Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

‘E Tavini ia Iehova’

‘E Tavini ia Iehova’

‘Eiaa e akatau i te angaanga; e tavini ia Iehova.’​ROMA 12:11.

1. Eaa ta te maataanga o te tangata e manako ra no runga i tetai tavini, e eaa i tuke ei te tu tavini tei taikuia i roto ia Roma 12:11?

MANAKO te maataanga o te tangata no runga i tetai tavini e e tangata tei takinga kinoia e tei akatereia e tona pu. Inara, e tuke takiri tetai tavini o te Atua. Te akakite maira te Tuatua a te Atua e ka rauka i te au Kerititiano i te iki kia tavini i tetai Pu aroa. Te akamaroiroi anga te apotetoro ko Paulo i te au Kerititiano kia ‘tavini ia Iehova,’ te akakite ra aia kia ratou kia tavini i te Atua no to ratou inangaro Iaia. (Roma 12:11) Eaa te tu o teia tavini anga? Akapeea tatou te akapapu anga e kia kore tatou e riro mai ei tavini no Satani e no teianei ao? Eaa te au akameitakianga ka rauka mai no te riro anga ei tavini no Iehova e te tavini anga tiratiratu iaia?

“E ANOANO AU I TAKU PU”

2. (a) Eaa te tumu ka iki ei tetai ngati Iseraela kia riro ua rai ei tavini? (e) Me puareinga ua tetai tavini kia koputaia tona taringa, eaa ta te reira e akaari maira?

2 Te riro ra te Ture a te Atua ki to Iseraela ei tauturu ia tatou kia marama e eaa te umuumuia ra kia riro mai ei tavini no Iehova. I te itu o te mataiti o tona tavini anga i tona pu, e mea matauia i te tuku i tetai tavini Epera kia aere. (Exo. 21:2) Inara, me e inangaro tikai to te tavini no tona pu e kare aia e inangaro i te akaruke iaia, ka rauka ua iaia i te noo mai. Kua rauka i te rave i teia i raro ake i te Ture a Iehova. Ka apai te pu i te tavini ki ko i te ngutupa me kore ki te pou o te are, e ka koputa i tona taringa. (Exo. 21:5, 6) Eaa te tumu ka rave ei aia i te reira? I roto i te reo Epera, e pirianga to te tu kauraro ki te akarongo e te rave anga. No reira, na te koputa anga i tona taringa, te akaari ra te tavini e kua inangaro aia i te tavini tamou e te kauraro ki tona pu. Kua aite rai teia ki to tatou akatapuanga. Me akatapu tatou i to tatou oraanga kia Iehova, te akaari ra tatou i te tu puareinga ua i te kauraro kiaia no to tatou inangaro iaia.

3. Eaa ra tatou i akatapu ei i to tatou oraanga ki te Atua?

3 I mua ake i to tatou papetitoanga, kua rave tatou i te ikianga kia tavini ia Iehova koia oki, kia riro mai ei tavini nona. Te akatapu anga i to tatou oraanga kiaia, kua taputou  tatou i te kauraro kiaia e te rave i tona anoano. Kare tetai ua atu tangata i maro ana ia tatou kia rave i teia ikianga. Pera katoa me papetitoia te au tamariki e te au mapu, ka rave ratou i teia no to ratou inangaro ia Iehova, kare kia akamareka ua i to ratou au metua. No to tatou inangaro iaia, ka rave tatou pouroa i ta tatou uaorai ikianga kia akatapu i to tatou oraanga kia Iehova, to tatou Pu i te rangi. Kua tata te apotetoro ko Ioane e: “Teia oki te inangaro i te Atua, ko te akono i tana au akauenga.”​—1 Ioa. 5:3.

AU TAVINI TATOU NOATU KUA AKARANGATIRAIA

4. Eaa ta tatou ka rave kia riro “ei tavini no te tuatua-tika”?

4 Te akameitaki nei tatou ia Iehova no te oronga mai anga i ta tatou e anoano ra kia riro mai ei au tavini nona! No to tatou irinaki i roto i te atinga oko o Karaiti i kore ei tatou e riro ei au tavini no te ara koia oki, kare te reira e akatere ana ia tatou. Te aiteanga i reira, noatu e aronga apa ua tatou, kua iki tatou i te kauraro kia Iehova raua ko Iesu ei nga Pu no tatou. Kua akamarama mai a Paulo i teia i roto i tetai reta tana i tata. Karanga aia e: “E manako katoa oki kotou ia kotou uaorai e, kua mate mou i te kino ra, kua ora ra i te Atua, i to tatou Atu ia Iesu Mesia.” E oti, kua akamatakite mai aia e: ‘Kare kotou i kite e, ko ta kotou e oronga ia kotou ei tavini ei akarongo atu iaia, e tavini ïa kotou nona no ta kotou e akarongo ra; no te kino ra e mate atu, no te reira ïa, e no te akono e rauka atu ei te tuatua-tika ra no te reira ïa? Kia akameitakiia ra te Atua, i te mea, ko kotou te tavini no te kino na, e kua akarongo ma te ngakau katoa i te tutu tuatua i tukuia atu kia kotou na. E kua matara kotou i te kino, kua riro io nei ra kotou ei tavini no te tuatua-tika.’ (Roma 6:11, 16-18) Akara ana e te karanga maira a Paulo e kia ‘akarongo tatou ma te ngakau katoa.’ No reira, me akatapu tatou i to tatou oraanga ki te Atua, ka riro tatou “ei tavini no te tuatua-tika.”

5. Eaa te akaaoanga ta tatou pouroa ka aro atu, e no teaa ra?

5 Ei au tavini akatapuia no te Atua, e rua akaaoanga ta tatou ka aro atu. Te mea mua, ko to tatou uaorai tu apa ua. Kua na roto katoa a Paulo i teia akaaoanga. Karanga aia e: “Te rekareka nei oki au i te ture a te Atua i te akonoanga i te tangata i roto ra; Te kite nei ra au i tetai ture i roto i toku kopapa nei, i te māro mai anga i te ture i roto i toku ngakau, e te akariro anga iaku ei tuikaa na te ture kino i roto i toku nei kopapa.” (Roma 7:22, 23) No te mea e aronga apa ua tatou, ka anoanoia tatou kia kopae i te au anoano tika kore o te kopapa nei koia oki, te au anoano a te tangata kia rave i te au mea kare te Atua e mareka ana. Kua raurau te apotetoro ko Petero ia tatou e: “Ei aronga rangatira kotou, auraka ra taua rangatira ra e akariroia ei tapoki tuatua kino, ei tavini ra kotou no te Atua.”​—1 Pete. 2:16.

6, 7. Akapeea a Satani te akariro anga i teianei ao kia akara anga manea?

6 Te rua o te akaaoanga ta tatou ka aro atu, koia oki, ko teianei ao i raro ake i te mana akaaere o te au temoni. Ko Satani te tutara o teianei ao, e te taangaanga ra aia i tetai ua atu ravenga i te akakore i to tatou tu tiratiratu kia Iehova e kia Iesu. Te inangaro nei a Satani ia tatou kia tavini iaia na te timata anga ia tatou kia aru i te tu o teianei ao. (E tatau ia Ephesia 6:11, 12) E rave ana aia i teia na te akariro anga i tona ao kia akara anga manea. Te akamatakite maira te apotetoro ko Ioane e: “Ko te tangata i anoano i teianei ao ra, kare te anoano o te Metua i roto iaia ra. Ko te au mea ravarai oki o teianei ao, ko te anoano tika kore o te kopapa nei, e te anoano tika kore o te mata nei, e te akatietie o te ora anga nei, kare ïa i to ko mai i te Metua ra, no teianei ao anake ïa.”​—1 Ioa. 2:15, 16

7 Takapini i teianei ao, te inangaro ra te tangata kia maata ta ratou apinga. E akavare ana a Satani i te tangata kia irinaki e me maata ta ratou moni, ka mataora ratou. I te au ngai ravarai, e manganui te au toa maatamaata. Na roto i te tivi, te ratio, te nutipepa,  e te vai atura, te akakeuia ra te tangata kia irinaki e ko te mea puapinga roa atu no te oraanga, kia maata te apinga e kia maata te tamataora anga. Ei akaraanga, e akakeuia ana te tangata kia aere ki te au enua manea no te orote, kapiti atu ki te au tangata o teianei ao. Ae, i te ao katoa nei, te akanauruia nei tatou kia taui i te tu o to tatou oraanga kia tau ki tu o teianei ao.

8, 9. Eaa te kino e vai ra, e no teaa ra?

8 I te anere mataiti mua, kua akamatakite a Petero i te au Kerititiano no runga i te aronga i roto i te au putuputuanga e akamata ra i te aru i te manako o teianei ao. Karanga aia e: “Te aronga e manako e mea meitaki kia kanga i te ao ra. E topata ïa, e kino ïa, te noo ra ma te kanga i ta ratou pikikaa, ka kaikai uaʼi ratou ma kotou katoa ra; Kia tuatua oki ratou i te tuatua maata marikonga kore e te akatietie ra, te vare ra ia ratou, no te kanga e te anoano o te kopapa ra, i tei ora takiri mai ana no roto i te aronga e noo i roto i te apa ra. Te tuatua akarangatira ra ia ratou, e e tuikaa oki ratou uaorai na te kino; ko ta te tangata oki i vi ra, kua tuikaa aia kiaia.”​—2 Pete. 2:13, 18, 19

9 Me tamata ana tatou i te akamerengo i “te anoano tika kore o te mata nei,” koia oki, kia rauka te au apinga pouroa ta tatou ka inangaro, kare tatou e akarangatiraia. Mari ra, ka riro mai tatou ei tuikaa no Satani te Tiaporo, te pu kitea koreia o teianei ao. (1 Ioa. 5:19) E mea kino tikai te riro anga ei tavini no te au apinga materia. Me tupu te reira, ka ngata i te akamatara mai ia tatou.

E AKAKOROANGA MOU NO TE ORAANGA

10, 11 Koai ma ta Satani mea inangaro roa atu i te timata, e akapeea te apii teitei te riro anga ei mea ngata no te au mapu Kerititiano?

10 E tauta ana a Satani i te takino i te aronga kare e tukatau ana, e ko te tamariki e te aronga mapu tana mea inangaro roa i te timata. Kare aia e mataora me iki ratou e tetai ua atu tangata, kia riro mai ei tavini no Iehova. E inangaro ana a Satani i te aronga tei akatapu i to ratou oraanga kia Iehova, kia kore e vai tiratiratu e kia kore e akamori i te Atua.

11 Te koputaia anga te taringa o tetai tavini, penei kua mamae aia. Inara i muri ake, kua vai rai te puta ei akaari ki te katoatoa e kua inangaro aia i te tavini tamou i tona pu. Penei ka ngata me kore ka tupu te mamae no te au mapu me rave ratou i te au ikianga tei tuke mei te aronga takapini ia ratou. Ei akaraanga, te inangaro ra a Satani i te tangata kia manako e me rauka mai tetai angaanga moni meitaki i roto i teianei ao, ka rauka mai te akakoroanga mou i roto i te oraanga. Inara me tuku tatou ia Iehova ei mea puapinga rava atu i roto i to tatou oraanga, i reira e rauka ai  te akakoroanga mou i roto i te oraanga. Karanga a Iesu e: “Ko tei akarongo i te tuatua a te Atua e kua akono atura, ko ratou tei meitaki roa.” (Luka 11:28) E akatapu ana te au Kerititiano i to ratou oraanga kia rave i to Iehova anoano, kare i to Satani. Ka tatau ratou i te Pipiria e ka akamanako oonu no runga i te reira “i te po e te ao.” (E tatau ia Salamo 1:1-3.) Inara, i roto i te au apii teitei i teia tuatau, kare e rava ana te taime no te au tavini o te Atua kia akamanako oonu no runga i te Tuatua a te Atua e kia tavini ia Iehova.

12. Eaa tetai ikianga ta te au mapu ka rave i teia tuatau?

12 Ka rauka i tetai pu o teianei ao kia akangata i te oraanga o tetai tavini Kerititiano. I roto i tana reta mua ki to Korinetia, kua karanga a Paulo e: “E tavini aina koe i kapikiia ra? auraka e akono i te reira: kia rauka ra ia koe te rangatira ra, ko te reira ra ïa.” (1 Kori. 7:21) Me kua akariro tetai pu i te oraanga o tetai tavini kia ngata, ka meitaki atu kia akarangatiraia te tavini. I roto i te au enua e manganui i teia tuatau, e ture tetai e umuumuia ra no te au mapu kia aere ki te apii no tetai au mataiti. I muri ake i te reira, ka rauka i te aronga apii kia rave i tetai ikianga. Me ka aere ratou ki te apii teitei, e me kare. Me ka iki tetai Kerititiano i te aere ki te apii teitei kia rauka tetai angaanga moni meitaki i roto i teianei ao, ka ngata iaia i te tavini ia Iehova i roto i te angaanga tavinianga tamou.​—E tatau ia 1 Korinetia 7:23.

Ko teea pu taau ka tavini?

TE APII TEITEI ME KO TE APII MEITAKI RAVA ATU?

13. Eaa te tu apii te ka tauturu maata atu i te au tavini o Iehova?

13 Kua akamatakite a Paulo i te au Kerititiano i Kolosa e: “E matakite ko te pou aea kotou i te tuatua pakari e te pikikaa puapinga kore a tetai tangata atu, i te tuatua ikuiku a te tangata nei, tei tau i te apiianga mua o teianei ao, kare i ta te Mesia.” (Kolo. 2:8) Maata te au puapii e apii ra i ‘te tuatua pakari e te pikikaa puapinga kore a te tangata.’ E apii ua ana te au apii teitei i te tamariki kia rauka te kite karape, kare ra e kia akateateamamao ia ratou kia rave i tei anoanoia no te oraanga. Ko te au Kerititiano ra, e iki ana ratou i te tu apii te ka tauturu ia ratou kia akono i tetai oraanga mama ua kia rauka ia ratou i te tavini i te Atua. E tauta ana ratou i te aru i te akoanga a Paulo kia Timoteo e: “Kareka te akono i te Atua e te mareka ua ra, ko te apinga maata ïa. E teianei, e kai ta tatou, e te kakau, kia mareka tatou i te reira.” (1 Timo. 6:6, 8) Kare te au Kerititiano mou e aruaru ana kia rauka tetai pepa e tetai ingoa rongonui mei te apii, mari ra e tauta ana ratou kia rauka te au “leta akameitaki” a te Atua, na te aere putuputu  anga ki roto i te angaanga orometua.​—E tatau ia 2 Korinetia 3:1-3.

14. Me tatau tatou ia Philipi 3:8, eaa ta tatou ka apii mai mei to Paulo manako no te tavini anga i te Atua e ia Karaiti?

14 Ka rauka ia tatou i te aru i te akaraanga o Paulo. Kua apiiia aia e Gamaliela, e puapii no te Ture ngati Iuda. Ka rauka i te akaaite i te tu o tana apii ki te apii teitei o teia tuatau. Inara, eaa to Paulo manako te akaaite anga aia i te reira ki te tavini anga i te Atua e ia Karaiti? Kua tata aia e: “E mea puapinga kore te au mea ravarai nei iaku i te meitaki maata ra i to kite i taku Atu ra ia Iesu Mesia.” Kua akakite katoa aia e: “I akaruke ei au i te au mea katoa ra, e kua riro ïa ei teita iaku, kia rauka iaku te Mesia.” (Phili. 3:8) Ka riro to Paulo manako ei tauturu i te au Kerititiano mapu e to ratou metua kia rave i te au ikianga tau no runga i te apii. (Akara i te au tutu.)

PUAPINGAIA MEI TE APII MEITAKI RAVA ATU

15, 16 Eaa te au apii ta te akaaerenga o Iehova e oronga maira, e eaa te akakoroanga maata o te reira?

15 Mei teaa rai te tu i roto i te maataanga o te au apii teitei? E maata te meameaau i roto i teia au ngai e e ngoie ua i te akaari i to ratou riri no te au kavamani e tetai atu au mana akaaere. (Ephe. 2:2) Inara i roto i te akaaerenga a Iehova, te orongaia ra te apii meitaki rava atu i roto i te putuputuanga, te ngai ponuiaau. Ka rauka ia tatou katoatoa kia puapingaia mei te Apii Orometua Teokaratiki i te au epetoma ravarai. Ka rauka katoa ia tatou te puapinga mei tetai au apii ke mai, mei te Apii Pipiria no te au Taeake Kare i Akaipoipo, e te Apii Pipiria na te au Tokorua Akaipoipo Kerititiano. Ka tauturu teia au apii ia tatou kia kauraro kia Iehova, to tatou Pu i te rangi.

16 E maata te au tuatua mou ka kite tatou i roto i te Watch Tower Publications Index me kore te Watchtower Library i runga i te CD-ROM. Ko te akakoroanga maata o ta tatou apii Pipiria koia oki, kia akamori ia Iehova. Ka apii mai te reira ia tatou e akapeea me tauturu i tetai ke kia riro mai ei oa no te Atua. (2 Kori. 5:20) I reira, ka rauka i te aronga ta tatou i apii kia apii atu i tetai ke.​—2 Timo. 2:2.

TE AKAMEITAKIANGA A TE TAVINI

17. Me iki tatou i te apii meitaki rava atu, eaa te au akameitakianga ka rauka mai?

17 I roto i ta Iesu akatutuanga o te au tareni, kua akameitakiia te nga tavini pikikaa kore no ta raua angaanga i rave. Na teia i akarekareka ia raua e to raua pu. Ei akaari i tona marekaanga, e maata atu te angaanga ta te pu i oronga kia raua. (E tatau ia Mataio 25:21, 23) Ka mataora tatou e ka rauka tetai akakoroanga mou no te oraanga me iki tatou i te apii meitaki rava atu. E akamanako ana i te akaraanga o Michael. E meitaki tikai aia i te apii. No to ratou inangaro iaia kia aere ki te apii teitei, kua pati tona au puapii iaia ki tetai uipaanga kia kite ratou i tona manako no runga i te reira, inara kua poitirere ratou te kite anga e kare aia e inangaro i te aere ki te apii teitei. Mari ra, kua iki aia i tetai apii no te tuatau poto ua kia tereni iaia kia rauka tetai angaanga moni. Kua riro teia ei tauturu iaia kia akono i tona uaorai au anoano e kia tomo atu ki roto i te angaanga painia. Kua manako ainei aia e kua tarevake tana ikianga i rave? Karanga aia e kua riro te apii tana i rauka mai mei te Pipiria e mei tona tereni anga ei tangata pakari i roto i te putuputuanga ei mea puapinga tikai. Karanga aia e: “E meitaki atu te au akameitakianga taku e mataora nei i to te moni, naringa au i aruaru i te reira. Mataora tikai au e kare au i iki ana kia aruaru i te apii teitei.”

18. Eaa ra ka iki ei i te apii meitaki rava atu?

18 Te tauturu maira te apii meitaki rava atu ia tatou kia kite i te anoano o te Atua e kia tavini Iaia. Te oronga maira te reira i te manakonakoanga no tatou kia ‘akaoraia mei te tapeka o te mate,’ e “kia rauka te rangatira meitaki o te tamariki a te Atua.” (Roma 8:21) Te mea maata, ko te ravenga meitaki rava atu teia kia akaari i to tatou inangaro no Iehova, to tatou Pu.​—Exo. 21:5.