Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Tiaki, Aru i te Nga Tiaki Mamoe Maata

Au Tiaki, Aru i te Nga Tiaki Mamoe Maata

“I mate katoa oki te Mesia uaorai no kotou; e kua vaoo oki i te akaraanga na kotou, kia aru kotou i tona takainga vaevae.”​—1 PETE. 2:21.

1, 2. (a) Me akono meitakiia te au mamoe, eaa te ka tupu mai? (e) Eaa ra te au tangata i to Iesu tuatau i aite ei ki te au mamoe kare o ratou tiaki?

KA MEITAKI atu te au mamoe me akonoia ratou e tetai tiaki. Te karanga ra tetai puka no runga i te akono anga i te au mamoe e me akaruke te tiaki i tana au mamoe i roto i te aua e kare aia e akono ia ratou, kare e roaia ka paruparu e ka maki te au mamoe. Inara, me akono meitaki te tiaki i tana au mamoe tataki tai, ka maroiroi e ka meitaki te anana.

2 Mei te reira katoa te putuputuanga. Me akono meitaki te au tiaki Kerititiano i te au mamoe tataki tai, ka puapingaia te putuputuanga. Penei te maara ra ia koe te taime i akaari ei a Iesu i te tu tangi no te urupu tangata no te mea “kua mate ratou i te roiroi, e kua pueurikiriki keia, mei te mamoe tiaki kore ra.” (Mata. 9:36) Eaa ra te au tangata i to Iesu tuatau i aite ei mei te au mamoe kare o ratou tiaki? No te mea e tu kino to te aronga tei apii i te Ture a te Atua e kare ratou e rave ana i ta ratou i apii ki te tangata. Kare te au arataki akonoanga e akaari ana i te aroa e kare ratou e akono ana i te tangata, e kua riro te reira ei mea ngata no te tangata kia tavini i te Atua. Kua manako te tangata e mei te mea rai e e “apainga teiaa” teia i runga ia ratou.​—Mata. 23:4.

3. Eaa ta te aronga pakari ka akamaara me akono ratou i te au mamoe?

3 I teia tuatau, e apainga puapinga tikai ta te aronga pakari. Ko te au mamoe ta ratou e akono ra, na Iehova raua ko Iesu. E mea akaperepereia teia au mamoe na Iesu, “te tiaki mamoe maata,” e kua akaatinga katoa aia i tona oraanga no ratou. Kua ‘oko’ aia ia ratou ki tona uaorai “toto apinga maata.” (Ioa. 10:11; 1 Kori. 6:20; 1 Pete. 1:18, 19) Ka anoanoia te aronga pakari kia akamaara e ko to ratou akaaere, ko Iesu Karaiti “te tiaki mamoe maata.” No reira tei ia ratou te apainga kia akono i tana anana.​—Ebe. 13:20.

4. Eaa ta tatou ka apii mai i roto i teia atikara?

4 Ka akapeea te aronga pakari Kerititiano me akono i te au mamoe? Te akamaroiroiia nei te katoatoa i roto i te putuputuanga kia ‘akarongo ki te au arataki.’ Inara te akakite maira a Iehova kia akono te aronga pakari i te au mamoe, “auraka ma te akaueue ua ki runga i te tuanga a te Atua.” (Ebe. 13:17; e tatau ia 1 Petero 5:2, 3.) Akapeea te aronga pakari te “arataki” anga i te anana ma te kore e “akaueue ua ki runga” ia ratou? Koia oki, ka akapeea te aronga pakari me akono i te au anoano o te anana ma te kore e akakino i te mana ta te Atua i oronga ki te au akaaere?

“EI RUNGA RATOU I TONA UMAUMA KIA APAI”

5. Eaa ta tatou i apii mai mei ia Iehova i roto ia Isaia 40:11?

5 Kua tuatua te peroveta ko Isaia no runga ia Iehova e: “E angai aia i tana anana mei te tiaki mamoe ra: e akaputu aia i te au punua i tona rima, e ei runga ratou i tona umauma kia apai, e e arataki marie aia i te au tinana akangote punua.” (Isa. 40:11) Te akataka maira teia irava e akapeea a Iehova te akono anga i te au anoano o te aronga tei paruparu me kore te aronga tei inangaro kia paruruia. Te kite nei aia i te au anoano o te katoatoa i roto i te putuputuanga e te mataora nei aia i te tauturu ia ratou, mei tetai tiaki mamoe rai tei kite i te au anoano o te au mamoe i roto i tana anana. Pera katoa, mei te tiaki mamoe rai tei apai i tetai punua mamoe ki runga i tona umauma, ka akapumaana e ka akono mai a Iehova ia tatou me aro atu tatou i te au timataanga e te au turanga ngata, no te mea koia “te tumu o te aroa.”​—2 Kori. 1:3, 4.

6. Akapeea tetai tangata pakari me aru i to Iehova akaraanga?

6 E apiianga manea tikai ta tetai tiaki i roto i te putuputuanga ka apii mai mei to tatou Metua i te rangi! Mei ia Iehova rai, ka anoanoia aia kia akono i te au anoano o te au mamoe. Me kite tetai tangata pakari i te au akaaoanga a te au mamoe, ka kite aia i te taime tau kia oronga i te akamaroiroianga e te turuturuanga ta ratou e anoano ra, e akapeea me oronga i te reira. (Mase. 27:23) Te aiteanga, ka anoanoia aia kia akanoo i te taime i te tuatua ki te au taeake e te au tuaine e kia akarongo kia ratou. Na roto i te tu akangateitei, ka akamanako meitaki te tangata pakari i tana i kite e tana i akarongo i roto i te putuputuanga, e na roto i te reira e rauka ai iaia i te tauturu i te “aronga apikepike.”​—Anga. 20:35; 1 Tesa. 4:11.

7. (a) I te tuatau o Ezekiela e Ieremia, na roto i teea tu i akonoia ai te au mamoe a te Atua? (e) Eaa ta tatou i mou mai mei ta Iehova kopae anga i te au tiaki akarongo kore?

7 Akamanako ana i te tu o te au tiaki mamoe o te iti tangata o te Atua i te tuatau o Ezekiela e Ieremia. Kua kopae a Iehova i teia au tiaki mamoe no te mea kua anoanoia ratou kia akono meitaki i tana au mamoe, inara kare ratou i rave ana i te reira. Kua akakite a Iehova e: “Kua riro taku anana ei kai, na te au puaka taae katoa o te ngangaere ra, no te mea kare e tiaki, kare oki taku au tiaki i kimi i taku anana, kua angai ra te au tiaki ia ratou uaorai, e kare i angai i taku anana.” Kua rokoia te au tangata e te kino no te karapii e te noinoi o te au arataki. (Eze. 34:7-10; Iere. 23:1) I teia tuatau, te kopae ra te Atua i te au arataki o Kerititome no taua au tu ra. Eaa te apiianga puapinga ta te aronga pakari ka mou mai mei to Iehova kopae anga i te au tiaki akarongo kore? Ka anoanoia ratou kia akono meitaki i te anana a Iehova ma te aroa.

“KUA TUKU ATU NA OKI AU I TE AKARAANGA NA KOTOU”

8. Akapeea te aronga pakari me aru i to Iesu akaraanga me ako ratou i te au taeake?

8 No te tu apa ua o te tangata, penei kare tetai pae i roto i te putuputuanga e marama meitaki ana e eaa ta Iehova e tapapa maira mei ia ratou. Penei ka rave ratou i te au ikianga kare i akatumuia ki runga i te au kaveinga Pipiria me kore, kare ta ratou e rave ana e akaari mai ana e kua pakari ratou ei au Kerititiano. Ka akapeea te aronga pakari me tauturu ia ratou? Na te aru anga i te tu akakoromaki o Iesu ki tana au pipi. Kua taumaro tana au pipi e koai tei maata atu i roto i te Patireia, inara kare rava a Iesu i riri ana. Kua apii ua rai aia ia ratou e kua oronga aia i te akoanga tau no runga i te tu akaaka. (Luka 9:46-48; 22:24-27) Kua tama katoa a Iesu i to ratou vaevae ei akaari kia ratou e eaa tikai te tu akaaka. I teia tuatau, te akaari katoa ra te aronga pakari i te tu akaaka.​—E tatau ia Ioane 13:12-15; 1 Pete. 2:21.

9. Eaa te tu o te au apotetoro ta Iesu e anoano ra i te akatikatika?

9 Kua manako te nga apotetoro ko Iakobo e Ioane e ko te aiteanga kia riro mai ei tiaki koia oki, kia tutara ki rungao i etai ke. Kua pati raua kia Iesu no tetai tikaanga ngateitei i roto i te Patireia. Inara kua akatikatika a Iesu i to raua tu e kua apii ia raua kia taui i to raua aerenga manako. Kua akakite aia e: “Kua kite oki kotou e, te tutara nei te ui mana o te etene ki runga ia ratou, e te aronga mamaata ra, te mana ra ïa i runga i to ratou. Kare ra e tika kia akapera ki roto ia kotou; ko te anoano i te akamaata i o kotou, kia riro ïa ei tavini no kotou.” (Mata. 20:25, 26) Kua anoanoia te au apotetoro kia kopae i te anoano i te “tutara” ki rungao i to ratou au taeake, koia oki, te akakite anga kia ratou i te au taime ravarai i ta ratou ka rave.

10. Akapeea te aronga pakari me aru i te akaraanga meitaki o Iesu e Paulo no te akono anga i te anana?

10 Te tapapa maira a Iesu i te aronga pakari kia akono i te anana mei tana rai i rave. Ka anoanoia ratou kia puareinga ua i te tavini i to ratou au taeake e te au tuaine, e kia kore ratou e riro ei pu no ratou. Mei ia Iesu rai, kua tavini te apotetoro ko Paulo i etai ke ma te tu akaaka. Kua akakite aia ki te aronga pakari i roto i te putuputuanga o Ephesia e: “Kua kite kotou i te tu o toku noo anga i o kotou nei, i te au tuatau katoa, mei te rā muatangana mai ka tae mai ei au ki Asia nei, I te akamori anga i te Atu ma te ngakau akaaka roa.” Kua inangaro a Paulo i te aronga pakari kia akaari i te tu akaaka e kia angaanga maroiroi no to ratou au taeake. Na roto i tana akaraanga, kua apii a Paulo i te aronga pakari akapeea me ‘turu atu i te aronga apikepike.’ (Anga. 20:18, 19, 35) I roto i tetai reta, kua akakite aia ki to Korinetia e kare aia i te tutara i rungao i to ratou akarongo. Mari ra, e tavini akaaka aia no te Atua mei ia ratou rai, e kua inangaro aia i te tauturu ia ratou kia tavini i te Atua ma te rekareka. (2 Kori. 1:24) E akaraanga meitaki tikai a Paulo no te aronga pakari i teia tuatau, no te tu akaaka e te rave maroiroi i te angaanga.

ORONGA I TE AKO TEI AKATUMUIA KI RUNGA “I TE TUATUA-MOU”

11, 12 Akapeea te tangata pakari me tauturu i tetai taeake kia rave i tetai ikianga?

11 Me oronga tetai tangata pakari i te akoanga, kia akatumuia te reira ki runga “i te tuatua-mou,” te Pipiria. (Tito 1:9) Pera katoa, kia rave aia i te reira “ma te ngakau maru.” (Gala. 6:1) Ka inangaro te tiaki mamoe meitaki i te tauturu i tona au taeake kia akatumuia ta ratou au ikianga ki runga i to ratou inangaro no Iehova e tana Tuatua, ma te kore e maro ia ratou. Ei akaraanga, penei ka tauturu te tangata pakari i tetai taeake kia rave i tetai ikianga puapinga, na te uriuri anga i te au kaveinga Pipiria me kore tetai atikara i roto i ta tatou au puka. Penei ka pati aia i te taeake kia akamanako e ka akapeea te au ikianga tukeke me akakeu i tona pirianga kia Iehova. I reira, ka akamaara te tangata pakari kiaia i te puapinga kia pure ki te Atua no te aratakianga i mua ake ka rave ei aia i tetai ikianga. (Mase. 3:5, 6) I muri ake i ta raua uriuri anga, na te taeake e rave i tana uaorai ikianga.​—Roma 14:1-4.

12 Te mana tei rauka i te aronga pakari, no roto mai i te au Tuatua Tapu. No reira e mea puapinga tikai kia taangaanga meitaki i te Pipiria e kia akariro i te reira ei tumuanga no ta ratou akoanga. Na te rave anga i te reira, kare te aronga pakari e takino i to ratou mana tei orongaia mai e te Atua. No te mea, kare na ratou teia au mamoe. Te tikaanga, na te aronga tataki tai i roto i te putuputuanga e rave i tana uaorai ikianga ki mua ia Iehova e ia Iesu.​—Gala. 6:5, 7, 8.

AU AKARAANGA NO TE ANANA

Te tauturu ra te aronga pakari i to ratou ngutuare tangata kia akapapa no te angaanga orometua (Akara i te parakarapa 13)

13, 14 Na roto i teea au mataara ka riro te aronga pakari ei akaraanga no te anana?

13 Muri ake te akakite anga a Petero ki te aronga pakari e auraka e “akaueue ua ki runga” i to ratou au taeake, kua akamaroiroi aia ia ratou kia riro ei ‘kaveinga no te anana’ koia oki, kia riro ei au akaraanga no ratou. (1 Pete. 5:3) Akapeea tetai tangata pakari me riro ei akaraanga no te anana? Akamanako ana e rua nga tu tei anoanoia i roto i tetai tangata pakari. Te mea mua, kia akaari aia i te tu “akono meitaki.” Te aiteanga, te marama meitaki ra aia i te au kaveinga Pipiria e te kite ra aia akapeea me taangaanga i te reira i roto i tona oraanga. Ka akaari aia i te tu maru me tupu te au tu ngata e ka akamanako meitaki aia i mua ake ka rave ei aia i tana ikianga. Te rua, ka anoanoia aia kia “arataki meitaki i tona uaorai ngutuare.” Koia oki, me e pamiri tona, kia akanoo aia i te akaraanga meitaki ei tane akaipoipo e ei metua tane, no te mea “ko te tangata oki kare i kite i te arataki i tona uaorai ngutuare, eaa e tikaʼi iaia kia tiaki i te ekalesia a te Atua?” (1 Timo. 3:1, 2, 4, 5) Me akaari te aronga pakari i teia nga tu, ka irinaki te au taeake e te au tuaine i roto i te putuputuanga ia ratou.

14 Te akanoo katoa ra te aronga pakari i te akaraanga meitaki i roto i te angaanga tutuanga, mei ta Iesu rai i rave. E tuanga puapinga te akakitekiteanga i te tuatua meitaki o te Patireia i roto i to Iesu oraanga i te enua nei, e kua apii atu aia i tana au pipi e akapeea me rave i teia angaanga. (Mare. 1:38; Luka 8:1) I teia tuatau, te mataora nei te au papuritia i te angaanga kapiti ki te aronga pakari i roto i te angaanga tutuanga. Te kite ra ratou i te tu maroiroi o te aronga pakari i roto i teia angaanga puapinga, e ka mou mai ia ratou te tu e apii ra te aronga pakari. Me akapou te aronga pakari i to ratou taime e te maroiroi i te akakitekiteanga i te tuatua meitaki noatu e maata ta ratou angaanga, ka akakeuia te putuputuanga kia akaari i taua tu maroiroi. Ka akanoo katoa te aronga pakari i te akaraanga meitaki no te au taeake na te akapapa anga no te au uipaanga, te paupau anga, te tama anga, e te angaanga ripea i ko i te Are Uipaanga Patireia.​—Ephe. 5:15, 16; e tatau ia Ebera 13:7.

Te akanoo ra te aronga pakari i te akaraanga meitaki i roto i te angaanga tutuanga (Akara i te parakarapa 14)

“TAUTURU ATU I TEI APIKEPIKE”

15. Eaa te au tumu i atoro ei te aronga pakari i te au taeake e te au tuaine?

15 Ka viviki ua tetai tiaki mamoe meitaki i te tauturu i tetai mamoe tei mamae me kore tei makiia. Mei te reira katoa, ka inangaro te aronga pakari kia viviki i te tauturu i te aronga tei rokoia e te tumatetenga me kore te aronga e anoano ra kia akoia e kia akamaroiroiia. Penei ka inangaro te aronga ruaine e te aronga maki i te tauturu kia akono i to ratou au anoano, e te inangaro tikai ra ratou i te akamaroiroianga e te akapumaanaanga mei te au Tuatua Tapu. (1 Tesa. 5:14) Penei te aro atura te au mapu i roto i te putuputuanga i ‘te au anoano o to ratou ou anga ra.’ (2 Timo. 2:22) No reira, te tauturu ra te aronga pakari i te katoatoa i roto i te putuputuanga na te atoro anga ia ratou. I roto i teia au atoro anga, ka tauta ratou kia marama meitaki i te au turanga ngata ta te au taeake e aro atura, e ka oronga ratou i te akamaroiroianga mei roto mai i te Pipiria. Me viviki te aronga pakari i te tauturu i te au taeake e te au tuaine, penei ka akaiti mai te reira i te au manamanata.

16. Me e manamanata kino to tetai i roto i te putuputuanga, eaa ta te aronga pakari ka rauka i te rave?

16 Akapeea me e manamanata kino to tetai taeake i roto i te putuputuanga e ka akakino te reira i tona pirianga kia Iehova? Kua akakite mai tetai tangata tata Pipiria ko Iakobo e: “Te mate ra aina tetai o kotou i te maki? e tiki aia i te aronga pakari o te ekalesia ra; e na ratou e pure iaia ma te akatainu iaia i te manongi i te ingoa o te Atu ra: E e ora taua maki ra i te pure akarongo, e na te Atu aia e akatu ki runga; e i rave na aia i te ara ra, e akakoreia tana ara.” (Iako. 5:14, 15) Me kare te taeake tei “maki” i te pae vaerua e akakite i te manamanata ki “te aronga pakari,” e kua kite te aronga pakari i tona turanga ka anoanoia ratou kia viviki i te oronga i te tauturu. Me pure ratou no te au taeake e me turuturu ia ratou i te au tuatau ngata, ka akaari te aronga pakari e e au tiaki mamoe meitaki ratou no te mea te akamaroiroi ra ratou i te au taeake kia tavini ua rai i te Atua ma te rekareka.​—E tatau ia Isaia 32:1, 2.

17. Me aru te aronga pakari i te akaraanga o “te tiaki mamoe maata,” ka akapeea te putuputuanga me puapingaia?

17 I roto i ta ratou au angaanga e rave ra i roto i te akaaerenga a Iehova, te angaanga maroiroi nei te aronga pakari i te aru ia Iesu Karaiti, “te tiaki mamoe maata.” Ka tauturu teia aronga pakari i te anana kia maroiroi e kia tavini tiratiratu i te Atua. No teia au angaanga e raveia nei, akaperepere tikai tatou i te au tiaki mamoe aroa e to tatou Tiaki Mamoe Maata, ko Iehova.