TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Tiurai 2014

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Tepetema 1 ki te 28, 2014.

Kua Oronga Puareinga Ratou ia Ratou Uaorai​—I Micronesia

E toru akaaoanga ta te aronga no te au enua ke ka aro atu me tavini i Micronesia. Akapeea teia aronga tutu evangeria te akakoromaki anga?

‘Kua Kite a Iehova i Tona Uaorai’

Eaa te “tumu o te Atua” e te “akairo” i roto ia 2 Timoteo 2:19 e akapeea teia me tauturu ia tatou kia kite koai to Iehova?

‘E Akaruke Anake te Iti Tangata o Iehova i te Tuatua Kino’

Akapeea te tuatua ‘e akaruke anake te iti tangata o Iehova i te tuatua kino’ te akataka anga i te au mea i tupu i te tuatau o Mose? Eaa te apiianga no tatou?

TUA ORAANGA

Kua Mate Toku Metua Tane​—Kua Rauka Mai Tetai Atu Metua

Tatau i te tua oraanga o Gerrit Lösch, e mema no te Pupu Akaaere.

“Ko Kotou Toku Kite”

Eaa te aiteanga o te ingoa Au Kite o Iehova?

“Ei Kite Oki Kotou Noku”

Eaa a Iesu i karanga ai “ei kite oki kotou noku,” kare no Iehova? Akapeea tatou me rave maroiroi i te angaanga orometua?