Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akono Anga i te Anoano o Etai Ke

Akono Anga i te Anoano o Etai Ke

“TUPU te ta ua i muri ake i tetai ikianga kavamani e kua anoanoia te tauatini ua atu o te Au Kite o Iehova kia akaruke i to ratou kainga,” i akakite ei a François, e tangata pakari no te putuputuanga i tetai enua kare e meitaki roa ana te turanga. “Kare e rava ana te kai e te vairakau, e ko te au mea tei vai mai, e maata roa te moni. Kua topiriia te au pangika e kua pou te moni i roto i te au matini moni me kore kare te reira e angaanga akaou ana.”

Kua apai viviki atu te au taeake i ko i te opati manga, i te au apinga ei tauturu i te Au Kite tei akaruke i to ratou au kainga, e tei aere mai ki ko i te au Are Uipaanga Patireia takapini i te enua. Kua araiia te au mataara e te pupu o nga tua e rua, inara, maataanga o te taime e akatikaia ana te au apinga akaoro o te opati manga, no te mea kua kite ratou e kare te Au Kite e piri ana ki te angaanga poritiki.

“Te aere ra matou ki tetai Are Uipaanga Patireia, kua pupuiia mai to matou apinga akaoro,” i na François ei. “Inara kare matou i puta ana. Te kite anga atu matou i tetai vaeau e oro maira e tana pupui, taanga poitirere ua matou ki muri, e oti akaoro viviki atu ki ko i te opati manga. Akameitaki tikai matou ia Iehova no tei akaora ia matou. Tera mai ra, kua tae meitaki ua atu te 130 taeake i roto i taua Are Uipaanga Patireia ra, ki tetai ngai ke akaruru ei. Aere mai tetai papaki ki ko i te opati manga, e kua akono matou ia ratou i te pae vaerua e te pae materia e oti ua atu te manamanata.”

“E maata te au reta tei tae mai ki te opati manga i muri mai, na te au taeake takapini i te enua, i te tuku mai i ta ratou akameitakianga,” i karanga ai a François. “Riro te tauturu a to ratou au taeake mei te au ngai mamao mai ei akamaata atu i to ratou irinakianga i roto ia Iehova.”

Me aro atu to tatou au taeake e te au tuaine i te au tumatetenga natura e ta te tangata i akatupu, kare tatou e karanga kia ratou e ‘kia maanaana kotou, e kia merengo.’ (Iako. 2:15, 16) Mari ra, ka tauta tatou i te akono i to ratou anoano i te pae kopapa. Mei te reira rai i te anere mataiti mua, te tae anga te akamatakiteanga e ka tupu te onge, “kua akakoro iora te au pipi e akau i te apinga, tona atu rai, tona atu rai, e tau iaia uaorai, ei turu atu i te au taeake i noo i Iudea ra.”​—Anga. 11:28-30.

Ei au tavini no Iehova, e inangaro tikai to tatou i te tauturu i te aronga tei ngere i te pae materia. Inara, e anoano pae vaerua katoa to te tangata. (Mata. 5:3) Ei tauturu ia ratou kia kite i to ratou anoano pae vaerua e kia rauka i te akamerengo i te reira, kua akaue a Iesu i tana au pipi kia aere kia akariro i te tangata ei pipi. (Mata. 28:19, 20) E oronga ana tatou tataki tai i to tatou taime, maroiroi e te au apinga ei akatupu i taua akaueanga ra. Ei akaaerenga, e taangaanga ana tatou i te au moni oronga ua ei tauturu i te pae materia, inara ko te mea maata e taangaangaia ana teia moni oronga ua ei akono i te au anoano o te Patireia, e te akatotoa i te tuatua meitaki. Te akaari ra tatou i to tatou inangaro no te Atua e no to tatou tangata tupu.​—Mata. 22:37-39.

Te aronga e turuturu nei i te angaanga a te Au Kite o Iehova i te ao katoa, kia papu ia ratou e, te taangaanga meitakiia nei ta ratou moni oronga ua ma te tau. Ka rauka ainei ia koe i te oronga mai i te tauturu no toou au taeake tei rokoia e te ngere? Te inangaro ra ainei koe i te tauturu i te akariro i te tangata ei pipi? Me koia ia, “Auraka koe e tāpu i te meitaki i te tangata e tau iaia ra, e tei to rima rai taua meitaki ra kia o atu.”​—Mase. 3:27.