Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akaperepere i to Iehova Tu Oronga Ua e te Tu Maru

Akaperepere i to Iehova Tu Oronga Ua e te Tu Maru

“Takinga-meitaki to Iehova ki te tangata ravarai; e te vai ra tona aroa akaperepere ki runga i tana katoa ra au angaanga.”​—SALA. 145:9.

1, 2. Eaa te ka rauka ia tatou i te rave e tuatau ua atu?

“VAITATA rai e 35 mataiti to maua akaipoipo anga,” i karanga ai tetai tuaine ko Monika. “Kite meitaki tikai maua i tetai e tetai. Noatu teia au mataiti, e maata rai te au mea ta maua e kite nei no runga i tetai e tetai kare maua i kite ana i mua ana!” Kare ekoko e te tika ua ra te reira i roto i te au akaipoipo e te au pirianga oa.

2 Mataora ana tatou i te kite i te au mea ou no runga i te aronga ta tatou e akaperepere ana. Mataora atu ra tatou i te apii no runga ia Iehova, to tatou Oa meitaki rava atu. Kare rava tatou i kite i te au mea ravarai no runga iaia. (Roma 11:33) No reira, tei ia tatou te tikaanga ngateitei kia apii maata atu no runga i to Iehova au tu e tuatau ua atu.​—Kohe. 3:11.

3. Eaa ta tatou ka uriuri i roto i teia atikara?

3 Kua tauturu te atikara i mua akenei kia akaperepere maata atu tatou i to Iehova tu oaoa e tona tu papakitai kore. I roto i teia atikara, ka uriuri tatou no runga i to Iehova tu oronga ua e te tu maru. Ka tauturu teia ia tatou kia marama e e ‘tu takinga-meitaki to Iehova ki te tangata ravarai; e te vai ra tona aroa akaperepere ki runga i tana katoa ra au angaanga.’​—Sala. 145:9.

TO IEHOVA TU ORONGA UA

4. Eaa ra te aiteanga e kia akaari i te tu oronga ua?

4 Eaa ra te aiteanga e kia akaari i te tu oronga ua? Ka kite tatou i te pauanga i roto i ta Iesu tuatua i roto ia Angaanga 20:35: “E mea meitaki i te oronga atu i te rave mai.” No reira, ko te tangata tei akaari i te tu oronga ua, ka oronga puareinga ua aia i tona taime, maroiroi, e tana au apinga kia tauturu i tetai ke. Kare aia e oronga no te maata o tana apinga, mari ra no roto mai i tona ngakau. (E tatau ia 2 Korinetia 9:7.) Kare atu e  tangata ke tei oronga maata atu mei to tatou Atua rai ko Iehova.

5. Akapeea a Iehova te akaari anga i te tu oronga ua?

5 Akapeea a Iehova te akaari anga i te tu oronga ua? Karanga te Pipiria e: “Takinga-meitaki to Iehova ki te tangata ravarai.” Te oronga ra aia ki te tangata ravarai i ta ratou e anoano ra, e ki te aronga katoa kare e akamori ana iaia. “Te akaiti nei aia i tona rā ki rungao i te kino e te meitaki, e te akatopa mai nei aia i te ua ki runga i te tangata tuatua-tika e te tangata tuatua-tika kore.” (Mata. 5:45) No reira a Paulo i akakite ei ki te aronga kare i te Kerititiano e kua ‘takinga-meitaki mai a Iehova e kua oronga mai i te ua no runga i te rangi, e te tuatau mou, e te akaki mai anga i to tatou ngakau ki te kai ma te rekareka.’ (Anga. 14:17) Te taka ua ra e, e oronga ana a Iehova ki te katoatoa.​—Luka 6:35.

6, 7. (a) Koai ma ta Iehova e mataora ana i te tauturu? (e) Eaa te akaraanga te akaari maira e te manako maira te Atua i te anoano o tona au tavini?

6 Mataora a Iehova i te oronga ki tona au tavini i ta ratou e anoano ra. Kua karanga te Ariki ko Davida e: “I vai ou ana au, e teianei kua ruaine; kare ra au i kite i te tangata tuatua-tika i te akaruke angaia, e tona uanga i te pati aere anga i te kai.” (Sala. 37:25) Maata te au Kerititiano akarongo mou tei kite e kua akono a Iehova ia ratou.

7 Ei akaraanga, i tetai au mataiti i topa, kua tupu tetai manamanata ki tetai painia ko Nancy. E $66 tana ka inangaro i te tutaki i tona are i tera mai ra. Inara, kare ana moni. Karanga aia e: “Kua pure au no runga i teia manamanata, e oti kua aere atu au ki taku angaanga tuati kai. Kare au i manako ana e ka maata taku moni i taua po ra, no te mea e tuatau te reira kare e maata ana te tangata. Poitirere au e e maata te tangata tei aere mai ki te are kai i taua po ra. Oti mai taku angaanga, tare au i taku moni, e $66 te katoaanga tei rauka mai.” Papu ia Nancy e na Iehova i tauturu mai iaia kia rauka tana e anoano ra.​—Mata. 6:33.

8. Eaa ta Iehova apinga aroa maata rava atu?

8 Kua oronga mai a Iehova i tana apinga aroa maata rava atu ki te katoatoa. Eaa te reira? Ko te atinga oko o tana Tamaiti. Kua tuatua a Iesu e: “I aroa mai te Atua i to te ao nei, kua tae rava ki te oronga anga mai i tana Tamaiti anau tai, kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra te ora mutu kore.” (Ioa. 3:16) Te aiteanga o te tuatua “te ao nei,” ko te au tangata ravarai. Ae, te oronga nei a Iehova i tana apinga aroa maata rava atu ki te katoatoa te ka ariki i te reira. Te aronga tei irinaki ia Iesu, ka rauka ia ratou te ora mutu kore! (Ioa. 10:10) Ko te akapapu anga maata rava atu teia i to Iehova tu oronga ua.

 ARU I TO IEHOVA TU ORONGA UA

Inangaro a Iehova i te ngati Iseraela kia akaari i te tu oronga ua mei iaia rai (Akara i te  parakarapa 9)

9. Akapeea tatou me aru i to Iehova tu oronga ua?

 9 Akapeea tatou me aru i to Iehova tu oronga ua? Mei ia Iehova rai tei oronga mai i te au mea ravarai kia mataora tatou, ka inangaro katoa tatou i te oronga ki tetai ke kia mataora ratou. (1 Timo. 6:17-19) Mataora tikai tatou i te oronga i te au apinga aroa ki to tatou au oa e te pamiri e kia tauturu i te aronga apinga kore. (E tatau ia Deuteronomi 15:7.) Eaa te ka tauturu ia tatou kia akaari i te tu oronga ua? Tetai aronga, kua iki e me orongaia mai tetai apinga aroa na ratou, ka taporoporo ratou i tetai tuatau kia oronga i tetai apinga aroa ki tetai ke. Maata te iti tangata o Iehova i teia tuatau tei akaari i te akaraanga meitaki no te tu oronga ua.

10. Eaa tetai mataara meitaki roa atu ka rauka ia tatou kia akaari i te tu oronga ua?

10 Tetai mataara meitaki roa atu ka rauka ia tatou kia akaari i te tu oronga ua, na te oronga anga i to tatou taime e te maroiroi kia tauturu e kia akamaroiroi i tetai ke. (Gala. 6:10) Te akaari ra ainei koe i te tu oronga ua na roto i teia mataara? Penei ka ui koe kia koe uaorai e: ‘Te akaari ra ainei au e te inangaro ra au i te akarongo ki tetai ke? Me pati mai tetai tangata kia tauturu iaia me kore kia tiki i tetai apinga nana, ka rave ainei au i tana i pati mai? Inaea te taime openga i akameitaki ei au i toku pamiri me kore i tetai mema i roto i te putuputuanga?’ Me “oronga” tatou ki tetai ke, ka piri vaitata atu tatou kia Iehova e ki to tatou au oa.​—Luka 6:38; Mase. 19:17.

11. Eaa tetai au mataara ka rauka ia tatou i te akaari i te tu oronga ua kia Iehova?

 11 Ka rauka katoa ia tatou kia akaari i te tu oronga ua kia Iehova. Akamaroiroi maira te Pipiria ia tatou kia akangateitei ia Iehova ma to tatou “au apinga.” (Mase. 3:9) Taua “au apinga” ra, ko to tatou taime, maroiroi,  e te moni ta tatou ka taangaanga i roto i tana angaanga. Ka rauka katoa i te tamariki kia akaari i te tu oronga ua kia Iehova. Akakite mai tetai metua tane ko Jason e: “Me oronga toku pamiri i te moni i ko i te Are Uipaanga Patireia, na ta maua tamariki e tuku ana i te moni ki roto i te pia. Mataora ratou i teia no te mea te ‘oronga ra ratou i tetai apinga kia Iehova.’” Me kite te tamariki e e mea mataora i te oronga kia Iehova, ka oronga ua rai ratou kiaia e mamaata ua atu ratou.​—Mase. 22:6.

E ATUA MARU A IEHOVA

12. Eaa te aiteanga e kia akaari i te tu maru?

12 Tetai tu memeitaki o Iehova, ko tona tu maru. Eaa te aiteanga e kia akaari i te tu maru? (Tito 3:1, 2) Te tangata te akaari ra i te tu maru, ka tuku ua atu aia, kare aia e maro i tona tikaanga. Ka akaari aia i te tu takinga meitaki e ka tauta aia kia marama i to tetai ke turanga. Ka akarongo aia kia ratou, e me ka tau, ka akatika aia ia ratou kia rave i ta ratou e inangaro ra.

13, 14 (a) Akapeea a Iehova te akaari mai anga i te tu maru? (e) Eaa taau i kite mai no runga i to te Atua tu maru kia Lota?

13 Akapeea a Iehova te akaari mai anga i te tu maru? Ka akamanako aia i te manako o tona au tavini, e ka akatika aia ia ratou kia rave i ta ratou e inangaro ra. Ei akaraanga, akamanako ana i to Iehova tu ki te tangata tuatua tika ko Lota. Te iki anga a Iehova i te takore i te nga oire o Sodoma e Gomora, kua akakite taka meitaki aia kia Lota kia oro ki te maunga. Inara, kua pati akatenga a Lota kia Iehova kia akatika iaia kia aere ki tetai ngai ke atu. Akamanako ana i te reira! Te pati ra a Lota ia Iehova kia taui i Tana i akaue mai.​—E tatau ia Genese 19:17-20.

14 Me tatau koe i te reira tua, penei ka manako koe e e paruparu to Lota irinakianga me kore, kare aia e akarongo ana. Inara, ka rauka ua ia Iehova i te akaora iaia noatu tana ngai ka aere. No reira, kare e tumuanga tau no Lota kia mataku, tera ra kua mataku aia. Kua ariki a Iehova i to Lota manako e kua akatika iaia kia oro ki tetai oire ke, noatu e ka takore aia i taua oire ra. (E tatau ia Genese 19:21, 22) Taka ua ra e, kare a Iehova e maro ana i tona tikaanga. E akaari ua ana aia i te tu maru.

15, 16 Akapeea te Ture ta Iehova i oronga ki to Iseraela te akaari mai anga i tona tu maru? (Akara i te tutu mua o teia atikara.)

15 Kua akaari katoa te Ture ta Iehova i oronga ki to Iseraela, i tona tu maru. Ei akaraanga, me kare e rauka i tetai tangata Iseraela putaua i te oronga i tetai punua mamoe me kore tetai puakanio ei atinga, ka oronga aia e rua nga kukupa me kore e rua nga rupe. Akapeea ra me e putaua te tangata Iseraela e kare e rauka iaia i te oronga i nga rupe? Kua akatika a Iehova iaia kia oronga i te varaoa mata. Inara kare a Iehova e inangaro ana i tetai ua atu varaoa mata. Akakite maira te Ture e e “faraoa meitaki” te reira, mei ta te ngati Iseraela i oronga ana ki te au manuiri ngateitei. (Gene. 18:6) Akapeea teia akaraanga te akaari mai anga i to Iehova tu maru?​—E tatau ia Levitiku 5:7, 11

16 Akamanako ana e ko koe tetai ngati Iseraela putaua. Ia koe e apai maira i taau atinga varaoa ki te tapenakara, kite atu koe i te au ngati Iseraela apinganui e oronga ra i ta ratou manu. Penei ka akama koe no taau manga atinga. Inara, maara ia koe e e mea puapinga tikai taau atinga kia Iehova. No teaa ra? No te mea te umuumu maira ta Iehova Ture e kia oronga koe i te “faraoa meitaki.” Mei te mea e kua karanga a Iehova kia koe e: ‘Kua kite au e kare e rauka ia koe i te oronga maata mai mei ta tetai aronga rai, kua kite ra au e te oronga mai nei koe i taau ka rauka.’ Te akaari mai nei  teia akaraanga i to Iehova tu maru. Kare aia e umuumu i tona au tavini kia oronga maata atu i ta ratou ka rauka.​—Sala. 103:14.

17. Eaa te tu akamorianga ta Iehova ka ariki?

 17 Pumaana tikai i te kite i to Iehova tu maru, e te ariki maira aia i ta tatou akamorianga me oronga tatou i ta tatou ka rauka. (Kolo. 3:23) Akakite mai tetai tuaine pakarikari Itaria ko Constance e: “Te tuatua anga ki tetai ke no runga i Tei Anga mai iaku, ko taku mea mataora roa atu ia. No reira au e tutu aere ua ana e te rave i te au apii Pipiria. I tetai taime e tataraapa ana au e kare e maata taku ka rauka i te rave no toku kopapa apikepike. Kua kite ra au e kua marama a Iehova i toku turanga e te aroa ra e te akaperepere ra aia iaku no taku e rave nei.”

ARU I TO IEHOVA TU MARU

18. Eaa tetai mataara ka aru te au metua i to Iehova akaraanga?

18 Akapeea tatou me akaari i te tu maru mei ia Iehova rai? E akamanako akaou ana i to Iehova tu kia Lota. E tikaanga to Iehova kia akakite kia Lota e ka aere aia kiea. Inara no to Iehova tu takinga meitaki; kua akarongo aia kia Lota te akamarama mai anga aia i tona manako, e kua tuku aia ia Lota kia aere ki te ngai tana e inangaro ra. Me e tamariki taau, ka rauka ainei ia koe i te aru i to Iehova akaraanga? Penei ka akarongo koe ki te patianga a taau tamariki, e me tau te reira, ka akatano koe i taau e inangaro ra kia raveia. Akapeea koe me rave i teia? Te karanga ra Te Punanga Tiaki o Tepetema 1, 2007, e me akanoo tetai au metua i te au ture no te pamiri, ka akarongo ratou ki ta te tamariki ka akakite mai. Ei akaraanga, penei ka inangaro te au metua i te akanoo i tetai ture no te taime ka oki mai te tamariki ki te kainga i te po. E tikaanga rai to te au metua i te rave i teia, inara ka tuatua ratou ki ta ratou tamariki i mua ake ka akanoo ei i te ora. I roto i tetai au turanga, ka iki te au metua i te taui i te ora me kare te reira e patoi ana i te au kaveinga Pipiria. Me tuatua te au metua ki ta ratou tamariki i mua ake ka akanoo ei i te au ture, ka marama meitaki atu te tamariki e ka akarongo ratou.

19. Akapeea te aronga pakari me tauta i te akaari i te tu maru mei ia Iehova rai?

19 E tauta te aronga pakari o te putuputuanga kia akaari i te tu maru mei ia Iehova rai. Ka rave ratou i teia na te akamanako anga i te turanga o to ratou au taeake e te au tuaine. Kia akamaara e kua akaperepere a Iehova i te au atinga a te au ngati Iseraela putaua. Mei te reira katoa, e akapou ana tetai au taeake e te au tuaine i tetai manga tuatau ua i roto i te angaanga orometua, penei no te maki me kore no te ruaine. Akapeea me te manako maromaroa ra ratou no te mea kare e rauka ia ratou i te rave maata atu i ta ratou ka inangaro? Ka rauka i te aronga pakari i te tauturu ia ratou kia marama e te akaperepere maira a Iehova ia ratou no ta ratou e rave ra i roto i tana angaanga.​—Mare. 12:41-44.

20. Eaa te aiteanga e kia akaari i te tu maru i roto i te angaanga a te Atua?

20 Tika rai, kare te aiteanga o te tu maru e kia akamarie mai i ta tatou tavinianga i te Atua ei “takinga meitaki” ia tatou uaorai. (Mata. 16:22) Mari ra, kia akamaara tatou pouroa i ta Iesu au tuatua e: “E uapou ua atu na.” (Luka 13:24) Ka tauta ua rai tatou i te aru i teia nga kaveinga. Kia maroiroi ua rai tatou i roto i ta te Atua angaanga, e kia akamaara e kare a Iehova e pati mai ana kia maata atu ta tatou ka rauka i te rave. Me rave tatou i te mea meitaki ka rauka ia tatou, papu e ka mareka mai aia. E mea mataora tikai i te akamori i te Atua maru! I roto i te atikara ka aru mai, ka uriuri tatou e rua nga tu manea o Iehova.​—Sala. 73:28.

“E akangateitei atu ia Iehova i taau ra au apinga.”​—Mase. 3:9 (Akara i te  parakarapa 11)

“E ta kotou au mea e rave ra, e rave ïa ma te ngakau katoa.” ​—Kolo. 3:23 (Akara i te  parakarapa 17)