TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Aukute 2014

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Tepetema 29 kia Okotopa 26, 2014.

Te Rauka ra Ainei ia Koe ‘te Kai i te Ora Mou’?

Ka anoanoia ainei te tatau i te au apinga pouroa ta te tavini akono meitaki i oronga kia vai ketaketa toou akarongo?

Eaa ta te Vaine Tuanga i Roto i te Akakoroanga o Iehova?

Apii eaa ta te meameaau anga i Edene i akatupu ki te vaine tini. Akapeea tetai au vaine te tavini anga ia Iehova i mua ana? Eaa te tuanga a te vaine i roto i te angaanga tutu evangeria.

Taangaanga i te Tuatua a te Atua​—E Mea Ora Ïa!

Inangaro te Au Kite o Iehova kia karape i te angaanga tutu evangeria. Akara i te au manako tauturu no te taangaanga i te mana o te Tuatua a te Atua pera katoa te au aenga pepa ei pukapuka anga ki te tangata.

Akapeea a Iehova me Akavaitata Kia Tatou

Ka anoanoia tetai pirianga vaitata kia Iehova. Apii akapeea te oko e te Pipiria te akaari anga e ka inangaro a Iehova i te akavaitata kia tatou.

Akarongo ki te Reo o Iehova i te au Taime Ravarai

Apii i te puapinga no te akarongo i te reo o Iehova e te karangaranga kiaia. Ka tauturu teia atikara ia tatou auraka kia akatika ia Satani e to tatou tu apa ei tavarenga ia tatou mei te akarongo anga kia Iehova.

“Kia Akaariuia Mai Koe ra, ka Akatinamou Atu i to au Taeake”

Me kua tavini tetai taeake ei tangata pakari e kua ngere i te reira apainga, akapeea aia me riro akaou ei akaaere?

Au Uianga a te Aronga Tatau

Te akakite anga a Iesu e ko te aronga tei akatuakaouia mai, “kare ïa ratou e akaipoipo, kare oki e oronga kia akaipoipoia,” te tuatua ra ainei aia no runga i te tuakaouanga i te enua nei?

AU APINGA TAKERE

Kua Tauturu te “Nuku Eureka” i te Manganui Kia Kite i te Tuatua Mou Pipiria

Ko teia nuku, e tuanga poto no te “Photo-Drama of Creation,” kua akaariia i te au ngai motutaa e te au ngai kare e uira.