Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Vaine Takaua o Zarephata​—⁠Akameitakiia no Tona Akarongo

Vaine Takaua o Zarephata​—⁠Akameitakiia no Tona Akarongo

KUA tatomo ua iora te vaine takaua i tana tamaiti okotai rai. Ngata tikai iaia te irinaki i tana e kite nei. Manga taime poto ua i muao, kua ikiiki ana aia i te kopapa mate o tana tamaiti. Teianei kua akara aia i tana tamaiti tei akatuakaouia mai, e kua mataora tikai aia i te akara atu anga iaia e katakata maira. “I na, kua ora to tamaiti,” i na tana manuiri ei.

Vaitata rai e 3,000 mataiti i topa akenei, i tupu ei teia tuakaouanga umere tikai. Ka rauka ia koe te tatau i te reira i roto ia 1 Ariki pene 17. Ko Elia te manuiri, e peroveta aia na te Atua. Akapeea te metua vaine? Kare ona ingoa, e vaine takaua aia e noo ra i roto i te oire o Zarephata. Ko te tuakaouanga o tana tamaiti tetai mea i roto i tona oraanga, tei riro ei akaketaketa i tona akarongo. Ia tatou e uriuri nei no runga iaia, ka rauka ia tatou tetai au apiianga puapinga tikai.

KITE A ELIA I TETAI VAINE TAKAUA AKARONGO MOU

Kua akakoro ke ana a Iehova kia akatupu i tetai tuatau maro kare e ua, i roto i te patireia o Ahaba te ariki kino o Iseraela. Te akakite anga a Elia e ka tupu te tuatau maro, kua uuna te Atua iaia mei ia Ahaba, e na roto i te temeio kua angai aia i te peroveta ki te areto e te puaka ta te orepi e apai ana nana. E oti, kua akakite a Iehova kia Elia e: “Ka tu, e aere ki Zarephata i Sidona, ka noo ei i reira; i na, kua iku naia e au tetai vaine takaua i reira nana koe e angai.”​—1 Ari. 17:1-9.

Te tae atu anga a Elia ki Zarephata, kua kite aia i tetai vaine takaua e koi vaie ra. Ko teia ainei te vaine te ka angai i te peroveta? Ka akapeea ra e rauka ai iaia, i na e putaua aia? Noatu tona manako ekoko, kua pukapuka atu a Elia ki taua vaine ra. Kua karanga atura aia, “E apai mai ana i tetai manga vai i roto i i te āriki kia inu au.” Iaia e aere ra i te tiki vai nona, kua karanga katoa atu a Elia e: “Apai katoa mai i tetai manga areto.” (1 Ari. 17:10, 11) Kare te vaine takaua i apiapi ana i te oronga i tetai vai no te manuiri, inara ko tona manamanata, ko te oronga i te areto koia oki i te varaoa.

 “Te ora ra to Atua ko Iehova,” i nana ai, “kare rava aku e areto iti, mari ra tetai manga faraoa okotai rima e ki, tei roto i te paero, e tetai manga inu i roto i te āriki: e i na, te koi aere nei au i tetai manga vaie, ka aere ei au ki roto, ka tunu ei na maua ma taku tamaiti, ka kai ei maua ka mate atu ei.” (1 Ari. 17:12) Ka akamanako ana tatou no runga i ta teia e akaari maira.

Kua kite te vaine takaua e e ngati Iseraela a Elia, e e tangata mataku Atua aia. Na tana tuatua “te ora ra to Atua ko Iehova,” i akapapu mai i te reira. Te akaraanga kua kite aia i tetai au mea no runga i te Atua o Iseraela, inara kare aia i karanga ana e “toku Atua,” i tona taiku anga ia Iehova. E noo ana aia i Zarephata, tetai oire ‘i Sidona,’ me kore na te oire Sidona e akono ana i to ratou au anoano. Kare e kore e, e iti tangata akamori ia Baala te noo ra i Zarephata. Noatu ra, kua kite a Iehova i tetai mea meitaki i roto i teia vaine takaua.

Noatu te noo veve ua ra teia vaine takaua o Zarephata i rotopu i te aronga akamori itoro, e akarongo ra oki tona. Tono a Iehova ia Elia ki ko iaia ei paruru i taua vaine takaua ra, e i te peroveta katoa. Ka rauka ia tatou tetai apiianga puapinga tikai mei teia tua.

Kare te au tangata pouroa i roto i teia oire akamori itoro i te aronga kino. I te tono anga ia Elia ki ko i teia vaine takaua, kua akaari mai a Iehova e te kite maira aia i te au tangata ngakau meitaki tei kore i akamata ake i te tavini Iaia. E tika rava e, “Ko te mataku ra iaia [te Atua] e ko te rave i te tuatua-tika, i te pa enua ravarai, ko tei kiteia mai ïa e ia.”​—Anga. 10:35.

Eia tangata i te ngai e noo ra koe tei aite ki te vaine takaua o Zarephata? Noatu kua koropiniia ratou e te au tangata e aru ra i te akonoanga pikikaa, penei te inangaro ua ratou i tetai mea meitaki atu. Penei e apinga ta ratou i kite me kore kare takiri i kite no runga ia Iehova, e ka inangaro i tetai tauturu kia rauka ia ratou te piri mai ki te akamorianga mou. Te kimi ra me kore te tauturu ra ainei koe i taua au tangata ra?

‘APAI MAI NA MUA I TETAI MANGA ARETO’

Akamanako meitaki ana i ta Elia i pati ki te vaine takaua kia rave. Koi akakite ua maira aia e me oti iaia i te maani i tetai kai nana e tana tamaiti, ka kai raua i te reira e ka mate atu ei. Inara, eaa ta Elia i tuatua atu? “Auraka e mataku; e aere ra e akapera taau i tuatua ra: e akamata ana ra i te rave i tetai vaiʼi iti naku, ka apai mai ei kiaku nei, ka rave ei i taau e ta to tamaiti. Te tuatua maira oki te Atua o Iseraela ko Iehova, Kare te paero faraoa e iti, kare oki e pou te āriki inu, e tae ua atu ki te rā e apai mai ei a Iehova i te ua i te enua nei.”​—1 Ari. 17:11-14.

Penei ka karanga tetai aronga e, ‘Te akapeea mai nei koe, kia oake i ta maua tanga kai openga?’ Inara kare te vaine takaua i akapera ana. Noatu kare i maata tana i kite no runga ia Iehova, kua irinaki ra aia ia Elia e kua rave i tana i pati mai. E timataanga puapinga tikai tera no te akarongo​—e ikianga tau tikai tana i rave!

Riro te akarongo o te vaine takaua i roto ia Iehova, te Atua o Elia, ei akaora iaia e tana tamaiti

Kare te Atua i akaruke ana i taua vaine takaua ra. Mei ta Elia i taputou, kua akamaata ua atu rai a Iehova i tana kai ei angai ia Elia, te vaine takaua e tana tamaiti, e ope ua atu te tuatau maro. E tika rava e, “kare oki taua paero faraoa ra i iti, kare oki te āriki inu i pou, i ta Iehova oki i tuatua mai ia Elia.” (1 Ari. 17:16; 18:1) Naringa taua vaine ra i karapii i tana kai, penei ko te areto tana i maani mei ta raua manga  varaoa e te inu, ko ta raua manga openga rai te reira. Inara, kua akaari aia i te tu akarongo, kua irinaki i roto ia Iehova, e kua angai ia Elia na mua.

Tetai apiianga ka rauka ia tatou mei teia koia oki ka akameitaki mai te Atua i te aronga tei akarongo i roto iaia. Me aro atu koe i te timataanga no toou tu tiratiratu, e me akaari i toou akarongo i roto ia Iehova, ka tauturu mai aia ia koe. Ka riro aia ei Tumu no te au mea ravarai, ei Paruru, e ei Oa, i te tauturu ia koe kia akakoromaki i toou timataanga.​—Exo. 3:13-15.

I te 1898, teia te apiianga ta te Zion’s Watch Tower i akakite no runga i te tua o te vaine takaua: “Me kua rauka i taua vaine ra te tu akarongo tei anoanoia kia kauraro, kua tau i reira aia kia orongaia te tauturu a te Atu na roto i te Peroveta; naringa kare aia i tuku i tona akarongo ki roto i te Atua, ka rauka ua mai tetai vaine takaua ke te ka ariki. Mei te reira katoa rai tatou, i roto i te au turanga tukeke o to tatou oraanga ka timata mai te Atua i to tatou akarongo. Me akaari tatou i te akarongo ka rauka ia tatou te akameitakianga; me kare ra, ka ngere tatou.”

Me aro atu tatou i tetai au timataanga, kia kimi tatou i te aratakianga a te Atua i roto i te au Tuatua Tapu, e ta tatou au puka akatumuia ki runga i te Pipiria. E oti kia aru tatou i ta Iehova aratakianga noatu e mea ngata i te ariki. Ka akameitakiia tatou me aru tatou i teia ako: “E irinaki kia Iehova ma to ngakau katoa ra; auraka ra e irinaki ki toou uaorai kite. Auraka e akangaropoina iaia i toou katoa ra au aerenga; e nana e akakite kia koe i toou ra au arataa.”​—Mase. 3:5, 6.

‘I AERE MAI AINEI KOE KIA TAMATE I TAKU TAMAITI?’

“E i muri ake i te reira,” i karanga ai te Pipiria, “rokoia iora te tamaiti a taua vaine ra, te pu vaine ngutuare, e te maki; e maki maata tona, kare atura e aʼo i toe i roto iaia.” I te akamanako anga e eaa ra te tumu no teia tumatetenga, kua tuatua maira tona metua vaine kia Elia e: “Eaa taku ia koe, e te tangata no te Atua na? i aere mai ainei koe kiaku nei, e akakite akaou mai i taku nei ara, e kia mate oki taku tamaiti?” (1 Ari. 17:17, 18) Eaa ra te aiteanga o teia au tuatua nana?

E ara ainei tana i rave ana e te kinokino ra tona akava ngakau? Kua manako ainei aia e kua akautunga te Atua i tana tamaiti, e ko Elia te karere o te mate ta te Atua i tono mai? Kare te Pipiria i akakite mai, inara e tai mea i papu ia tatou: Kare roa taua vaine takaua i akaapa ana i te Atua no tetai ua atu angaanga kino.

Kare e kore e kua poitirere a Elia i te mate anga te tamaiti a taua vaine ra, e no tei manako aia e na Elia i akatupu i tona tumatetenga. Muri ake i tona apai anga i te kopapa o te tamaiti ki te pia i runga, kua kapiki atura Elia e: “E taku Atua, e Iehova e, kua apai mai oki koe i te kino i te vaine takaua taku e noo nei, i mate ei tana tamaiti?” Manamanata tikai te peroveta i te akamanako anga e ka akakinoia te ingoa o te Atua me akatika Aia i teia vaine takinga meitaki e te aroa, kia mamae ngakau ua rai. I reira kua pati akatenga a Elia: “E taku Atua, e Iehova e, teia taku tuatua kia koe, e akaoki mai koe i te vaerua o teianei tamaiti ki roto iaia.”​—1 Ari. 17:20, 21.

“I NA, KUA ORA TO TAMAITI”

Te akarongo ua maira a Iehova. Kua angai te vaine takaua i tona peroveta, e kua tuku i tona akarongo i roto iaia. Te akaraanga, kua akatika rai te Atua kia tupu natura ua te maki e te mate o te tamaiti, no te mea kua kite aia e ka raveia tetai tuakaouanga, te mea mua i rekotiia i roto i te Pipiria, te ka oronga i tetai manakonakoanga no te au uki a te tuatau ki mua. Te pati akatenga anga a Elia Kiaia, kua akaora mai a Iehova i te tamaiti. Akamanako ua ana i te rekareka o te vaine takaua i te tuatua anga atu a Elia e: “I na, kua ora to tamaiti”! I reira kua tuatua maira taua vaine ra kia Elia e: “Ko te mea teia i kite ei au e, e tangata koe no te Atua, e te tuatua a Iehova i to vaa, e tuatua-mou ïa.”​—1 Ari. 17:22-24.

Kare te papaanga o 1 Ariki pene 17 i tuatua akaou mai no runga i teia vaine. Inara me akamanako tatou i ta Iesu tuatua no runga iaia, penei kua tavini aia ia Iehova ma te tiratiratu no te toenga o tona oraanga. (Luka 4:25, 26) Te apii maira tona tua ia tatou e ka akameitaki te Atua i te aronga tei takinga meitaki i tona au tavini. (Mata. 25:34-40) Te akapapu maira te reira e ka akono te Atua i te anoano o te aronga tiratiratu, i roto i te au turanga ngata. (Mata. 6:25-34) Akapapu mai teia tua i to Iehova anoano kia akatuakaou mai i tei mate, e ka rauka katoa iaia te rave i te reira. (Anga. 24:15) E au tumuanga meitaki tikai teia no tatou kia akamaara i te vaine takaua o Zarephata.