Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akaperepere i to Iehova Tu Tiratiratu e te Akakoreanga Ara

Akaperepere i to Iehova Tu Tiratiratu e te Akakoreanga Ara

“Te meitaki ra oki koe, e [Iehova], e kua tika ia koe i te akakore mai i te ara nei, e te aroa maata i te aronga katoa e kapiki atu ia koe.”​—SALA. 86:5.

1, 2. (a) Eaa ra tatou i akaperepere ei i te au oa tiratiratu e tei akakore i te ara? (e) Eaa te au uianga ka pauia i roto i teia atikara?

AKAPEEA koe me akataka i te oa mou? Karanga tetai tuaine ko Ashley e, ka papa ua te oa mou i te tauturu ia koe e te akakore i taau ara me tarevake koe. E akaperepere ana tatou pouroa i te au oa mei te reira rai te tu. Me kapiti tatou kia ratou, ka kite tatou i te tu tinamou e te aroa.​—Mase 17:17.

2 Ko Iehova to tatou Oa tiratiratu roa atu e ka akakore mai aia i ta tatou ara. Mei ta te tata taramo i tuatua e: “Te meitaki ra oki koe, e [Iehova], e kua tika ia koe i te akakore mai i te ara nei, e te aroa maata i te aronga katoa e kapiki atu ia koe.” (Sala. 86:5) Eaa te aiteanga o te tu tiratiratu e te akakoreanga ara? Akapeea a Iehova te akaari anga i teia nga tu manea? E akapeea tatou me aru i tona akaraanga? Me kite tatou i te pauanga ki teia au uianga, ka akaketaketaia to tatou inangaro i to tatou Oa meitaki rava atu, ko Iehova. Ka piri vaitata katoa tatou ki to tatou au taeake e te au tuaine.​—1 Ioa. 4:7, 8.

E ATUA TIRATIRATU A IEHOVA

3. Eaa te aiteanga e kia tiratiratu?

3 E tiratiratu ana te tangata akarongo mou ki tana e akaperepere ra. Ka akaari aia i tona inangaro no tera tangata na te tauturu anga iaia noatu ka ngata e me ka mama ua te turanga. Te akataka maira te Pipiria e, ko Iehova “Tei tiratiratu.” Kare atu e tangata ke tei tiratiratu mei iaia rai.​—Apo. 16:5NW.

4, 5. (a) Akapeea a Iehova te akaari anga i tona tu tiratiratu? (e) Eaa ra tatou ka akamaroiroiia ai me akamanako i to Iehova tu tiratiratu?

4 Akapeea a Iehova te akaari anga i tona tu tiratiratu? E turuturu ua ana aia ki tona au tavini akarongo mou. Ko te Ariki ko Davida tetai tavini tei  akapaapaa ia Iehova no tona tu tiratiratu kiaia. (E tatau ia 2 Samuela 22:26.) Te na roto anga a Davida i te au turanga ngata, kua arataki, kua paruru, e kua akaora mai a Iehova iaia. (2 Samu. 22:1) I roto i to Davida oraanga, kua kite tikai aia i to Iehova tu tiratiratu, kare na roto i te tuatua ua, mari ra na te tauturu anga i tona au tavini. Eaa ra a Iehova i tiratiratu ei kia Davida? No to Davida tu tiratiratu kiaia. E akaperepere ana a Iehova i tona au tavini tiratiratu, e ka tiratiratu aia kia ratou.​—Mase. 2:6-8.

5 Ka akamaroiroiia tatou me akamanako i to Iehova tu tiratiratu ki tona au tavini. Karanga tetai taeake akarongo mou ko Reed e, e reka ana aia i te tatau no runga i to Iehova tauturu anga ia Davida i roto i te au turanga ngata. Akamarama mai aia e: “Noatu kua oro a Davida, te noo anga i roto i te au ana, kua tauturu ua rai a Iehova iaia. Akamaroiroi tikai teia iaku! Te akamaara maira te reira iaku e noatu eaa te kino o te turanga, ka tauturu a Iehova iaku me vai tiratiratu au kiaia.” Papu e te manako akapera ra koe.​—Roma 8:38, 39

6. Eaa tetai au mataara ke e akaari ana a Iehova i tona tu tiratiratu? Akapeea ra tona au tavini te puapinga anga mei te reira?

6 Eaa tetai au mataara ke e akaari ana a Iehova i tona tu tiratiratu? Tetai, e akono ua ana a Iehova i tona au turanga. (Isa. 46:4) Kua akatumuia tana au ikianga ki runga i tona au turanga, e kare rava te reira e taui ana. (Mala. 3:6) Tetai mataara ke e akaari ana a Iehova i tona tu tiratiratu, na te akatupu anga i tana i taputou. (Isa. 55:11) No te mea e Atua tiratiratu a Iehova, ka puapingaia tona au tavini akarongo mou. Akapeea? Me tauta tatou i te akono i ta Iehova au ture, papu e ka akatupu aia i tana i taputou i te akameitaki mai ia tatou.​—Isa. 48:17, 18

KIA TIRATIRATU MEI IA IEHOVA RAI

7. Eaa tetai mataara kia akaari koe i te tu tiratiratu mei ia Iehova rai?

 7 Akapeea tatou me akaari i te tu tiratiratu mei ia Iehova rai? Na te tauturu anga i te aronga e na roto ra i te au turanga ngata. (Mase. 3:27) Ei akaraanga, kua kite ainei koe i tetai taeake me kore tuaine tei apikepike, penei no te maki, te patoianga a te pamiri, me kore no tona uaorai tu paruparu? Ka rauka ia koe i te akamaroiroi iaia ma “te tuatua meitaki e te pumaana.” (Zeka. 1:13) * Me akapera koe, te akaari ra koe i toou tu tiratiratu, e e oa mou koe tei ‘piri meitaki atu i to te taeake.’​—Mase. 18:24.

8. Akapeea tatou me akaari i te tu tiratiratu i roto i te akaipoipo?

8 E au mataara ke tetai ka rauka ia tatou i te akaari i te tu tiratiratu ki te aronga ta tatou e akaperepere ra. Ei akaraanga, me kua akaipoipo tatou, kite tatou e ka vai tiratiratu tatou ki to tatou tokorua. (Mase. 5:15-18) Kare tatou e rave i tetai angaanga te ka taki atu ki te akaturi. (Mata. 5:28) Pera katoa, ka tiratiratu tatou ki to tatou au taeake. Kare tatou e tuatua urutoe e te pikikaa no runga ia ratou. Kare katoa tatou e akarongo ki te reira.​—Mase. 12:18.

9, 10 (a) Ka vai tiratiratu tatou kiaai? (e) Mama ua ainei i te akarongo kia Iehova? Oronga mai i tetai akaraanga.

9 Ka inangaro tatou kia vai tiratiratu kia Iehova. Akapeea ra? Kia inangaro i ta Iehova e inangaro ra e kia rikarika i tana e rikarika ra, e kia rave i te au mea te ka akamareka Iaia. (E tatau ia Salamo 97:10.) Me tauta tatou i te akamanako mei ia Iehova  rai, ka mama atu i te akarongo kiaia.​—Sala. 119:104.

10 E tika, tetai au taime, kare e mama ana i te akarongo kia Iehova. Penei ka anoanoia tatou kia tauta pakari kia vai tiratiratu kiaia. Ei akaraanga, penei ka inangaro tetai tuaine i te akaipoipo, inara kare aia i kite ake i tetai taeake te ka riro ei tane meitaki nana. (1 Kori. 7:39) Penei te tauta ra tona au oa angaanga i te kimi i tetai tane nana e te akakoromaki ra aia i tona tu maromaroa. Inara, no tona inangaro kia vai tiratiratu kia Iehova, kare aia e inangaro i te akaipoipo i tetai tangata kare e tavini ana i te Atua. E au akaraanga meitaki tikai te au Kerititiano mei teia tuaine rai no te tu tiratiratu. Ka akameitaki a Iehova i te aronga tei tavini tiratiratu iaia noatu te au turanga ngata.​—Ebe. 11:6.

“Te vai nei ra te oa e piri meitaki tona i to te taeake.”—Mase. 18:24 (Akara i te  parakarapa 7)

‘Akakore ua rai i te ara a tetai e tetai.’—Ephe. 4:32 (Akara i te  parakarapa 16)

E AKAKORE ANA A IEHOVA I TE ARA

11. Eaa te aiteanga o te akakoreanga ara?

11 Eaa te aiteanga o te akakoreanga ara? Kare te tangata akakore ara e riri ua i tetai tangata tei akakino mai iaia. Kare te aiteanga e ka akatika aia i te kino ta tera tangata i rave, me kore ka karanga e kare te reira i tupu ana. Mari ra, kare aia e riri atu. Tetai tu meitaki rava atu o Iehova, koia oki, ko te akakoreanga ara. Karanga te Pipiria e: “Kua tika ia [Iehova] i te akakore mai i te ara” a te aronga tei tataraara tikai.​—Sala. 86:5.

12. (a) Akapeea a Iehova me akakore i te ara? (e) Eaa te aiteanga o ta Petero tuatua e ka “taparaia” te ara a tetai tangata?

12 Akapeea ana a Iehova me akakore i te ara? Karanga te Pipiria e “te maata ra” to Iehova akakoreanga ara. Koia oki, ka akakore takiri aia i te ara e kare e manako akaou atu i te reira. (Isa. 55:7) Akapeea tatou e kite ei e ka akakore takiri a Iehova i te ara? Na te akamanako anga i te taputou i roto ia Angaanga 3:19. (E tatau.) Akakite te apotetoro ko Petero e me tataraara tikai tetai tangata ara, kua tataraapa aia i tona aerenga kino. Akapeea a Iehova me akakore i te ara a tetai tangata?  Karanga a Petero e ka tau te tangata ara kia “tataraara” e kia “ariu mai.” Te tangata tataraara tikai, kare aia e rave akaou i te tarevake. (2 Kori. 7:10, 11) Ka ariu mai aia, koia oki kare aia e rave i te kino e ka tauta aia i te akamareka ia Iehova. I reira e “taparaia” ai tana ara. Me akakore a Iehova i te ara, kua tapara aia i te reira. E akakore takiri ana a Iehova i te ara.​—Ebe. 10:22; 1 Ioa. 1:7.

13. Eaa ta tatou ka kite no runga ia Iehova i tana i tuatua e, “kare au e manako akaou i ta ratou kino”?

13 Akapeea tatou e kite ei e kare a Iehova e manako akaou i ta tatou ara? Ka kite tatou i to Iehova tu akakoreanga ara i roto i tana totou kia Ieremia no runga i te au Kerititiano akatainuia. (E tatau ia Ieremia 31:34.) Karanga a Iehova e: “E akakore oki au i ta ratou ara, e kare au e manako akaou i to ratou kino.” No reira me akakore a Iehova i te ara, kare aia e akamanako i te reira kia akaapa me kore kia akautunga mai ia tatou. Ka akakore takiri aia i ta tatou ara.​—Roma 4:7, 8.

14. Eaa ra tatou ka akapumaanaia ai me akamanako oonu i to Iehova tu akakoreanga ara? Oronga mai i tetai akaraanga.

14 Ka akapumaanaia tatou me akamanako oonu i to Iehova tu akakoreanga ara. Ka uriuri tatou i te akaraanga o tetai tuaine ta tatou ka kapiki, ko Elaine. Tetai au mataiti i topa, kua akaateaia aia mei roto i te putuputuanga. Tetai au mataiti i muri mai, kua akatika akaouia aia ki roto i te putuputuanga. Noatu rai, kua karanga a Elaine e kare aia e irinaki ana e kua akakore a Iehova i tana ara. Kua manako aia e e vaitata atu a Iehova ki tetai ke e kare e vaitata ana kiaia. Inara kua akapumaanaia a Elaine te akamanako oonu anga aia no runga i ta te Pipiria akatakaanga i to Iehova tu akakoreanga ara. Ei akaraanga, kua tatau aia e me akakore a Iehova i te ara, kua ma taua ara ra. Kare tatou e tataraapa ua no runga i te reira i roto i to tatou oraanga. * Akakite katoa mai a Elaine e: “Kua kite mai au e kare au i irinaki roa ana e ka rauka ia Iehova i te akakore takiri i taku ara, e kua manako au e ka vai rai teia apainga teiaa ki runga iaku. Kua kite au e ka roa te tuatau, inara irinaki au e ka rauka iaku i te akavaitata atu kia Iehova, e te kite nei au e kua apai keia teia apainga teiaa.” E Atua aroa tikai a Iehova e te akakore i ta tatou ara!​—Sala. 103:9.

AKAKORE I TE ARA MEI IA IEHOVA RAI

15. Akapeea tatou me aru i to Iehova tu akakoreanga ara?

15 Ka rauka ia tatou i te aru ia Iehova na te akakore anga i te ara a tetai ke. (E tatau ia Luka 17:3, 4.) Akamaara e, me akakore mai a Iehova i ta tatou ara, kare aia e manako akaou i te reira. Mei te reira katoa, me akakore tatou i te ara a tetai ke, kare tatou e manako akaou i ta ratou i rave kia tatou, e kare katoa e taiku akaou i te tarevake.

16. (a) Ko te aiteanga ainei o te akakoreanga ara e ka ariki tatou i te ara me kore ka akatika tatou i te tangata kia rave i te kino kia tatou? Akamarama mai. (e) Eaa ta tatou ka rave me ka inangaro tatou ia Iehova kia akakore mai i ta tatou ara?

 16 Kare te aiteanga o te akakoreanga ara e ka ariki tatou i te ara, me kore ka akatika tatou i te tangata kia rave i te kino kia tatou. Te aiteanga ra, kare tatou e riri ua ia ratou. E mea puapinga kia akamaara e me ka inangaro tatou ia Iehova kia akakore mai i ta tatou ara, kia akakore tatou i te ara a tetai ke. (Mata. 6:14, 15) Te maara ra ia Iehova e “e one tatou.” Marama aia e e aronga apa ua tatou. (Sala. 103:14) No reira me akakino mai tetai tangata ia  tatou, kia akamaara tatou e e aronga apa ua ratou mei ia tatou rai, e kia akakore tatou i ta ratou ara mei roto mai i to tatou ngakau.​—Ephe. 4:32; Kolo. 3:13.

E pure mei roto mai i toou ngakau no te tangata tei akakino ia koe (Akara i te  parakarapa 17)

17. Eaa te ka tauturu ia koe kia akakore i te ara a tetai tangata tei akakino ia koe?

 17 E tika, tetai taime e ngata ana i te akakore i te ara a tetai ke. Kua anoanoia tetai au Kerititiano i to Paulo tuatau kia akatikatika i te au manamanata i rotopu ia ratou. (Phili. 4:2) Me kua akakino tetai taeake ia koe, eaa taau ka rave ei akakore i tana ara? Na te akamanako anga eaa tei tupu kia Iobu. Tikaanga tikai, e au oa a Eliphaza, Biladada, e Zophara no Iobu. Inara kua akakino e kua akaapa ratou iaia no te rave anga i te kino. Kua mamae tikai a Iobu. (Iobu 10:1; 19:2) I te openga, kua akakite a Iehova e kua rave ratou i te tarevake e kia aere ratou kia Iobu, e kia akaatinga i tetai manu no ta ratou ara. (Iobu 42:7-9) Kua akakite katoa a Iehova kia Iobu kia rave i tetai angaanga. Eaa te reira? Kua akakite aia e kia pure a Iobu no teia au tangata e toru. Kua rave a Iobu i te reira e kua akameitaki a Iehova iaia no te akakore anga i ta ratou ara. (E tatau ia Iobu 42:10, 12, 16, 17) Eaa te apiianga no tatou? Me pure koe mei roto mai i toou ngakau no tetai tangata tei akakino ia koe, ka tauturu teia ia koe kia kore e riri ua i taua tangata ra.

APII UA RAI NO RUNGA I TO IEHOVA AU TU

18, 19 Eaa ta tatou ka inangaro i te rave?

18 Rekareka tikai tatou i te apii maata atu no runga i to Iehova au tu. Kua kite mai tatou e e tu oaoa, tu papakitai kore, tu oronga ua, tu maru, tu tiratiratu, e e tu akakoreanga ara to Iehova. E tika, ka rekareka tatou i te apii maata atu no runga ia Iehova e tuatau ua atu. (Kohe. 3:11) Te ariki nei tatou i te tuatua a te apotetoro ko Paulo, tei tata e: “Aue te oonu o te apinga nui o te pakari e te kite i te Atua”​—pera katoa tetai atu au tu mei te aroa e te au tu e ono ta tatou i uriuri ana.​—Roma 11:33.

19 No reira, kia apii ua rai tatou no runga i to Iehova au tu, kia akamanako oonu e kia akono i te reira i roto i to tatou oraanga. (Ephe. 5:1) Me akapera tatou, ka ketaketa to tatou inangaro no Iehova, e ka piri vaitata atu tatou kiaia. Ka ariki maata atu tatou i ta te tata taramo tei imene e: “E mea meitaki ra iaku kia akavaitata atu ki te Atua.”​—Sala. 73:28.

^ para. 7 Ka kite koe i te au manako meitaki i roto i nga atikara o Te Punanga Tiaki o Tianuare 15, 1995, “Kua Akamaroiroi Ainei Koe i Tetai Atu?” e to Aperira 1, 1995, “Akakeu Kia Aroa e te Angaanga Memeitaki​—Akapeea?”