Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Rave i te au Ikianga Meitaki i Toou Mapuanga

Rave i te au Ikianga Meitaki i Toou Mapuanga

“Te au tangata ou, e te au tamaine . . . akameitaki i te ingoa o Iehova.”—SALA. 148:12, 13.

1. Eaa te au tupuanga mataora ta te manganui o te au mapu e kite nei?

TE NOO nei tatou i te au tuatau puapinga tikai. E mirioni ua atu tangata mei te au pa enua katoa te akamori ra ia Iehova, tei kore i raveia i mua ana. (Apo. 7:9, 10) E manganui te au mapu tei kite i te au tupuanga mataora i te pati anga i te tangata kia ‘rave i te vai ora.’ (Apo. 22:17) Te tauturu ra teia au mapu i te tangata kia apii i te Pipiria e kia akameitaki atu i to ratou oraanga. Tetai pae, te ariki rekareka ra i te apainga kia apii i tetai reo ou e kia akakite i te tuatua meitaki i roto i te au ngai reo ke. (Sala. 110:3; Isa. 52:7) Eaa taau ka anoano i te rave kia piri ki roto i teia angaanga mataora tikai?

2. Akapeea te akaraanga o Timoteo te akaari anga e te inangaro ra a Iehova i te oronga i te au tukuanga angaanga ki te au mapu? (Akara i te tutu i te akamataanga o teia atikara.)

2 Ka rauka ia koe i te rave i te au ikianga i teianei te ka akatuera i te mataara ki te au tukuanga angaanga i te tavini ia Iehova. Ei akaraanga, kua rave a Timoteo i te au ikianga meitaki i tona tamarikianga, te mapuanga aia me kore i tona 20 tuma mataiti, kua tau aia kia riro ei mitinari. (Anga. 16:1-3) Penei e nga marama ua i muri mai, kua pati a Paulo ia Timoteo kia aere ki te putuputuanga ou i Tesalonia, te ngai e takinga kinoia ra te au taeake. Kua anoanoia a Paulo kia akaruke i taua ngai ra, inara kua irinaki aia e ka rauka ia Timoteo i te akaketaketa i te au taeake. (Anga. 17:5-15; 1 Tesa. 3:1,  2, 6) Akamanako i to Timoteo rekareka te orongaia anga tera tukuanga angaanga kiaia!

TAAU IKIANGA PUAPINGA RAVA ATU

3. Eaa te ikianga puapinga rava atu taau ka rave i roto i toou oraanga, e eaa te tuatau ka rave ei koe i te reira?

3 Ko teia te taime, te tuatau e mapu ra rai koe, kia rave i te au ikianga puapinga. Eaa te ikianga puapinga rava atu taau ka rave? Koia oki kia tavini ia Iehova. Aea te tuatau tau kia rave i teia ikianga? Te akakite maira a Iehova kia koe kia akamaara iaia i toou ou anga. (Kohe. 12:1) Ko te mataara anake ua kia akamaara ia Iehova koia oki na te tavini anga iaia ma toou ngakau katoa. (Deu. 10:12) Ko te ikianga puapinga rava atu te reira taau ka rave. Ka riro te reira ei akakeuanga meitaki i roto i toou oraanga.​—Sala. 71:5.

4. Eaa te au ikianga puapinga tikai te ka riro ei tauturu ia koe i te tavini i te Atua?

4 E tika, kare taau ikianga kia tavini ia Iehova i te ikianga anake ua te ka riro ei akakeuanga i roto i toou oraanga. Ka anoano katoa koe i te iki me ka akaipoipo koe, koai taau ka akaipoipo, e taau ngai angaanga. E au ikianga puapinga tikai teia, inara ka anoanoia koe kia na mua i te iki i te tavini ia Iehova ma toou ngakau katoa. (Deu. 30:19, 20) No teaa ra? No te mea, ko te ikianga taau ka rave no runga i te oraanga akaipoipo e te ngai angaanga ka riro ei akatuke i taau ikianga no te tavini i te Atua. Pera katoa, ka riro toou inangaro i te tavini i te Atua ei tauturu ia koe no taau au ikianga no runga i te oraanga akaipoipo e te ngai angaanga. (Akaaite ia Luka 14:16-20.) No reira, e iki e ko teea te mea puapinga rava atu i roto i toou oraanga.​—Phili. 1:10.

EAA TAAU KA RAVE I TOOU MAPUANGA?

5, 6. Akapeea te akaraanga o Yuichiro te akaari anga e me rave tatou i te au ikianga meitaki, ka akatueraia te mataara ki te au tukuanga angaanga i te tavini ia Iehova? (Akara katoa i te atikara “Taku i Iki i Toku Tamarikianga” i roto i teia itiu.)

5 Rave i te ikianga kia tavini ia Iehova, kimi e eaa tana e inangaro ra ia koe kia rave, e oti akamanako meitaki e ka akapeea koe me tavini iaia. Kua tata tetai taeake no Tiapani mai e: “Toku 14 mataiti, te tutu aere ra maua ko tetai tangata pakari e kua kite mai aia i toku tu maromaroa i roto i te angaanga orometua. Akakite maru mai aia kiaku e: ‘E Yuichiro, e oki ki te kainga, noo ki raro e oti akamanako meitaki no runga i ta Iehova i rave noou.’ Ko teia taku i rave. Kua akamanako ua au e kua pure no tetai au ra. Aere ua rai, kua taui toku tu. Kare i roa ana, kua mataora au i taku tavini anga ia Iehova. Mataora katoa au i te tatau no runga i te au mitinari, e kua akakeu te reira i toku inangaro kia tavini maata atu i te Atua.”

6 Kua akamata a Yuichiro i te rave i te au ikianga meitaki. I muri mai, kua rauka iaia i te tavini ia Iehova i roto i tetai enua ke. Karanga aia e: “Kua iki au i te apii i te reo Papaa. Te akaruke anga au i te apii, kua angaanga au no tetai au ora ua i te au epetoma ei puapii no te reo Papaa kia rauka iaku i te painia. Toku 20 mataiti, kua akamata au i te apii i te reo Mongolia e kua atoro au i tetai pupu reo Mongolia. E rua mataiti i muri mai, i te mataiti 2007, kua aere au ki Mongolia. Te angaanga kapiti anga au ki tetai au painia e toku kite anga e e maata te tangata e kimi ra i te tuatua mou, kua akakeu te reira iaku kia neke ki reira i te tauturu ia ratou. Kua oki au ki Tiapani i te rave i tetai au akanoonooanga. I teianei, e painia ana au i Mongolia, mei ia Aperira 2008. Kare te oraanga o te tangata i konei e mama ana, inara te akarongo maira te tangata ki te tuatua meitaki, e te rauka nei iaku i te tauturu ia ratou kia akavaitata atu kia Iehova. Kiaku, ko taku ikianga puapinga rava atu teia i rave i roto i toku oraanga.”

7. Eaa te au ikianga ka anoanoia koe kia rave noou uaorai, e eaa ta tatou ka mou mai mei ia Mose?

7 Ka anoanoia koe kia rave i taau uaorai ikianga e akapeea koe me taangaanga i toou oraanga i te tavini ia Iehova. (Iosu. 24:15) Kare e rauka i tetai ua atu tangata i te akakite kia koe e me ka akaipoipo koe me kore  koai taau ka akaipoipo. Kare katoa tetai tangata e rauka i te akakite kia koe i te angaanga taau ka kimi. Ka iki ainei koe i tetai angaanga kare e anoanoia kia maata te terenianga? Penei te noo ra koe i roto i tetai oire putaua, me kore i tetai oire puapinga. Tukeke to kotou tu, karape, kite, au inangaro, e to kotou akarongo. I te tuatau i taito, e tukeke te oraanga a te au mapu tei tavini ia Iehova. Ei akaraanga, e tangata apinga nui a Mose i Aiphiti, inara ko te au mapu Epera, e au tuikaa ratou. (Exo. 1:13, 14; Anga. 7:21, 22) Kua noo ana ratou i te tuatau ka anoanoia ratou kia rave i tetai au ikianga puapinga tikai, mei ia koe rai. (Exo. 19:4-6) Inara kua anoanoia ratou tataki tai kia iki me ka tavini ratou ia Iehova ma te ngakau katoa. Ko Mose, kua rave aia i te ikianga meitaki koia oki, i te rave i to Iehova anoano.​—E tatau ia Ebera 11:24-27.

8. Ka kimi koe kiea no te tauturu kia rave i te au ikianga meitaki?

8 E oronga mai ana a Iehova i te tauturu kia rave kotou i te au ikianga meitaki. Akapeea aia me rave i te reira? Te apii mai nei aia i te au kaveinga Pipiria kia koe kia taangaanga noatu eaa toou turanga. (Sala. 32:8) Me kare koe i papu e akapeea me taangaanga i teia au kaveinga, e pati ki toou nga metua me kore ki te aronga pakari no te tauturu. (Mase. 1:8, 9) Ka akara ana tatou e toru kaveinga Pipiria te ka tauturu ia koe kia rave i te au ikianga meitaki i teianei.

TORU KAVEINGA PIPIRIA EI TAUTURU IA KOE

9. (a) Akapeea a Iehova te akangateitei anga ia tatou na te oronga anga i te tikaanga kia rave i te au ikianga? (e) Eaa te puapinga ka rauka mai me kimi koe i te Patireia na mua?

9 E kimi i te basileia o te Atua na mua, e te tuatua-tika nana ra. (E tatau ia Mataio 6:19-21, 24-26, 31-34.) Te akangateitei ra a Iehova ia koe na te oronga anga i te tikaanga kia iki i taau ka rave. Kare aia e akakite mai ana kia akapou koe i toou taime i roto i te angaanga tutuanga. Inara, kua apii mai a Iesu ia tatou no runga i te puapinga kia kimi i te Patireia na mua. Me na mua koe i te kimi i te Patireia, e maata te au mataara ka akatueraia mai kia koe. Ei akaraanga, e maata te au atianga kia akaari i toou inangaro no Iehova e no te tangata tupu e kia akaari i toou ariki rekareka i te manakonakoanga no te oraanga mutu kore. Ka akaari ainei taau au ikianga no runga i te oraanga akaipoipo e te ngai angaanga e e puapinga atu toou anoano i te pae kopapa i to te ‘kimi i te basileia o te Atua na mua, e te tuatua-tika nana ra’?

10. Eaa ra a Iesu i mataora ai, e eaa taau ka anoano i te rave kia mataora koe?

10 Rauka te mataora i te tavinianga i etai ke. (E tatau ia Angaanga 20:20, 21, 24, 35.) E kaveinga puapinga teia no te oraanga. Kua kite a Iesu i teia, no reira kua tavini aia i tona Metua na te rave anga i Tona anoano e kua tavini i etai ke na te apii anga i te tuatua meitaki kia ratou. Kua mataora aia i te rave i teia. (Luka 10:21; Ioa. 4:34) Penei kua kite ana koe i tera tu mataora i te tavini anga i tetai ke. No reira e akatumu i taau au ikianga ki runga i te au kaveinga ta Iesu i apii mai. Na te rave anga i teia, ka mataora koe e ka akamareka katoa te reira ia Iehova.​—Mase. 27:11.

11. Eaa te tumu i ngaro ei to Baruka rekareka, e eaa te akoanga a Iehova kiaia?

11 Ka rauka te mataora maata rava atu mei te tavinianga ia Iehova. (Mase. 16:20) Me akamanako tatou ia Baruka te tekeretere o Ieremia, te akara anga, kua ngaro tona rekareka i tetai tuatau i roto i tona oraanga. Kua akamata a Baruka i te akamanako maata atu no runga i tana e inangaro ra e kare i ta Iehova e inangaro ra. Kua kite a Iehova i teia, no reira kua akakite Aia kia Baruka e auraka e ‘kimi i te meitaki maata’ nona uaorai. Me akarongo aia, ka ora mai aia me takoreia a Ierusalema. (Iere. 45:3, 5) Eaa te ikianga te ka riro ei mataora no Baruka? Te rave anga i tana i inangaro e kia takoreia, me ko te rave anga i ta Iehova i inangaro e kia ora mai i te takoreia anga a Ierusalema?​—Iako. 1:12.

12. Eaa te au ikianga ta Ramiro i rave tei tauturu iaia kia rauka te mataora?

 12 Ko Ramiro tetai taeake tei mataora no tei tavini aia i etai ke. Akakite aia e: “Utuutuia mai au i roto i tetai ngutuare putaua i tetai oire i Bolivia. Tetai ra kua aro atu au i tetai ikianga puapinga tikai, kua inangaro toku tuakana i te tutaki iaku kia aere ki te apii teitei. Tera ra, koi papetito ua akenei au ei Kite no Iehova, e kua pati katoa mai tetai painia iaku kia aru iaia ki tetai oire i te tutu aere. Kua aru au iaia, kua apii e akapeea me pakoti rauru, e kua akamata i tetai pitiniti pakoti rauru i te akono iaku.” Maata te tangata i taua oire tei apii i te Pipiria. I muri mai, kua akanooia tetai putuputuanga ou i roto i te reo o te tangata o taua ngai ra. No reira kua iki aia i te piri atu ki tera putuputuanga, e teianei e tai ngauru mataiti iaia te tavini anga ki reira. Karanga aia e kare e angaanga ke atu e rauka i te oronga i te rekareka kiaia i to te tauturu anga i te tangata kia apii i te Pipiria i roto i to ratou uaorai reo.

Mei tona mapuanga, e maata te rekareka ta Ramiro i kite i te tavinianga ia Iehova (Akara i te parakarapa 12)

13. Eaa ra e ko teia te taime meitaki noou kia tavini ia Iehova ma toou ngakau katoa?

13 Rekareka i te tavinianga ia Iehova. (E tatau ia Koheleta 12:1.) Eiaa e manako e ka anoanoia koe kia rauka tetai angaanga meitaki i mua ake ka akamata ai koe i te angaanga painia. Teia te taime meitaki tikai i te akamata i te tavini ia Iehova ma toou ngakau katoa, te tuatau kare e maata ana taau apainga i roto i te ngutuare. Ka rauka ia koe i te rave i te au tukuanga angaanga ngata no te mea te vai ra toou maroiroi, e te meitaki ra toou turanga i te pae kopapa. Eaa taau ka inangaro i te rave no Iehova? Penei e akakoroanga toou kia painia, me kore kia tutu aere ki te aronga e tuatua ra i tetai reo ke. Penei ka rauka ia koe kia akamaata atu i taau angaanga i roto i te putuputuanga. Noatu eaa toou akakoroanga, ka anoanoia koe i te kimi i tetai angaanga ei akono ia koe. Ui kia koe uaorai e: ‘Eaa te angaanga taku ka iki, e mei teaa te maata o te terenianga taku ka anoano no te reira?’

 TAANGAANGA I TE AU KAVEINGA PIPIRIA KIA RAVE I TE AU IKIANGA MEITAKI

14. Eaa taau ka matakite me kimi koe i tetai ngai angaanga?

14 Ka riro te au kaveinga Pipiria ta tatou i uriuri ana ei arataki ia koe me iki i te ngai angaanga ka tau noou. Penei kua kite te au puapii me kore te tipatimani kimi angaanga a te kavamani i te au angaanga e vai ra i te ngai e noo ra koe me kore i roto i te ngai ka inangaro koe i te tavini. Ka riro teia aronga ei tauturu ia koe, inara kia matakite. Penei ka tauta te aronga kare e inangaro ia Iehova i te akatupu i te inangaro no teianei ao i roto i toou ngakau. (1 Ioa. 2:15-17) Me akara koe i ta teianei ao e oronga maira, eiaa e ngaropoina e ka rauka i toou ngakau i te akavare ia koe.​—E tatau ia Maseli 14:15; Iere. 17:9.

15, 16. Koai ma te ka rauka i te oronga i te tauturu tau kia koe no runga i te ngai angaanga?

15 Ka anoanoia te tauturu tau me kite koe e eaa te angaanga ka rauka ia koe i te rave. (Mase. 1:5) Koai ma te ka rauka i te tauturu ia koe kia rauka tetai angaanga meitaki na te taangaanga anga i te au kaveinga Pipiria? E akarongo ki te aronga tei inangaro ia Iehova, tei inangaro ia koe, e tei kite meitaki ia koe e toou au turanga. Ka tauturu mai ratou ia koe kia paunu meitaki i taau ka rauka i te rave e taau ka inangaro. Penei ka riro ta ratou ka tuatua ei tauturu ia koe kia akamanako akaou i taau au akakoroanga. Me tei roto toou nga metua i te tuatua mou, ka rauka ia raua i te tauturu ia koe. Ka rauka katoa te aronga pakari i roto i te putuputuanga i te oronga mai i te tauturu. Ui ki te au painia e te au akaaere tutaka i te tumu i iki ei ratou i te tavini tamou ia Iehova. Akapeea ratou te akamata anga i te angaanga painia? Eaa te angaanga ta ratou i rave? E eaa te au akameitakianga tei rauka ia ratou?​—Mase. 15:22.

16 Ka rauka te aronga tei kite meitaki no runga ia koe i te oronga i te tauturu tau. Ei akaraanga, akapeea me e ngata te apii e ka inangaro koe i te akamutu kia rauka ia koe i te akamata i te angaanga painia? Te tangata tei inangaro ia koe, penei kua kite aia i te tumu i inangaro ei koe i te akamutu. No reira, ka tauturu aia ia koe kia marama e me akakoromaki koe i taau apii, ka riro te reira ei tauturu ia koe kia kore e tuku i te au. E mea puapinga teia me ka inangaro koe i te tavini ia Iehova e tuatau ua atu.​—Sala. 141:5; Mase. 6:6-10.

17. Eaa te tu angaanga ka anoanoia koe kia kopae?

17 Ka aro atu te au tavini o Iehova i te au turanga te ka riro ei akaparuparu i to ratou akarongo e te ka akamamao atu ia ratou mei ia Iehova. (1 Kori. 15:33; Kolo. 2:8) Kare tetai au tu angaanga e meitaki ana no toou akarongo. Penei kua kite koe i tetai au taeake tei paruparu to ratou akarongo no tei iki ratou i te rave i tetai tu angaanga. (1 Timo. 1:19) No reira, e mea meitaki kia kopae i tetai ua atu tu angaanga te ka riro ei takino i toou pirianga kia Iehova.​—Mase. 22:3.

REKAREKA I TE ORAANGA MAPU EI KERITITIANO

18, 19. Me kare koe i akakeuia kia akamaata atu i taau angaanga i te tavini ia Iehova, eaa taau ka rauka i te rave?

18 Me e inangaro maata toou i te tavini ia Iehova, e taangaanga pu tikai i te au atianga tei orongaia kia koe i te tuatau e mapu ra koe. Rave i te au ikianga te ka tauturu ia koe kia tavini rekareka i te Atua i roto i teia au tuatau puapinga tikai.​—Sala. 148:12, 13.

19 Akapeea me kare koe i akakeuia kia akamaata atu i taau angaanga i te tavini ia Iehova? Eiaa e tuku i te au, e akaketaketa i toou akarongo ki roto ia Iehova. Kua akamarama mai a Paulo i tana i rave kia rauka ta Iehova akameitakianga. Akakite aia e: “E manako ke ra to kotou i tetai mea atu, na te Atua e akakite mai ia kotou i te reira. Ko ta tatou ngai i rauka maira, na reira tatou i te aere na taua akairo rai, kia akono oki tatou i te mea okotai.” (Phili. 3:15, 16) Auraka e ngaropoina e te inangaro maira a Iehova ia koe. E meitaki atu Tana tauturu. Tuku e na Iehova e tauturu ia koe kia rave i te au ikianga meitaki rava atu i teianei i te tuatau e mapu ra koe.