Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kua Oronga Puareinga Ratou ia Ratou Uaorai I te Philippines

Kua Oronga Puareinga Ratou ia Ratou Uaorai I te Philippines

MEI te okotai ngauru mataiti akenei, te painia tamou ra a Gregorio e Marilou i Manila, kua akaipoipo raua, e 30 tuma o raua mataiti, e ngai angaanga moni tinamou ta raua i tera taime. Noatu te ngata, kua rauka rai ia raua i te rave. I taua taime rai, kua akariroia a Marilou ei manitia i roto i te pangika. Karanga aia e: “No te mea e ngai angaanga meitaki ta maua, e meitaki rai to maua oraanga.” Puapingaia to raua turanga i te pae moni, i na kua inangaro raua i te akatu i tetai are manea i roto i tetai ngai meitaki tikai mei te 19 kiro mita ki te tua itinga o Manila. Kua taina raua i tetai koreromotu kia akatu tetai kamupani i to raua are, e kua akanoonoo kia tutaki i te are i te au marama no tetai ngauru mataiti.

“KIAKU UAORAI, TE AKANGERE RA AU IA IEHOVA”

Akakite a Marilou e: “Maata toku taime e te maroiroi e pou ra ki taku ngai angaanga, e kua iti roa mai toku inangaro i te au angaanga pae vaerua. Kiaku uaorai, te akangere ra au ia Iehova.” Akamarama mai aia e: “Kare e rauka akaou ana iaku i te oronga i te taime taku i taputou kia Iehova no tana angaanga.” No te mareka kore i to raua turanga, kua noo a Gregorio e Marilou i tetai ra, kua uriuri marie i te tu e taangaanga  ra raua i to raua oraanga. Karanga a Gregorio e: “Kua inangaro maua i te taui i ta maua e rave ra, kare ra oki maua i kite e ka akapeea. Uriuri maua e ka akapeea me taangaanga i to maua oraanga katoa kia tavini ia Iehova i te mea e kare a maua tamariki. Kua pure maua kia Iehova kia oronga mai i te aratakianga.”

I taua taime ra, e maata ta raua akoanga i akarongo ana no runga i te tavini anga i te au ngai e anoanoia ra te au papuritia o te Patireia. “Irinaki maua e kua pau mai a Iehova i ta maua pure na roto i teia au akoanga,” i na Gregorio ei. Kua pure raua kia maata atu to raua akarongo kia rauka ia raua te ngakau toa i te rave i te au ikianga tau. Ko te araianga maata ra oki, ko to raua are. E toru mataiti i oti ia raua i te tutaki i te are. Eaa ra ta raua ka rave? Akakite a Marilou e: “Me akakore maua i te koreromotu, ka ruti pouroa ta maua moni i tuku ki runga i te are​—e aka moni tikai oki tei pou. Inara, ka anoanoia maua kia iki, e me ka tuku i to Iehova anoano na mua, me i to maua uaorai.” I te akamanako anga i ta Paulo tuatua no runga i te ‘akaruke anga i te au mea katoa ra,’ kua iki raua kia akakore i te koreromotu no te are, kua akaruke i ta raua ngai angaanga moni, kua oko atu i ta raua au apinga, e kua neke ki tetai oire mamao i Palawan, mei te 480 kiro mita i te tua tonga o Manila.​—Phili. 3:8.

KUA ‘KITE RAUA I TE MERENGO’

I mua ake ka neke ei a Gregorio e Marilou, kua akapapa raua no tetai oraanga ngoie ua, inara kia tae raua ki reira, i kite ei raua e mei teaa tikai te tu ngoie ua o te oraanga. “Poitirere tikai maua,” i karanga ai a Marilou. “Kare e uira, e kare e au apinga tei anoanoia kia ngoie ua te oraanga. Kare e uira ei tunu kai, i na kua aere maua i te pari vaie ei tunu i te kai. Kare e au toa mamaata, kare e au are kaikai, e tetai atu au apinga ta maua i matau i roto i te oire maata.” Inara, kua akamaara ua rai raua kia raua uaorai i te tumu i neke ei raua ki taua ngai ra, e kare i roa ana kua matau raua i te reira tu oraanga. Karanga a Marilou e: “Mataora ua au i teianei i te akara i te tu manea o te au mea natura, mei te au etu e purapura maira i te po. Tei maata roa atu, e mea mataora tikai i te kite i te mata katakata o te tangata me tutu atu maua kia ratou. Na te tavini anga i konei, kua ‘kite raua i te merengo.’”​—Phili. 4:12.

“Mataora tikai i te kite i te aronga ou i te riro mai anga ei au mema no te putuputuanga. Irinaki maua e e meitaki maata atu to maua oraanga i teianei i to mua ana.”​—Gregorio e Marilou

Akakite a Gregorio e: “To maua tae mai anga ki konei, e a rai Kite o Iehova. Mataora tikai ratou i te akamata anga au te rave i tetai akoanga i te au epetoma tataki tai, e te akatangi i taku kita me imene matou i te au imene Patireia.” Tera mataiti, kua kite raua i te riro mai anga teia pupu meangiti ua ei putuputuanga maroiroi, e 24 papuritia. Karanga a Gregorio e: “Kua riro te aroa ta teia putuputuanga i akaari mai ei akakeuanga ririnui ki runga ia maua.” Teianei, me akamanako raua i te ono mataiti i tavini ei raua i taua ngai mamao ra, karanga raua e: “Mataora tikai i te kite i te aronga ou te riro mai anga ei au mema no te putuputuanga.  Irinaki maua e e meitaki roa atu to maua oraanga i teianei i to mua ana.”

“KUA ‘TONGI ANA AU E KUA KITE ANA I TE MEITAKI O IEHOVA’!”

I te Philippines, vaitata rai e 3,000 taeake e te au tuaine tei neke ki te au tuanga e anoanoia ra te au papuritia o te Patireia. Mei te 500 ia ratou e au tuaine kare i akaipoipo. Tetai akaraanga ko Karen.

Karen

E 20 tuma o Karen mataiti i teianei, maata mai aia i Baggao, Cagayan. Tona tamariki anga e inangaro ua ana aia i te akamaata atu i tana angaanga orometua. Akakite aia e: “Kua kite au e e iti ua te taime e vai nei, e ka anoanoia kia akarongo te au tu tangata ravarai i te karere o te Patireia, kua inangaro au i te aere ki te ngai e anoanoia ra te aronga tutu.” Noatu te akamaroiroi a etai i roto i te kopu tangata kia aruaru aia i te apii teitei, i to te neke ki tetai ngai mamao i te tutu aere, kua pure a Karen kia oronga mai a Iehova i tetai aratakianga. Kua tuatua katoa atu aia ki tetai aronga e tavini ra i te ngai mamao. E 18 ona mataiti, kua neke atu aia ki tetai ngai e 64 kiro mita te mamao mei tona oire.

Te putuputuanga meangiti ta Karen i aere atu i te tauturu, na ratou e akono ana i te au ngai maunga i te pae tai o te Pacific Coast. Maara ia Karen: “E toru ra na raro ua mei Baggao, e tae ei ki te putuputuanga ou, te kake anga ki runga i te au maunga e te eke mai anga ki raro e oti, tikoti ki tetai tua mai i te au kauvai mei tetai 30 tuma taime.” Tetai i nana ai: “E aere ana au na raro ua no te ono ora e tae atu ei ki te kainga o tetai aronga apii Pipiria. E moe atu ana au ki ko i tetai ia ratou, i tera mai ra kua oki akaou mai au ki te kainga na raro ua, no tetai ono ora.” Te paunaia ra ainei te maroiroi? “Tetai au taime e mamae ana toku nga vaevae, inara,” i na Karen ei ma te katakata, “e rave ana au e 18 apii Pipiria. Kua ‘tongi ana au e kua kite ana i te meitaki o Iehova’!”​—Sala. 34:8.

“KUA KITE AU E AKAPEEA TE IRINAKI KI RUNGA IA IEHOVA”

Sukhi

Eaa ra tei akakeu ia Sukhi, kia neke ki te Philippines? E noo ana teia tuaine i Marike, e 40 ona mataiti, kare aia i akaipoipo. I te mataiti 2011 kua aere aia ki tetai akaputuputuanga kotinga, kua akarongo aia i te uriurianga tuatua a tetai tokorua akaipoipo. Akakite raua e kua oko raua i te maataanga o to raua apinga e kua neke atu ki Mexico i te tauturu i te angaanga tutu i reira. “Na taua uriurianga ra,” i na Sukhi ei, “i akakeu iaku kia akamanako no runga i tetai au akakoroanga kare au i manako ana i mua ana.” E toto Initia to Sukhi, i tona kite anga e te anoanoia ra te tauturu i te iti tangata Punjabi e noo ra i te Philippines, inangaro aia i te aere. E au arairaianga ainei tana i aro atu?

“E ngata atu te akamanako anga e ko teea te au apinga taku ka oko e ko teea taku ka vao mai,” i na Sukhi ei. “E tetai, i muri ake i te noo anga e 13 mataiti i roto i toku uaorai kainga manea, kua neke atu au ki ko i tetai kopu tangata. Kare i aite ki te oraanga taku i matau inara e mataara meitaki tikai teia i te  tereni iaku i te akangoie ua i toku oraanga. Eaa te au akaaoanga tana i aro atu i muri ake i te neke anga ki te Phillipines? “Te akaaoanga maata roa atu koia oki, te mataku i te au manumanu torotoro aere e te mii i te kopu tangata. Kua kite au e akapeea te irinaki ki runga ia Iehova na roto i tetai tu ou takiri!” Kua paunaia ra te taime? Kata ua a Sukhi e te karanga mai rai e: “Te akakite maira a Iehova kia tatou e, ‘Ka timata mai ana iaku e me ka riringi atu au i te apinga maata no kotou.’ Toku kite anga teia e e tika tikai teia au tuatua me ui mai tetai pu ngutuare kiaku e, ‘Aea koe e oki akaou mai ei? E maata taku au uianga toe.’ Oronga mai teia i te rekareka e te merengo maata no tei rauka iaku i te tauturu i te au tangata kia kite no runga ia Iehova!” (Mala. 3:10) Karanga katoa mai a Sukhi e: “Ko te mea ngata rava atu koia oki, ko te rave anga i taku tukuanga tika kia neke. Muri ake i toku rave anga i te reira, e mea umere tikai e akapeea a Iehova i te akono anga i te au mea ravarai noku.”

“KUA KORE TOKU MATAKU”

Sime, kua akaipoipo teia taeake, e 30 tuma ona mataiti, kua akaruke aia i a te Philippines no tetai ngai angaanga moni meitaki i te tuanga enua o te Middle East. Iaia i reira, riro te akamaroiroianga a tetai akaaere tutaka, e te akoanga a tetai mema o te pupu akaaere ei akakeu ia Sime kia tuku ia Iehova na mua i roto i tona oraanga. “Inara, mareka kore tikai au te akamanako anga e ka akaruke au i taku ngai angaanga,” i na Sime ei. Teianei, te tavini ra a Sime e tana vaine ko Haidee, i Davao del Sur, i te tua tonga o te enua, te ngai e anoanoia ra te aronga tutu o te Patireia. “Me akamanako au,” i karanga ai a Sime, “Rekareka tikai au e kare au e mataku akaou ana e ka ngere au i taku ngai angaanga moni, e no tei tuku au ia Iehova na mua. Ko te mea mareka maata rava atu teia i roto i te oraanga kia tavini ia Iehova ma toou ngakau katoa!”

Sime e Haidee

“MERENGO MAATA TEI RAUKA IA MAUA!”

Te kite anga a Ramilo e Juliet e te anoanoia ra te tauturu no tetai putuputuanga e 30 kiro mita te mamao mei to raua kainga, kua aere raua i te tauturu. I te au epetoma, noatu te kino ra te reva e me kare, ka aere rai raua na runga i to raua patikara matini ki te au uipaanga e ki te angaanga tutu. Noatu te ngata i te na runga i te au mataara tukituki e te au ana tarere rere, mataora ua raua e kua akamaata atu raua i ta raua angaanga orometua. Karanga Ramilo e: “E 11 apii Pipiria e rave ana maua ko taku vaine! E maata te au akaatingaanga e o maira kia tavini i te au ngai e anoanoia ra te tauturu, inara e merengo maata tei rauka ia maua!”​—1 Kori. 15:58.

Juliet e Ramilo

Ka inangaro ainei koe kia maata atu taau ka kite no runga i te tavini anga i te ngai e anoanoia ra te au papuritia o te Patireia i toou enua me kore i tetai ngai ke atu? Me koia ia, tuatua atu ki toou akaaere tutaka, tatau i te atikara “Ka Rauka Ainei ia Koe te ‘Ano Atu ki Makedonia’?” i roto i Ta Tatou Angaanga Patireia o Aukute 2011.