Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akapeea Tatou me Akaari i te Tu ‘Tapapa Ua’?

Akapeea Tatou me Akaari i te Tu ‘Tapapa Ua’?

“E tapapa au i te Atua o toku nei ora.”​—MIKA 7:7.

1. Eaa te ka akariro ia tatou kia manako e e marie roa a Iehova?

KUA akamata te au ra openga o te akatereanga o Satani i te mataiti 1914, te akataoongaia anga a Karaiti ei Ariki i runga i te rangi. I taua mataiti ra, kua akamata tetai tamaki i te rangi, e kua uri mai a Iesu i te Tiaporo e tana au temoni ki te enua nei. (E tatau ia Apokalupo 12:7-9.) Kua kite a Satani e “e manga tuatau poto ua tona e toe nei.” (Apo. 12:12) Inara kua roa rava teia “tuatau” i ta te maataanga i manako. Kua manako ainei tatou e e marie roa a Iehova i te takore atu i teia akatereanga o Satani?

2. Eaa te au uianga ta teia atikara ka pau?

Penei, ka rokoia tatou e te kino me kare tatou e tiaki marie. Eaa te tumu? No te mea penei ka rave tatou i tetai angaanga ma te kore e akamanako meitaki na mua. No reira, eaa te ka tauturu ia tatou kia tiaki marie? Ka tauturu teia atikara ia tatou na te pau anga i te au uianga ka aru mai. (1) Eaa ta tatou ka apii mai mei te tu tiaki marie o te peroveta ko Mika? (2) Eaa te au mea ka tupu ei akairo e kua vaitata mai te openga o teia akatereanga? (3) Akapeea tatou me akaari e te ariki rekareka ra tatou i te tu akakoromaki o Iehova?

EAA TA TATOU KA APII MAI MEI TE AKARAANGA O MIKA?

3. Mei teaa rai te turanga i Iseraela i to Mika tuatau?

3 E tatau ia Mika 7:2-6. Kua kite te peroveta a Iehova ko Mika, i te tu akarongo kore o te ngati Iseraela kia Iehova, e kua kino roa atu to ratou tu akarongo kore i te tuatau i tutara ai te Ariki ko Ahaza. Kua akaaite a Mika i te ngati Iseraela akarongo kore ki te rakau taratara te ka riro ei mamae me putaputa tetai tangata. Kua aite ratou mei te rakau taratara rai no te mea kua takino ratou i te tangata. No te kino tikai i teia turanga, kare te au ngutuare tangata i akaari akaou i te aroa no tetai e tetai. Kua kite a Mika e kare e rauka iaia i te taui i teia turanga, no reira kua pure akatenga aia kia Iehova ma tona ngakau katoa. E oti kua tiaki marie aia kia pau mai te Atua i tana pure. Kua papu tikai ia Mika e ka akatikatika a Iehova i taua turanga ra i Tona uaorai tuatau.

4. Eaa te au turanga ngata ta tatou e aro atu nei?

4 Mei ia Mika rai, te noo nei tatou i rotopu i te aronga tei akaperepere ia ratou uaorai e tei akaari i te tu ‘mareka kore, te viivii, e te aroa kore.’ (2 Timo. 3:2, 3) E me akaari mai te au oa angaanga, te au oa apii, e te au tangata tupu i teia au tu, penei ka riro te reira ei akataitaia roa atu i to tatou oraanga. Inara ko tetai au tavini o te Atua, te aro atu nei ratou i tetai akaaoanga maata atu. Kua akakite a Iesu e ka aro atu tana au pipi i te patoianga mei to ratou ngutuare tangata. Aite rai tana i tuatua ki ta tatou i tatau i roto ia Mika 7:6. Kua akakite a Iesu e: “I aere mai nei au e akatupu i te tamaki i te metua tane raua ko te tamaiti, te metua vaine raua ko te tamaine, te metua ongoai vaine raua ko te unonga vaine. E kitea oki to te tangata nei enemi i roto i tona uaorai ngutuare.” (Mata. 10:35, 36) Ka riro te aviri e te patoi anga a to tatou kopu tangata kare i roto i te tuatua mou, ei mea ngata kia tatou. Me ko teia to tatou turanga, auraka tatou e tuku ua atu ki ta ratou maroanga. Mari ra, kia vai tiratiratu tatou kia Iehova e kia tiaki marie iaia kia akatikatika i teia turanga. Me pure ua rai tatou no tana tauturu, ka oronga mai aia i te maroiroi e te pakari tei anoanoia kia vai tiratiratu kiaia.

5, 6. Akapeea a Iehova te akameitaki anga ia Mika, inara eaa te au totou kare a Mika i kite ana?

5 No te tu akakoromaki o Mika i akameitaki ei a Iehova iaia. Kua kite a Mika i te openga o te tutaraanga a te ariki kino ko Ahaza. Kua kite aia ia Hezekia, te tamaiti a Ahaza, te riro anga ei ariki e te tauturu anga i to Iseraela kia akamori akaou ia Iehova. E kua kite katoa a Mika e i akapeea tana totou no runga ia Samaria te akatupuia anga i te tuatau i tamaki ei to Asura i te patireia apatokerau o Iseraela.​—Mika 1:6.

6 Inara, kua mate a Mika i mua ake te akatupuia anga te au totou pouroa ta Iehova i akauru kiaia kia tata. Ei akaraanga, kua tata a Mika e: “Kia tae ki te au rā openga ra, e akatinamouiaʼi te maunga ra o te are o Iehova ki runga i te take o te au maunga ra, e ka akateiteiia ïa ki rungao i te au tuaivi ra, e ka uipa mai te au tangata ki reira. E manganui te enua e aere, ma te tuatua e, Aere mai, ka aere tatou ki runga i te maunga o Iehova.” (Mika 4:1, 2) Noatu eaa ta te tangata takapini iaia e rave ra, kua iki a Mika kia vai tiratiratu kia Iehova e mate ua atu aia. Kua tata aia e: “Kia aaere ua te tangata ravarai i te ingoa o tona uaorai atua, ka aaere ra tatou i te ingoa o Iehova, o to tatou Atua, e tuatatau ua atu.” (Mika 4:5) Kua akakoromaki a Mika i te au tuatau ngata no te mea kua papu tikai iaia e ka akatupu a Iehova i Tana au mea pouroa i taputou. Kua irinaki pu tikai teia peroveta akarongo mou i roto ia Iehova.

7, 8. (a) Eaa tetai tumu ka irinaki ei tatou i roto ia Iehova? (e) Eaa te ka tauturu ia tatou kia manako e te poto nei te tuatau?

7 Te irinaki pu tikai ra ainei tatou i roto ia Iehova mei ia Mika rai? E tumuanga tau to tatou kia akapera. Kua kite ana tatou i te akatupu anga o te totou a Mika. I roto i teia au ra openga, e mirioni ua atu tangata mei te au pa enua, te au kopu, e te au reo ravarai tei aere mai ki “te maunga ra o te are o Iehova.” Noatu e no roto mai ratou i te au pa enua e tamaki ra i tetai e tetai, kua rauka i teia aronga akamori i te ‘tupaki i ta ratou au koke ei auri arote,’ e “kare oki ratou e apii akaou i te tamaki.” (Mika 4:3) E tikaanga ngateitei to tatou kia riro ei iti tangata no Iehova tei akatupu i te au!

8 Te inangaro nei tatou pouroa kia takore a Iehova i teia akatereanga kino. Inara, e rauka ai ia tatou i te tiaki marie, ka anoanoia tatou kia manako mei ia Iehova rai. Kua iki Aia ia Iesu Karaiti ei akava no te tangata, e kua akanoo ke ana Aia i te ra ka akava mai ei a Iesu. (Anga. 17:31) Inara, i mua ake ka tae mai ei taua ra ra, te oronga ra te Atua i te tikaanga no te katoatoa “kia rauka te kite i te tuatua-mou,” kia akono i ta ratou i apii mai, e kia rauka te ora mutu kore. No reira, e mea tau no tatou kia akamaara e ko te oraanga o te tangata, tei runga ia tatou. (E tatau ia 1 Timoteo 2:3, 4.) Kare e roa atu, ka tae mai te openga. Me maata ta tatou angaanga i te tauturu anga i te tangata kia kite no runga ia Iehova, ka tauturu te reira ia tatou kia manako e te poto nei te tuatau. E me tae mai te openga, ka mataora tatou e kua maata ta tatou angaanga i rave i roto i te angaanga orometua!

EAA TE AU MEA KA TUPU EI AKAIRO E KUA VAITATA MAI TE OPENGA?

9-11. Kua akatupuia ainei te totou i roto ia 1 Tesalonia 5:3? Akamarama mai.

9 E tatau ia 1 Tesalonia 5:1-3. Kare e roa atu, ka karanga te au pa enua e “e au, e kare e kino.” Me kare tatou e inangaro kia vare atu ki te reira, ka anoanoia tatou kia vai ‘ara ua e kia akamanako meitaki.’ (1 Tesa. 5:6) I teianei, ka uriuri tatou i tetai au mea tei tupu ana tei akapapa i te mataara no teia akakiteanga puapinga.

10 Muri ake i te nga tamaki o te ao, kua tauta pakari te au pa enua kia akatupu i te au. Muri ake i te tamaki mua, kua akanooia te League of Nations kia rave i te reira. I muri ake i te tamaki rua, ko te United Nations ta te tangata i irinaki kia apai mai i te au. Kua irinaki te au arataki o te au kavamani e te au akonoanga i taua nga pupu ra. Tetai akaraanga, kua akakite te United Nations e ko te mataiti 1986 te mataiti no te International Year of Peace. I tera mataiti, kua uipa te au arataki o te au kavamani e te au akonoanga ki te tangata maata o te Akonoanga Katorika kia pure no te au.

11 Inara, kare te reira e tetai atu au akakiteanga i akatupu ana i te totou i roto ia 1 Tesalonia 5:3 no runga i te “au, e kare e kino.” No teaa ra? No te mea kare “te mate viviki” i tupu ake.

12. Eaa ta tatou i kite no runga i te akakiteanga e “e au, e kare e kino”?

12 Koai ma te ka rave i teia akakiteanga puapinga, “e au, e kare e kino”? Akapeea te au arataki o Kerititome, te au akonoanga e te au kavamani te o mai anga ki roto i teia? Kare te Pipiria i akakite mai kia tatou. Inara te kite nei tatou e noatu eaa te tu me akakiteia teia akakiteanga, kare te reira i te ‘au, e te tinamou.’ Ka vai rai teia akatereanga kino ki raro ake i te mana o Satani e kare rava te reira e taui. E mea tangi tikai me ka irinaki tatou i teia akakiteanga pikikaa a Satani e me takino tatou i to tatou turanga ei au Kerititiano!

13. Eaa te tumu i “tāpu” ei te au angera i te au matangi kino?

13 E tatau ia Apokalupo 7:1-4. Ia tatou e tiaki marie ra kia akatupuia a 1 Tesalonia 5:3, te “tāpu” nei te au angera mana ririnui i te au matangi kino o te mate maata. Eaa ra te au angera i tiaki ei? Te tiaki ra ratou kia orongaia atu te akairo openga ki “te au tavini [akatainuia] o to tatou Atua,” i tata ai te apotetoro ko Ioane. * Me oti ratou i te akairoia, ka tuku te au angera i te au matangi kino. Eaa te ka tupu a muri mai?

14. Eaa te akaari maira e kua vaitata te openga o Babulonia Maata?

14 Ka takoreia a Babulonia Maata, te patireia o te au akonoanga pikikaa o teianei ao. Me tupu ana te reira, kare ona tauturu. I teianei, te kite nei tatou e kua vaitata tona openga. (Apo. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21) Te kiteia ra e kare ona tauturu no te mea te akaapa ra te aronga akakite nuti i te au akonoanga e to ratou au arataki. Noatu teia, kare te au arataki akonoanga e manako ana e ka o ratou ki roto i te kino. Kua tarevake tikai ratou! I muri ake i te akakiteanga no te “au, e kare e kino,” ka taanga mai te au kavamani ki runga i te au akonoanga pikikaa e ka takore takiri ia ratou. Ka takoreia atu a Babulonia Maata e kare e kite akaouia e mutu kore ua atu! Papu e e mea meitaki kia tiaki marie no teia au mea kia tupu.​—Apo. 18:8, 10

ME AKAARI I TE ARIKI REKAREKA NO TE TU AKAKOROMAKI O TE ATUA

15. Eaa te tumu i akakoromaki ei a Iehova?

15 Noatu kua akakino te tangata i te ingoa o Iehova, te akakoromaki nei aia no te tuatau tei tau kiaia kia akakore i te kino. Kare rava a Iehova e inangaro i te aronga ngakau tika kia mate. (2 Pete. 3:9, 10) Te manako akapera ra ainei tatou? I mua ake ka tae mai ei te openga, e au mataara tetai ka rauka ia tatou i te akaari e te ariki rekareka ra tatou i te tu akakoromaki o Iehova.

16, 17 (a) Eaa tatou ka inangaro ei i te tauturu i te aronga tei akamutu i te tavini ia Iehova? (e) Eaa ra i puapinga ai i teianei no te aronga tei paruparu i te pae vaerua kia tavini akaou ia Iehova?

16 Tauturu i te aronga tei paruparu i te pae vaerua. Kua karanga a Iesu e e rekareka to te rangi me kitea mai tetai mamoe ngaro. (Mata. 18:14; Luka 15:3-7) E inangaro maata to Iehova i te aronga tei akaari i to ratou inangaro nona, noatu kare ratou e tavini ana iaia i teianei. Ka mataora a Iehova e te au angera me tauturu tatou i te au taeake kia tavini akaou ia Iehova.

17 Ko koe ainei tetai i roto i te aronga kare e tavini ana i te Atua i teianei? Penei kua akamutu koe i te aere ki te au uipaanga no te mea kua tuatua kino tetai taeake no runga ia koe. Penei kua roa te tuatau i tupu ei te reira. No reira e mea meitaki kia ui kia koe uaorai e: ‘Kua meitaki e kua mataora atu ainei toku oraanga i teianei? Na Iehova ainei i tamamae iaku, me na tetai tangata apa ua nei? Kua rave ana ainei a Iehova i tetai mea ei tamamae iaku?’ Te tika, kua akono meitaki ua ana a Iehova ia tatou. Noatu kare tatou e akono ana i ta tatou i taputou kiaia, e manganui te au mea meitaki tana e oronga maira no tatou. (Iako. 1:16, 17) Tera ra, te vaitata maira te ra maata o Iehova. No reira, ko teia te tuatau i te tavini ia Iehova to tatou Metua aroa, e kia oki mai ki te putuputuanga. Ko te ngai anake teia e rauka ai te akapuanga i teia au ra openga.​—Deu. 33:27; Ebe. 10:24, 25

Te tauta nei te iti tangata o Iehova i te tauturu i te aronga tei paruparu i te pae vaerua kia tavini akaou Iaia (Akara i te parakarapa 16, 17)

18. Eaa ra tatou ka inangaro ei i te turuturu i te aronga pakari?

18 Turuturu maroiroi i te aronga pakari. Mei tetai Tiaki aroa rai a Iehova e arataki ra e e paruru maira ia tatou. Kua akamana aia i tana Tamaiti ei Tiaki Maata no te anana. (1 Pete. 5:4) Ko te aronga pakari i roto i te 100,000 tuma putuputuanga, ko ratou tei tiaki i te au mamoe a te Atua. (Anga. 20:28) Me turuturu maroiroi tatou i te aronga pakari, te akaari ra tatou kia Iehova e Iesu e te ariki rekareka ra tatou i ta raua i rave no tatou.

19. Akapeea tatou me piri vaitata atu ki to tatou au taeake?

19 Akavaitata atu ki toou au taeake. Eaa te aiteanga o te reira? Me tamaki te enemi i tetai nuku vaeau, ka akavaitata atu te au vaeau ki tetai e tetai kia kore te enemi e o mai ki roto. Ka riro te reira ei paruru ia ratou. Te maata maira ta Satani tamaki anga ki runga i te iti tangata o te Atua. No reira kare teia i te tuatau i te akatupu i te manamanata i rotopu i to tatou au taeake. Ko teia te tuatau kia akavaitata atu ki tetai e tetai, kia akakore atu i te au apa o te au taeake e kia irinaki ki roto ia Iehova.

Akavaitata atu ki tetai e tetai kia kore a Satani e te au temoni e o ki roto (Akara i te parakarapa 19)

20. Eaa ta tatou ka tau kia rave i teianei?

20 No reira, kia akaketaketa ua rai i to tatou pirianga kia Iehova e kia tiaki marie. Kia tiaki marie tatou no te akakiteanga o te “au, e kare e kino,” e no te akairoanga openga o te aronga akatainuia. I muri ake i te reira, ka tuku te au angera e a i te au matangi kino e ka takoreia atu a Babulonia Maata. Ia tatou e tiaki marie ra kia akatupuia teia, kia aru tatou i te aratakianga a te aronga pakari tei ikiia kia arataki i to Iehova akaaerenga. E akavaitata atu ki tetai e tetai e kia patoi atu i te Tiaporo e te au temoni! Teia te taime kia aru i te akoanga a te tata taramo e: “Kia matutu, e nana e akamaroiroi mai i to kotou ngakau, ko kotou ravarai, e te aronga e manakonako atu ia Iehova.”​—Sala. 31:24.

^ para. 13 No tetai akakiteanga maata atu no runga i te tuke i rotopu i te akairoanga mua e te akairoanga openga o te aronga akatainuia, akara i Te Punanga Tiaki o Tianuare 1, 2007, kapi 30-31.