Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kia Rauka te Akakoromaki me Takake Toou Tokorua

Kia Rauka te Akakoromaki me Takake Toou Tokorua

TE AKAKITE maira te Pipiria e kia ‘aroa te tane i tana uaorai vaine mei te aroa iaia uaorai.’ Pera katoa te vaine, kia ‘kauraro ki tana tane.’ Ka anoanoia raua roa ai kia rave i ta raua tuanga “ei kopapa okotai.” (Ephe. 5:33; Gene. 2:23, 24) Te tuatau ka aereia, ka ketaketa roa atu to raua pirianga e to raua inangaro no tetai e tetai. E mei te au aka rai o tetai nga pu rakau e tupu kapipiti ra, ka pakari e ka tinamou te oraanga akaipoipo o te nga tokorua.

Akapeea ra me mate ana te tane me kore te vaine? Ka motu tera pirianga ketaketa. Ka tupu te mamae ngakau, te maromaroa, e penei ka riri me kore ka tataraapa te tokorua e ora ra. I roto i te 58 mataiti i to Daniella oraanga akaipoipo, e maata tana aronga i kite tei takake to ratou tokorua. * Inara, te mate anga tana tane, kua karanga aia e: “I mua ana, kare roa au i kite ana e mei teaa te tu o teia mamae. Te tupu anga ra kiaku i kite ei au.”

TE MAMAE KARE E KORE

E karanga ana tetai aronga kimikimi e me takake tetai tokorua akaperepere, ko te mamae pakari roa atu ia. E maata tei takake to ratou tokorua tei ariki i teia. Ko Millie tetai kua roa te mate anga tana tane. Kua akamarama mai aia i tona turanga takaua e: “Mei te mea rai kua ati toku ngakau.” Ko tona mamae ngakau te reira i muri ake te takake anga tana tane, e 25 mataiti to raua akaipoipoanga.

Ko Susan tetai vaine tei manako ana e kare i te mea tau no te au vaine takaua kia roa te mii anga me  takake ta ratou tane. Inara, muri ake i te 38 mataiti to raua oraanga akaipoipo, kua mate tana tane. I teianei e 20 mataiti i muri mai, te karanga nei rai aia e, “E akamanako ua ana au iaia i te au ra ravarai.” E aue ua ana a Susan no tona inangaro i te kite akaou i tana tane.

Te akapapu maira te Pipiria e me takake tetai tokorua, ka vai rai te mamae e te taitaia. Te mate anga a Sara, “kua aere mairā Aberahama i te mii ia Sara, e aue iaia.” (Gene. 23:1, 2) Noatu tona irinakianga i roto i te tuakaouanga, kua pakari tikai to Aberahama taitaia te mate anga tana vaine akaperepere. (Ebe. 11:17-19) Muri ake te mate anga tana vaine akaperepere ko Rahela, kare roa a Iakoba i ngaropoina ana iaia. Kua tuatua akaperepere aia no runga ia Rahela ki tana tamariki tamaroa.​—Gene. 44:27; 48:7.

Eaa te apiianga ta tatou i mou mai mei teia nga akaraanga Pipiria? Ka vai rai te mamae ngakau me takake tetai tokorua. Inara, kare to ratou mamae e te aue i te tu paruparu, e mea natura ua teia. No reira, ka rauka ia tatou i te akaari i to tatou aroa e to tatou inangaro i te tauturu ia ratou.

AKAKOROMAKI MARIE

Me takake ana tetai tokorua, kare te oraanga o te tokorua e ora ra e aite mei te tuatau o mua ana kare aia i akaipoipo. I te au mataiti o to raua akaipoipoanga, ka kite te tane akapeea me akapumaana e me akamaroiroi i tana vaine i te au tuatau me maromaroa e me taitaia aia. Inara, me takake te tane, kare te vaine e rauka akaou i te aroa e te akapumaana anga a tana tane. Mei te reira katoa te vaine, ka rauka iaia i te tauturu i tana tane kia manako tinamou e kia mataora. Kare atu apinga i aite ki tona tu maru, tana au tuatua akapumaana, e te inangaro tana i akaari no te au anoano o tana tane. Me mate ana aia, penei ka manako te tane e kare ona akakoroanga i roto i tona oraanga. Ko tetai tumu teia i manamanata ai tetai pae, tei takake to ratou tokorua, i te ka tupu a te tuatau ki mua. Eaa tetai kaveinga Pipiria te ka tauturu ia ratou kia kite i te tu tinamou e te au?

Ka rauka i te Atua i te tauturu ia koe kia akakoromaki marie me takake toou tokorua

“Auraka e apiapi i to apopo ra; na apopo e apiapi i tana uaorai. Ko te rā ko tona uaorai kino, oti ra ua ïa.” (Mata. 6:34) Te tuatua ra a Iesu no runga i to tatou au anoano i te pae kopapa, inara kua tauturu te reira i te manganui o te tangata kia akakoromaki i te mamae me takake to ratou tokorua. Tetai au marama i muri ake te mate anga tana vaine, kua tata a Charles e: “Te mii nei au ia Monique, tetai taime e pakari roa toku mamae. Inara kua kite au e e mea natura ua teia, e a tetai tuatau ka iti mai te mamae.”

Kua anoanoia rai a Charles i te akakoromaki no “tetai tuatau.” Eaa tei tauturu iaia? Karanga aia e, “Na roto i te tauturu a Iehova kua rauka iaku i te akakoromaki marie i te au ra ravarai.” Kare a Charles i akariro ana i tona mamae kia akaparuparu iaia. Kare tona mamae i ngaro vave ana, e kare katoa i akataitaia ana iaia. No reira, me kua takake toou tokorua, e tauta i te akakoromaki marie i toou turanga. Ka kite koe i te puapinga me kore te akamaroiroianga i roto i te au ra ka aereia.

Kare ko te mate tetai tuanga o to Iehova akakoroanga no te tangata. Mari ra, e tuanga ia no “te angaanga  a te diabolo.” (1 Ioa. 3:8; Roma 6:23) Te akatuikaa nei a Satani i te tangata kia mataku i te mate e kia kore e rauka tetai manakonakoanga. (Ebe. 2:14, 15) E mareka ana aia me kare te tangata e kite i te mataora, te pumaana mou, e te manakonakoanga i roto i te ao ou o te Atua. Te tumu i mamae ei te ngakau o te aronga tei takake to ratou tokorua, no te ara a Adamu e te meameaau a Satani. (Roma 5:12) Ka takore takiri a Iehova i te mamae e te mate ta Satani i akatupu. Te aronga kua matara mai mei te mataku ta Satani i akatupu, ka kapiti mai i te manganui tei takake to ratou tokorua.

Te aronga ka akatuakaouia mai, ka kite ratou i te au tauianga i roto i te ao ou. Tetai tauianga, ko te pirianga i rotopu i te tangata. Ei akaraanga, ko te au metua, te au metua ruau, e te ai tupuna te ka akatuakaouia mai, ka riro ei aronga apa kore kapiti atu ki ta ratou tamariki e te ai utaro. Ka mapu akaou te aronga ruaine. Pera katoa te uki o teia tuatau, ka taui to ratou manako no runga i to ratou ai tupuna. Na teia au tauianga e akameitaki mai i te oraanga o te tangata.

Penei e maata ta tatou au uianga no runga i te aronga ka akatuakaouia mai. Ei akaraanga, eaa te ka tupu ki te aronga tei akaipoipo ana e rua me kore e toru taime e kua takake to ratou au tokorua? Kua ui te au Sadukea i tetai uianga no runga i tetai vaine tei mate tana tane mua, te rua o te tane, e tae ua atu ki te itu o te tane. (Luka 20:27-33) Mei teaa rai to ratou pirianga me akatuakaouia mai te katoatoa? Kare tatou i kite, e kare tatou e inangaro i te tamanako ua me kore i te apiapi no runga i teia au  uianga. Ta tatou ka rave i teianei koia oki, kia irinaki ki roto i te Atua. Papu roa ia tatou e ko ta Iehova ka rave a te tuatau ki mua, ka riro ei mea puapinga no te tangata. Ka rauka ia tatou i te tapapa atu i te reira ma te kore e mataku.

AKAPUMAANA MAI TE TUAKAOUANGA IA TATOU

Tetai apiianga taka meitaki i roto i te Tuatua a te Atua, koia oki ka akatuakaouia mai tei mate. Te akapapu maira te au tuakaouanga i roto i te Pipiria e ka akarongo te aronga katoa i roto i te rua i te reo o Iesu e ka aere mai ratou ki vao. (Ioa. 5:28, 29) Akamanako ana, a taua tuatau ra, te aronga e ora ra ka ki ratou i te rekareka me taokotai akaou ratou ki ta ratou aronga akaperepere. E te aronga ka akatuakaouia mai, kare e rauka ia tatou i te akataka e mei teaa te tu tikai o to ratou rekareka.

Me akatuakaouia mai te au pirioni ua atu tangata i te tuatau ki mua, ka ki te enua i te rekareka tei kare i kitea i mua ana. (Mare. 5:39-42; Apo. 20:13) Na te akamanako anga no runga i teia temeio e riro ei akapumaana i te aronga pouroa tei takake to ratou aronga akaperepere.

E tumuanga ainei tetai kia maromaroa me tupu te tuakaouanga? Te pau maira te Pipiria e, kare. Kia tau kia Isaia 25:8, na Iehova “e akakore rava i te mate e tuatau ua atu.” Te kapiti maira teia i te takore takiri anga i te mamae ta te mate i akatupu. Te akakite katoa ra te totou i roto ia Isaia e: “Na te Atu ra na Iehova e orei i te roi-mata i te au mata ravarai.” Te mamae taau e na roto ra i teianei no tei takake toou tokorua akaperepere, kare e akamaaraia me tupu te tuakaouanga.

Kare tetai ua atu tangata e marama tikai ana i ta te Atua ka rave i roto i te ao ou. Akakite a Iehova e: “Mei te rangi nei oki e teitei maata tona i to te enua, koia katoa toku ra au aerenga e teitei i to kotou ra au aerenga, e toku ra au manako i to kotou ra au manako.” (Isa. 55:9) Me irinaki tatou i ta Iesu i taputou no runga i te tuakaouanga, te akaari ra te reira i to tatou irinaki ki roto ia Iehova mei ia Aberahama rai. I teia tuatau e mea puapinga no te au Kerititiano pouroa kia rave i ta te Atua e pati maira. Me akapera tatou, ka tau tatou kia noo i roto i te ao ou, kapiti atu ki te aronga te ka akatuakaouia mai.​—Luka 20:35.

 TE TUMU NO TE MANAKONAKOANGA

Me e manakonakoanga toou, ka riro te reira ei tauturu ia koe kia kore e apiapi no te tuatau ki mua. Maataanga o te tangata, kare o ratou manakonakoanga no te tuatau ki mua. Inara te taputou maira a Iehova i tetai oraanga meitaki atu. E noatu kare tatou i kite tikai e ka akapeea aia me rave i te reira, papu ia tatou e ka akamerengo a Iehova i to tatou au anoano e to tatou au inangaro. Kua tata te apotetoro ko Paulo e: “Ko te tatari i akaraia ra, kare ïa i te tatari: ko ta te tangata oki i kite ra, eaa ua e tau ei kia tatari atu i te reira? I tatari ra tatou i tei kore i kitea e tatou, te manako nei oki tatou i te reira ma te manatu kore.” (Roma 8:24, 25) Me irinaki pu tikai koe ki roto i ta te Atua e taputou maira, ka tauturu te reira ia koe kia akakoromaki i te takake anga o toou tokorua. Me rauka ia koe i te akakoromaki, ka kite koe i te rekareka me “oronga mai [a Iehova] i ta to ngakau e anoano ra” a te tuatau ki mua. Ka akamerengo aia “i te kaki o te au mea ora katoa nei.”​—Sala. 37:4; 145:16; Luka 21:19.

Irinaki i ta Iehova i taputou no tetai oraanga tei ki i te rekareka

Vaitata ki te taime ka mate ei a Iesu, kua taitaia tikai tana au apotetoro, kua mataku e kua oripu ua ratou. I reira, kua akapumaana a Iesu ia ratou ma te au tuatua e: “Auraka e taitaia to kotou ngakau: ka akarongo i te Atua, ka akarongo katoa mai iaku.” Akakite katoa aia e: “Kare au e vaio matiroeroe ua ia kotou. Ka oki mairai au ia kotou nei.” (Ioa. 14:1-4, 18, 27) Ka riro teia au tuatua a Iesu ei tumuanga tau no tana au pipi akatainuia kia rauka te manakonakoanga e kia akakoromaki i te au anere mataiti ka aereia. Te aronga e nakunaku ra i te kite akaou i to ratou aronga akaperepere me akatuakaouia mai, kare to ratou manakonakoanga e kore. Kare roa a Iehova e tana Tamaiti e akaruke ia koe. E mea papu e ka akatuakaouia mai te aronga tei mate. Kare e roa atu, ka kite akaou koe i te aronga taau i akaperepere.

^ para. 3 Kua tauiia te au ingoa.