Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

AU APINGA TAKERE

“Mei te Onu Rai Au i Roto i Tona Anga”

“Mei te Onu Rai Au i Roto i Tona Anga”

I ROTO ua i te iva ra o te kamupeini akakitekite aere tei raveia i roto ia Aukute/Tepetema 1929, kua tere atu i te 10,000 aronga akakitekite i Marike tei piri atu ki te reira. Kota mirioni au puka e te au puka rikiriki ta ratou i oronga aere ki te tangata. Mei te okotai tauatini o te aronga tei tutu aere i te Patireia, e au painia ratou. Viviki tikai tera numero i te kake! Akakite te Bulletin * e, e “mea umere tikai” te numero ou o te au painia, e toru taime maata atu mei te 1927 ki te 1929.

I te pae openga o te 1929, kua kino takiri te turanga o te moni. I te ra tei karangaia e e Black Tuesday​—roto ia Okotopa 29, 1929—​kua topa takiri te turanga o te moni e te apinga i runga i te New York Stock Exchange e kua riro teia nuti kino, tei totoa viviki ua, ei takino takiri i te turanga no te akatereanga o te moni i te ao katoa nei tei karangaia e ko te Great Depression. Tauatini ua atu au pangika tei pou te moni. Akamutu ua te au pama tanu kai kare e angaanga akaou. Topiriia te au pitiniti mamaata. Mirioni ua atu tei ngere i te ngai angaanga. I te 1933, rave aereia te kainga o te tangata e te au pitiniti oko kainga, taeria te 1,000 kainga i te ra okotai no te mea kare e moni akaou i te tutaki.

Akapeea ra te au painia tamou i te akono anga ia ratou i roto i tera turanga? Tetai paunga, ko to ratou apinga akaoro to ratou kainga. Kare e tutaki e kare e tero, riro teia ei tauturu ia ratou kia rave i ta ratou angaanga orometua kare e moni maata e pou. * Te au taime o te uruoaanga, e akariroia ana teia au apinga akaoro mei te pia moe i roto i te otera. I te 1934, kua tuku mai te Bulletin i te parani no tetai ngai nooanga tau ua tei kapiti mai i te au mea mei te vai, te umu, te roi atuatu e te auaro no te paruru ei arai i te anu.

Te au taeake kite i te kimi ravenga takapini i teianei ao, e tamou ana ratou i te au uira toroka ki raro ake i to ratou are mei te toroka rai ei ngai nooanga no ratou. Karanga a Victor Blackwell e, “kare o Noa kite no runga i te maani poti,” e “kare rai oku kite no runga i te maani are terera.” Inara kua rauka iaia i te maani.

E are terera te apaiia ra ki tetai tua mai i te kauvai i te tuatau ririnui o te ua i Initia

Mei tera rai a Avery raua ko Lovenia Bristow, tei runga ake to raua are i te uira motoka. Karanga a Avery e, “mei te onu rai au i roto i tona anga​—ka apai aere ua au i toku kainga.” To raua nga tokorua painia ko Harvey e Anne Conrow, tei runga katoa to raua are i te uira motoka, e auaro pepa te paruru, kua peniia ki te ta. E pururu mai ana te pepa i te au taime pouroa ka neke raua i to raua are. Maara ia Avery e, “Kare roa e tangata i kite ana i tetai terera mei tera te tu i mua ana, e kare katoa rai, mei taua taime maira!” Akakite a Avery e ko teia nga taeake e ta raua nga tamariki “te ngutuare tangata mataora roa atu taku i kite.” Tata a Harvey Conrow e, “Kare rava matou i ngere ana i tetai apinga, mataora ua matou i te rave i te angaanga a Iehova e te akaruru anga i roto iaia.” Muri mai kua aere pouroa te ngutuare tangata Conrow ki te Apii Gileada e kua tukuia atu ratou ki te angaanga mitinari i Peru.

Ko te ngutuare tangata Battaino katoa tetai tei painia ana. To raua kite anga e ka anau mai tetai pepe na raua, kua akariro raua i to raua toroka Model A Ford no te 1929 ei kainga, “mei te otera rai” me akaaiteia atu ki te au puakapa i noo ana ratou i roto. No to raua inangaro i teia angaanga kua rave atu rai raua e ta raua manga tamaine i te reira, te tutu aere anga ki te au tangata Itaria e noo ra i Marike.

Maata te tangata tei akarongo mai ki te tuatua meitaki, inara kare e rauka ua ana i te oronga mai i te moni tauturu no te au puka Pipiria no te ngere, e no te kare e ngai angaanga. Inara e oronga mai ana ratou i te au tu apinga ei oko i te puka. E 64 apinga tukeke ta tetai nga painia i tata ki raro, tei orongaia mai e te aronga tei inangaro i te puka. Tataia te reira “mei te papaanga apinga rai i roto i tetai toa.”

Aravei a Fred Anderson i tetai tangata i runga i te pama tei inangaro i te au puka e kua oronga mai aia i te titia o tona mama. I runga i tetai pama ke mai, kua inangaro tetai tangata i te puka inara karanga mai aia e, “kare oku titia i te tatau.” I te aao anga aia i te titia o te tangata i runga i te pama i te pae ua mai, kua rauka iaia te tatau i te puka e kua oake mai i tetai apinga ei oko i te puka e te titia.

E apai aere ana a Herbert Abbott i tetai pia aao moa i roto i tona motoka. Me taeria e toru me kore e a moa, apai aia ki ko i te makete i te oko, ei akaki i tona motoka ki te penitini. “E pou ana ra ta matou moni i tetai au taime? Ae, i tata ei aia, inara kare matou e akariro ana i te reira ei tapu ia matou. Me e penitini tetai i roto i te motoka ka aere matou, ma te tuku i to matou akarongo e to matou irinakianga ki roto ia Iehova.”

Na te irinaki pu ki runga ia Iehova e te manako ngaueue kore i tauturu i tona iti tangata i roto i taua au mataiti ra. Te tupu anga tetai matangi ririnui e te ua, ora ua mai a Maxwell raua ko Emmy Lewis te oro anga mei roto i to raua terera i mua ua ake ka topa mai ei tetai tumu rakau ki runga i to raua terera. “Kare teia au mea e riro ana ei araianga,” i tata ei a Maxwell, “e au tamanamanata ua e kare rava matou i manako ana e ka tuku i te au. E maata te angaanga tei anoanoia kia rave, e kua akakoro rai matou i te rave i te reira.” Ma te mataku kore e te tauturu a te au taeake, kua rauka ia Maxwell raua ko Emmy i te maani akaou i tetai kainga terera no raua.

I to tatou uaorai nei au tuatau ngata, ko teia katoa rai te tu akaatinga o te mirioni ua atu o te Au Kite o Iehova. Mei taua au painia i mua ana, te inangaro nei rai tatou i te rave ua atu rai i ta tatou angaanga tutu e tae ua atu ki te taime ka akakite mai a Iehova e kua oti te angaanga.

^ para. 3 Teianei kapikiia te reira e ko Ta Tatou Angaanga Patireia.

^ para. 5 I taua taime ra, kare te maataanga o te painia e angaanga moni ana. Ta ratou puka Pipiria e iti mai te moni ka tutaki ratou, e taangaanga ana ratou i te moni tauturu ka rauka mai ei tauturu i te akono ia ratou.