Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

‘Teia Taku Kai, ko te Akono i to te Atua Anoano’

‘Teia Taku Kai, ko te Akono i to te Atua Anoano’

Eaa tetai mea taau e rekareka maata ana? Ko te pirianga ainei i rotopu i te tangata, mei te akaipoipoanga, te utuutuanga i te tamariki, me kore tetai pirianga oa? Papu e te reka ra koe i te kaikai kapiti ki te aronga taau e akaperepere ra. Tera ra ei tavini no Iehova, e puapinga ainei kia akono i to te Atua anoano, kia apii i tana Tuatua, e kia tutu aere i te tuatua meitaki?

I roto i tetai imene tei akapaapaa i te Atua, kua karanga te Ariki ko Davida i Iseraela taito e: “E mea tau naku te rave i toou anoano, e taku Atua; te vai nei oki taau ture tei roto i toku nei ngakau.” (Sala. 40:8) Noatu te au akaaoanga ta Davida i aro atu i roto i tona oraanga, kua rekareka tikai aia i te rave i to te Atua anoano. E tika, kare ko Davida anake ua tei akamori ia Iehova e tei rekareka tikai i te tavini i te Atua mou.

Kua tata te apotetoro ko Paulo i te au tuatua i roto ia Salamo 40:8 no runga i te Mesia, te na ko ra e: “No reira te Mesia i na ko ei, iaia i aere mai ki te ao nei, ‘Kare koe i inangaro i te tarangaara e te atinga ra, e kopapa ra taau ïa i akono noku: Te atinga karakaratio, e te tarangaara ra, kare akenei koe i mareka i te reira.’ ‘Kua karanga atura au i reira, I na, e taku Atua, te aere nei au e akatika i toou anoano, (kua tataia te tuatua noku ra i roto i te pokaikai tuatua ra).’”—Ebe. 10:5-7.

Ia Iesu i runga i te enua nei, kua rekareka aia i te akara i te au mea tei angaia, te kapiti atu ki tona au oa, e te kaikai kapiti ki etai ke. (Mata. 6:26-29; Ioa. 2:1, 2; 12:1, 2) Inara, ko te mea puapinga rava atu kiaia e te mea tana i rekareka tikai, ko te akono anga i te anoano o tona Metua i te rangi. Kua akakite mai a Iesu e: “Teia taku kai, ko te akono i tona anoano, to tei tono mai iaku ra, ma te akaoti i tana angaanga.” (Ioa. 4:34; 6:38) Kua apii a Iesu i tana au pipi e akapeea me rauka te mataora mou ia ratou. Kua papa ua e kua rekareka tikai ratou i te akakitekite i te karere Patireia ki te tangata.—Luka 10:1, 8, 9, 17.

‘KA AERE, E AKARIRO I TO TE PA ENUA KATOA EI PIPI’

Kua akaue a Iesu i tana au pipi e: E teianei, ka aere kotou, e akariro i to te pa enua katoa ei pipi; ka bapetizo atu ei ia ratou i te ingoa o te Metua, e no te Tamaiti, e no te Vaerua Tapu; Ma te apii atu ia ratou, kia akono i te au mea katoa taku i akaue atu kia kotou: e i na, tei vaitata ua ra au ia kotou, e tae ua atu ki te openga o teianei ao.” (Mata. 28:19, 20)  Ei akatupu i teia akauenga, ka anoanoia tatou kia tutu aere ki te tangata i te ngai ka kiteaia ratou, te oki akaou i te atoro i te aronga tei akaari mai i te inangaro, e te apii anga i te Pipiria kia ratou. Me rave tatou i teia angaanga, e maata te rekareka ka rauka mai.

Te akakeu ra te aroa ia tatou kia tutu ua rai noatu kare te tangata e inangaro i te akarongo mai

Noatu me ka inangaro te tangata i te akarongo mai ki ta tatou karere e me kare, na roto i to tatou tu, ka rauka ia tatou te rekareka maata no te angaanga orometua. Eaa te tumu ka akakite ua rai tatou i te tuatua meitaki noatu kare e tangata e inangaro i te akarongo mai? No te mea kua kite tatou e me tutu aere e me apii tatou i te karere o te Patireia, te akaari ra tatou i te aroa no te Atua e to tatou tangata tupu. Ae, te o maira to tatou oraanga e te oraanga o to tatou tangata tupu. (Eze. 3:17-21; 1 Timo. 4:16) I teianei, ka uriuri ana tatou i tetai au manako tei tauturu i te manganui o te au taeake kia akono tamou i to ratou maroiroi no te angaanga orometua i te au ngai e ngata i te tutu aere.

TAANGAANGA I TE AU ATIANGA RAVARAI

Me ui tatou i te au uianga tau i roto i te angaanga orometua, ka tupu te au mea meitaki. Tetai popongi, kua kite a Amalia i tetai tangata e tatau ra i te nuti pepa. Kua aravei aia i teia tangata e kua ui aia e me e nuti meitaki tetai tana i tatau. Kua pau mai aia e kare. I reira kua karanga a Amalia, “E nuti meitaki taku no runga i te Patireia o te Atua.” Kua inangaro taua tangata ra i te akarongo, e kua ariki mai aia i tetai apii Pipiria. I te openga, kua rauka ia Amalia i te akamata e toru apii Pipiria na roto i teia mataara.

Ko Janice tetai tei akariro i tana ngai angaanga ei ngai tutuanga nana. Te akaari anga tetai tangata tiaki e tona oa i te inangaro i te tatau i tetai atikara i roto i Te Punanga Tiaki, kua karanga a Janice e ka apai putuputu aia i te au makatini na raua. Kua rave katoa aia i te reira ki tetai oa angaanga, tei umere tikai i te au tumu manako tukeke tei uriuriia i roto i Te Punanga Tiaki e te makatini Awake! Tei tupu mai, kua pati tetai akaou mai tangata angaanga i te au makatini. Kua akakite mai a Janice e, “E akameitakianga tikai teia no ko mai ia Iehova!” I te openga, e 11 tangata tana i kave putuputu i te au makatini i ko i tana ngai angaanga.

KIA MANAKO PAPU

Kua akakite mai tetai akaaere tutaka no runga i te angaanga tutuanga mei tera are ki tera are e, kare i te mea meitaki no te au papuritia kia akaoti i ta ratou pukapukaanga ki te tangata ngutuare na te karanga anga e a tetai ra ka oki akaou mai au. Mari ra, ka rauka ia ratou i te ui ki te tangata ngutuare e: “Ka inangaro au i te akaari kia koe e akapeea matou me rave i tetai apii Pipiria?” me kore, “Eaa te rā e te ora meitaki noou kia oki akaou mai au kia uriuri akaou taua?” Kua ripoti mai te akaaere tutaka e na te rave anga i teia, kua akamata te au taeake e te au tuaine i roto i tetai putuputuanga e 44 apii Pipiria i roto i te okotai epetoma.

Me oki vave tatou i te atoro akaou i te tangata —noatu e nga ra ua i muri ake i te atoroanga mua—ka rauka mai te puapinga. Eaa te tumu? No te mea te akaari ra teia e te inangaro tikai ra tatou i te tauturu i te aronga ngakau tae kia marama i te Pipiria. Te uiia anga tetai vaine i te tumu i ariki ei aia i tetai apii Pipiria ma te Au Kite o Iehova, kua akakite aia e, “Kua akamata au i te apii no te mea kua akaari ratou i te inangaro maata kiaku.”

Penei ka ui koe ki te tangata ngutuare e, “Ka inangaro au i te akaari kia koe e akapeea matou me rave i tetai apii Pipiria?”

I muri poto ake te aere anga ki te Apii Tavini Anga Painia, te rave ra a Madaí e 20 apii Pipiria e kua anoanoia aia kia oronga e 5 apii Pipiria ki tetai au papuritia ke. Maata te aronga tana i apii tei akamata i te aere putuputu ki te au uipaanga. Eaa tei tauturu ia Madaí kia akamata i teia au apii Pipiria? Na roto i te apii painia, kua akakeu te reira iaia kia oki akaou i te atoro i te aronga tana i aravei i mua ana. Akakite mai tetai atu Kite tei tauturu i te au tangata kia kite i te au tuatua mou Pipiria e, “Kua kite mai au e ko te tauta anga i te rave i te oki akaou anga te mea puapinga kia tauturu i te aronga tei inangaro i te kite no runga ia Iehova.”

Me rave viviki tatou i te au oki akaou anga, te akaari ra tatou i te inangaro maata no te aronga tei inangaro i te marama i te Pipiria

E maata te tauta anga tei anoanoia kia rave i te oki akaou anga e te au apii Pipiria. Inara, e maata atu te au akameitakianga ta tatou ka rauka mai. Na te rave anga i te angaanga tutuanga Patireia, ka rauka ia tatou i te tauturu i etai ke “kia rauka te kite i te tuatua-mou,” te ka akaora mai ia ratou. (1 Timo. 2:3, 4) No tatou ra, ka rauka ia tatou te mataora e te rekareka mou.