Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Na Iehova e Apai Ana i Taku Apainga i te au Ra

Na Iehova e Apai Ana i Taku Apainga i te au Ra

Noatu toku kopapa makimaki, kua kite au i te tauturu aroa a to tatou Metua i te rangi i roto i toku oraanga. Kua rekareka au i te tavini ia Iehova ei painia no te 20 tuma mataiti.

Toku anauia anga i te mataiti 1956 kare te ara uaua i roto i toku mokotua e piri ana. No reira, kua ngata iaku i te aere, e kua akatupu teia i tetai au maki ke atu.

I mua ake ka anauia mai au, kua apii toku nga metua i te Pipiria ma tetai nga mitinari, e nga Kite no Iehova. Toku tamarikianga, e tokoiti ua te au papuritia i toku oire o Usakos, i Namibia. No reira, kua uriuri matou i te au apii no te au uipaanga ei ngutuare tangata. E itu rai oku mataiti, kua koputaia tetai manga puta i roto i toku kopu kia tae te mimi ki roto i tetai pute. E 14 oku mataiti, kua tuia au e te maki uti. No te mamao i te aere ki te apii teitei kua anoanoia toku nga metua kia akono iaku, no reira kare au i akaoti ana i taku apii.

Noatu rai, inangaro au i te akaketaketa i toku pirianga kia Iehova. E maata ta tatou au puka Kerititiano kare i uriia ki roto i te reo Afrikaans, toku reo tupuna. No reira kua apii au i te reo Papaa kia rauka iaku i te apii i tetai au puka. E 19 oku mataiti kua riro mai au ei papuritia no te Patireia e kua papetitoia. I te a mataiti i muri mai, maata toku au maki i te pae kopapa e te au manamanata. Tetai katoa, e mataku toku i te tangata i roto i toku oire meangiti e kua arai te reira iaku kia kore e piri maroiroi ki roto i te angaanga orometua.

E 20 tuma oku mataiti, kua neke matou ki Aperika Tonga mei Namibia, e ko toku taime mua teia i te kapiti atu ki tetai putuputuanga. E akameitakianga tikai teia! Inara, kua anoanoia kia vai akaouia au​—teia taime kia koputa i tetai puta ki roto i toku kopu kia aere mai te repo ki roto i tetai pute.

Tetai tuatau i muri mai, kua akarongo au i te akoanga a tetai akaaere kotinga no runga i te angaanga painia. Tukia tikai toku ngakau i tana i tuatua. Kua kite au e kare toku kopapa e meitaki ana, inara kua tauturu ua mai a Iehova iaku i roto i toku au turanga ngata. No reira kua iki au i te painia tamou. Tera ra, no toku kopapa maki, kua emiemi te aronga pakari i te akatika iaku kia painia.

Noatu rai, kua tauta pakari au i te rave i taku angaanga orometua. Ma te tauturu a toku mama e etai ke, kua taeria e au te au ora painia i roto i te ono marama. Na te reira i akapapu e ka rauka iaku i te painia noatu toku maki. Kua akaki akaou au i te pepa painia e kua akatikaia mai taku patianga. I roto ia Tepetema 1, 1988, kua riro mai au ei painia tamou.

E kite ua ana au i to Iehova tauturu anga iaku ei painia. Na te apii anga i te tuatua mou ki te aronga ou, ma te kore e akamou i toku manako ki runga i toku uaorai turanga, kua riro te reira ei paruru, ei akono, e ei akaketaketa i toku pirianga kia Iehova. E maata te mataora tei rauka mai i te tauturu anga i tetai au tangata kia akatapu i to ratou oraanga kia Iehova e kia papetitoia.

Te vai nei rai toku kopapa makimaki. Inara, na Iehova e apai ana i taku apainga i te au ra. (Sala. 68:19) Kua tauturu aia iaku kia akakoromaki e kia mataora toku oraanga!