TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Mati 2014

Roto i teia itiu, Apii e akapeea me akono i te vaerua akaatinga e me tamou marie i te manako papu ia tatou uaorai. Akapeea tatou me akono i te au taeake e te au kopu tangata tei ruaine?

Akakeu i te Ngakau o te Kopu Tangata Irinaki Kore

Eaa ta tatou ka apii mai mei to Iesu tu ki tona kopu tangata? Akapeea tatou me akakite i to tatou irinakianga ki te kopu tangata e tuke ta ratou akonoanga me kore, kare ratou i irinaki i te Atua?

Akono i te Vaerua Akaatinga

Te aro atu nei tatou i tetai enemi te ka rauka i te akaparuparu i to tatou tu akaatinga. Ka akaari teia atikara e eaa taua enemi ra e akapeea tatou me taangaanga i te Pipiria kia kopae i te reira.

Tamou Marie i te Manako Papu

Eaa i ngata ai no tetai pae kia tamou marie te manako papu? Akaari teia atikara e akapeea me taangaanga i te Pipiria kia tamou marie i te manako papu no runga ia tatou uaorai.

Akamorianga a te Ngutuare—Riro Ainei ei Tuatau Mataora?

Akara i te akamorianga a te ngutuare i te au enua ke no te au manako meitaki kia tamata koe.

Akangateitei i te Aronga Ruaine

Akara i to te Atua manako no te aronga ruaine. Eaa te au apainga a te tamariki mamaata no te nga metua? Akapeea te au putuputuanga me akangateitei i te aronga ruaine?

Akono Anga i te Aronga Ruaine

Ka rauka i te nga metua ruaine e te tamariki i te uriuri i te au akanoonooanga e te au ikianga i mua ake ka tae mai “te au rā kino.” Akapeea ratou me akakoromaki i taua au turanga ngata?

Taau Tuatua​—⁠‘Koia e te Kare’?

Ka tau te au Kerititiano kia akatupu i ta ratou i tuatua e kia kore e tuatua e ‘koia e te kare.’ Akapeea me ka anoanoia koe kia akakore i taau i akanoo? Apii mei te akaraanga o Paulo.