TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Noema 2013

Akapeea tatou te ariki anga i to te Atua tu akakoromaki ia tatou e tapapa ra ia Iehova kia takore i teia akatereanga kino? Akapeea a Iehova e Iesu te tiaki anga i te anana mamoe i teia tuatau?

“E Matakite, Ma te Pure”

No teaa ra te au Kerititiano ka pure tamou ei? Koai ka puapingaia me pure koe no etai ke?

Akono Anga i te Anoano o Etai Ke

Apii akapeea te tauturu oronga ua no te angaanga a te Au Kite o Iehova i te ao katoa me tauturu i te akono i te turanga pae kopapa e te pae vaerua o etai ke.

Akapeea Tatou me Akaari i te Tu ‘Tapapa Ua’?

Eaa te ka tupu ei akairo i te openga o ta tatou tapapa anga ia Iehova kia takore i teia akatereanga kino? Akapeea tatou me akaari i te tu ariki rekareka no te akakoromaki o te Atua?

TUA ORAANGA

Ko te Tavini i te Atua Tona Vairakau!

Anauia a Onesmus ma te maki osteogenesis imperfecta, koia e ivi atiati ua. Akapeea te au taputou a te Atua i roto i te Pipiria te akamaroiroi anga iaia?

Toko Itu Tiaki Mamoe, Toko Varu Ariki​—Aiteanga no Tatou

Akapeea a Hezekia, Isaia, Mika e te ui ariki o Ierusalema te riro anga ei aronga tiaki tukatau? Koai ma te toko itu tiaki mamoe e te toko varu ariki i roto ia Mika 5 i teia tuatau?

Kauraro ki ta Iehova Au Tiaki

Kua ikiia te au akaaere Kerititiano e te vaerua tapu ei tiaki i te putuputuanga a te Atua. Eaa ra te au mamoe ka akarongo kia ratou?

Au Tiaki, Aru i te Nga Tiaki Mamoe Maata

Me anoano tetai i roto i te putuputuanga i te tauturu pae vaerua, eaa te tauturu ta te aronga pakari ka oronga? Akapeea ratou me aru i nga Tiaki maata, ko Iehova e Iesu Mesia?

AU APINGA TAKERE

“Mei te Onu Rai Au i Roto i Tona Anga”

I te mataiti 1929, kua tupu te manamanata pae moni i teianei ao tei kapikiia ko te Great Depression. Akapeea te aronga tutu evangeria tamou te akakoromaki anga i teia tuatau manamanata?