TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Tiunu 2013

Ka akaoonu atu teia makatini i to tatou tu ariki rekareka no to Iehova au tu tukeke.

TUA ORAANGA

Maata te Akameitakianga no Tei Akarongo Au Kia Iehova

Tatau i te tua oraanga o Elisa Piccioli. Akono tamou aia i te tu papu noatu te au araianga, akaatinga anga e te tumatetenga.

Akaperepere Maata i to Iehova Au Tu

Eaa te tu oaoa e te papaki tai kore? Me apii matatio i to Iehova akaraanga, ka tauturu ia tatou kia akaari i teia tu.

Akaperepere i to Iehova Tu Oronga Ua e te Tu Maru

Ko Iehova te akaraanga apa kore no te akaari i te tu oronga ua e te maru. Me apii i tona akaraanga, ka tauturu ia tatou kia akaari i teia au tu.

Akaperepere i to Iehova Tu Tiratiratu e te Akakoreanga Ara

Mea manea te tu tiratiratu e te akakoreanga ara e e akairo no tetai oa mou. Me aru i to Iehova akaraanga, ka tauturu ia tatou kia akatupu i teia nga tu.

Au Uianga a te Aronga Tatau

Koai ma “te tamariki a te Atua” e ‘te au vaerua i roto i te ngai tapekaanga’?

Tuku i ta Iehova Akoanga Kia Apii ia Koe

Ko Iehova, “tei anga” ia tatou, nana e apii i te tangata e te au iti tangata. Eaa te apiianga no tatou, e akapeea me ariki i tana akoanga i teia tuatau?

Aronga Pakari​—Akamaroiroi i te Aronga “Roiroi”!

Akapeea tetai tangata pakari Kerititiano te akapapa anga i tetai atoroanga akamaroiroi no tetai kua roiroi e te maromaroa? Ka rauka te aronga pakari i te akamaroiroi atu.

Maara Ainei ia Koe?

Kua tatau ainei koe i Te Punanga Tiaki? Akara eaa taau e maara ra, pau i te au uianga.