Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

‘Kua Kite a Iehova i Tona Uaorai’

‘Kua Kite a Iehova i Tona Uaorai’

“Te inangaro ra tetai tangata i te Atua, koia tei kiteia mai e ia.”—1 KORI. 8:3.

1. Oronga mai i tetai akaraanga te akaari ra e akapeea tetai pae o te iti tangata o te Atua i te pikikaa anga ia ratou uaorai. (Akara i te tutu mua o teia atikara.)

TE TU ua ra tetai pupu tangata i mua i te tapenakara, kua papa i te oronga i te atinga kakara kia Iehova. I tetai tua ko Aarona, te kau taunga nunui o Iseraela, e i tetai tua ra ko Kora e tona au tangata turuturu e 250. (Nume. 16:16-18) I te akara anga e aronga tiratiratu ratou pouroa i mua i te Atua. Tera ra, e tu ngakau parau, meameaau, e te noinoi to Kora e tona au tangata, e te tauta ra kia rauka ia ratou te taoonga o Aarona. (Nume. 16:1-11) Kua pikikaa ratou ia ratou uaorai, te manako anga e ka mareka mai a Iehova i ta ratou akamorianga. Ko te tikaanga ra, kua akakino ratou ia Iehova, tei kite i to ratou ngakau. Kua kite aia e e aronga pikikaa ratou tei inangaro kia akangateiteiia ratou.—Iere. 17:10.

2. Eaa ta Mose i akakite e ka tupu, e i akapeea tana tuatua i te akatupuia anga?

2 I mua ake, kua akakite a Mose e: “Apopo rai a Iehova ka akakite mai ei i tona ra.” (Nume. 16:5) Akapeea a Iehova i te akaari anga e kua kite Aia e koai tona aronga akamori mou e koai te aronga pikikaa? Kua tuku a Iehova i te aʼi mei te rangi mai kia  takore ia Kora e tona au tangata e 250. (Nume. 16:35; 26:10) Kare a Aarona i takoreia. Kua akapapu a Iehova e ko Aarona te kau taunga e e tangata akamori mou aia no te Atua.E tatau ia 1 Korinetia 8:3.

3. (a) Eaa tei tupu i roto i te putuputuanga Kerititiano i to Paulo tuatau? (e) Eaa ta tatou ka apii mai mei ta Iehova i rave ki te aronga meameaau i to Mose tuatau?

3 I te tuatau o Paulo, tere atu i te 1,500 mataiti i muri mai, kua tupu tetai mea aiteite i roto i te putuputuanga Kerititiano. Kua akataka mai a Paulo e ko te aronga tei karanga e e au Kerititiano ratou, kua akamata i te apii atu i te au apiianga pikikaa. Noatu rai, kua noo ratou ki roto i te putuputuanga. I te akara anga e aronga akamori mou ratou no Iehova. Ko te tika ra, mei te au ruko kino rai ratou, e kua akamata i te akakino i “te akarongo o tetai papaki.” (2 Timo. 2:16-18) Te akara maira ainei a Iehova ia ratou? Ae. Kua kite a Paulo i ta te Atua i rave ki te aronga meameaau ko Kora e tona au tangata, no reira kua irinaki papu aia e te kite maira a Iehova i teia turanga. Ka rauka katoa ia tatou i te tuku i te irinaki papu ki roto ia Iehova. Ka apii ana tatou e akapeea me rave i teia mei te au tuatua ta Paulo i tata kia Timoteo.

“KO IEHOVA AU, KARE AU E TU KE KE”

4. Eaa ta Paulo i papu e ka rave a Iehova, e eaa ta Paulo i akakite kia Timoteo?

4 Kua papu ia Paulo e te kite ra a Iehova e koai te aronga akamori pikikaa, e kua kite katoa Aia e koai tona aronga akamori mou. Ka kiteaia to Paulo irinaki papu i roto i te au tuatua tana i tata kia Timoteo. I muri ake i te akataka mai anga i te kino ta te aronga tei patoi ia Iehova i akatupu ki te akarongo o tetai papaki, kua akakite a Paulo e: ‘Kareka te tumu o te Atua ra, te vai keukeu kore nei ïa, e ma teianei akairo ki rungao, Kua kite a Iehova i tona uaorai, e, Ko te tangata ravarai e taiku i te ingoa o Iehova ra, e akaruke anake ratou i te tuatua kino.’—2 Timo. 2:19.

5, 6. Eaa tatou ka inangaro ei i te kite i te tumu i taangaanga ai a Paulo i te tuatua “te tumu o te Atua”? Eaa ta te reira ka akakeu ia Timoteo kia rave?

5 Te taangaanga ra te Pipiria i te tuatua “tumu” ei akataka mai i te au mea tukeke. Kapiti mai ki teia ko Ierusalema, te oire maata o Iseraela i taito, e to Iesu tuanga i roto i te akakoroanga o te Atua. (Sala. 87:1, 2; 1 Kori. 3:11; 1 Pete. 2:6) Inara ko te tuatua “te tumu o te Atua,” kua taangaangaia te reira e tai ua rai taime i roto i te Pipiria. Eaa te tupuanga ta Paulo e taiku ra i te akakite anga aia i taua tuatua ra?

6 Te taiku anga a Paulo i te au tuatua “te tumu o te Atua,” kua tata aia i te reira i roto i te irava i taiku ei aia i ta Mose i tuatua no runga ia Kora e tona au tangata. (Akara ia Numero 16:5.) Na roto i teia mataara, te akamaara nei a Paulo kia Timoteo e te kite maira a Iehova i tei tupu i roto i te putuputuanga. Ka arai te Atua i te aronga tei patoi Iaia e Tana au apiianga, kia kore ratou e akatupu i te kino. Kare to Iehova akakoroanga e tauiia no ta Kora i rave, kare katoa e taui no ta te aronga i roto i te putuputuanga tei patoi Iaia i rave. Kare a Paulo i akataka meitaki mai ana e eaa te aiteanga o te tuatua “te tumu o te Atua.” Noatu te reira, kua tauturu te tuatua a Paulo ia Timoteo kia irinaki papu ia Iehova.

7. Eaa ra tatou i papu ei e e Atua tuatua tika a Iehova e te akarongo mou?

7 Kare roa te au kaveinga a Iehova e taui. Te akakite maira a Salamo 33:11 e: “Te akakoro a Iehova ra, ka tu ïa e rimua; te manako o tona ngakau ki tera uki ki tera uki.” Ko Iehova te Ariki mou, tei akaari mai i te aroa tiratiratu, e e Atua tuatua tika aia e te akarongo mou. Te akaari maira te Pipiria e kare katoa teia au mea e taui. (Exo. 15:18; Sala. 106:1; 112:9; 117:2) Te akakite maira a Malaki 3:6 e: “Ko Iehova au, kare au e tu ke ke.” Pera katoa i roto ia Iakobo 1:17, te karanga  ra e ‘kare rava a Iehova e tu ke ke, kare oki e tu ke anga e ngai mea ngiti ua ake.’

TETAI TATAANGA TEI AKATUPU I TE AKARONGO KI ROTO IA IEHOVA

8, 9. Eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei tei tataia ki runga i “te tumu o te Atua”?

8 I te tuatau taito, e mea matau kia tata me kore kia toi i tetai karere ki runga i te tumu o te are. E raveia ana teia kia akaari e naai i akatu i taua are ra me kore noai te are. Ko Paulo te tangata tata Pipiria mua tei taangaanga i teia tuatua. * Ko te “tumu o te Atua” ta Paulo i akataka mai i roto ia 2 Timoteo 2:19, e rua nga akakiteanga tei tataia ki runga i te reira: (1) ‘Kua kite a Iehova i tona uaorai’ e te (2) ‘Ko te tangata ravarai e taiku i te ingoa o te Atua ra, e akaruke anake ratou i te tuatua kino.’ Te akamaara mai nei teia ia tatou i ta Numero 16:5 e akakite ra.E tatau.

9 Eaa te apiianga ta te iti tangata o Iehova ka apii mai mei tei tataia ki runga i “te tumu o te Atua”? Koia oki kua akatumuia te au kaveinga a Iehova ki runga i teia nga tika: (1) Te inangaro maira a Iehova i te aronga tiratiratu, e te (2) Te rikarika ra a Iehova i te au tu kino. Akapeea teia apiianga i te piri atu anga ki te aronga i roto i te putuputuanga tei patoi ia Iehova e Tana au apiianga?

10. No te tu o te aronga tei patoi ia Iehova, eaa tei tupu ki te aronga akarongo mou i to Paulo tuatau?

10 Kua tamanamanataia a Timoteo e tetai atu aronga akarongo mou mei te tu o te aronga tei patoi ia Iehova e Tana au apiianga. Penei e ui ana tetai au Kerititiano e eaa i akatikaia ai taua aronga ra ki roto i te putuputuanga. Penei e manako ana te aronga akarongo mou e me te kite maira a Iehova i te tuke i rotopu i to ratou tu tiratiratu e te tu pikikaa o te aronga tei patoi Iaia.—Anga. 20:29, 30.

Kare a Timoteo e akakinoia no te tu o te aronga tei patoi ia Iehova e Tana au apiianga (Akara i te parakarapa 10-12)

11, 12. Akapeea te reta a Paulo i te akaketaketa anga i te akarongo o Timoteo?

11 Papu e kua akaketaketaia te akarongo o Timoteo i te tatau anga i te reta a Paulo. Kua akamaara aia kia Timoteo e kua akapapu a Iehova e e aronga pikikaa a Kora e tona au tangata turuturu. Kua patoi e kua takore a Iehova ia ratou, ko Aarona ra, kua mareka a Iehova iaia. Mei te reira rai, noatu e kua karanga tetai pae i to Paulo tuatau e e au Kerititiano ratou, ka akakite tika mai a Iehova e koai ma tona aronga tiratiratu.

12 Kare roa a Iehova e taui, no reira ka rauka ia tatou i te irinaki pu tikai ki roto  Iaia. Te rikarika ra aia i te au tu kino e ka akautunga i te aronga tei rave i te kino e kare e tataraara. Kua akamaaraia a Timoteo e ka anoanoia aia i te patoi i te akakeuanga kino mei te aronga tei karanga e e Kerititiano ratou, no te mea ‘ko te tangata ravarai e taiku i te ingoa o Iehova,’ ka anoanoia kia kopae i te kino. *

RAUKA TE AKAMEITAKI NO TE AKAMORIANGA TIKA

13. Eaa tetai tumu ka papu ei ia tatou?

13 Ka rauka te au tuatua a Paulo kia Timoteo i te akamaroiroi katoa ia tatou. Akapeea ra? Te kite nei a Iehova e e aronga tiratiratu tatou ki mua Iaia. Inara kare a Iehova e kite ua i tona aronga tiratiratu. Mari ra te akaari maira aia i tona inangaro maata no ratou. Te akakite maira te Pipiria e: “Te akara nei nga mata o Iehova e pini ua ake te ao katoa nei, kia oronga mai aia i te maroiroi ki te aronga i tika te ngakau iaia.” (2 Para. 16:9) No reira ka papu ia tatou e kare roa e ngaropoina ia Iehova ta tatou tautaanga kia akamori iaia.—1 Kori. 15:58; 1 Timo. 1:5.

14. Eaa te tu o te akamorianga ta Iehova e patoi ra?

14 Te rikarika e te patoi ra a Iehova i te akamorianga pikikaa. Te kite maira aia i te ngakau o te tangata ravarai e te kite katoa ra aia i te aronga kare e “tika te ngakau iaia.” E mea viivii na Iehova me karanga tetai tangata e e tangata akarongo mou aia e i taua taime rai te rave ra i te kino. (Mase. 3:32) Penei ka pikikaaia tetai tangata mei te aronga rave kino, kare ra a Iehova e pikikaaia ana. Te akakite ra te Pipiria e: “Ko tei tapoki i tana ara, kare ïa e manuia.” Te tumu, ko Iehova te Atua mana katoatoa e e Atua tuatua tika aia.—Mase. 28:13; e tatau ia 1 Timoteo 5:24; Ebera 4:13.

15. Eaa ta tatou ka anoano i te kopae, e no teaa ra?

15 Manganui te iti tangata o Iehova tei inangaro iaia ma to ratou ngakau katoa. Kare i te mea matau no tetai tangata kia pikikaa ia Iehova i roto i tana akamorianga. Inara, me kua tupu teia i te tuatau o Mose e i te tuatau o te au Kerititiano i taito, ka rauka katoa kia tupu i teia tuatau. (2 Timo. 3:1, 5) Ko te aiteanga ainei e kia akara matatio tatou i te tu tiratiratu o to tatou au taeake e te au tuaine i mua ia Iehova? Kare, e mea tarevake kia manako akapera no runga ia ratou ma te kore e akapapuanga. (E tatau ia Roma 14:10-12; 1 Korinetia 13:7.) Me akatupu koe i teia tu, ka akakino te reira i toou pirianga kia Iehova.

16. (a) Akapeea koe i te akapapu anga e kare e pikikaa e vai nei i roto i toou ngakau? (e) Eaa ta tatou ka apii mai mei tei akakiteia i roto i te pia “ E Kimi Matatio . . . e Akara Matariki . . .”?

16 Ka anoano te au Kerititiano tataki tai i te akara matatio “i tana uaorai angaanga.” (Gala. 6:4) No to tatou tu apa, penei ka akamata tatou i te akamori ia Iehova ma te au akakoroanga tarevake e kare tatou i kite. (Ebe. 3:12, 13) Penei ka riro to tatou akamorianga ia Iehova ei mea pikikaa. No reira e mea tau kia ui kia tatou uaorai e: ‘Eaa te tumu e akamori ra au ia Iehova? Te akamori ra ainei au ia Iehova no toku inangaro nona e no toku inangaro kia riro Aia ei Tutara noku? Me kore te akamanako ua ra au i te oraanga meitaki taku e manakonako ra i roto i te enua Parataito?’ (Apo. 4:11) Na roto i teia au uianga, ka akapapu tatou e kare e pikikaa e vai nei i roto i to tatou ngakau.

ARATAKI ATU TE TU TIRATIRATU KI TE MATAORA

17, 18. Eaa te tumu ka akamori ei tatou ia Iehova ma te ngakau tika?

17 Ka rauka ia tatou te au akameitakianga me tauta i te akakore i tetai ua atu pikikaa i roto i to tatou ngakau. Kua akakite  te tata taramo e: “E ao to te tangata, kare i tapepeia e Iehova i te ara, e kare e pikikaa o roto i tona ngakau.” (Sala. 32:2) Me akamori tatou ia Iehova ma te ngakau tika, ka mataora tatou i teianei e a te tuatau ki mua.

18 Kare e roa atu, ka akakite pu ua a Iehova i te angaanga a te aronga kino tei kore i tataraara e tei rave muna i te ara. Ka akaari mai Aia i te tuke i rotopu “i te tangata tuatua-tika e te tangata kino, i te tangata i akamori i te Atua, e i tei kore i akamori iaia.” (Mala. 3:18) I teia tuatau ra, e mea pumaana i te kite e “tei te aronga tuatua-tika ra to Iehova mata, e tei ta ratou kapiki tona taringa.”—1 Pete. 3:12.

^ para. 8 Kua taiku katoaia teia tuatua i roto ia Apokalupo 21:14. Te akakite maira teia irava e ko te au ingoa o te 12 apotetoro, kua tataia ki runga i te “raungauru ma rua tumu.”

^ para. 12 I roto i te atikara ka aru mai, ka uriuri tatou e akapeea me aru i te akaraanga o Iehova na te kopae anga i te kino.