Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akono i te Vaerua Akaatinga

Akono i te Vaerua Akaatinga

“Ko tei inangaro i te aru mai iaku, e akaruke aia iaia uaorai.”—MATA. 16:24.

1. Akapeea a Iesu te akanoo anga i te akaraanga meitaki rava atu no te tu akaatinga?

IA IESU i runga nei i te enua, kua akanoo aia i te akaraanga meitaki rava atu no te tu akaatinga. Kua tuku aia i te anoano o te Atua i mua ake i tona uaorai anoano e te au inangaro. (Ioa. 5:30) No tona akarongo mou e tae ua atu ki te mate tatauro, kua akapapu aia e kare tetai atu apinga e rauka i te tapu iaia mei te akaatinga anga i tona oraanga no etai ke.—Phili. 2:8.

2. Akapeea tatou me rauka te tu akaatinga, e eaa ra te reira i puapinga ai?

2 Ei au pipi na Iesu, ka anoanoia tatou i te akaari i te tu akaatinga. Eaa te aiteanga e kia akaari i te tu akaatinga? Koia oki ka inangaro tetai tangata i te tuku i te au anoano o etai ke i mua ake i tona uaorai au anoano ei tauturu ia ratou. E tuke ake rai teia ki te tu noinoi. (E tatau ia Mataio 16:24.) Ka tauturu te tu noinoi kore ia tatou kia tuku i te au anoano e te au inangaro o etai ke i mua ake i to tatou. (Phili. 2:3, 4) Kua apii a Iesu e e tuanga puapinga tikai te tu noinoi kore no ta tatou akamorianga. Akapeea ra? Ka akakeu te aroa Kerititiano ia tatou kia akaari i te tu akaatinga. Ka kiteaia te au pipi mou a Iesu no teia aroa. (Ioa. 13:34, 35) Akamanako ana i te au akameitakianga tei rauka mai no te mea e tuanga tatou no te taokotaianga taeake i te ao katoa tei akaari i te tu akaatinga!

3. Eaa te ka rauka i te akaparuparu i to tatou tu akaatinga?

 3 Tera ra, e enemi tetai te ka rauka i te akaparuparu i to tatou tu akaatinga. Koia oki, te tu noinoi. Akamanako ana i te tu noinoi o Adamu raua ko Eva. Kua inangaro a Eva kia riro mai mei te Atua rai te tu, e kua inangaro tana tane i te akamareka iaia. (Gene. 3:5, 6) Muri ake te akaariu ke atu anga te Tiaporo ia Adamu raua ko Eva mei te akamorianga mou, te akavare nei rai aia i te tangata kia akaari i te tu noinoi. Kua tamata katoa aia i te akavare ia Iesu. (Mata. 4:1-9) I to tatou tuatau, te puapingaia nei a Satani i te akavare i te tangata, e te akakeu ra aia ia ratou kia akaari i te tu noinoi. Me kare tatou e matakite, penei ka akavare katoaia tatou e te tu noinoi o teianei ao.—Ephe. 2:2.

4. (a) Ka rauka ainei ia tatou i te akakore i to tatou tu noinoi? Akamarama mai. (e) Eaa te nga uianga ka uriuri tatou?

4 Kua aiteite te tu noinoi ki te tutae auri. Me kare te auri e paruruia mei te reva e te vai, penei ka akamata te reira i te pe. Me totoa te tutae auri, ka kino i reira te auri. Mei te reira katoa, noatu kare e rauka ia tatou i te akakore i to tatou tu apa e te tu noinoi, ka anoanoia tatou i te tauta kia kopae i te reira. Me kare tatou e matakite, ka akakinoia to tatou tu akaatinga. (1 Kori. 9:26, 27) Akapeea tatou me kite i te tu noinoi i roto ia tatou uaorai? Eaa ta tatou ka rave kia meitaki atu to tatou tu akaatinga?

AKARA KI ROTO I TE PIPIRIA

5. (a) Akapeea te Pipiria i aite ei ki tetai io? (Akara i te tutu mua o teia atikara.) (e) Me akara tatou ia tatou uaorai no te tu noinoi, eaa ta tatou ka kopae?

5 Mei ia tatou e akara ra ki roto i te io, ka rauka katoa ia tatou i te akara ki roto i te Pipiria kia kite e me ka anoanoia i te akatikatika i to tatou uaorai tu. (E tatau ia Iakobo 1:22-25.) Inara, ka riro te io ei tauturu ia tatou me taangaanga meitakiia te reira. Ei akaraanga, me akara viviki ua tatou ki roto i te io, penei kare tatou e kite meitaki ana i tetai apinga meangiti tei anoanoia kia akatikatikaia. Me kare tatou e tu i mua tikai i te io, penei e tangata ke tetai ta tatou ka kite. Me taangaanga tatou i te Pipiria kia kite me te akatupu ra tatou i te tu noinoi, kare tatou e inangaro i te tatau viviki ua i te Pipiria me kore e taangaanga i te reira ei akara i te apa o etai ke.

6. Ka akapeea tatou me rave tamou tikai i te ture tika rava?

6 Ei akaraanga, noatu ka tatau tatou i te Tuatua a te Atua i te au ra ravarai, penei kare tatou e kite i te tu noinoi e tupu ra i roto ia tatou. No teaa ra? Akamanako ana i teia: I roto i te akatutuanga o te tangata te ‘akara ra iaia uaorai’ i roto i te io, kua taangaanga a Iakobo i te tuatua Ereni koia oki, e akara matatio. Te akara meitaki ra te tangata ki roto i te io, inara te vai ua ra te manamanata. Kua akakite a Iakobo e: “E aere atura, ngaropoina ua iora tona tu iaia uaorai i reira.” Ae, kua uri ke aia mei te io, e kare aia i akatikatika ana i te manamanata. I tetai tua, ko te tangata tei puapingaia, ka ‘akara aia ki roto i te ture tika rava’ e ka rave “tamou tikai” aia i te reira. Kare aia e akangaropoina i te ture o te Tuatua a te Atua, mari ra ka rave “tamou tikai” aia i te reira koia oki, ka aru ua rai aia i te au apiianga i roto. Kua aite to Iesu manako te tuatua anga aia e: “I tāpu tika kotou i taku tuatua, e pipi tikai kotou naku.”—Ioa. 8:31.

7. Ka akapeea tatou me taangaanga i te Pipiria kia kite e me te akatupu ra tatou i te tu noinoi?

7 E rauka ai ia koe i te kopae i te tu noinoi, ka anoanoia koe kia tatau meitaki i te Tuatua a te Atua na mua. Na te reira e tauturu ia koe kia kite e eaa taau ka rave. Inara e maata atu tei anoanoia. Rave i te kimikimianga. Me tatau koe i tetai tua i roto i te Pipiria, e akamanako e ko koe tetai i roto.  Ui i te au uianga mei teia rai: ‘Naringa e ko au tera, eaa taku ka rave? Ka rave ainei au i te tika?’ Te mea puapinga, muri ake i te akamanako oonu anga no runga i taau e tatau ra, tauta kia taangaanga i te apiianga i roto i toou oraanga. (Mata. 7:24, 25) Ka akara ana tatou e akapeea te papaanga no runga i te Ariki ko Saula e te apotetoro ko Petero me tauturu ia tatou kia akaari ua rai i te tu akaatinga.

AKARAANGA KINO O TE ARIKI KO SAULA

8. Eaa to Saula tu te akamataanga aia i te tutara ei ariki? Akapeea aia te akaari anga i teia tu?

8 E akamatakiteanga te Ariki ko Saula no tatou. Te akaari maira tona akaraanga e akapeea te tu noinoi me akakino i to tatou tu akaatinga. Te akamataanga a Saula i te tutara ei ariki, kua manako akaaka aia no runga iaia uaorai. (1 Samu. 9:21) Noatu kare tetai o te ngati Iseraela i akangateitei ana i te taoonga ta te Atua i oronga ki te Ariki ko Saula, kare roa aia i akautunga ana ia ratou no te tuatua akakino anga no runga i tana tutaraanga. (1 Samu. 10:27) Kua ariki te Ariki ko Saula i te vaerua tapu o te Atua na te aratakianga i to Iseraela kia tamaki atu i te ngati Amona. Muri mai, kua akapaapaa aia ia Iehova no te autu anga.—1 Samu. 11:6, 11-13.

9. Akapeea a Saula i riro ei ei tangata noinoi?

9 I muri mai, kua tupu te ngakau parau e te tu noinoi i roto i tona ngakau, mei te tutae auri rai tei akaparuparu i te auri. Te autu anga aia ki rungao i to Amaleka, kua manako maata aia ki runga i tona uaorai anoano e kare aia e akarongo ana kia Iehova. No te tu noinoi, kua akaputu a Saula i te au apinga a to Amaleka e kare aia i akapou takiri i te reira mei ta te Atua i akaue kiaia. E no tona tu ngakau parau, kua akatu aia i tetai akairo nona uaorai. (1 Samu. 15:3, 9, 12) Te akakite anga te peroveta ko Samuela kiaia e kare a Iehova e mareka ana, kua rave aia i te au kotoeanga e kua tuatua ua aia no runga i te tuanga o ta Iehova akauenga tana i aru. Kua akaapa katoa aia i etai ke no tana ara. (1 Samu. 15:16-21) No tona ngakau parau, kua manako maata a Saula ki runga i tona uaorai turanga, kare i tona pirianga ki te Atua. (1 Samu. 15:30) Akapeea tatou me taangaanga i te akaraanga o Saula ei tauturu ia tatou kia akaari i te tu akaatinga?

10, 11. (a) Eaa ta te akaraanga o Saula e apii maira ia tatou no te tu akaatinga? (e) Akapeea tatou me kopae i te aru anga i te akaraanga kino o Saula?

10 Te mea mua, te apii maira te akaraanga o Saula ia tatou kia kore e maata roa te irinaki anga papu ki roto ia tatou uaorai. Kare te tu akaatinga i te mea tupu ua mai, no reira ka anoanoia tatou kia tauta pakari i te akatupu i taua tu ra. (1 Timo. 4:10) I mua ana, kua akamareka a Saula i te Atua, inara kare aia i angaanga pakari kia kopae i tona uaorai tu noinoi. I te openga, kua akaruke a Iehova ia Saula no tona tu akarongo kore.

11 Te rua, eiaa tatou e akamanako ua ki runga i te au mea meitaki ta tatou e rave nei e kia kopae i te au mea ka anoanoia kia meitaki atu. Mei te mea rai e te akara ra koe ki roto i te io kia kite i toou kakau manea ma te kore e kite i te vari i runga i to toou paparinga. Noatu kare tatou e ngakau parau ana mei ia Saula rai, ka anoanoia tatou i te kopae i tetai ua atu apinga te ka akakeu ia tatou kia aru i tona akaraanga kino. Me akoia mai tatou, auraka tatou e rave i te au kotoenga me kore e akaapa i etai ke, mei ta Saula rai i rave. E meitaki atu kia ariki i te ako.—E tatau ia Salamo 141:5.

12. Akapeea te tu akaatinga te tauturu anga ia tatou me rave tatou i tetai ara kino?

12 Inara, akapeea me rave tatou i tetai ara kino? Kua inangaro a Saula i te paruru i tona uaorai turanga, e kare tona pirianga kia Iehova i akameitakiia mai. Te mea tuke, penei ka akakeu te tu akaatinga ia  tatou kia kimi i te tauturu noatu te akama. (Mase. 28:13; Iako. 5:14-16) Ei akaraanga, kua akamata tetai taeake i te akara i te ravenga ainga viivii i tona 12 mataiti, e kua akara muna ua aia i te reira no te taingauru tuma mataiti. Karanga aia e: “Ngata tikai iaku i te akakite ki toku tokorua e te aronga pakari i taku i rave ana. I teianei kua akakite au i taku apa, e kare au e akateimaa akaouia no teia manamanata. Kua riri tetai o toku oa no te mea kare au e tavini akaou ana ei tavini tauturu, mei te mea rai e kua pikikaa au ia ratou. Inara, te kite nei au e te mareka maira a Iehova i taku tavini anga i teianei, kare i te tuatau e akara ra au i te ravenga ainga viivii. E puapinga atu tona manako.”

AKARAANGA AKAMAROIROI O PETERO

13, 14. Akapeea a Petero te akaari anga i te tu noinoi?

13 Kua akaari te apotetoro ko Petero i te tu akaatinga i te tuatau e tereni ra a Iesu iaia. (Luka 5:3-11) Inara kua anoanoia aia kia kopae i te tu noinoi. Ei akaraanga, kua riri aia i te tuatau e pati ra te nga apotetoro ko Iakobo e Ioane ia Iesu no tetai taoonga ngateitei i roto i te Patireia o te Atua. Penei kua manako a Petero e kua tau iaia teia taoonga no te mea kua akakite takere a Iesu kiaia e ka orongaia tetai angaanga puapinga kia Petero. (Mata. 16:18, 19) Kua akamatakite a Iesu ia Iakobo, Ioane, Petero, e te au apotetoro kia kore e akaari i te tu noinoi e kia kore e manako e e teitei atu ratou ki rungao i te au taeake.—Mare. 10:35-45.

14 Noatu kua tauta a Iesu i te akatikatika i to Petero manako, kua akaari a Petero i te tu noinoi. Te akakite anga a Iesu ki te au apotetoro e ka akaruke ratou iaia, kua karanga a Petero e koia anake ua te ka vai tiratiratu kia Iesu. (Mata. 26:31-33) Tano anga, kare e tau iaia kia irinaki papu ki roto iaia uaorai, no te mea i tera po tikai kare a Petero i akaari ana i te tu akaatinga. Kua paruru aia iaia uaorai e kua uuna ia Iesu e toru taime.—Mata. 26:69-75.

15. Akapeea te akaraanga o Paulo te akamaroiroi anga ia tatou?

15 Noatu kua ngata ia Petero i te akaari i te tu akaatinga, te akamaroiroi maira tona  akaraanga ia tatou. No tona uaorai tautaanga e no te tauturu a te vaerua tapu o te Atua, kua rauka ia Petero i te kopae i tona uaorai tu noinoi. I muri mai kua akaari aia i te tu akono meitaki e te tu akaatinga. (Gala. 5:22, 23) Kua akakoromaki aia i te au akaaoanga e manganui tei kare i rauka i te akakoromaki i mua ana. Ei akaaraanga, te oronga anga a Paulo i te ako anga pakari kia Petero i mua i te tangata, kua taakaaka a Petero iaia uaorai. (Gala. 2:11-14) Muri ake i te reira, kare a Petero i akamoupuku ana e kare katoa aia i manako ana e kua akakinoia tona uaorai turanga. Kua tuatua ua rai aia no runga ia Paulo ei “taeake akaperepere” nona. (2 Pete. 3:15) Na te akaraanga o Petero e tauturu ia tatou kia akameitaki i to tatou tu akaatinga.

Eaa to Petero tu i muri ake te akatikatikaia anga? Ka aite ainei to tatou tu mei to Petero rai? (Akara i te parakarapa 15)

16. Akapeea tatou me akaari i te tu akaatinga me aro atu i te au akaaoanga?

16 E akamanako ana i toou tu me aro atu koe i tetai akaaoanga. Te tukuia anga a Petero e te au apotetoro ki roto i te areauri e te papaia anga ratou no ta ratou angaanga tutuanga, kua mataora ratou kia ‘takinga-kinoia’ ei au pipi na Iesu. (Anga. 5:41) Me takinga kinoia koe, e atinga meitaki te reira i te aru ia Petero e kia akaari i te tu akaatinga mei ia Iesu. (E tatau ia 1 Petero 2:20, 21.) Na te akatupu anga i teia tu e tauturu ia koe me ako mai te aronga pakari ia koe. Auraka e akariri atu. Aru i te akaraanga o Petero.—Kohe. 7:9.

17, 18. (a) Eaa te nga uianga ka ui tatou no runga i ta tatou au akakoroanga? (e) Eaa ta tatou ka rave me kite mai e te akatupu ra tatou i te tu noinoi i roto i to tatou ngakau?

17 Ka riro te akaraanga o Petero ei tauturu ia koe kia akanoo i te au akakoroanga i roto i taau akamorianga ia Iehova. Na roto i te tu akaatinga, ka rauka ia koe i te taeria ki teia au akakoroanga. Inara, kia matakite kia kore e akanoo i te au akakoroanga kia akangateitei ia koe. Ui kia koe uaorai e: ‘Eaa te tumu ka inangaro au kia meitaki atu me kore kia tavini maata atu ia Iehova? Ko te tumu ainei e kia akapaapaa te tangata iaku e kia rauka te turanga ngateitei mei ta Iakobo e Ioane rai i inangaro?’

18 Me kite mai koe e te tupu ra te tu noinoi i roto i toou ngakau, e pati kia Iehova kia tauturu ia koe kia akatikatika i toou manako e toou manako ngakau. E oti, tauta pakari kia oronga i te kaka kia Iehova, kare kia koe uaorai. (Sala. 86:11) Ka rauka katoa ia koe i te akanoo i te au akakoroanga kia kore koe e akapaapaaia. Ei akaraanga, ka rauka ia koe i te akaari maata atu i tetai ua o te vaerua tei ngata ia koe i te akatupu. Penei me e tukatau koe i te rave i tetai tuanga i ko i te uipaanga inara kare koe e reka ana i te tama i te Are Uipaanga Patireia, e mea meitaki i te akanoo i tetai akakoroanga kia aru i te akoanga i roto ia Roma 12:16.E tatau.

19. Eaa ta tatou ka rave kia kore e akaparuparuia me akara tatou ki roto i te Tuatua a te Atua?

19 Me akara meitaki tatou ia tatou uaorai i roto i te Tuatua a te Atua e me kite tatou i te au manamanata me kore te tu noinoi, penei ka riro te reira ei akaparuparu ia tatou. Me tupu te reira, e akamaara i te tangata tei puapingaia i roto i te akatutuanga a Iakobo. Kare a Iakobo i taiku ana e kua viviki aia i te akatikatika i te au manamanata tana i kite mai. Tera ra kua karanga a Iakobo e kua rave tamou tikai taua tangata ra “i te ture tika rava.” (Iako. 1:25) Kua akamaara teia tangata i tana i kite mai i roto i te io e kua tauta aia kia meitaki atu tona turanga. No reira auraka e manako puapinga kore ua no runga ia koe, e akamaara e e aronga apa tatou pouroa. (E tatau ia Koheleta 7:20.) Te inangaro ra a Iehova i te tauturu ia koe na roto i te tu i tauturu ei aia i te au taeake e manganui. Me aru koe i te au apiianga i roto i te Pipiria e me akaari ua rai koe i te tu akaatinga, ka akamareka te reira i te Atua e ka akameitaki mai aia ia koe.