Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kua Oronga Puareinga Ratou ia Ratou Uaorai​—I Micronesia

Kua Oronga Puareinga Ratou ia Ratou Uaorai​—I Micronesia

KUA anauia a Katherine i Marike e e 16 ona mataiti i papetitoia ai ei Kite no Iehova. Kua rave maroiroi aia i te angaanga orometua, tera ra kare e maata ana te aronga e ariki ra i te karere o te Patireia i roto i tana ngai tutuanga. Akakite aia e: “I tatau ana au no runga i te aronga tei pure ki te Atua kia tono mai i tetai tangata ei tauturu ia ratou kia kite no runga Iaia. E inangaro ana au i te aravei i tetai tangata mei te reira rai, inara kare roa teia i tupu ana.”

Muri ake i te au mataiti i tona tutu aere anga i taua ngai tutuanga ra, kua manako a Katherine i te neke ki tetai ngai ka ariki mai te tangata i te karere o te Patireia. Inara kua ekoko aia e me ka rauka rai iaia i te rave i te reira. Okotai rai ona akaruke anga i tona ngutuare tangata—no tetai rua epetoma ua—tera ra, kua inangaro aia i te oki ki te kainga. Noatu rai, kua pakari tona inangaro i te kite i te mataora no te tauturu i te aronga tei kimi ia Iehova. Muri ake i te tamanako anga i te au ngai ka rauka iaia i te tavini, kua tata aia ki te opati manga i Guam e kua rauka mai te au ikuikuanga tana e anoano ra. I roto ia Tiurai 2007, e 26 o Katherine mataiti, kua neke aia ki Saipan, tetai enua i roto i te Moana Patipika, mei te 10,000 kiro mita te mamao mei tona kainga. Eaa tei tupu kia Katherine?

PAUIA TA RAUA PURE

Muri poto ua ake i tona tae anga atu ki te putuputuanga ou, kua aravei a Katherine ia Doris, e 40 tuma ona mataiti tei ariki i tetai apii Pipiria. Muri ake i to raua apii anga i te au pene mua e toru o te puka ta te Pipiria e Apii Maira, kua manamanata a Katherine. Karanga aia e: “Meitaki tikai a Doris i te apii Pipiria, e kare au e inangaro kia akamutu i tana apii. Kare roa au i rave putuputu ana i tetai apii Pipiria e kua manako au e ka anoanoia tetai tuaine tukatau ake kia apii ia Doris, penei e tuaine e tai o raua mataiti.” Kua pure a Katherine kia Iehova i te pati tauturu kia kimi i tetai tuaine tukatau ei rave i tana apii Pipiria. I reira, kua inangaro aia i te akakite kia Doris e na tetai tuaine ke e rave i tana apii.

Akakite a Katherine e: “Mua ake ka tuatua ai au, kua akakite mai a Doris e ka inangaro aia i te tuatua kiaku no tetai manamanata. Kua akarongo au kiaia, e kua akakite e i akapeea a Iehova i te tauturu anga iaku i roto i tetai turanga aiteite ki tona. Kua akameitaki aia iaku.” I reira kua akakite a Doris kia Katherine e: “Kua tuku mai a Iehova ia koe kia tauturu iaku. Te ra mua i aravei ei taua, kua roa au i te tatau anga i te Pipiria. Kua aue au, e kua pati ki te Atua kia tono mai i tetai tangata ei tauturu iaku kia marama i te Pipiria. I reira,  kua topapa koe i toku ngutupa. Kua pau mai a Iehova i taku pure!” Kua pururu te roimata o Katherine i te akakite anga i teia tua pumaana. Karanga aia e: “Kua pauia taku pure e te tuatua a Doris. Kua akaari mai a Iehova kiaku e ka rauka rai iaku i te rave i tana apii.”

Kua papetitoia a Doris i te mataiti 2010, e i teianei e rave ana aia i tana uaorai au apii Pipiria. Karanga a Katherine e: “Rekareka tikai au e kua tupu toku inangaro maata kia tauturu i tetai tangata ngakau tika kia riro mai ei tavini no Iehova!” I teianei, te tavini mataora nei a Katherine ei painia takake i Kosrae, tetai enua Patipika.

E TORU AKAAOANGA —AKAPEEA ME AKONO I TE REIRA

Tere atu i te tai anere taeake e te tuaine (mei te 19 ki te 79 mataiti) tei neke kia tavini i te ngai e anoano maata ia ra te tauturu i Micronesia. Aiteite te manako o teia aronga tutu maroiroi ki to Erica, tei neke ki Guam i te mataiti 2006 e 19 ona mataiti. Karanga aia e: “Mataora tikai i te painia i tetai ngai tutuanga e maata te aronga e inangaro ra i te tuatua mou. Rekareka tikai au e kua tauturu mai a Iehova iaku kia rave i teia tukuanga angaanga. Ko te oraanga meitaki rava atu teia!” I teianei, te mataora ra a Erica i te tavini ei painia takake i Ebeye i te Marshall Islands. Inara, ka tupu te au akaaoanga no te tavini anga i roto i tetai enua ke. Ka uriuri tatou e toru akaaoanga e ka kite tatou e akapeea te aronga tei neke ki Micronesia i te akono anga i te reira.

Ko Erica

Oraanga. Muri ake i tona tae anga ki Palau i te mataiti 2007, kua kite viviki a Simon e 22 ona mataiti, e kare e maata ana te moni tana ka rauka mei tana i tutakiia i tona enua anau i Peritane. “Kua kite mai au e kare e rauka iaku i te oko i tetai ua atu apinga taku ka inangaro. I teianei, ka iki meitaki au i te kai taku ka oko, e ka kimi au i te au apinga mama ua kia oko. Me kino tetai apinga, ka oko au i tetai mea takere e ka kimi i tetai tangata kia tauturu iaku kia maani akaou i te reira.” Akapeea te oraanga mama ua te tauturu anga iaia? Karanga a Simon e: “Kua tauturu te reira iaku kia kite e eaa tikai taku e anoano ra no te oraanga e akapeea au me akono iaku uaorai. Maata te au atianga, kua kite au i to Iehova rima tauturu i te akono mai anga iaku. I roto i te itu mataiti i toku tavini anga i konei, ka rauka ua rai iaku te kai e te ngai moe anga.” Ae, e tauturu ana a Iehova i te aronga tei akono i tetai oraanga mama ua no te mea te inangaro ra ratou i te kimi i te Patireia na mua.—Mata. 6:32, 33.

Inangaro i te oki ki te kainga e te ngutuare tangata. Akakite a Erica e: “E pirianga vaitata toku ki toku ngutuare tangata, e kua manata au e no te inangaro i te oki ki te kainga, penei ka kino taku angaanga orometua.” Eaa tana i rave ei akateateamamao iaia uaorai? “I mua ake ka neke ei, kua tatau au i te au atikara i roto i te Punanga Tiaki no runga i te akaruke anga i te kainga e te ngutuare tangata. Kua akapapa meitaki teia i toku ngakau no tera akaaoanga. I roto i tetai atikara, kua akapapu tetai metua vaine ki tana tamaine e ka akono a Iehova iaia na te karanga anga e, ‘E meitaki atu me akono a Iehova ia koe, kare me akono au  ia koe.’ Kua akamaroiroi tikai teia iaku.” Ko Hannah e tana tane ko Patrick tetai e tavini ana i Majuro i te Marshall Islands. E kopae ana a Hannah i te inangaro kia oki ki te kainga e te ngutuare tangata na te akamou anga i tona manako ki runga i te au taeake e te au tuaine i roto i ta raua putuputuanga. Akakite aia e: “E akameitaki ua ana au ia Iehova no to tatou taokotaianga taeake i te ao katoa no te mea ko ratou katoa to maua ngutuare tangata. Naringa kare ratou i tauturu iaku, kare e rauka iaku i te tavini i te ngai e anoanoia ra te tauturu.”

Ko Simon

Kimi anga i te au oa. Karanga a Simon e: “Me aere koe ki tetai enua ou, e tuke takiri te au mea katoatoa. Tetai taime, me tuatua kangakanga au ki te tangata, kare ratou e marama meitaki ana iaku.” Karanga a Erica e: “I te akamataanga, kua manako au e kare au i inangaroia. Inara kua tauturu teia iaku kia akamanako e eaa tikai toku akakoroanga no te neke anga. Kua neke au kia tavini maata atu ia Iehova, kare kia rauka mai te puapinga noku uaorai.” Akakite katoa aia e: “I te tuatau i aereia, kua akatupu au i te au pirianga oa meitaki, taku e akaperepere ra.” Kua tauta pakari a Simon i te apii i te reo Palau, kia “maora” tona ngakau no te au taeake e te au tuaine i Palau. (2 Kori. 6:13) Kua akavaitata te au taeake kiaia no te mea te tauta ra aia kia apii i to ratou reo. Ae, me angaanga kapiti te au taeake tei neke ki tetai enua ou e te au taeake o te reira ngai, ka tupu te au pirianga oa vaitata i rotopu i tetai e tetai. Eaa atu te au akameitakianga te ka rauka mai i te aronga tei oronga puareinga ia ratou uaorai kia tavini i te ngai e anoanoia ra te tauturu?

“KOKOTI ÏA MA TE MAATA”

Kua tuatua mai te apotetoro ko Paulo e: “Ko te ruru ma te akaperepere kore ra, e kokoti ïa ma te maata.” (2 Kori. 9:6) Ka tau teia kaveinga ki te aronga tei akamaata atu i ta ratou angaanga orometua. Eaa te puapinga ta ratou i ‘kokoti maata’ i Micronesia?

Patrick raua ko Hannah

I tera enua, e maata te au atianga kia akamata i te au apii Pipiria e kia kite i te aronga apii me taangaanga i te tuatua mou o te Tuatua a te Atua e me tupu i te pae vaerua. Ko Patrick raua ko Hannah, tei tutu katoa i Angaur, tetai enua meangiti e 320 tangata. Muri ake i te tutu anga i reira no tetai nga marama, kua aravei raua i tetai metua vaine, kare e tane. Kua viviki aia i te apii i te Pipiria, kua ariki puareinga aia i te tuatua mou, e kua rave i te au tauianga maata i roto i tona oraanga. Karanga a Hannah e: “Muri ake i te au apii, ia maua e akaruke ra i tona kainga na runga i te patikara takatakai, ka akara maua kia maua uaorai e ka tuatua e: ‘Meitaki maata e Iehova!’” Karanga katoa a Hannah e: “Kite ua au e na Iehova i arataki mai i teia vaine ki te tuatua mou, inara no te mea te tavini ra maua i te ngai e anoano maataia ra te tauturu, kua rauka ia maua i te kimi e te tauturu i teia vaine kia kite ia Iehova. Ko teia tetai tupuanga mataora roa atu i roto i to maua oraanga!” Mei ta Erica i tuatua, “me tauturu koe i tetai tangata kia kite ia Iehova, kare roa e mataora i aiteite ki te reira!”

KA RAUKA AINEI IA KOE TE RAVE I TEIA?

E maata te au ngai e anoanoia ra te aronga tutu aere i te Patireia. Ko koe ainei tetai te ka rauka i te neke ki tetai ngai e anoanoia ra te tauturu? Pure e e pati kia Iehova kia akatupu i toou inangaro kia akamaata atu i taau angaanga orometua. Uriuri manako ki te aronga pakari i roto i te putuputuanga, te akaaere kotinga, me kore te aronga tei tavini i roto i tetai enua tei anoano i te tauturu. Me akamata koe i te rave i te au akanoonooanga, e tata atu no te au ikuikuanga ki te opati manga no te ngai taau ka inangaro i te neke atu. * Penei ka rauka ia koe i te piri atu ki te tauatini ua atu taeake e te au tuaine—tei mapu e tei ruaine, tei akaipoipo me kore kare i akaipoipo—tei oronga puareinga ia ratou uaorai. Na te rave anga i teia, ka tongi koe i te meitaki no te ‘kokoti anga maata.’

^ para. 17 Akara i te atikara “Ka Rauka Ainei ia Koe te ‘Ano Atu ki Makedonia’?” i roto i Ta Tatou Angaanga Patireia o Aukute 2011.