Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tamou Marie i te Manako Papu

Tamou Marie i te Manako Papu

“Rai ua atura to te tangata nei au mataiti i te noo anga, e kia rekareka aia i taua au mataiti katoa ra.”—KOHE. 11:8.

1. Eaa te au akameitakianga ta Iehova i oronga mai te ka apai mai i te mataora?

INANGARO a Iehova kia mataora tatou, e e maata te au akameitakianga tana i oronga mai te ka apai mai i te mataora. Tetai, kua oronga mai aia i te ora no tatou. Ka rauka ia tatou i te taangaanga i to tatou oraanga i te akapaapaa iaia no te mea kua arataki mai aia ia tatou ki te akamorianga mou. (Sala. 144:15; Ioa. 6:44) Te akapapu maira a Iehova i tona aroa no tatou e te tauturu ra aia ia tatou kia kore e tukutuku ua i te tavini anga iaia. (Iere. 31:3; 2 Kori. 4:16) E parataito pae vaerua ta tatou e kite nei, te kapiti maira i te tu au e te taokotai, to tatou taokotaianga taeake, e te au akamaaraanga no to Iehova aroa ia tatou. Pera katoa, e manakonakoanga to tatou no te tuatau ki mua.

2. Eaa te mea ngata ta tetai au tavini akarongo mou o te Atua e aro atura?

2 Noatu e au tumu tetai kia mataora tatou, te manako papu kore ra tetai au tavini akarongo mou o te Atua ia ratou uaorai. Penei ka manako ratou e kare e puapinga ana ta ratou tavini anga ia Iehova. Me kore, ka manako ratou e e moemoea ua te noo anga i tetai oraanga mataora no te “au mataiti” e manganui. E penei ka riro to ratou oraanga ei mea maromaroa i te au ra ravarai.—Kohe. 11:8.

3. Eaa te ka maani ia tatou kia manako papu kore ia tatou uaorai?

3 Penei ka tupu te manako papu kore no tei tupu i mua ana, te  maki, me kore te ruaine anga. (Sala. 71:9; Mase. 13:12; Kohe. 7:7) Pera katoa, ka anoanoia tatou kia kite e e “pikikaa” to te ngakau e ka maani te reira ia tatou kia akaapa ia tatou uaorai noatu te mareka maira te Atua ia tatou. (Iere. 17:9; 1 Ioa. 3:20) E tuatua pikikaa ana te Tiaporo no runga i te au tavini o te Atua. Kua akakeu a Satani ia Eliphaza kia tuatua e kare tatou e puapingaia i mua i te Atua. E tuatua pikikaa tena i to Iobu tuatau e i teia tuatau katoa.—Iobu 4:18, 19.

4. Eaa ta tatou ka uriuri i roto i teia atikara?

4 I roto i te au Tuatua Tapu, te akapapu maira a Iehova kia tatou e te vaitata ua ra aia ki te aronga tei manako papu kore ia ratou uaorai. (Sala. 23:4) Tetai mataara i rave ana aia i teia, na roto i tana Tuatua. Ko te Pipiria, e ‘mea mana ia i te Atua, i te uri anga i te au punanga ketaketa ki raro.’ Tera te aiteanga, ka rauka i te Pipiria i te taui i te manako kino e te au manako papu kore no runga ia tatou uaorai. (2 Kori. 10: 4, 5) Ka uriuri ana tatou e akapeea me taangaanga i te Pipiria ei tauturu ia tatou kia rauka e kia tamou marie i te manako papu. Penei ka puapingaia koe mei teia atikara e ka rauka ia koe i te akamaroiroi atu i etai ke.

TAANGAANGA I TE PIPIRIA KIA RAUKA TE MANAKO PAPU

5. Eaa te ka tauturu ia tatou kia rauka te manako papu?

5 Kua akataka mai te apotetoro ko Paulo i te au mea te ka tauturu ia tatou kia rauka te manako papu. Kua ako aia i te putuputuanga i Korinetia e: “E kimi matatio ia kotou uaorai i to kotou akarongo.” (2 Kori. 13:5) Te tuatua “akarongo,” ko te au irinakianga pouroa a te au Kerititiano tei akatakaia i roto i te Pipiria. Me tuatua e me rave tatou i ta te Pipiria e apii maira, tera te aiteanga, tei roto tatou i te “akarongo.” E tika, kare e rauka ia tatou i te iki e ko teea te au irinakianga ta tatou ka aru. Ka anoanoia tatou kia aru i te au apiianga pouroa i roto i te Pipiria.—Iako. 2:10, 11.

6. Eaa tatou ka akara matatio ei i to tatou uaorai turanga kia kite e me tei roto tatou i te “akarongo”? (Akara i te tutu mua o teia atikara.)

6 Penei kare koe e inangaro i te akara matatio i toou uaorai turanga, no te mea ka kite koe i tetai ngai tei anoanoia kia akatikatika. Tera ra, e puapinga atu to Iehova manako no runga ia tatou, no te mea e maata atu tona kite. (Isa. 55:8, 9) Te akara matatio ra te Atua i tona aronga akamori, kare kia akautunga ia ratou, mari ra kia akara i to ratou tu meitaki e kia oronga i te tauturu. Me taangaanga koe i te Tuatua a te Atua kia kite e me tei roto koe i te “akarongo,” ka marama i reira koe i to Iehova manako no runga ia koe. Ka tauturu teia ia koe kia kore e manako puapinga kore no runga ia koe uaorai e kia akamaara i to te Atua manako koia oki: Te akaperepere ra a Iehova ia koe. Me akamaara tatou i teia, mei te mea rai e te eeu ra tatou i tetai arai maramarama ei turama mai i te marama ki roto i tetai pia popoiri.

7. Akapeea te akaraanga o te aronga akarongo mou i roto i te Pipiria te tauturu anga ia tatou?

7 Tetai mataara ei tauturu ia tatou kia kite e tei roto tatou i te akarongo, na te akamanako oonu anga i te akaraanga o te aronga akarongo mou i roto i te Pipiria. Akaaite i to ratou turanga e to ratou manako ki toou, e kia manako e eaa taau ka rave naringa e ko koe tera. Ka akara ana tatou e toru akaraanga i te akatutu mai e akapeea tatou me taangaanga i te Pipiria ei akapapu e tei roto tatou i te “akarongo.” Ka tauturu teia ia koe kia rauka te manako papu.

TE VAINE TAKAUA APINGA KORE

8, 9. (a) Eaa te turanga o te vaine takaua apinga kore? (e) Eaa te tumu penei i manako papu kore ei aia?

8 I ko i te iero i Ierusalema, kua kite a Iesu i tetai vaine takaua apinga kore. Ka tauturu te akaraanga o teia vaine ia tatou kia rauka te manako papu noatu kua kotingaia ta tatou ka rauka i te rave. (E tatau ia Luka 21:1-4.)  Akamanako ana i tona turanga. Te mea mua, kua taitaia tikai aia no tei mate tona tokorua. I taua taime ra, e aronga noinoi te au arataki akonoanga e kare ratou e inangaro i te tauturu i te au vaine takaua mari ra, kua keia i ta ratou apinga. (Luka 20:47) E vaine putaua aia e ko te apinga meitaki rava atu tana ka rauka i te oronga i ko i te iero, kua aite ki te tutaki a tetai tangata tei angaanga no tetai nga miniti ua.

9 Akamanako ana i te tu o te vaine takaua i te tomo anga ki roto i te paepae o te iero e te mou ra aia e rua nga moni meangiti ua. Kua akaaite ainei aia i te meangiti o tana apinga oronga ki tana ka rauka i te oronga naringa te ora ra tana tane? Me kite aia i te maata o te apinga oronga a etai ke, ka akama ainei aia e ka manako aia e kare e puapinga ana tana apinga oronga? Me kua manako akapera aia, kua oronga rai aia i tana ka rauka ei turuturu i te akamorianga mou.

10. Akapeea a Iesu i te akaari anga e e puapinga tikai te vaine takaua ki te Atua?

10 Kua akakite a Iesu e e puapinga tikai ta te vaine takaua apinga i oronga kia Iehova. Karanga aia e e maata atu tana i oronga i ta te aronga apinga nui. Kua kapitiia tana apinga oronga ki ta te katoatoa, inara kua ariki rekareka a Iesu i tana i oronga kia Iehova. Ko te aronga tei tare i te moni no te iero, kare roa ratou i kite i te puapinga o te nga moni e rua kia Iehova, kare katoa ratou i kite e kua akaperepere a Iehova i teia vaine takaua. Tera ra, e puapinga tikai to te Atua manako no runga i te vaine takaua, kare i te manako o te tangata me kore i ta te vaine takaua i manako no runga iaia uaorai. Ka rauka ainei ia koe i te taangaanga i teia papaanga kia kite e me tei roto koe i te “akarongo”?

Eaa te apiianga tei rauka mai ia koe mei te akaraanga o te vaine takaua apinga kore? (Akara i te parakarapa 8-10)

11. Eaa taau ka mou mai mei te papaanga o te vaine takaua?

11 Penei no toou turanga, kare e maata ana taau ka rauka i te oronga kia Iehova. No te ruaine anga e te manamanata i te pae kopapa, kare e rauka i tetai aronga i te akapou maata i to ratou taime i roto i te angaanga tutuanga mei to mua ana. Ka manako ainei ratou e kare e puapinga kia ripoti i te ora  no ta ratou angaanga tutuanga? Me kare koe i ruaine ake me kore te meitaki ra toou turanga pae kopapa, penei ka manako koe e e iti ua taau e rave ana me akaaiteia ki te ora ta te au tavini o te Atua i akapou ana i te akamori iaia. Te apii maira te tua no runga i te vaine takaua e te kite maira e te akaperepere maira a Iehova i te au mea pouroa ta tatou e rave ra nona, i te au tuatau tikai me e ngata to tatou turanga. Akamanako ana i taau ka rave me akamori ia Iehova i te mataiti i topa. Ka anoanoia koe kia rave i tetai akaatinga anga i roto i taau tavini anga ia Iehova? Me koia ia, papu ia koe e te akaperepere ra Aia i taau i rave i te reira tuatau. Me aru koe i te akaraanga o te vaine takaua e me rave koe i taau ka rauka no Iehova, te akapapu ra koe e tei roto koe i te “akarongo.”

“KA RAVE MAI KOE IAKU”

12-14. (a) Eaa te tumu i manako papu kore ei a Elia? (e) Eaa ra a Elia i manako akapera ai?

12 E peroveta tiratiratu a Elia no Iehova e e akarongo ketaketa tona. Tera ra, i tetai tuatau, no tona riri kua pati aia kia Iehova kia tamate iaia. Kua karanga aia e: “E teianei, e Iehova, ka rave mai koe iaku.” (1 Ari. 19:4) Ko te aronga kare i manako ana mei ia Elia rai, penei ka manako ratou e e tuatua neneva ta Elia. (Iobu 6:3) Tera ra, ko teia tikai tona manako. Kare a Iehova i riri ana ia Elia, mari ra kua tauturu a Iehova iaia.

13 Eaa ra a Elia i manako akapera ai? I mua poto ake, kua rave a Elia i tetai temeio tei akapapu e ko Iehova te Atua mou. Muri ake i teia temeio, kua tamateia e 450 peroveta o Baala. (1 Ari. 18:37-40) Kua manako a Elia e ka akamori akaou te iti tangata i te Atua, inara kare te reira i tupu ana. Kua tono te Ariki Vaine kino ko Iezebela i te karere e ka tamate aia ia Elia. No te mataku, kua oro a Elia ki te tua tonga mei Iseraela mai e ki tetai tua o te enua o Iuda ki roto i te metepara.—1 Ari. 19:2-4.

14 Ia Elia i roto i te metepara koia anake ua, kua akamata aia i te manako e e puapinga kore tana angaanga ei peroveta. Kua akakite aia kia Iehova e: “Kare oki oku e meitaki maata i toku ai metua ra.” Kua akaaite aia i tona tu puapinga kore ki te one e te au ivi o tona ai metua i mate. I roto i tona uaorai manako, kare ona puapinga i mua ia Iehova e i mua i te tangata.

15. Akapeea te Atua te akaari anga e kua akaperepere Aia ia Elia?

15 Inara e manako ke to Iehova no runga ia Elia. Kua akaperepere a Iehova ia Elia, e kua akapapu meitaki aia e kia kite a Elia i te reira. Kua tono te Atua i tetai angera ei akaketaketa ia Elia. Kua oronga katoa a Iehova i te kai e te vai na Elia ei tauturu iaia kia akakoromaki i tona tere mamao e 40 ra ki te Maunga ko Heroba. Te manako anga a Elia e kare tetai ua atu ngati Iseraela i vai akarongo mou ana kia Iehova, kua akatikatika ra te Atua i tona manako na roto i te tu maru. Kua oronga katoa a Iehova i tetai tukuanga angaanga kia Elia, e kua ariki a Elia i te reira. No te tauturu a Iehova, kua rauka akaou ia Elia te maroiroi e kua tavini akaou aia ei peroveta.—1 Ari. 19:5-8, 15-19.

16. Akapeea a Iehova te tauturu anga ia koe?

16 Ka rauka ia koe i te taangaanga i tei tupu kia Elia ei akapapu e tei roto koe i te “akarongo” e kia rauka te manako papu. Te mea mua, e akamanako ana e akapeea a Iehova te turuturu anga ia koe. Kua tauturu ainei tetai tangata pakari me kore tetai Kerititiano ia koe i te tuatau tau tikai? (Gala. 6:2) Kua tauturu ainei te Pipiria, ta tatou au puka, e te au uipaanga ia koe kia kite e te manako maira a Iehova ia koe? Me tauturuia koe na roto i teia au mataara, e akamanako e noea mai tikai teia tauturu, e eiaa e akangaropoina i te akameitaki ia Iehova na roto i te pure.—Sala. 121:1, 2.

17. Eaa ta Iehova e akaperepere ra i roto i tona au tavini?

17 Te rua, e akamaara e ka rauka te manako papu kore i te akavare ia tatou. E  puapinga atu to te Atua manako no runga ia tatou. (E tatau ia Roma 14:4.) Te akaperepere ra a Iehova i ta tatou akamorianga e to tatou tu akarongo mou kiaia. Kare to Iehova akaperepereanga e akatumuia ki runga i te maata ta tatou ka oronga kiaia. Mei ia Elia rai, penei kare koe i kite e e maata atu taau ka rave no Iehova. Penei kare koe i kite e kua tauturu ana koe i etai ke i roto i te putuputuanga. Pera katoa no taau tautaanga, penei kua akarongo ana te tangata ta tatou e aravei ana i te angaanga tutuanga no runga i te tuatua mou.

18. Me rauka ia koe te au tukuanga angaanga no ko mai ia Iehova, eaa ta te reira e akapapu maira?

18 Te mea openga, ko te au tukuanga angaanga taau i rauka mai, e akapapuanga te reira e te mareka maira a Iehova ia koe. (Iere. 20:11) Mei ia Elia rai, penei ka manako taitaia koe me akamanako e kare taau tavinianga e puapinga ana, me kore e ngata ia koe kia taeria toou au akakoroanga i te tavini ia Iehova. Inara, e tikaanga ngateitei rava tei rauka ia koe, koia oki, kia akakitekite i te tuatua meitaki e kia riro ei Kite no Iehova. No reira, kia vai akarongo mou tatou kia Iehova. E oti, mei ta Iesu rai i akakite, ka “aere koe ki roto i te rekarekaanga o toou pu.”—Mata. 25:23.

“E PURE NA TE TANGATA E AUE RA”

19. Eaa te manako o te tangata tata o Salamo 102?

19 Kua “aue” tikai te tangata tata o Salamo 102 no te mea kua rokoia aia e te tumatetenga maata e te mamae ngakau. Kua “taitaia” katoa aia, kare ona maroiroi i te akakoromaki i tona au manamanata. (Sala. 102, tataanga i runga ake) Kua akamou ua aia i tona manako ki runga i tona mamae, tona tu maromaroa, e tona uaorai manako. (Sala. 102:3, 4, 6, 11) Kua irinaki aia e kua inangaro a Iehova i te akaruke iaia.—Sala. 102:10.

20. Akapeea te pure me tauturu i tetai tangata te tauta ra i te kopae i te manako papu kore?

20 Tera ra, kua rauka i te tata taramo i te taangaanga i tona oraanga ei akapaapaa ia Iehova. (E tatau ia Salamo 102:19-21.) Te akaari maira a Salamo 102 e ko te aronga tei roto i te “akarongo,” ka mamae ngakau e penei kare e rauka ia ratou i te akamanako no runga i tetai ua atu apinga. ‘Mei te manu iti rai, koia anake ua i runga i te are,’ kua manako te tata taramo e koia anake ua tei rokoia e te manamanata. (Sala. 102:7) Me manako akapera koe, e akakite pu ua i toou manako kia Iehova, mei ta te tata taramo rai i rave. Ka rauka taau pure ei tauturu ia koe kia kopae i te au manako papu kore. Te taputou maira a Iehova e ka “akonoia e ia te pure a tei putaua, e kare e akavaavaa i ta ratou pure.” (Sala. 102:17) E irinaki ki roto i tana taputou.

21. Eaa te ravenga meitaki atu no tetai tangata kia rauka te manako papu me aro atu aia i te au akaaoanga?

21 Te akaari katoa maira a Salamo 102 i te ravenga meitaki no tatou kia rauka te manako papu. Kua iki te tata taramo i te akamanako no runga i tona pirianga kia Iehova. (Sala. 102:12, 27) Kua akapumaanaia aia i te kite e ka tauturu ua rai a Iehova i Tona iti tangata me rokoia ratou e te au akaaoanga. No reira me tupu te au manamanata te ka tapu ia koe mei taau e inangaro ra i te rave i te tavini i te Atua, e pure no runga i te reira. Pati ki te Atua kia akarongo mai ki taau pure kia rauka ia koe te akakoromaki i taua manamanata ra, e tei maata atu kia “akakiteia to Iehova ingoa.”—Sala. 102:20, 21.

22. Akapeea tatou pouroa me akamareka ia Iehova?

22 Ae, ka rauka ia tatou i te taangaanga i te Pipiria ei akapapu e tei roto tatou i te “akarongo,” e te akaperepere ra a Iehova ia tatou. I roto i te ao o Satani, penei kare e rauka ia tatou i te akakore i te au manako papu kore. Tera ra, ka rauka ia tatou pouroa i te akamareka ia Iehova e kia rauka te oraanga mutu kore me akakoromaki tatou i te tavinianga iaia.—Mata. 24:13.