Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Taau Tuatua​—⁠‘Koia e te Kare’?

Taau Tuatua​—⁠‘Koia e te Kare’?

Akamanako ana i teia: Kua akanoo tetai tangata pakari, e mema aia no te Kumiti Are Maki, i te angaanga kapiti ki tetai taeake mapu i roto i te angaanga tutuanga i te popongi Tapati. Inara i taua popongi ra, kua ringi mai tetai taeake i te tangata pakari i te akakite e kua ū tana vaine e kua apaiia aia ki te aremaki. Kua pati te taeake i te tangata pakari no te tauturu kia kimi i tetai taote te ka vaʼi i tana vaine ma te kore e pamu toto. No reira, e rauka ai i te tangata pakari i te tauturu e te akapumaana i te ngutuare tangata tei rokoia e te manamanata, kua akakore aia i tana akanoonooanga no te angaanga kapiti atu ki te taeake mapu i roto i te angaanga tutuanga.

Akamanako katoa i teia tupuanga: Kua patiia tetai mama e tana nga tamaine kia aere ki te kainga o tetai nga tokorua i roto i te putuputuanga. Akakite te mama ki tana nga tamaine no runga i te patianga e kua rekareka raua. E inangaro maata to raua i te aere. Inara, i te ra i mua ake ka aere ei ratou, kua akakite te nga tokorua ki te mama e kua tupu tetai mea poitirere e kare e rauka ia ratou i te aere mai ki to raua kainga. I muri mai, kua kite te mama i te tumu i taui ei raua i ta ratou i akanoo. Muri ake i to raua pati anga i te mama, kua pati tetai au taeake i te nga tokorua kia aere ki to ratou kainga, e kua ariki te tokorua i te reira.

Ei au Kerititiano, ka anoanoia tatou kia akono i ta tatou i taputou. Kare rava tatou e inangaro i te karanga e “koia e te kare,” koia oki kare tatou e inangaro i te karanga e ka rave tatou i tetai angaanga e oti, ka taui i to tatou manako e kare e tumuanga tau. (2 Kori. 1:18) Inara, mei tei akaariia i roto i nga akaraanga, kare e aiteite ana te au turanga. Penei e au tuatau tetai ka anoanoia tatou kia akakore i ta tatou au akanoonooanga. Ko te apotetoro ko Paulo tetai tei rokoia e tetai tupuanga mei teia rai.

AKAAPAIA A PAULO E KARE E RAUKA I TE IRINAKI IAIA

I te mataiti 55 T.N., ia Paulo i Ephesia no te toru o tona tere mitinari, kua akakoro aia i te tere ki tetai tua o te Aegean Sea ki Korinetia e oti, mei reira mai ka aere atu aia ki Makedonia. Tona oki anga ki Ierusalema, kua akanoo aia i tetai atoro anga ki te putuputuanga i Korinetia no te rua o te taime, penei kia apai atu i ta ratou apinga aroa na te au taeake i Ierusalema. (1 Kori. 16:3) Te akapapu maira a 2 Korinetia 1:15, 16 i teia, te na ko ra e: “No taua kite nei i anoano ei au i te aere atu kia kotou na i muatangana, kia papa rua atu to kotou meitaki; E kia na ko na atu au kia kotou i te aere ki Makedonia, e mei Makedonia, kia oki mairai kia kotou na, e kia aratakiia e kotou i taku tere ki Iudea.”

 I te akara anga, kua tata takere a Paulo i tetai reta ki te au taeake i Korinetia no runga i tona akakoroanga kia atoro ia ratou. (1 Kori. 5:9) Inara, i muri poto ake i te tata anga i teia reta, kua akakite mai te ngutuare tangata o Keloe kiaia e kua tupu tetai au manamanata kino i rotopu i te putuputuanga. (1 Kori. 1:10, 11) No reira kua taui a Paulo i tona akakoroanga mua, e kua tata i te reta tei riro mai e ko 1 Korinetia. I roto i teia reta, kua oronga a Paulo i te akoanga e te akatikatikaanga. Karanga katoa aia e kua taui aia i tana parani no tona tere, e kua akakite kia ratou e ka na mua aia i te aere ki Makedonia e oti ki Korinetia.—1 Kori. 16:5, 6. *

I te akara anga, te tae anga te reta a Paulo ki te au taeake i Korinetia, kua akaapa tetai au “aposetolo mamaata” i roto i te putuputuanga iaia e kare e tau kia irinaki iaia no te mea kare aia i akatupu i tana i taputou. Ei akakore i teia akaapaanga, kua ui a Paulo e: “E taua akakoroanga oki naku ra, e tuatua māmā aina taku? e te au mea taku i akakoro nei, i akakoro aina au i tei tau i te kopapa ra, ka riro ei taku ei koia, koia, e kare, kare?”—2 Kori. 1:17; 11:5.

Penei ka ui tatou e, I roto i teia tupuanga, kua manako ainei a Paulo e e “tuatua māmā” teia? Kare! Te aiteanga o te “tuatua māmā” koia oki, kare e tau kia irinakiia, e te akataka maira teia i tetai tangata kare e akatupu ana i tana i taputou. Ko ta Paulo uianga, “I akakoro aina au i tei tau i te kopapa ra?” kua riro teia ei akapapu ki te au Kerititiano i Korinetia e e tumuanga meitaki to Paulo kia taui i tana parani.

Kua pau atu a Paulo i ta ratou akaapaanga na te tata anga e: “E tuatua-mou ra ta te Atua ra, e kare ïa ta matou tuatua i karanga atu kia kotou na i te koia e te kare.” (2 Kori. 1:18) Ae, kua inangaro a Paulo i tona au taeake e te au tuaine i Korinetia kia puapingaia, no reira kua taui aia i tana au akanoonooanga no te tere. I roto ia 2 Korinetia 1:23, ka kite tatou i te tumu i taui ei a Paulo i tana akanoonooanga mua kia aere ki Korinetia, no te mea kua ‘akaperepere aia ia ratou.’ Kua oronga aia i te tuatau no ratou kia akono i tana akoanga i mua ake ka aere aia i te atoro ia ratou. Mei tana rai i inangaro, i Makedonia kua akarongo a Paulo mei ia Tito e kua akakeu tana reta ia ratou kia mii e kia tataraara. Tei tupu mai, kua rekareka maata a Paulo.—2 Kori. 6:11; 7:5-7.

KO IESU TE AKAPAPUANGA

Ko te akaapa anga e kare a Paulo i tau kia irinakiia kia akatupu i tana i taputou, penei kua akaari katoa te reira e kare e tau kia irinakiia a Paulo i roto i tana angaanga tutuanga. Inara, kua oronga a Paulo i te akamaara anga ki to Korinetia e kua tutu aere aia no runga ia Iesu Karaiti kia ratou. “Te Tamaiti a te Atua ra, ko Iesu Mesia, i tuatua aereia e matou, ko au e Siluano e Timoteo, ki o kotou na, i te koia e te kare, tei iaia ra te koia.” (2 Kori. 1:19) No reira, ko Iesu Karaiti ainei tetai tangata kare e tau kia irinakiia? Kare! I roto i tona oraanga e tana angaanga orometua, e tuatua ua ana a Iesu i te tuatua mou. (Ioa. 14:6; 18:37) Me e karere tika tikai ta Iesu i tutu aere e kua tau kia irinakiia, e me kua tutu katoa a Paulo i taua karere ra, e tau katoa kia irinakiia te angaanga tutuanga a te apotetoro.

E tika, ko Iehova “te Atua tuatua-mou.” (Sala. 31:5) Ka kite tatou i teia mei ta Paulo i tata i muri mai: “Te au mea katoa ta te Atua i tuatua mai, e koia anake ïa i roto iaia” koia oki, ia Karaiti. No te mea kua vai tiratiratu a Iesu iaia i runga nei i te enua, ka rauka ia tatou i te irinaki papu i ta Iehova au taputou. Karanga katoa a Paulo e: “E te tika tikai oki i roto iaia [ia Iesu], kia kakā te Atua ia matou nei.” (2 Kori. 1:20) Ko Iesu te akapapuanga e ka akatupuia te au taputou pouroa a te Atua ko Iehova!

Mei ia Iehova e Iesu rai tei akakite i te tika, kua akatupu ua rai a Paulo i tana i tuatua. (2 Kori. 1:19) Kua tau aia kia irinakiia, e kare  aia i akakite i te au taputou “tei tau i te kopapa ra.” (2 Kori. 1:17) Mari ra, kua ‘akono aia i ta te Vaerua.’ (Gala. 5:16) Te au mea pouroa tana i rave, kua rave aia kia puapingaia tona au taeake. Kua riro tana Koia ei Koia!

RIRO AINEI TAAU KOIA EI KOIA?

I teia tuatau, e mea matau no te aronga kare e akono ana i te au kaveinga Pipiria kia papau i te au taputou e oti, kia aati i te reira me tupu tetai manamanata meangiti e me inangaro ratou i te rave i tetai angaanga ke. I roto i te angaanga pitiniti, kare te “koia” e riro ua ana ei “koia,” noatu kua tataia tetai koreromotu. Manganui te aronga e manako ra e ko te tia ta te au tane e te au vaine akaipoipo i taputou, kare te reira e vai ua rai. Te akaari maira te maata o te kopaeanga i rotopu i te au tokorua akaipoipo e e manganui te aronga e manako ra e e tia puapinga kore ua te reira e e mama ua i te akakore.—2 Timo. 3:1, 2.

Akapeea koe? Te riro ra ainei taau Koia ei Koia? E tika, mei ta tatou i kite i te akamataanga o teia atikara, penei ka anoanoia koe kia akakore i tetai akanoonooanga, kare no te mea e e taui ua ana koe i taau i akakoro, mari ra no te au turanga kare e rauka ia koe i te akono. Inara ei Kerititiano, me papau koe i te rave i tetai angaanga, ka anoanoia koe kia rave i taau ka rauka i te akono i te reira. (Sala. 15:4; Mata. 5:37) Me akapera koe, ka riro mai koe ei tangata irinakiia tei rave i tana i tuatua e tei akakite ua rai i te tika. (Ephe. 4:15, 25; Iako. 5:12) Me kite te tangata e ka rauka ia ratou i te irinaki ia koe, penei ka inangaro ratou i te akarongo mai me akakite koe i te tuatua mou no runga i te Patireia o te Atua. No reira, ka inangaro tatou kia akapapu e ka riro ua rai ta tatou Koia ei Koia!

^ para. 7 Muri poto ake i tana tata anga ia 1 Korinetia, kua aere a Paulo na te oire o Teroa ki Makedonia, te ngai i tata ai aia ia 2 Korinetia. (2 Kori. 2:12; 7:5) Muri mai, kua aere aia i te atoro ia Korinetia.