Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ko te Tavini i te Atua Tona Vairakau!

Ko te Tavini i te Atua Tona Vairakau!

Te patiia mai anga e rua nga painia ki roto i tetai are i Kenya, poitirere tikai raua i te kite atu anga i tetai manga tangata e takoto ra i runga i te roi. Meangitika ua tona kopapa e te potopoto i tona nga rima. Ia raua e akakite ra kiaia i ta te Atua taputou e ka ‘rererere aere te pirikoki mei te aili,’ kua akara mai taua tangata ra ma te mata katakata.​—Isa. 35:6.

E 30 tuma o Onesmus mataiti i teianei, kite mai te nga painia e kua tu aia i te maki osteogenesis imperfecta, e maki ivi atiati ua mei tona anau mai anga. Kino pakari tona ivi i te atiati ngoie ua​—me tukia manga uaia, ka atiati ua te reira. I te mea kare e vairakau me kore kare e puapingaia ana te au ravenga rapakau no teia maki, kua manako a Onesmus e ka mamae ua rai aia e ka noo ua rai i te toenga o tona oraanga ki roto i te pereoo.

Kua ariki a Onesmus i tetai apii Pipiria nana uaorai. Inara kare tona mama e akatika kia aere aia ki te au uipaanga Kerititiano, penei ko te kino mai tetai ngai iaia e ka maata roa atu te mamae. I na kua rekoti te au taeake i te au uipaanga, e kua akarongorongo ua a Onesmus i te reira i te kainga. Muri ake i te rima marama i tona apii anga, inangaro a Onesmus i te aere ki te au uipaanga noatu eaa te ka tupu.

Kua riro ainei te aere anga ki te au uipaanga Kerititiano ei akamaata atu i te mamae o Onesmus? Kua akameitaki roa atu tera iaia. “Te akaraanga, kua iti roa mai te mamae i te au taime o te uipaanga,” i na Onesmus ei. Irinaki aia e ko te tumu i meitaki mai ei aia koia oki no tona manakonakoanga ou. Te kite ra te mama o Onesmus i te tuke i roto i tona tu, no tona rekareka kua inangaro aia i te apii i te Pipiria. “Ko te tavini i te Atua te vairakau o taku tamaiti,” i karanga aia.

Kare i roa ana, kua riro mai a Onesmus ei papuritia kare i papetitoia. Muri mai kua papetitoia aia e i teianei, e tavini tauturu aia. Noatu kare e rauka i te taangaanga i tona vaevae e tetai rima ona, inangaro rai a Onesmus i te rave i tana ka rauka i roto i te angaanga a Iehova. Inangaro aia i te painia tauturu inara emiemi aia i te tuku i tana patianga. No teaa ra? No te mea kua kite aia e ka anoanoia tetai tangata ei opara aere i tona pereoo i te au taime ravarai. Tona akakite anga i teia ki te au oa Kerititiano, kua akapapu mai ratou e ka tauturu ratou iaia. E kua akapera rai ratou i te tauturu ia Onesmus kia painia tauturu.

Apiapi katoa rai aia i tona manako anga e ka inangaro aia i te painia tamou. Inara i tetai ra kua riro te tia, ei oronga mai te akamaroiroianga tei anoanoia nona. Te tia o tera ra tei roto ia Salamo 34:8: “Ka tongi ana kia kite i te meitaki o Iehova!” Muri ake i te akamanako marie anga no runga i taua irava ra, kua iki a Onesmus kia riro mai ei painia tamou. Teianei e tutu aere ana aia e a ra i te epetoma, e e maata tana aronga apii Pipiria e puapingaia ra to ratou turanga pae vaerua. I te 2010, kua aere aia ki te Apii a te au Painia. Rekareka tikai a Onesmus e ko tona nga puapii, ko te nga taeake tei aere mai ki tona kainga i te akamataanga!

Kua mate te nga metua o Onesmus i teianei, inara na te au taeake e te au tuaine i roto i te putuputuanga e akono ana iaia. Rekareka tikai aia i te au akameitakianga e rauka nei iaia i teianei, te tapapa atu nei aia i te ra e ‘kare e tangata e karanga e, kua maki au.’​—Isa. 33:24.