tau tatou kia akameitaki ia Iehova no te tataia anga te Pipiria na roto i te tu mama ua i te marama.

12. Eaa a Iehova i taangaanga ai i te tangata kia tata i te Pipiria?

12 Ka rauka ua ia Iehova te taangaanga i  te au angera kia tata i te Pipiria. Te inangaro ra te au angera i te kite e koai tatou e eaa ta tatou e rave ra. (1 Pete. 1:12) Ka rauka ia ratou i te tata i te karere a Iehova ki te tangata. Inara kare te au angera e aite ana ki te tangata. Kare ratou e manako ana mei ia tatou rai e kare o ratou tu paruparu mei to tatou rai. Kua kite a Iehova e e tuke rai te au angera mei ia tatou, no reira aia i iki ei e na te tangata e tata i te Pipiria. Me tatau tatou no runga i te au manamanata, te tu ekoko, te tu mataku, e te au tarevake ta te aronga tata Pipiria e etai ke atu i rave, ka marama tatou i to ratou tu apikepike. Me tatau tatou i to ratou tua mataora, ka mataora katoa tatou. Mei te peroveta rai ko Elia, pouroa te aronga tata Pipiria “mei ia tatou katoa te tu.”—Iako. 5:17.

Akapeea ta Iehova akono anga ia Iona raua ko Petero i te akavaitata anga ia koe Kiaia? (Akara i te parakarapa 13, 15)

13. Me tatau koe i te pure a Iona, eaa toou manako?

13 Ei akaraanga, kua oronga a Iehova i tetai angaanga puapinga na Iona kia rave, inara kua ngaro aia i te oro. Naringa e na tetai angera i tata teia tua, kare e rauka iaia i te akataka i te au manako o Iona. Maata atu te meitaki e kua iki a Iehova ia Iona kia tata i tona uaorai tua e tana pure ki te Atua mei raro mai i te moana. Kua tuatua a Iona e: “Ka ngaevaevaʼi toku vaerua i roto iaku ra, kua maara iora au ia Iehova.”—Iona 1:3, 10; 2:1-9.

14. Eaa te tumu i marama ai koe i ta Isaia i tata no runga iaia uaorai?

14 Tetai atu akaraanga ko ta Isaia i tata no runga iaia uaorai. Te kite anga aia i tetai orama no te kaka o Iehova, kua marama aia e e tangata ara aia, e kua tuatua e: “E ae oki au nei! kua mate au e, e tangata vaa viivii oki au, e te noo nei au i rotopu i te tangata vaa viivii; kua akara oki oku mata nei i te ariki, ia Iehova Sabaota.” (Isa. 6:5) Kare roa e rauka i tetai angera i te tuatua akapera, inara kua rauka ia Isaia e ko teia  tana i rave. No te mea e aronga apa ua tatou mei ia Isaia rai, ka rauka ia tatou te marama i tana i manako.

15, 16. (a) Eaa tatou i marama ai i te manako o etai atu au tangata? Oronga mai i tetai au akaraanga. (e) Eaa te ka tauturu ia tatou kia akavaitata atu kia Iehova?

15 Kare roa e rauka i te au angera i te karanga e “e mea ngiti rava au nei,” mei ia Iakoba rai, me kore “e tangata ara oki au,” mei ia Petero rai. (Gene. 32:10; Luka 5:8) Kare katoa ratou e “mataku” mei te au pipi rai a Iesu i tetai au taime. Kare te au angera e anoanoia kia mataku kore i te tutu aere i te tuatua meitaki ia ratou e takinokinoia ra, mei tei tupu kia Paulo e etai ke. (Ioa. 6:19; 1 Tesa. 2:2) Te tumu, no te mea e aronga apa kore te au angera e e ririnui atu ratou i te tangata. Inara e aronga apa ua tatou mei te aronga ta Iehova i taangaanga kia tata i te Pipiria, no reira ka marama tatou i to ratou manako. Me tatau tatou i ta ratou i tata, ka rauka ia tatou kia ‘rekareka i te aronga e rekareka ra, ka aue katoa oki i te aronga e aue ra.’—Roma 12:15.

16 Na te akamanako oonu anga e i akapeea a Iehova te akono anga i tona au tavini tiratiratu i mua ana, ka kite tatou i te au apinga memeitaki no runga i to tatou Atua. Ka kite mai tatou e akapeea aia i te akavaitata atu anga ki taua aronga apa ua ra e te akaari anga i te tu aroa e te akakoromaki. Me kite meitaki atu tatou ia Iehova e me inangaro maata iaia, ka akavaitata atu tatou Kiaia.E tatau ia Salamo 25:14.

AKATUPU I TETAI PIRIANGA MUTU KORE KI TE ATUA

17. (a) Eaa te akoanga meitaki ta Azaria i oronga kia Asa? (e) Akapeea a Asa i te kopae anga i te ako a Azaria, e eaa tei tupu?

17 E maata atu ta tatou ka apii mai mei te Ariki ko Asa. Muri ake i tona akavi anga i te nuku vaeau o Kusa, kua oronga te peroveta ko Azaria i te akoanga meitaki kiaia. Akakite a Azaria e: “Tei ia kotou a Iehova, ko kotou i piri mai kiaia ra; kia kimi kotou iaia, ka kitea aia e kotou; kia akaruke ra kotou iaia, ka akaruke aia ia kotou.” (2 Para. 15:1, 2) Te mea mii ra, i muri mai kare a Asa i akono ana i teia akoanga meitaki. I te aerenga mai te patireia apatokerau o Iseraela i te tamaki ia Iuda, kua mataku a Asa. Kare aia i pati ana i te tauturu no ko mai ia Iehova, mari ra kua piri atu aia ki te nuku o Arama, e iti tangata peikani. Kua akakite a Iehova kiaia e: “E ravenga neneva taau i tenana: e teianei e tamaki rai taau.” No te toenga o te tutaraanga a Asa, kua tupu ua rai te tamaki ki tona patireia. (2 Para. 16:1-9) Eaa te apiianga no tatou?

18, 19. (a) Eaa ta tatou ka rave me kare tatou e piri vaitata akaou kia Iehova mei ta tatou rai i matau? (e) Akapeea tatou me piri vaitata ua atu rai kia Iehova?

18 Auraka rava tatou e akamamao atu mei ia Iehova. Me kare tatou e vaitata akaou Kiaia mei ta tatou i matau, kia viviki tatou i te rave i ta Hosea 12:6 i akakite mai e: “E teianei e ariu koe ki toou ra Atua; e akono i te aroa e te tuatua-tau, e tapapa marie koe ki toou ra Atua.” Me akamanako oonu tatou no runga i te oko e me apii meitaki i te Pipiria, ka akavaitata roa atu tatou kia Iehova.E tatau ia Deuteronomi 13:4.

19 Kua karanga te tata taramo e: “E mea meitaki ra iaku kia akavaitata atu ki te Atua.” (Sala. 73:28) E mea meitaki katoa te reira no tatou tataki tai. No reira kia akanoo tatou i te akakoroanga kia apii i te au mea ou no runga ia Iehova. Me akapera tatou, ka inangaro maata atu tatou Iaia. E me akavaitata atu tatou Kiaia, ka akavaitata mai a Iehova kia tatou i teianei, e tuatau ua atu!

^ para. 3 Akara i te atikara no Asa “Ka Tutakiia Oki ta Kotou Angaanga,” i roto i Te Punanga Tiaki, o Aukute 15, 2012.