Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kauraro ki ta Iehova Au Tiaki

Kauraro ki ta Iehova Au Tiaki

“E akarongo i to kotou au arataki, e kauraro atu kotou: te tiaki ra ratou i to kotou au vaerua.”​—EBE. 13:17.

1, 2. Eaa te tumu i akaaite ei a Iehova iaia uaorai ki tetai tiaki mamoe?

TE AKAAITE ra a Iehova iaia uaorai ki tetai tiaki mamoe. (Eze. 34:11-14) Ka tauturu teia ia tatou kia marama e mei teaa rai to Iehova tu. Kua kite te tiaki aroa i tana apainga no te akono anga i te au mamoe. Ka arataki aia ia ratou ki te ngai ngangaere e ki te au punavai, e ka apai aia i te au punua ki runga i tona umauma. (Sala. 23:1, 2; Isa. 40:11) Ka tiaki aia i te au mamoe i te po e te ao, e ka paruru ia ratou mei te au manu taetaevao. (1 Samu. 17:34, 35; Luka 2:8) Ka kimi aia i te au mamoe tei aere ke mei roto i te koro e ka akono aia i tei maki.​—Eze. 34:16.

2 Te maataanga o te iti tangata o te Atua i te tuatau taito, e aronga tiaki mamoe e te aronga tanutanu. No reira kua marama ratou i te tumu i akaaite ei a Iehova iaia uaorai ki tetai tiaki mamoe. Kua kite ratou e ka anoanoia kia akono i te mamoe kia maroiroi e kia meitaki. Mei te reira katoa, ka anoanoia te tangata kia akonoia e kia aratakiia e Iehova. (Mare. 6:34) Me kare te tauturu e te aratakianga a Iehova, ka tupu te manamanata. E no te mea kare e tangata i te paruru ia ratou, kare i reira ratou e kite i te tuke i rotopu i te mea tika e te tarevake. Ka riro mai ratou “mei te mamoe kare e tiaki.” (1 Ari. 22:17) Inara, ka oronga a Iehova i te au mea pouroa tei anoanoia no te aronga te ka akariro Iaia ei tiaki no ratou.

3. Eaa ta tatou ka apii i roto i teia atikara?

3 Te marama katoa ra tatou e mei teaa rai to Iehova tu ei tiaki mamoe. Te kite nei tatou e te akono meitaki ra aia i tona iti tangata. I roto i teia atikara, ka apii tatou akapeea aia me arataki ia tatou e me akono i to tatou au anoano. E oti ka uriuri tatou e eaa ta tatou ka anoanoia i te rave kia rauka te puapinga mei ta Iehova aratakianga aroa.

IKI TE TIAKI MAMOE MEITAKI I TE ARONGA PAKARI EI TAUTURU IAIA

4. Eaa ta Iesu e rave ana ei akono i te au mamoe a Iehova?

4 Kua akataoonga a Iehova ia Iesu ei Upoko no te putuputuanga Kerititiano. (Ephe. 1:22, 23) Aite rai a Iesu, “te tiaki mamoe meitaki,” ki tona Metua. E akono aroa ana aia i te au mamoe, e kua oronga aia i tona oraanga ei atinga no ratou. (Ioa. 10:11, 15) Kua riro te atinga oko o Iesu ei akameitakianga manea tikai no te tangata ravarai! (Mata. 20:28) To Iehova akakoroanga no te aronga tei tuku i to ratou akarongo ki roto ia Iesu, koia oki, “kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra te ora mutu kore”!​—Ioa. 3:16.

5, 6. (a) Koai ma ta Iesu i iki ei tiaki i tana au mamoe, e eaa ta te au mamoe ka rave kia rauka te puapinga? (e) Eaa te tumu maata i puareinga ua tatou i te aru i te aratakianga a te aronga pakari?

5 Eaa ta te au mamoe e rave ana ei akaari e ko Iesu Karaiti to ratou Tiaki? Karanga a Iesu e: ‘Ka akarongo mai taku mamoe i toku reo, kua kite oki au ia ratou, e ka aru mai oki ratou iaku.’ (Ioa. 10:27) Ka akarongo te mamoe ki te reo o te Tiaki Mamoe Meitaki na te aru anga i tana aratakianga. Te o maira teia i te akarongo anga ki te aronga pakari tei ikiia ei tauturu iaia kia tiaki i te anana. I te anere mataiti mua, kua iki a Iesu i tana au apotetoro e tana au pipi kia tiaki i tana anana. Kua akakite aia kia ratou kia apii e kia angai i tana “au mamoe.” (E tatau ia Ioane 21:15-17; Mata. 28:20) Te akatotoaia anga te tuatua meitaki, kua maata mai te tangata tei riro ei pipi na Karaiti. No reira kua akapapu a Iesu e kia ikiia tetai au tiaki tukatau kia akono i te au putuputuanga.​—Ephe. 4:11, 12

6 I muri mai, kua tata a Paulo ki te aronga pakari i roto i te putuputuanga i Ephesia e: “I akariroiaʼi kotou e te Vaerua Tapu ei tiaki i rungao ra, kia akaangai oki kotou i te ekalesia a te Atua.” (Anga. 20:28) I teia tuatau, kua iki katoaia te aronga pakari e te vaerua tapu. Eaa ra tatou i tuatua akapera ai? No te mea kua ikiia ratou kia tau ki te Tuatua tei akauruia e te Atua. No reira me akarongo tatou ki te aronga pakari, te akangateitei ra tatou ia Iehova raua ko Iesu, te nga Tiaki maata. (Luka 10:16) Ko te tumu maata teia i puareinga ua tatou i te kauraro ki te aronga pakari. Inara e au tumu ke to tatou kia aru i ta ratou aratakianga.

7. Akapeea te aronga pakari me tauturu ia koe kia akavaitata ua rai kia Iehova?

7 Te taangaanga ra te aronga pakari i ta te Pipiria e tuatua ra ei akamaroiroi e ei oronga i te aratakianga ki te au taeake e te au tuaine. Kare te aronga pakari e akakite e ka akapeea te au taeake me akaaere i to ratou oraanga. (2 Kori. 1:24) Mari ra, ka inangaro ratou i te tauturu i te au taeake kia rave i ta ratou uaorai ikianga tei akatumuia ki runga i te au kaveinga Pipiria. Me raveia te reira, ka riro te aronga pakari ei tauturu i te putuputuanga kia taokotai e kia akatupu i te au. (1 Kori. 14:33, 40) Te karanga ra te Pipiria e te tiaki ra te aronga pakari ia kotou. Koia oki, te inangaro nei ratou i te tauturu i te katoatoa i roto i te putuputuanga kia akavaitata ua rai kia Iehova. No reira, me kite ratou e ka rave, me kore kua rave tetai taeake i te tarevake, ka viviki ratou i te tauturu iaia. (Gala. 6:1, 2; Iuda 22) Kare ainei e e maata te au tumu meitaki no tatou kia ‘akarongo ki te au arataki’?​—E tatau ia Ebera 13:17.

8. Ka akapeea te aronga pakari me paruru i te putuputuanga?

8 Ei tiaki aroa, kua akamatakite te apotetoro ko Paulo i tona au taeake i Kolosa: “E matakite ko te pou aea kotou i te tuatua pakari e te pikikaa puapinga kore a tetai tangata atu, i te tuatua ikuiku a te tangata nei, tei tau i te apiianga mua o teianei ao, kare i ta te Mesia.” (Kolo. 2:8) Te tauturu maira teia akamatakiteanga ia tatou kia kite i tetai tumu ke i puapinga ai kia akarongo meitaki ki te aratakianga a te aronga pakari. E paruru ana ratou i te au taeake mei te aronga e inangaro ra i te apai ke ia ratou mei ia Iehova. Kua akamatakite atu te apotetoro ko Petero e ka tauta te au “peroveta pikikaa” e te au “orometua pikikaa” i te akavare i te au Kerititiano paruparu kia rave i te tarevake. (2 Pete. 2:1, 14) I teia tuatau, ka umuumuia te aronga pakari kia oronga i te akamatakiteanga me anoanoia te reira. E maata ta te aronga pakari Kerititiano i kite i roto i to ratou oraanga. Kua ikiia ratou ei aronga pakari no te mea kua akaari ratou e kua marama meitaki ratou i te au Tuatua Tapu e kua tau ratou i te apii atu i te tuatua mou mei roto mai i te Pipiria. (1 Timo. 3:2; Tito 1:9) No to ratou tu pakari, te papakitai kore, e to ratou kite tei akatumuia ki runga i te Pipiria, i rauka ai ia ratou i te oronga i te aratakianga meitaki no to ratou au taeake.

Mei te tiaki mamoe me paruru i tana anana, ka paruru te aronga pakari i te putuputuanga (Akara i te parakarapa 8)

KA ANGAI E KA PARURU TE TIAKI MAMOE MEITAKI I TE ANANA

9. Eaa ta Iesu e rave nei i teia tuatau ei angai e ei arataki i te putuputuanga?

9 Na roto i tana akaaerenga, te apii ra e te arataki ra a Iehova i te au taeake e te au tuaine i te ao katoa nei. E maata te akoanga Tuatua Tapu tei orongaia mai i roto i ta tatou au puka. Tetai taime, ka oronga tika atu te akaaerenga i te aratakianga ki te aronga pakari na roto i te au reta e te au ikuikuanga a te au akaaere tutaka. Na roto i teia au mataara e rauka mai ei te aratakianga taka meitaki no te au mamoe.

10. Eaa te apainga a te au tiaki aroa me akaruke tetai taeake i te putuputuanga?

10 Te apainga a te au tiaki aroa, koia oki, kia paruru e kia akono i te au mamoe. E akamanako ua ana te aronga pakari Kerititiano no runga i te aronga kua paruparu to ratou akarongo me kore te aronga tei rave i tetai au tarevake kino. (E tatau ia Iakobo 5:14, 15) Penei kua aere ke tetai pae mei te putuputuanga e kare ratou e tavini akaou ana i te Atua. Eaa ta tetai tiaki aroa ka rave ei tauturu ia ratou? Ka rave aia i tana ka rauka i te kimi i teia aronga e te akamaroiroi ia ratou kia oki mai ki te putuputuanga. Akakite a Iesu e: “Koia katoa to kotou Metua i te ao ra, kare ïa i inangaro e kia mate tetai o teianei au tangata rikiriki.”​—Mata. 18:12-14.

EAA TO TATOU MANAKO NO TE TU APA UA O TE ARONGA PAKARI?

11. Eaa i ngata ai no tetai pae i te kauraro ki te aratakianga a te aronga pakari?

11 E nga Tiaki apa kore a Iehova raua ko Iesu. Inara, ko te au tiaki ta raua e taangaanga ana ei akono i te putuputuanga, e aronga apa ua. Penei ko teia tetai tumu i ngata ai no tetai pae i te kauraro ki te aratakianga a te aronga pakari. Penei ka manako ratou e: ‘E aronga apa ua te aronga pakari mei ia tatou rai. Eaa tatou ka akarongo ei ki ta ratou akoanga?’ E tika, e aronga apa ua te aronga pakari. Inara, auraka tatou e akara i to ratou tu apa ua e to ratou au tarevake.

12, 13 (a) I mua ana, eaa te au tarevake ta tetai au arataki o te Atua i rave? (e) Eaa ra a Iehova i inangaro ei kia tataia te au tarevake o tetai au arataki i roto i te Pipiria?

12 E akakite ua ana te au Tuatua Tapu i te tika no runga i te au tarevake o te au tane ta Iehova i taangaanga kia arataki i tona iti tangata i mua ana. Ei akaraanga, kua akatainuia a Davida ei ariki no Iseraela, inara i muri mai kua ara aia i te Atua. Kua moe aia ki tetai vaine kua akaipoipo e oti kua tamate aia i te tane a tera vaine. (2 Samu. 12:7-9) Akamanako katoa no runga i te apotetoro ko Petero. Noatu kua orongaia tetai apainga maata kiaia i roto i te putuputuanga Kerititiano, kua rave katoa aia i tetai au tarevake kino. (Mata. 16:18, 19; Ioa. 13:38; 18:27; Gala. 2:11-14) Kare atu e tangata apa kore mei te tuatau mai ia Adamu raua ko Eva, mari ra ko Iesu anake.

13 Eaa ra a Iehova i inangaro ei kia tataia te au tarevake o tetai au arataki i roto i te Pipiria? Tetai tumu, kia akaari e ka rauka iaia i te taangaanga i te au tane apa ua kia arataki i tona iti tangata. E kua rave ua ana aia i teia. No reira, auraka tatou e akariro i te tu apa ua o te aronga pakari i teia tuatau ei kotoeanga no tatou kia akaapa me kore kia kopae i ta ratou aratakianga. Te inangaro maira a Iehova ia tatou kia akangateitei e kia kauraro kia ratou.​—E tatau ia Exodo 16:2, 8.

14, 15 Eaa ta tatou ka apii mai mei te mataara i oronga ai a Iehova i te au ikuikuanga ki tona iti tangata i taito?

14 E mea puapinga tikai no tatou kia kauraro ki te aronga pakari. No teaa ra? Akamanako ana i te mataara i oronga ai a Iehova i te au ikuikuanga ki tona iti tangata i mua ana kia ora mai ratou mei te au turanga ngata. Ei akaraanga, te akaruke anga te ngati Iseraela i Aiphiti, kua oronga te Atua i te au ikuikuanga puapinga no te iti tangata na roto ia Mose raua ko Aarona. Pera katoa, kua anoanoia to Iseraela kia akarongo ki te au ikuikuanga kia ora mai ratou mei te ngauru o te mate. Kua akakiteia kia ratou kia maani i tetai umu kai, kia ta i tetai mamoe e kia pipi i te toto ki runga i nga kopa ngutupa e te uri i rungao i te au are. Kua tuatua tika atu ainei te Atua ki te iti tangata? Kare, kua anoanoia ratou kia akarongo ki te au ikuikuanga a te aronga pakari tei na roto mai ia Mose. (Exo. 12:1-7, 21-23, 29) Na roto i teia mataara, kua taangaanga a Iehova ia Mose e te aronga pakari kia arataki i te iti tangata. I teia tuatau katoa, te taangaanga nei a Iehova i te aronga pakari Kerititiano kia arataki i tona iti tangata.

15 Penei te maara ra ia koe i tetai atu au tuatau i roto te Pipiria, te taangaanga anga a Iehova i te au tangata me kore te au angera kia oronga i te au ikuikuanga ki tona iti tangata. Te maataanga o te taime, kua riro teia au ikuikuanga ei akaora mai ia ratou. I roto i teia au turanga, kua oronga te Atua i te tikaanga ki etai ke kia tuatua i roto i tona ingoa e kia akakite ki tona iti tangata i ta ratou ka anoanoia i te rave i te au tuatau ngata. E maata te au tumu no tatou kia papu e ka rave katoa a Iehova i te reira no tona iti tangata a te tuatau ia Aramakito. Tera ra, kia matakite te aronga pakari i ta ratou apainga ei mata no Iehova me kore no tona akaaerenga i teia tuatau, kia kore ratou e akakino i te mana tei orongaia atu kia ratou.

‘OKOTAI ANANA, OKOTAI TIAKI’

16. Eaa te “tuatua” ka anoanoia tatou kia akarongo?

16 E anana okotai te iti tangata o Iehova i raro ake i te tiaki okotai, ko Iesu Karaiti. (Ioa. 10:16) Akakite a Iesu e ka noo vaitata ua aia ki tana au pipi “e tae ua atu ki te openga o teianei ao.” (Mata. 28:20) Tei iaia te mana ei Ariki i runga i te rangi i te akatere i te au mea te ka tupu i mua ake ka tae mai ei aia i te takore atu i to Satani ao. Akapeea tatou e vai taokotai ei e te tinamou i roto i te akaaerenga a te Atua? Te pau maira te Pipiria e: “Na to kotou taringa e akarongo i tetai manga tuatua i muri mai ia kotou, i te na ko anga, Teia te ara, e na reira te aere.” Ko teia te “tuatua” ta Iehova e apii mai nei kia tatou i roto i te Pipiria, e te kapiti maira i tana i tuatua mai na roto i te au tiaki ta raua ko Iesu i iki.​—E tatau ia Isaia 30:21; Apokalupo 3:22.

E angaanga maroiroi ana te aronga pakari i te paruru i te au ngutuare e tai rai metua, mei te kapitianga kino (Akara i te parakarapa 17, 18)

17, 18 (a) Eaa te kino ta te iti tangata o te Atua ka matakite, e eaa tei papu ia tatou? (e) Eaa ta tatou ka apii i roto i te atikara e aru maira?

17 Te akaaite ra te Pipiria ia Satani “mei te liona ngunguru ra, i te kimi anga i te tangata e pou iaia.” (1 Pete. 5:8) Ka arumaki aia i te anana mei tetai manu taetaevao mate pongi, e ka tiaki aia i te taime tano tikai kia opu i tetai mamoe tei makimaki me kore tei aere ke mei te anana. E tumuanga meitaki teia no tatou kia noo vaitata ki te putuputuanga e ki to tatou “Tiaki.” (1 Pete. 2:25) Te tuatua ra a Apokalupo 7:17 no runga i te aronga te ka ora mai i te tuatau o te mate maata, e na Iesu e “arataki oki ia ratou ki te au pupui anga o te vai ora, e na te Atua e orei i to ratou roi-mata katoa i to ratou mata.” E taputou manea tikai teia!

18 E apainga puapinga tikai ta te aronga pakari Kerititiano i te tiaki i te putuputuanga. Akapeea ratou me akapapu e te akono meitaki ra ratou i te au mamoe a Iesu? Ka pauia teia uianga i roto i te atikara e aru maira.