Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“E Matakite, Ma te Pure”

“E Matakite, Ma te Pure”

“E akono meitaki kotou, e e matakite, ma te pure.”​—1 PETE. 4:7.

1, 2. (a) Eaa i puapinga ai kia “matakite, ma te pure”? (e) Eaa te au uianga no runga i te pure ta tatou ka tau kia ui kia tatou uaorai?

KUA karanga mai tetai tangata tei angaanga po ana e, “Ko te popongi mamaiata te tuatau ngata rava atu kia vai ara ua.” Penei te aronga e angaanga po ana, ka ariki ratou i tana tuatua. Ka rauka ia tatou i te akaaite i teia ki te tuatau e noo nei tatou. Tei roto tikai tatou i te openga o to Satani ao. Ko teia te tuatau mei te poiri tangotango rai, e ka anoanoia te au Kerititiano kia tauta pakari kia ara ua. (Roma 13:12) Ka tupu te tumatetenga me varea moe tatou i te pae vaerua. No reira, ka anoanoia tatou kia “akono meitaki,” e kia “matakite, ma te pure.”​—1 Pete. 4:7.

2 No te mea tei roto tikai tatou i te openga o to Satani ao, e mea meitaki kia ui kia tatou uaorai e: ‘Mei teaa rai te tu o taku au pure? Te rave ra ainei au i te au tu pure ravarai, e te pure putuputu ra ainei au? E mea matau ainei naku i te pure no etai ke, me te pure ua ra ainei au no toku uaorai au anoano? Mei teaa rai te puapinga o te pure no toku oraanga?’

E RAVE I TE AU TU PURE RAVARAI

3. Eaa tetai au tu pure?

3 I roto i tana reta ki to Ephesia, kua taiku a Paulo i ‘te au tu pure ravarai.’ (Ephe. 6:18) Me pure tatou kia Iehova, e pati ua ana tatou kiaia kia oronga mai i tei anoanoia e kia tauturu ia tatou i to tatou au manamanata. Te karanga ra te Pipiria e Koia “tei akarongo i te pure,” e no tona inangaro ia tatou, ka akarongo mai aia me pati tatou i te tauturu. (Sala. 65:2) Inara me pure tatou, kare tatou e inangaro kia pati ua i te au mea ta tatou e anoano ra. Mari ra, kia akapaapaa, kia akameitaki, e kia pati akatenga tatou kia Iehova no te tauturu.

4. Eaa tatou ka tau ei kia akapaapaa ia Iehova i te au taime ravarai i roto i ta tatou au pure?

4 E maata te au tumu no tatou kia akapaapaa ia Iehova i roto i ta tatou au pure. Ei akaraanga, ka akakeuia tatou i te akapaapaa iaia me akamanako tatou “i tana ra au ravenga mana” e “tona mana maata meitaki.” (E tatau ia Salamo 150:1-6.) E akara ana ia Salamo 150. I roto i te au irava e ono, te taikuia maira te akapaapaa anga ia Iehova e 11 taime. No tona inangaro oonu no Iehova, kua atu tetai tangata tata o te au Salamo e: “Taki itu aku akameitaki anga ia koe i te rā okotai, i taau ra tuatua-tika i akatauia.” (Sala. 119:164) Papu tikai e kua tau a Iehova kia akapaapaaia. No reira ka tau tatou kia akapaapaa iaia i roto i ta tatou au pure e ‘taki itu taime i te rā okotai,’ koia oki, i te au taime ravarai.

5. Akapeea te pure akameitaki te riro anga ei paruru ia tatou?

5 Tetai tu pure ka tau tatou kia rave, ko te pure akameitaki. I roto i tana reta ki te au Kerititiano i Philipi, kua tata a Paulo e: “Auraka rava kotou e apiapi i te au mea katoa nei; e akakite ua ra ki te Atua i to kotou anoano i te au mea katoa ra i te pure, e te pati anga atu ma te akameitaki.” (Phili. 4:6) No te mea te noo nei tatou i te tuatau openga o to Satani ao e kua koropiniia tatou e te aronga “mareka kore,” e mea puapinga no tatou kia akameitaki ia Iehova mei roto i to tatou ngakau no te au akameitakianga tana i oronga mai, kia kore tatou e riro mei to teianei ao. (2 Timo. 3:1, 2) Kua ki teianei ao i te tu mareka kore. Me kare tatou e matakite, penei ka akamata tatou i te aru i te reira tu. Inara me pure tatou ma te akameitaki ia Iehova, ka mataora tatou e kare tatou e kimi apa no runga i te turanga o to tatou oraanga. (Iuda 16) Me kapiti mai te au upoko o te ngutuare i te au tuatua akameitaki ki roto i ta ratou pure no te ngutuare tangata, ka akakeu te reira i ta ratou au vaine e te tamariki kia akaari i te tu akameitaki.

6, 7. Eaa te aiteanga o te pure akatenga, e ka pati akatenga tatou kia Iehova no teaa?

6 Ko te pure akatenga, te o maira i te pure anga ma te aue e te roimata. Ka pati akatenga tatou kia Iehova no teaa? No tana tauturu me takinga kinoia tatou e me rokoia tatou e tetai maki kino. I taua au tuatau ra, e mea natura ua kia pati akatenga kia Iehova no te tauturu. Inara ka pure ua ainei tatou me takinga kinoia me kore me e maki kino to tatou?

7 Ei tauturu ia tatou kia pau i teia uianga, ka akamanako ana tatou i ta Iesu i tuatua i roto i te pure a te Atu no runga i te ingoa o te Atua, Tona Patireia, e Tona anoano. (E tatau ia Mataio 6:9, 10) E maata tikai te kino i roto i teia ao, e kare e rauka ana i te au kavamani i te oronga mai i ta te tangata e anoano ra. No reira, e tumuanga meitaki teia no tatou kia pure akatenga ki te Atua kia akatapuia tona ingoa, e no tona Patireia kia takore i te tutaraanga a Satani mei te enua nei. Ko te taime katoa teia i te pure kia Iehova kia akonoia tona anoano i te enua nei, mei tei te rangi katoa ana. No reira kia vai matakite tatou e kia rave i te au tu pure ravarai.

KIA PURE PUTUPUTU

8, 9. Eaa te tumu kare tatou e akaapa ia Petero e te au apotetoro no tei varea ratou e te moe i roto i te aua i Getesemane?

8 Kua tata a Petero ki te au Kerititiano e kia ‘matakite ratou, ma te pure,’ inara i tetai atianga kare aia i rave ana i te reira. Koia tetai pipi tei varea e te moe i roto i te aua i Getesemane ia Iesu e pure ra. E noatu kua karanga a Iesu kia ratou kia ‘ara, e kia pure putuputu,’ kua varea ratou e te moe.​—E tatau ia Mataio 26:40-45.

9 No reira, i to te akaapa ua ia Petero e te au apotetoro no tei varea ratou e te moe, kia akamaara tatou e kua roiroi tikai ratou no ta ratou au angaanga i rave i tera ra. Kua akateateamamao e kua akono ana ratou i te Pasa i taua aiai ra. E oti, kua oronga a Iesu i te au ikuikuanga no te Kaikai Anga Aiai a te Atu kia kite tana au pipi e ka akapeea ratou me akono i te Akamaaraanga o tona matenga. (1 Kori. 11:23-25) Te karanga ra te Pipiria e, e “oti akera te imene, aere atura ratou ki vao i te maunga ra i Oliveta.” Kia tae ratou ki reira, kua na raro ua ratou te aere anga na te au ara o Ierusalema. (Mata. 26:30, 36) Penei kua tae ratou i muri roa ake i te turuaipo. Naringa ko tatou tetai i roto i te aua i Getesemane i taua po ra, penei ka varea rai tatou e te moe. Kare a Iesu i akaapa ana i tana au apotetoro no tei roiroi ratou. Mari ra kua kite aia e, “kua tika oki i te vaerua, te parukaua nei ra te kopapa.”

Noatu kua rave a Petero i te tarevake, kua kite aia i te puapinga kia vai “matakite, ma te pure” (Akara i te parakarapa 10, 11)

10, 11 (a) Eaa ta Petero i apii mai mei tei tupu kiaia i roto i te aua i Getesemane? (e) Eaa taau i apii mai mei tei tupu kia Petero?

10 Kua riro te po i varea a Petero e te moe i roto i te aua i Getesemane, ei apiianga puapinga kiaia. No te mea, kua akakite ana a Iesu e: “Ei teianei po e maitu ei kotou katoa iaku nei.” Inara kua pau a Petero e: “Kia maitu te tangata katoa ia koe, kare takiri au nei e maitu.” I reira kua karanga a Iesu e ka uuna a Petero iaia e toru taime. Kare ra a Petero i irinaki ana i ta Iesu i tuatua e kua karanga aia e: “Mate ua atu au ia koe na, kare au e uuna ia koe.” (Mata. 26:31-35) Kua tupu ta Iesu i tuatua te uuna anga a Petero iaia. Te kite anga a Petero i tana i rave, kua kinokino tona ngakau e kua “maata ua atura te aue.”​—Luka 22:60-62.

11 Kua riro ta Petero i na roto ei apii iaia kia kore e irinaki ki runga iaia uaorai. E na te pure i tauturu iaia no runga i teia. Akapeea tatou i kite ei? No te mea na Petero rai i tata e ka anoanoia tatou kia “matakite, ma te pure.” Te akono ra ainei tatou i teia kaveinga Pipiria? E pure putuputu ana ainei tatou ei akaari i to tatou irinaki kia Iehova? Ka tau tatou kia akono i te akoanga a Paulo e: “Ko te manako ra e te tu ra aia, kia matakite aia ko te inga aea.”​—1 Kori. 10:12.

PAUIA TE AU PURE A NEHEMIA

12. Eaa a Nehemia i riro ei ei akaraanga meitaki no tatou?

12 Ko Nehemia katoa tetai akaraanga meitaki. Koia tei apai i te kapu uaina na te Ariki o Peresia ko Aretekasaseta, i te rima anere mataiti M.T.N. Kua pure a Nehemia kia Iehova ma tona ngakau katoa. Te karanga ra te Pipiria e no te turanga ngata o te ngati Iuda i Ierusalema kua akakore aia i tana kai e kua pure akatenga no tetai au ra. (Nehe. 1:4) Te ui anga a Aretekasaseta i te tumu i kinokino ei tona mata, kua ‘pure atura a Nehemia ki te Atua no te rangi.’ (Nehe. 2:2-4) Eaa tei tupu mai? Kua pau a Iehova i tana au pure na roto i te tu tei riro ei puapinga no Tona iti tangata. (Nehe. 2:5, 6) Kare e ekoko, kua akaketaketa teia i to Nehemia akarongo!

13, 14 Eaa ta tatou ka rave ei akaketaketa i to tatou akarongo e kia kore ta Satani au tautaanga e akaparuparu ia tatou?

13 Me pure putuputu tatou mei ia Nehemia rai, ka ketaketa atu to tatou akarongo. E tu tangi kore to Satani, e ka timata aia ia tatou i te au tuatau e apikepike ra tatou. Ei akaraanga, me rokoia tatou i te maki kino me kore i te taitaia, penei ka akamata tatou i te manako e kare to tatou taime i roto i te angaanga orometua e puapinga ana ki te Atua. Penei no te au mea kino tei tupu i mua ana, kua riro te reira ei taitaia ki runga ia tatou. Te inangaro maira a Satani ia tatou kia irinaki e kare o tatou puapinga. Na roto i teia au tu, e timata ana aia ia tatou ei akaparuparu i to tatou akarongo. Inara, me vai ‘matakite tatou, ma te pure,’ ka riro te reira ei akaketaketa i to tatou akarongo. Te karanga ra te Pipiria e kua aite to tatou akarongo ki tetai paruru a te tangata vaeau te ka riro ei arai i “te au tao ai ravarai a te vaerua kino.”​—Ephe. 6:16.

Me vai ‘matakite tatou, ma te pure,’ ka tauturuia tatou kia vai tiratiratu kia Iehova me aro atu tatou i te au timataanga (Akara i te parakarapa 13, 14)

14 Me vai ‘matakite tatou, ma te pure,’ ka papa ua tatou me timataia to tatou akarongo kia Iehova. Me aro atu tatou i te au timataanga e te au akaaoanga, e mea meitaki kia akamaara tatou i te akaraanga o Nehemia e kia viviki i te pure ki te Atua. Na roto anake i te tauturu a Iehova e rauka ai ia tatou i te patoi e te akakoromaki i te au timataanga o to tatou akarongo.

PURE NO ETAI KE

15. No runga i te pure anga no etai ke, eaa ta tatou ka tau kia ui kia tatou uaorai?

15 Kia tinamou te akarongo o Petero, kua pure akatenga a Iesu nona. (Luka 22:32) Tetai Kerititiano i te anere mataiti mua tei aru i te akaraanga o Iesu, ko Epaphera. Kua tauta marie aia i te pure no te au taeake i Kolosa. Kua tata a Paulo kia ratou e: ‘Ko Epaphera tei tauta marie i te pure no kotou kare e tivata, kia mou apa kore rai kotou ma te ki i te kite i te au anoano katoa o te Atua.’ (Kolo. 4:12) Ka anoanoia tatou kia ui kia tatou uaorai e: ‘E tauta pakari ana ainei au i te pure no toku au taeake i te ao katoa nei? E pure putuputu ana ainei au no te au taeake e te au tuaine tei rokoia e te au tumatetenga mei te uriia, te ngaruerue enua, te tunami, e te vai atura? Inaea te tuatau openga i pure ei au no te aronga e maata ta ratou angaanga i roto i te akaaerenga a Iehova? Kua pure ainei au no tetai taeake i roto i te putuputuanga e na roto ra i te au manamanata?’

16. E puapinga ainei kia pure no to tatou au taeake e te au tuaine? Akamarama mai.

16 Ka rauka i ta tatou au pure kia Iehova no to tatou au taeake e te au tuaine, i te tauturu ia ratou. (E tatau ia 2 Korinetia 1:11.) Kare ra a Iehova e anoanoia kia pau i te au pure a tona au tavini, i te mea ua nei e kua pure putuputu ratou kiaia. Ka pau mai a Iehova i ta tatou pure, inara ka inangaro aia i te kite i to tatou inangaro tikai no to tatou au taeake. No reira e mea puapinga tikai teia tikaanga kia pure no etai ke. E mea meitaki kia aru tatou i te akaraanga o Epaphera e kia akaari i te aroa no te au taeake e te au tuaine Kerititiano na te tauta anga i te pure no ratou. Me rave tatou i teia, ka mataora atu tatou no te mea “e mea meitaki i te oronga atu i te rave mai.”​—Anga. 20:35.

“KUA VAITATA ROA OKI TO TATOU ORA”

17, 18 Me vai ‘matakite tatou, ma te pure,’ ka akapeea teia me tauturu ia tatou?

17 I mua ua ake ka tuatua a Paulo e “ka ope te po, kua vaitata te ao,” kua tata aia e: “Kua kite tatou e kua tae ki te ora ara anga i to tatou moe: kua vaitata roa oki to tatou ora i teianei i tei to tatou akarongo anga.” (Roma 13:11, 12) Te vaitata maira te ao ou o te Atua, e kua vaitata roa to tatou ora i ta tatou e manako ra. No reira, kare teia i te tuatau kia moe i te pae vaerua. Auraka rava tatou e akatika i teianei ao kia apai ke i te taime tei anoanoia no tatou kia pure kia Iehova. Mari ra, kia ‘matakite tatou, ma te pure.’ Me akapera tatou, ka tauturu te reira ia tatou kia rauka te “tuatua tapu e te akono i te Atua,” ia tatou e tapapa ra i te ra o Iehova. (2 Pete. 3:11, 12) Na roto i te tu o to tatou oraanga, ka akaari mai te reira e me te ara ua nei tatou i te pae vaerua e me te irinaki tikai ra tatou e te vaitata maira te openga o teianei ao kino. No reira, “auraka e tukutuku i te pure.” (1 Tesa. 5:17) Ka tau tatou kia aru i te akaraanga o Iesu e kia aere ki tetai ngai muteki ua kia pure kia Iehova. Me akaroaroa tatou i ta tatou uaorai pure kia Iehova, ka akavaitata atu te reira ia tatou kiaia. (Iako. 4:7, 8) Ka riro teia ei akameitakianga manea tikai!

18 Te akakite maira te Pipiria e: “Kua tuku oki te Mesia i te pure, i tona ora anga, i te pati anga atu kiaia, ma te aue maata e te roi-mata i Tei tika kia akaora iaia mei te mate maira, e i akarongoia aia i tana i mataku.” (Ebe. 5:7) Kua pure akatenga a Iesu kia Iehova e kua vai tiratiratu aia ki te Atua e tae ua atu ki te openga o tona oraanga i te enua nei. No to Iesu tu tiratiratu, kua akatuakaou mai a Iehova iaia e kua oronga kiaia i te oraanga mate kore i runga i te rangi. Ka rauka katoa ia tatou i te vai tiratiratu ki to tatou Metua i te rangi noatu eaa te au timataanga me kore te au akaaoanga ta tatou ka aro atu i te tuatau ki mua. Me vai ‘matakite tatou, ma te pure,’ ka rauka ia tatou te tutaki o te oraanga mutu kore.