Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“Kia Kore to Kotou Ngakau e Ngaueue Vave”!

“Kia Kore to Kotou Ngakau e Ngaueue Vave”!

“E te au taeake, . . . Kia kore to kotou ngakau e ngaueue vave.”​—2 TESA. 2:1, 2.

1, 2. Eaa ra i riro ei te akavareanga ei angaanga matau, e eaa te au tu akavareanga ta tatou e kite nei i teia tuatau? (Akara i te tutu mua o teia atikara.)

I ROTO i teianei ao, e angaanga matau i te akavare e te pikikaa. Inara, kare tatou e poitirere ana i teia no te mea te akakite maira te Pipiria e e kikite to te Tiaporo ko Satani i te akavare i te tangata, e koia te tutara o teianei ao. (1 Timo. 2:14; 1 Ioa. 5:19) Ia tatou e vaitata ra ki te openga o teia ao kino, te maata atura to Satani riri no te mea kua kite aia e “e manga tuatau poto ua tona e toe nei.” (Apo. 12:12) No reira kua kite tatou e ko te aronga tei akakeuia e te Tiaporo, ka kino atu ta ratou pikikaa e ka tauta ratou i te akavare i te aronga tikai e tavini ra ia Iehova.

2 Me taiku mai te aronga akakite nuti no runga i te au tavini o Iehova e ta ratou au irinakianga, tetai taime kare ratou e akakite ana i te tika. E taangaangaia ana te nuti pepa, te au porokaramu tivi, e te Initaneti ei akatotoa i te au tu pikikaa. Tetai aronga, ka riri vave ratou no te mea kua irinaki ratou i teia au pikikaa, kare ra ratou i akara ana na mua e eaa te tika.

3. Eaa te ka tauturu ia tatou kia kore e akavareia?

3 E mea pumaana i te kite e ka rauka i te paruru ia tatou uaorai mei te au pikikaa a Satani. Ka rauka i te Pipiria i te tauturu ia tatou kia kore e akavareia, no te mea ‘e mea meitaki te reira ei akakiteanga apa.’ (2 Timo. 3:16) Kua akaari mai te apotetoro ko Paulo e kua akavareia tetai au Kerititiano i Tesalonia. No reira kua tata aia e: “Kia kore to kotou ngakau e ngaueue vave.” (2 Tesa. 2:1, 2) Eaa ta tatou ka mou mai mei ta Paulo akamatakiteanga, e ka akapeea tatou me akono i te reira i roto i to tatou oraanga?

AU AKAMATAKITEANGA

4. Akapeea te au Kerititiano i Tesalonia e tatou i teia tuatau te akamatakiteia anga no runga i te ‘rā o Iehova’?

4 I roto i tana reta mua ki te au Kerititiano i Tesalonia,  kua akamatakite a Paulo ia ratou no runga i te ‘rā o Iehova.’ Kua inangaro aia i tona au taeake kia akateateamamao no te reira ra. Akakite aia kia ratou e e au ‘tamariki ratou no te mārama,’ e oti kua na ko atu e: ‘Kia ara, e kia akamanako meitaki.’ (E tatau ia 1 Tesalonia 5:1-6.) I teianei, te tapapa nei tatou i te tuatau me takoreia a Babulonia Maata koia oki, te au akonoanga pikikaa. Ka riro teia e ko te akamataanga o te ra maata o Iehova. Te marama ra tatou e ka akapeea a Iehova me akatupu i tona akakoroanga. Na roto i te putuputuanga, te orongaia maira te au akamaaraanga ei tauturu ia tatou kia akateateamamao no te ra o Iehova. Me akarongo meitaki tatou ki teia au akamatakiteanga, ka rauka ia tatou i te akaketaketa i to tatou inangaro kia tavini i te Atua ‘kia kore to tatou ngakau e ngaueue vave.’​—2 Tesa. 2:2.

Kua riro ta Paulo nga reta ki te au Kerititiano ei akamatakiteanga kia ratou (Akara i te parakarapa 4, 5)

5, 6. (a) I roto i te rua o tana reta ki to Tesalonia, kua tata a Paulo no runga i teaa? (e) Eaa ta Iesu ka rave, e eaa ta tatou ka ui kia tatou uaorai?

5 Kua tata a Paulo i te rua o tana reta ki to Tesalonia. I roto i taua reta ra, kua tata aia no runga i te tuatau me tuku mai a Iesu i te mate ta te Atua i akaue ki runga “i te aronga kare i kite i te Atua, e tei kore i akarongo i te evangelia.” (2 Tesa. 1:6-8) I roto i te pene 2, kua tata a Paulo e kua “poitirere” tetai pae i roto i te putuputuanga no runga i te ra o Iehova, e kua irinaki ratou e kua vaitata mai te reira. (E tatau ia 2 Tesalonia 2:1, 2.) Kare te au Kerititiano mua i marama meitaki ana e ka akapeea me akatupuia to Iehova akakoroanga. Kua akapapu katoa a Paulo i teia te tata anga aia no runga i te totou: “Te kite papaki tai ua nei tatou, e te totou papaki tai nei. Kia tae ra ki te mea tika tikai ra, ei reira te mea papaki tai ua ra, e akakoreiaʼi.” (1 Kori. 13:9, 10) Inara, ka rauka ia ratou kia vai tiratiratu me akarongo ratou ki te au akamatakiteanga ta Iehova i akauru kia Paulo, Petero, e ki tetai au taeake akatainuia kia tata.

6 Ei akatikatika i to ratou manako, kua akaue te Atua ia Paulo kia akamarama e i mua ake ka tae mai ei te ra o Iehova, ka tae mai te “tangata ara,” e e maata te ka patoi i te akamorianga mou, ka akaruke ia Iehova, e ka akanauru i etai ke kia akapera. *  Muri mai, i te tuatau tei ikiia e te Atua, ka “akakore takiri” a Iesu i te aronga pouroa tei akavareia. Kua akamarama a Paulo e ko te tumu no teia akavaanga, “kare ratou i āriki i te tuatua-mou ma te inangaro.” (2 Tesa. 2:3, 8-10) No reira e ui kia tatou uaorai e: ‘Mei teaa te maata o toku inangaro no te tuatua mou? Te apii ra ainei au i teia makatini e tetai au puka ke tei orongaia ki te iti tangata o te Atua kia kite au i te au akamaramaanga ou no runga i te Pipiria?’

IKI MEITAKI I TOOU AU OA

7, 8. (a) Eaa tetai au mea kino ta te au Kerititiano mua i anoanoia kia matakite? (e) Eaa te ka riro ei mea kino no te au Kerititiano i teia tuatau?

7 Kare ko te au apiianga anake ua a te aronga tei patoi e tei akaruke i te akamorianga mou ta te au Kerititiano ka matakite. Kua tata a Paulo kia Timoteo e “ko te anoano maata oki i te moni te tumu o te au kino katoa nei.” Kua akakite katoa aia e, “kua taka ke rava oki tetai aronga i te akarongo nei, i te umuumu anga i te reira, e kua ko mama rava ia ratou uaorai i te iriea e manganui.” (1 Timo. 6:10) No reira, ko tetai mea kino ta ratou ka matakite, ko “te au angaanga a te kopapa.”​—Gala. 5:19-21.

8 Kua akamatakite a Paulo i to Tesalonia no runga i te au “aposetolo pikikaa.” Tetai pae, kua tuatua ratou ‘i te au tuatua mingi, kia aruia ratou e te au pipi.’ (2 Kori. 11:4, 13; Anga. 20:30) Kua akameitaki a Iesu i te putuputuanga o Ephesia no te mea kare ratou e ariki ana “i te aronga kikino” ki roto i te putuputuanga. Kua papu ia ratou e e au apotetoro pikikaa teia aronga. (Apo. 2:2) I roto i te rua o tana reta ki to Tesalonia, kua oronga a Paulo i teia akoanga: “Te ako atu nei matou ia kotou, e te au taeake, i te ingoa o to tatou Atu o Iesu Mesia, e akataka ke mai kotou i te taeake aerenga tika kore.” E oti, kua taiku katoa aia i te au Kerititiano tei kare e inangaro i te “rave i te angaanga.” (2 Tesa. 3:6, 10) No reira me ka kopae ratou i te tangata kare e inangaro i te rave i te angaanga, e mea meitaki atu kia kopae i te tangata tei akamata i te patoi i te akamorianga mou. I te reira tuatau, e mea kino tikai i te piri atu ki taua tangata ra, e kua anoanoia kia kopae iaia. Ka anoano katoaia tatou kia akapera i teia tuatau.​—Mase. 13:20.

9. Eaa tatou ka matakite ei me akamata tetai tangata i te tamanako ua no runga i te au mea kare i akatakaia i roto i te Pipiria me kore ka tuatua akakino i te aronga pakari e te au taeake?

9 Te vaitata atu nei tatou ki te mate maata e te openga o teia ao kino. No reira, te au akamatakiteanga ta Iehova i oronga ki te au Kerititiano i te anere mataiti mua, e mea puapinga tikai te reira i teia tuatau. Kare roa tatou e inangaro i te “āriki puapinga kore ua” i te tu takinga meitaki o Iehova. Me akapera tatou, ka ngere tatou i te oraanga mutu kore. (2 Kori. 6:1) No reira kia matakite tatou i te tangata ka aere mai ki ta tatou au uipaanga te ka akavare ia tatou kia tamanako ua no runga i te au mea kare i akatakaia i roto i te Pipiria e te ka tuatua akakino i te aronga pakari e te au taeake.​—2 Tesa. 3:13-15.

‘E MOU PIRI TIKAI I TE AU MEA I TUKUIA ATU’

10. Eaa te au mea i tukuia atu tei akakiteia ki te au Kerititiano i Tesalonia kia aru?

10 Kua ako atu a Paulo i tona au taeake i Tesalonia kia “tu marie rai” e kia rave i ta ratou i apii. (E tatau ia 2 Tesalonia 2:15.) Eaa “te au mea i tukuia atu” ta ratou i apii? Ko te au apiianga a Iesu, e te au mea ta te Atua i akauru ia Paulo e etai ke kia tata. Kare aia e tuatua ana no runga i te au peu ta te au akonoanga pikikaa i apii. Kua akameitaki a Paulo i tona au taeake i roto i te putuputuanga i Korinetia no te mea mei tana rai i tata, ko “kotou i maara mai iaku  i te au mea katoa nei, e te tāpu na kotou i te au tuatua porokiroki, taku i tuku atu ia kotou na.” (1 Kori. 11:2) Teia au apiianga, no roto mai i te Pipiria e ka rauka kia irinakiia.

11. Eaa te ka tupu ki tetai au tangata me akavareia ratou?

11 Te tata anga a Paulo ki to Epera, e rua nga mataara tana i taiku e penei ka ngere tetai Kerititiano i tona irinakianga e kare aia e vai tiratiratu kia Iehova. (E tatau ia Ebera 2:1; 3:12.) Kua tata aia no runga i te topa anga ki muri e te akaruke anga ia Iehova. Ei akaraanga, penei ka ngata ia tatou i te kite i tetai poti e panu atura, e oti akera, ngaro atu te poti. Tera ra, ka rauka i tetai tangata i te iki i te opara i tona poti ki tai. Te akaari maira teia nga akaraanga i te ka tupu me akavareia tetai tangata e me paruparu tona irinakianga i roto i te tuatua mou.

12. Eaa te au mea te ka riro ei takino i to tatou pirianga kia Iehova?

12 Penei kua akatika tetai aronga i Tesalonia kia akavareia ratou. Ka rauka ainei i teia i te tupu kia tatou i teia tuatau? E maata te au mea te ka kaimoumou i to tatou taime. Akamanako ana eia ora e pou ana no te tamataora, te Initaneti, te tatau e te pau anga i te au tuku karere, e te akara anga i te nuti no runga i te tipoti. Ka rauka i teia au mea i te akavare i tetai Kerititiano e te akaparuparu i tona maroiroi i roto i te angaanga a Iehova. Eaa te ka tupu mai? Penei ka akamutu aia i te pure mei roto mai i tona ngakau. E penei kare e maata tona taime i te apii i te Pipiria, te aere ki te uipaanga, e te tutu aere i te tuatua meitaki. Eaa ta tatou ka rauka i te rave kia kore to tatou ngakau e ngaueue vave?

PARURUANGA KIA KORE E NGAUEUE

13. Mei tei totouia i roto i te Pipiria, eaa te tu o te tangata, e eaa te ka paruru i to tatou akarongo?

13 Ka anoanoia tatou kia akamaara e te vaitata maira te openga o to Satani ao, e me iki tatou i te kapiti atu ki te aronga kare e irinaki ana e tei roto tatou i “te au rā openga,” ka riro te reira ei tumatetenga kia tatou. Kua tata te apotetoro ko Petero no runga i to tatou tuatau: “E kitea mai ei e aronga taitoito, i te akono anga i ta ratou uaorai anoano, E te tuatua anga mai e, Teiea ua te aerenga mai nona i karangaia ra? te vai ua nei rai oki te au mea katoa nei mei te moe anga mairai o te ai metua ra, mei te maani anga mairai o te enua.” (2 Pete. 3:3, 4) Na te tatau anga i te Pipiria i te au ra ravarai e te apii putuputu i te reira e tauturu ia tatou kia akamaara e tei roto tatou i “te au rā openga.” Mei tei totouia i roto i te Pipiria, ko te aronga tei akaruke e tei patoi ia Iehova, kua akamata ke ana, e te tupu nei rai i teia tuatau. Te vai nei rai “te tangata ara” i teia tuatau, e te patoi ra i te au tavini o te Atua. No reira, auraka rava tatou e akangaropoina e te vaitata maira te ra o Iehova.​—Zepha. 1:7.

Me akapapa e me tutu aere i te tuatua meitaki, ka tauturu teia ia tatou kia kore to tatou ngakau e ngaueue vave (Akara i te parakarapa 14, 15)

14. Me rave maroiroi tatou i te angaanga a te Atua, akapeea te reira te paruru anga ia tatou?

14 Tetai mataara ke kia kore to tatou ngakau e ngaueue koia oki, kia tutu aere i te tuatua meitaki i te au taime ravarai. No reira, te akaue anga a Iesu i tana au pipi kia akariro i te tangata i te au pa enua katoa ei pipi e kia apii atu ia ratou kia akono i Tana au apiianga, te oronga ra aia i te akoanga te ka paruru ia ratou. (Mata. 28:19, 20) Kia rauka i te akono i teia akauenga, ka anoanoia tatou kia maroiroi i roto i te angaanga tutuanga. I toou manako e ka mareka ainei te au taeake i Tesalonia me ka maroia ratou kia tutu aere e kia apii atu i te tangata? Akamaara i ta Paulo i tata kia ratou: “Auraka e tinai i te Vaerua ra. Auraka e akono kino atu i te totou anga.” (1 Tesa. 5:19, 20) Ae, ko te au totou ta tatou i apii mai e tei akakite atu ki etai ke, e mea rekareka tikai!

15. Eaa tetai au mea ta tatou ka uriuri i te tuatau o te akamorianga a te ngutuare?

 15 Ka inangaro tatou i te tauturu i to tatou ngutuare tangata kia tupu ei aronga tutu aere i te tuatua meitaki. No reira, e maata te au taeake e te au tuaine tei akanoo i tetai tuatau o ta ratou akamorianga a te ngutuare kia akapapa no te angaanga orometua. Penei ka rauka ia kotou i te akapapa no te au atoro akaou anga. Eaa ta kotou ka tuatua ki te tangata ngutuare? Eaa ta kotou ka tuatua ei akakeu iaia kia akamaata atu i tona kite? Eaa te taime tau kia rave i te au atoro akaou anga? E maata tei akanoo i tetai tuatau o ta ratou akamorianga a te ngutuare kia akapapa katoa no te au uipaanga. Ka rauka ainei i toou ngutuare tangata kia akapera? Me paupau koe i roto i te uipaanga, ka akaketaketaia toou akarongo e ka tauturu teia ia koe kia kore toou ngakau e ngaueue. (Sala. 35:18) Ka riro te akamorianga a te ngutuare ei paruru ia tatou kia kore e tamanako ua i te au mea kare i akatakaia i roto i te Pipiria e kia kore e manako ekoko.

16. Eaa te akakeu ra i te au Kerititiano akatainuia kia kore to ratou ngakau e ngaueue?

16 I te au mataiti tei aereia, kua akameitaki a Iehova i tona iti tangata na te akamaata atu anga i to ratou marama no runga i te au totou Pipiria. Kua akapapu teia ia tatou e ka rauka te oraanga mutu kore a te tuatau ki mua. Te mataora nei te aronga akatainuia e ka kapiti atu ratou kia Karaiti i runga i te rangi. E mea papu roa e te riro ra teia manakonakoanga ei akakeu ia ratou kia kore to ratou ngakau e ngaueue! Ta Paulo i tata ki to Tesalonia, kua tau no te aronga akatainuia i teia tuatau: “Kia akameitaki ra matou i te Atua ia kotou auraka e tivata e tikaʼi, e te au taeake akaperepereia e te Atu ra, no te mea kua ikiia kotou e te Atua . . . kia ora i te akatapu a te Vaerua e te akarongo i te tuatua-mou.”​—2 Tesa. 2:13.

17. Akapeea te au tuatua tei tataia i roto ia 2 Tesalonia 3:1-5 te akamaroiroi anga ia koe?

17 Te aronga e manakonakoanga to ratou no te oraanga mutu kore i te enua nei, ka anoanoia ratou kia rave i ta ratou ka rauka kia kore to ratou ngakau e ngaueue vave, mei ta te aronga akatainuia e rave ra. Me te manakonako ra koe i te oraanga mutu kore i te enua nei, e kauraro ua rai ki ta Paulo akamaroiroianga ki te au Kerititiano akatainuia i Tesalonia. (E tatau ia 2 Tesalonia 3:1-5.) Kia ariki rekareka tatou i taua au tuatua akamaroiroi. Te akamatakite maira te nga reta ki to Tesalonia kia kore tatou e tamanako ua no runga i te au mea kare i akatakaia i roto i te Pipiria e kia kore e irinaki i te au manako ekoko. No te mea kua vaitata roa te openga, te ariki rekareka nei tatou i teia au akamatakiteanga.

^ para. 6 I roto ia Angaanga 20:29, 30, ka tatau tatou i ta Paulo akamatakiteanga ki te au putuputuanga Kerititiano: “Ka tu mai oki te tangata mei roto ia kotou uaorai, e tuatua mai i te tuatua mingi, kia aruia ratou e te pipi.” Tei tupu, kua akamata te ke i rotopu i te au akaaere e te au mema o te putuputuanga. Tae mai ki te mataiti toru anere T.N., kua taka ua e ko te pupu o te au arataki o Kerititome te “tangata ara.”​—Akara i Te Punanga Tiaki o Peperuare 1, 1990, kapi 10-14.