Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kia Oronga Tatou i te au Atinga no te Patireia?

Kia Oronga Tatou i te au Atinga no te Patireia?

“Ko te tangata oronga ma te rekareka ta te Atua e inangaro.”​—2 KORI. 9:7.

1. Eaa te au atinga ta tetai au tangata e rave ana, e no teaa ra?

E PUAREINGA ua ana te tangata i te oronga i te au atinga no te au mea tei puapinga kia ratou. E akaatinga ana te au metua i to ratou taime, moni, e te maroiroi ei puapinga no ta ratou tamariki. E akapou ana tetai au mapu i to ratou taime kia tereni no tetai taemoemo anga noatu te tamataora maira to ratou au oa. Kua rave katoa a Iesu i te au atinga no te au mea tei puapinga kiaia. Kare ana tamariki i anau mai ana e kare aia i aruaru ana i tetai oraanga apinganui. Mari ra, kua inangaro aia i te akapou i tona maroiroi kia turuturu i te Patireia o te Atua. (Mata. 4:17; Luka 9:58) Kua oronga katoa tana au pipi i te au atinga e manganui. No te mea ko te Patireia o te Atua te mea puapinga rava atu i roto i to ratou oraanga, kua akaatinga ratou i to ratou oraanga no te reira. (Mata. 4:18-22; 19:27) Ka tau tatou kia ui kia tatou uaorai e, ‘Eaa te mea puapinga i roto i toku oraanga?’

2. (a) Eaa te au atinga ta te au Kerititiano mou ka anoano i te rave? (e) Eaa tetai au atinga ke ta tetai pae e rave ana?

2 E au atinga ta te au Kerititiano mou ka anoano i te rave kia rauka tetai pirianga vaitata ki te Atua. To tatou taime e te maroiroi no te pure, te tatau anga i te Pipiria, te akamorianga a te ngutuare, te au uipaanga, e te tutu aere, ko te au atinga teia ka anoanoia kia rave. * (Iosu. 1:8; Mata. 28:19, 20; Ebe. 10:24, 25) No ta tatou tautaanga e te akameitakianga a Iehova, te tupu viviki ra te angaanga tutu aere, e e maata te tangata e akamori ra i te Atua na te aere anga ki ‘te maunga o te are o Iehova.’ (Isa. 2:2) Ei turuturu i te Patireia o te Atua, e maata tei akaatinga i to ratou oraanga kia tavini i Betela, kia tauturu i te akatu i te au Are Uipaanga Patireia e te  au Are Akaputuputuanga, kia akapapa i te au uruoaanga, me kore kia tauturu i te aronga tei rokoia e te au tumatetenga natura. Noatu kare a Iehova i umuumu ia tatou kia oronga i teia au atinga kia rauka te oraanga mutu kore, ka anoanoia te reira ei turuturu i te Patireia o te Atua.

3. (a) Eaa te puapinga ka rauka mai me akaatinga tatou i to tatou oraanga no te Patireia? (e) Eaa te au uianga ka tau tatou kia pau?

3 I teia tuatau tikai, e mea puapinga kia rave i ta tatou ka rauka no te Patireia. E mataora tikai i te kite e e maata te tangata tei puareinga ua i te akaatinga i to ratou oraanga no Iehova! (E tatau ia Salamo 54:6.) Me akapera katoa tatou, ka kite tatou i te mataora ia tatou e tapapa ra i te Patireia o te Atua. (Deu. 16:15; Anga. 20:35) E mea meitaki no tatou pouroa kia makitoro marie i to tatou uaorai turanga e kia ui e: Ka rauka ainei iaku i te akamaata atu i taku angaanga no te Patireia? Ka akapeea au me taangaanga i toku taime, moni, maroiroi, e toku kite? Eaa taku ka matakite me oronga i te au atinga? Ka uriuri ana tatou i tetai au akaraanga no te oronga anga i te au atinga. Na teia e tauturu ia tatou kia maata to tatou rekareka.

AU ATINGA I ISERAELA I TAITO

4. Akapeea to Iseraela te puapinga anga no tei oronga i te au atinga?

4 Kua anoanoia to Iseraela i taito kia oronga i te au atinga ei akakore i ta ratou ara. E rauka ai i te tangata to Iehova marekaanga, kua anoanoia te au atinga. Tetai o teia au atinga, e mea umuumuia, e tetai, e au mea oronga ua. (Levi. 23:37, 38) Ka rauka i te oronga i te au atinga ai ei atinga oronga ua kia Iehova. Tetai akaraanga o te au atinga tei orongaia kia Iehova, kua raveia i te tuatau i akatapuia ai te iero o Solomona.​—2 Para. 7:4-6.

5. Eaa ta Iehova i rave kia rauka i te aronga putaua i te oronga i ta ratou atinga?

5 Kua marama a Iehova e kare e rauka i te katoatoa kia aiteite ta ratou ka oronga. No reira kua pati aia i te ngati Iseraela kia oronga i ta ratou ka rauka. I roto i te ture a Iehova, kua akaueia te iti tangata kia oronga i te au manu ei atinga e kia akatae i te toto. Teia au atinga, ‘e ata anake no te au mea memeitaki a muri atu,’ te ka na roto mai ia Iesu. (Ebe. 10:1-4) Inara, kua oronga a Iehova i teia ture na roto i te tu aroa. Ei akaraanga, ka ariki te Atua e rua kukupa ei atinga me kare tetai tangata e rauka i te oronga i tetai mamoe me kore i tetai puakanio.  No reira ka rauka rai i te aronga putaua i te oronga rekareka i ta ratou atinga kia Iehova. (Levi. 1:3, 10, 14; 5:7) Noatu ka ariki a Iehova i te au manu tukeke, e rua apinga tana ka umuumu mei te aronga tei oronga i te au atinga.

6. Eaa te nga apinga tei umuumuia kia oronga i te atinga, e eaa ra i puapinga ai kia akono i teia nga umuumuanga?

6 Te mea mua, me oronga tetai tangata i tana atinga, kia oronga aia i te mea meitaki rava atu. No te mea, kare a Iehova e ariki ana i te atinga me kua maki me kore kua kino te manu. (Levi. 22:18-20) Te rua, te tangata ka oronga i te atinga, ei tangata ma aia mei tei akatakaia i roto i te Ture. Me kare aia i te tangata ma, ka oronga aia i tetai atinga tarangaara me kore i tetai atinga ei tutaki i tana ara, kia rauka akaou to Iehova marekaanga. I reira a Iehova e ariki mai ei i tana atinga oronga ua. (Levi. 5:5, 6, 15) E akaue anga pakari teia. Kua akaue oki a Iehova e, me kai tetai ua atu tangata i te atinga ma te viivii katoa ki runga iaia, ka tamateia aia. (Levi. 7:20, 21) Inara, me e tangata ma aia e kare tana atinga i te mea kino, ka meitaki tona akava ngakau e ka rekareka maata aia.​—E tatau ia 1 Paraleipomeno 29:9.

AU ATINGA I TEIA TUATAU

7, 8. (a) Eaa te mataora ka rauka i te aronga tei akaatinga i to ratou oraanga no te Patireia? (e) Eaa te au apinga ka rauka ia tatou i te akaatinga kia Iehova?

7 I teia tuatau, e maata to tatou au taeake tei puareinga ua i te angaanga maroiroi no Iehova. E mea mareka teia kia Iehova. Ka kite katoa tatou i te mataora me angaanga maroiroi tatou i te tauturu i to tatou au taeake. Tetai taeake e tauturu ana i te aronga tei rokoia e te au tumatetenga natura e te patu i te au Are Uipaanga Patireia, kua akakite aia i tona rekareka i te tauturu anga i tona au taeake. Karanga aia e, “Kua paunaia te taime e te maroiroi me kite au i te mataora o te au taeake me tomo ki roto i tetai Are Uipaanga Patireia ou, me kore me orongaia atu te tauturu ki te au taeake i muri ake i tetai tumatetenga natura.”

Maata te au atinga, e mea oronga ua te reira, mei te au atinga ta tatou e oronga nei i teia tuatau (Akara i te parakarapa 7-13)

8 E kimi ua ana te akaaerenga a Iehova i teia tuatau i te au mataara kia turuturu i te Patireia. I te mataiti 1904, kua akakite te Taeake C. T. Russell e ka tau te katoatoa kia rave i te ka rauka i te taangaanga i to ratou taime, maroiroi, moni, e te vai atura, ei akakaka ia Iehova. Noatu ka ngere tatou i tetai apinga me akaatinga i to tatou oraanga kia Iehova, e maata te au akameitakianga  ka rauka mai. (2 Samu. 24:21-24) Ka rauka ainei ia tatou i te taangaanga meitaki atu i to tatou taime, turanga, moni, e te vai atura?

Au taeake i Betela i Autireria

9. Eaa ta tatou i apii i roto ia Luka 10:2-4 no te taangaanga meitaki anga i to tatou taime?

9 To tatou taime. E maata te taime ka anoanoia i te uri e te nenei i ta tatou au puka, te patu i te au Are Uipaanga Patireia e te au Are Akaputuputuanga, te akono i te au uruoaanga, te tauturu i te au taeake tei rokoia e te tumatetenga, e tetai au angaanga ke tei anoanoia. Kare e maata roa te ora i roto i te ra okotai, tera ra, ka rauka ia tatou i te aru i te kaveinga ta Iesu i oronga mai ei tauturu ia tatou kia taangaanga meitaki i to tatou taime. Te tono anga aia i tana au pipi kia tutu aere, kua akakite a Iesu kia ratou e: “Auraka e aroa ua atu i te tangata i te arataa.” (Luka 10:2-4) Eaa te tumu i oronga ai a Iesu i teia ikuikuanga? No te mea i tona tuatau, me aravei te tangata i tetai e tetai, kare ratou e piko ua me kore e ruru rima. Mari ra, ka takavekave e ka tupou ki raro. Ka pou to ratou taime i te akaaravei aere i te tangata. Kare a Iesu e akamaroiroi ana i tana au pipi kia kore e manako atu i te tangata. Te tauturu ra aia ia ratou kia kite e kare e maata ana to ratou taime, no reira ka anoanoia ratou kia taporoporo marie i to ratou taime kia akono i te au mea puapinga roa atu. (Ephe. 5:16) Ka rauka ainei ia tatou i te taangaanga i teia kaveinga kia maata atu to tatou taime no te au angaanga Patireia?

Au taeake i ko i tetai Are Uipaanga Patireia i Kenya, i Aperika

10, 11. (a) Eaa tetai au mataara e taangaangaia ana ta tatou moni tauturu no te angaanga Patireia i te ao katoa? (e) Eaa te kaveinga i roto ia 1 Korinetia 16:1, 2 te ka tauturu ia tatou?

10 Ta tatou moni. E maata te moni ka anoanoia kia turuturu i te angaanga Patireia i te ao katoa nei. I te au mataiti ravarai, e akapouia ana e rau ngauru ua atu mirioni tara ei turuturu i te angaanga a te au akaaere tutaka, te au painia takake, e te au mitinari. Mei te mataiti 1999, kua tere atu i te 24,500 Are Uipaanga Patireia tei patuia i roto i te au enua putaua. Inara, ka anoanoia rai tetai 6,400 Are Uipaanga Patireia. E 100 mirioni kopi o te Punanga Tiaki e te Awake! e neneiia ana i te au marama ravarai. Na roto i ta kotou moni tauturu i rauka ai i te rave i teia au angaanga.

11 Kua akauru a Iehova i te apotetoro ko Paulo kia tata i tetai kaveinga kia aru no runga i te moni oronga ua. (E tatau ia 1 Korinetia 16:1, 2.) Kua akamaroiroi aia i tona au taeake i Korinetia kia akaputu i ta ratou moni i te akamataanga o te epetoma, eiaa e tiaki roa no te openga epetoma e akaputu ei i te totoenga. I teia tuatau, mei tei raveia i te anere mataiti mua, e akapapa vave ana te au taeake e te au tuaine i ta ratou moni, kia rauka ia ratou i te oronga. (Luka 21:1-4; Anga. 4:32-35) E akaperepere ana a Iehova i te tu oronga ua o tona iti tangata.

Tetai taeake tauturu o te Kumiti Patu Are i Tuxedo, New York, i Marike

12, 13. Eaa tetai tumu kare tetai pae e oronga ana i ta ratou mea meitaki kia Iehova, inara ka akapeea a Iehova me tauturu ia ratou?

12 To tatou maroiroi e te kite karape. E tauturu ana a Iehova ia tatou kia taangaanga i to tatou maroiroi e te kite karape no te Patireia. Te taputou maira aia e me pou to tatou maroiroi, ka tauturu aia ia tatou. (Isa. 40:29-31) Te manako ra ainei tatou e kare o tatou kite karape i te turuturu i te angaanga Patireia, me kore ka meitaki atu me rave tetai tangata ke i te angaanga? E akamaara, ka rauka ia Iehova i te akameitaki atu i to tatou kite karape, mei tana rai i rave no Bezaleela e Aholiaba.​—Exo. 31:1-6; akara i te tutu mua o teia atikara.

13 Te akamaroiroi maira a Iehova ia tatou e auraka e tapu i te oronga i te mea meitaki tei tau kiaia. (Mase. 3:27) Te akatuia anga te iero, kua akakite a Iehova ki te ngati Iuda i Ierusalema kia akamanako meitaki i ta ratou e rave ra. (Haga. 1:2-5) Kare ratou e tuku ana i te angaanga a Iehova ei mea puapinga i roto i to ratou oraanga. No reira, ka tau tatou i te ui kia tatou uaorai e: Ko te  anoano o Iehova ainei te mea puapinga rava atu kia tatou? Ka rauka ainei ia tatou i te akamanako meitaki i to tatou aerenga, e kia rave i te au takainga kia akamaata atu i ta tatou angaanga no te Patireia o te Atua i teia au ra openga?

AU ATINGA KA RAUKA IA TATOU I TE ORONGA

14, 15. (a) Eaa toou manako no runga i te au taeake kare e maata ana ta ratou moni? (e) Eaa ta tatou ka inangaro i te rave?

14 E maata te tangata e noo ra i roto i te au ngai e ngata te oraanga e e mea matauia te turanga putaua. Inara, te tauta nei te akaaerenga a Iehova i te tauturu i to tatou au taeake i roto i teia au enua. (2 Kori. 8:14) E akaperepere ana to tatou au taeake i te tikaanga ngateitei kia oronga noatu kare e maata ana ta ratou apinga. E mareka ana a Iehova me kite aia ia ratou e oronga rekareka ra i ta ratou i rauka.​—2 Kori. 9:7.

15 I tetai enua putaua i Aperika, e akanoo ana tetai au taeake i tetai tuanga i roto i ta ratou one kai ei okooko kia rauka mai tetai moni no te angaanga Patireia. I roto rai i taua enua ra, kua inangaro te au taeake i te tauturu i te patu anga i tetai Are Uipaanga Patireia. Inara, kua tupu te reira i te tuatau e maata ta ratou angaanga tanutanu. No to ratou inangaro maata i te tauturu, kua angaanga ratou i te patu i te Are Uipaanga Patireia i te popongi e kua aere ki roto i te one kai i te aiai i te akaoti i ta ratou tanutanu. E tu oronga tikai teia! Te akamaara maira teia kia tatou i te au taeake i Makedonia i te anere mataiti mua. Noatu e “maata ua rai to ratou putaua,” kua pati akatenga ratou kia Paulo no te tikaanga ngateitei kia oronga i tetai moni no to ratou au taeake. (2 Kori. 8:1-4) No reira, e mea meitaki kia oronga katoa tatou i te ka rauka, ei akaari i to tatou rekareka no te au akameitakianga ta Iehova i oronga mai no tatou.​—E tatau ia Deuteronomi 16:17.

16. Akapeea tatou me akapapu e kua tau ta tatou au atinga kia Iehova?

16 Me oronga tatou i te au atinga, auraka e akangaropoina i tetai mea puapinga, koia oki to tatou ngutuare tangata. Mei ta te ngati Iseraela i rave, kia akapapu tatou e kua tau ta tatou au atinga ki te Atua. Kia akamaara tatou e ko te apainga puapinga roa atu, ko te turanga pae vaerua o te ngutuare tangata e ta tatou akamorianga ia Iehova. Me oronga tatou i to tatou taime e te apinga ki etai ke, ka anoanoia tatou kia akapapu e kare tatou e kopae i te akamorianga a te ngutuare kia Iehova me kore to ratou anoano i te pae kopapa. Kare e rauka i te akaatinga i to tatou taime, maroiroi, e ta tatou apinga kia Iehova, i tei kore i rauka ia tatou. (E tatau ia 2 Korinetia 8:12.) Pera katoa, ka anoanoia tatou kia akaketaketa i to tatou pirianga kia Iehova. (1 Kori. 9:26, 27) E mea papu roa e me rotai to tatou oraanga ki te au kaveinga Pipiria, ka mataora tatou e ka ‘āriki’ mai a Iehova i ta tatou au atinga.

E PUAPINGA TIKAI TA TATOU AU ATINGA

17, 18. Eaa to tatou manako no runga i te aronga tei oronga ua i te au atinga no te Patireia, e eaa ta tatou katoatoa ka tau kia akamanako?

17 Maata te au taeake e te au tuaine tei akaatinga i to ratou taime, te maroiroi, e ta ratou moni ei turuturu i te angaanga Patireia. (Phili. 2:17) E ariki rekareka ana tatou i te aronga tei akaari i te tu oronga ua. Pera katoa no to ratou tu akaatinga, ka tau tatou i te akameitaki i te au vaine e te au tamariki a te au taeake e arataki ra i te angaanga Patireia.

18 Ka anoanoia kia angaanga pakari ei turuturu i te angaanga Patireia. No reira, e akamanako meitaki na roto i te pure e ka akapeea me oronga ua i ta tatou ka rauka kia Iehova. Me akapera tatou, e maata te au akameitakianga ka rauka ia tatou i teianei, e ka maata ua atu i roto “i te ao a muri nei.”​—Mare. 10:28-30.

^ para. 2 Akara i te atikara “Oronga i te Au Atinga ma te Ngakau Katoa kia Iehova” i roto i Te Punanga Tiaki o Tianuare 15, 2012, kapi 21-25.