Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Riro te au Tuatua Akatuke ei Tauturu ia Koe

Riro te au Tuatua Akatuke ei Tauturu ia Koe

Ka akatika ainei koe e ko Iesu te Puapii maata rava atu tei noo i te enua nei? Penei kua tamata ana koe i te aru i tana au apiianga te taangaanga anga aia i te au uianga e te au akatutuanga. Inara, kua kite ainei koe e kua taangaanga putuputu aia i te au tuatua akatuke?

E tuatua ana te maataanga o te tangata na roto i te au tuatua akatuke. Penei e tuatua akapera ana rai koe. Ei akaraanga ka karanga koe e, “Karangaia mai kiaku e kua para te meika, inara te pi nei rai teia.” Me kore ka karanga koe, “E tamaine akama ua aia i mua ana, inara i teianei, e tamaine oaoa aia.”

I roto i teia nga akaraanga, ka akakite koe i te tumu manako na mua; aru mai, ko te tuatua akatuke mei te au tuatua inara, kareka ra, mari ra, me kore i tetai tua. Ka rauka katoa ia koe i te akakite i te tuke na te kapitianga mai i tetai manako ei akaketaketa i taau tuatua. Me tuatua akapera koe, ka tano toou aerenga manako e ka marama te tangata i taau e tuatua ra.

Noatu kare te au tuatua akatuke i te mea matau i roto i tetai au reo me kore au peu, kia kite ra tatou i te puapinga o te reira. No teaa ra? No te mea e maata te au tuatua akatuke i roto i te Pipiria. Kua taangaanga putuputu a Iesu i te au tuatua akatuke. Akamanako ana i teia: “Kare oki te tangata e tutungi i te lamepa, ka tuku atu ei ki raro ake i te aite, ei runga ra i te vairanga.” “Kare au i aere mai e akakore [i te Ture], e akatupu ra.” “Kua akarongo kotou e, i tuatuaia mai e te aronga taito ra e, ‘Auraka rava koe e akaturi:’ Te karanga atu nei ra au kia kotou, Ko tei akara ua atu i te vaine . . .” “I tuatuaia maira, E mata ra, ei mata ïa te tutaki, e nio ra, ei nio ïa: Te karanga atu nei ra au kia kotou, Auraka e akaoki atu i te kino: ko te moto mai i toou paparinga katau nei, e ariu katoa atu i tetai.”​—Mata. 5:15, 17, 27, 28, 38, 39

E au tuatua akatuke rai tetai i roto i tetai au irava o te Pipiria. Ka tauturu te reira ia koe kia marama i te manako me kore kia akaketaketa atu i taau i tuatua. Me e metua koe, akamanako ana i teia tuatua akatuke: “Ko kotou oki te aronga metua, auraka e akariri atu i ta kotou au tamariki ra: e apii ra ia ratou kia pakari ma te ako a te Atu ra.” (Ephe. 6:4) Naringa te apotetoro ko Paulo i tata e na te metua tane (me kore te metua vaine) e apii i te tamaiti i te ako a te Atua, ka riro rai te reira ei akoanga pakari e te tika. Inara te taka meitaki ua ra te manako o te tuatua akatuke, “auraka e akariri atu i ta kotou au tamariki ra: e apii ra ia ratou kia pakari ma te ako a te Atu ra.”

I roto rai i taua pene ra, kua tata a Paulo e: “Kare oki te tangata anake ta tatou e kukumi nei, ko te au ariki katoa ra, . . . e te au vaerua kikino i te reva nei.” (Ephe. 6:12) Tauturu taua tuatua akatuke ia koe kia marama e e kukumi anga ngata taau ka aro atu. Kare teia i te kukumi anga ki te tangata ua nei; mari ra, ki te au vaerua kikino.

 PUAPINGA O TE AU TUATUA AKATUKE

E maata rai te au tuatua akatuke ta Paulo i taangaanga i roto i te puka o Ephesia. Me akamanako tatou i teia au tuatua, ka marama tatou i to Paulo manako e ka taka meitaki ua kia tatou i ta tatou ka rave.

Ka mataora koe me akara i te kapi 4 e te 5 o teia atikara e akaari maira i tetai au tuatua akatuke i roto ia Ephesia pene 4 e te 5. Me tatau koe i te au tuatua akatuke, akamanako i toou uaorai oraanga. Ui kia koe e: ‘Mei teaa tikai toku tu? Eaa taku ka rave i roto i teia turanga me kore i roto i tetai turanga mei teia rai? Eaa ta te tangata ka manako no runga iaku?’ Me kite koe i te ngai ka anoanoia koe kia taui, e rave i te tauianga. Ka riro te reira ei tauturu ia koe.

Me kore e uriuri i te kapi 4 e te 5 o teia atikara i roto i ta kotou akamorianga a te ngutuare. Mea mua, e tatau te katoatoa i te au tuatua akatuke. E oti, na tetai e tatau i tetai tuatua akatuke i te tua kaui, e na te ngutuare e tamata me ka maara ia ratou te manako tei taikuia i roto i te tua katau. Ka mataora te ngutuare i te uriuri e akapeea me taangaanga i te tuanga i te tua katau. Na te uriuri anga i te au tuatua akatuke na roto i teia tu, e tauturu ei i te au taeake mapu e te pakari kia akaari i te tu Kerititiano i roto i te ngutuare e te au ngai ke atu.

Maara ainei ia koe te au tuatua akatuke i te tua katau?

Me kite koe i te puapinga o te au tuatua akatuke, ka ngoie ua ia koe i te akataka i taua au tuatua i roto i te Pipiria, e ka riro te reira ei tauturu ia koe i roto i te angaanga orometua. Ei akaraanga, penei ka karanga koe ki tetai pu ngutuare e: “Maata te tangata e karanga ra e kare te kopapa o te tangata e mate ana, e oti akera, teia ta te Tuatua a te Atua e akakite nei.” Me kore, penei ka rauka ia koe i te ui ki tetai tangata e apii ra i te Pipiria e: “Maataanga o te tangata te irinaki ra e ko te Atua e Iesu, e tai rai ia tangata; inara, eaa ta te Pipiria e akakite maira? E eaa taau e irinaki ra?”

E maata rai te au tuatua akatuke i roto i te Pipiria ei tauturu ia tatou kia aaere na te arataa o te Atua, e kia kite tetai ke i te tuatua mou i roto i te Pipiria.