Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Tangata ‘Maroiroi Ainei Koe i te Au Angaanga Memeitaki’?

E Tangata ‘Maroiroi Ainei Koe i te Au Angaanga Memeitaki’?

“Ko Iesu Mesia; Ko tei oronga iaia uaorai no tatou, . . . kia tamā aia ia tatou ei tangata tikai nona uaorai, e te maroiroi i te au angaanga memeitaki ra.”​—TITO 2:13, 14.

1, 2. Eaa te turanga ngateitei tei rauka i te Au Kite o Iehova? Eaa toou manako no runga i te reira?

E MANAKO ngateitei ana te au tangata me tutakiia ratou no te rave anga i tetai angaanga puapinga. Ei akaraanga, kua akangateiteiia tetai pae te tauturu anga ratou e rua nga patireia kia akaau ki tetai e tetai. Inara, e maata atu te akangateiteianga kia tonoia e te Atua ei tauturu i te au tangata kia akaau kiaia!

2 Ei Au Kite no Iehova, ko tatou anake te iti tangata tei orongaia mai te reira turanga ngateitei. Te arataki ra te Atua raua ko Karaiti i ta tatou angaanga kia tauturu i te au tangata kia ‘akaongi ki te Atua,’ koia oki, kia riro mai ei au oa nona. (2 Kori. 5:20) No reira te taangaanga ra a Iehova ia tatou kia akavaitata atu i te au tangata kiaia. Tei tupu mai, e mirioni ua atu tangata i roto i tetai 235 enua tei riro mai ei au oa no te Atua e kua rauka ia ratou te manakonakoanga no te oraanga mutu kore. (Tito 2:11) Ka akaari tatou i te tu maroiroi i roto i te angaanga tutu anga e te pati ra tatou i “tei anoano ua ra” kia kite i te tuatua mou. (Apo. 22:17) ‘Te maroiroi ra tatou no te au angaanga memeitaki,’ koia oki e mataora ana tatou i ta tatou e rave ra no Iehova, e te rave maroiroi ra tatou i ta tatou ka rauka i te rave ei akamareka iaia. (Tito 2:14) I teianei ka apii tatou e akapeea to tatou tu maroiroi te tauturu anga i tetai ke kia kite mai ia Iehova. Tetai mataara, na te rave anga i te angaanga tutu anga.

ARU I TE TU MAROIROI O IEHOVA RAUA KO IESU

3. Eaa ra ta te tu “maroiroi o Iehova” e akapapu maira kia tatou?

3 Kua akakite mai a Isaia 9:6 e ka riro mai te Tamaiti a te Atua ei Ariki e ka rave aia i te au mea meitaki no te au tangata. Ka tupu teia au mea ravarai no te mea “na te maroiroi o Iehova Sabaota e rave i te reira.” Ko te tu maroiroi, e inangaro maata te reira no te rave anga i tetai mea. No reira te akapapu maira te au tuatua o taua irava ra e te inangaro  tikai ra a Iehova i te akaora i te au tangata. Kia oraora tatou e kia maroiroi no te rave anga i te angaanga tutu anga, no te mea e tu maroiroi tikai to te Atua ko Iehova. Ei oa rave angaanga no te Atua, te tauta maata ra ainei koe i te tutu aere i te tuatua meitaki?—1 Kori. 3:9.

4. Akapeea a Iesu te akanoo mai anga i tetai akaraanga meitaki tikai no te rave maroiroi anga i te angaanga orometua?

4 Kua akanoo mai a Iesu i tetai akaraanga meitaki tikai no te rave maroiroi anga i te angaanga orometua. Noatu e maata tei patoi iaia e tei inangaro i te tamate iaia, kua maroiroi ua atu rai aia e tae ua atu ki te openga o tona oraanga i te enua nei. (Ioa. 18:36, 37) No te mea kua kite aia e kare e roa atu ana ka tamamaeia e ka tamateia aia, kua angaanga pakari roa atu aia i te tauturu i te au tangata kia kite no runga ia Iehova.

5. Akapeea a Iesu te riro anga mei te tangata angaanga rai i roto i te akatutuanga o te pu suke?

5 I te mataiti 32, kua akakite mai a Iesu i tetai akatutuanga no runga i tetai tangata e pu suke tana tei kare i uua mai ana. E toru mataiti i muri mai, kua akakite taua tangata ra ki tana tangata angaanga kia tipu i te pu suke ki raro, inara kua pati te tangata angaanga no tetai taime kia uua mai te pu suke. (E tatau ia Luka 13:6-9.) I te tuatau i tuatua ai a Iesu i teia, tokoiti ua tei riro mai ei au pipi nana. Inara kua akaari mai taua akatutuanga ra e te inangaro ra aia i te angaanga maata atu no tetai tuatau poto ua i mua ake ka mate ei aia. No reira, kua tutu aere aia ma te maroiroi tikai i Iudea e Perea no tetai ono marama. No tetai nga ra i mua ake ka mate ei aia, kua aue a Iesu no te mea kare te maataanga i ariki ana i tana karere.​—Mata. 13:15; Luka 19:41.

6. Eaa ra tatou ka tauta ei i te rave maata atu i te angaanga orometua?

6 Ka anoanoia kia tauta i te rave maata atu i te angaanga orometua no te mea te vaitata nei tatou ki te openga. (E tatau ia Daniela 2:41-45.) E akangateiteianga tikai kia riro mai ei Au Kite no Iehova! Ko tatou anake ua te iti tangata i runga nei i te enua te akakitekite ra e akapeea me akatikatikaia te au manamanata o te au tangata. Kua akakite mai tetai tangata tata nuti pepa e kare e rauka i te kite i te tumu tikai e tupu ra te au mea kino ki te au tangata meitaki. Inara te akakite maira te Pipiria eaa te tumu, e na tatou teia apainga e te tikaanga ngateitei ei au Kerititiano kia akakitekite i te reira ki tetai ke. ‘Kia akakeuia ra tatou e te vaerua’ ia tatou e rave ra i ta Iehova angaanga. (Roma 12:11NW) Ka akameitaki mai a Iehova i ta tatou angaanga, e ka rauka ia tatou i te tauturu i te au tangata kia kite e kia inangaro iaia.

TE AKANGATEITEI RA TA TATOU AU AKAATINGA ANGA IA IEHOVA

7, 8. Akapeea ta tatou au akaatingaanga te akangateitei anga ia Iehova?

7 E maata ta Paulo au manamanata i akakoromaki iaia e tutu aere ra i te ‘au po kare e moe’ e te ‘au tuatau kare e kaikai.’ (2 Kori. 6:5) Te rave katoa ra to tatou au taeake e te au tuaine i taua au tu akaatinga anga no te angaanga orometua. Te manako ra te au painia i ta ratou angaanga orometua ei angaanga puapinga rava atu, inara e maata ia ratou te angaanga moni ra. Akamanako ana i te au mitinari e angaanga pakari ra i te tauturu i te au tangata i tetai au enua ke. (Phili. 2:17) Tetai au taime kare te aronga pakari e kaikai ana me kore e moe meitaki ana no te akono anga i te au mema o te putuputuanga. Te tauta pakari ra te aronga pakarikari e te aronga maki i roto i te putuputuanga kia tae ki te au uipaanga e te angaanga tutu anga. E mea akamaroiroianga tikai i te kite atu i te inangaro o teia au tavini o te Atua e akaatinga ra ia ratou uaorai kia rave i te angaanga orometua. E te kite katoa maira te au tangata kare i te Kite e mei teaa te puapinga o te angaanga orometua kia tatou.

8 I roto i tetai reta ki tetai nuti pepa i Peritane, kua tuatua tetai tangata tatau kare i te Kite e: ‘Kare te au tangata e irinaki akaou ana i te au akonoanga. Kare au i kite eaa ta te au arataki akonoanga e rave ra. Kare ratou e rave ana i ta Karaiti i rave i te aravei i te au tangata. Ko te akonoanga ua o te Au Kite o Iehova te  manako ra i te au tangata. Te aere ra ratou i te aravei i te au tangata e te tutu aere ra ratou i te tuatua mou.’ Kare te maataanga o te au tangata i roto i teianei ao e inangaro ra i te tauturu i tetai ke. Inara no te mea te inangaro ra tatou i te rave i te au akaatingaanga no te tutu aere, te akangateitei ra tatou i te Atua ko Iehova.​—Roma 12:1.

Me kite mai te au tangata ia koe i roto i te angaanga orometua, te oronga ra koe i tetai akakitekiteanga meitaki

9. Eaa te ka tauturu ia tatou kia rave maroiroi i te angaanga memeitaki i roto i ta tatou angaanga orometua?

9 Eaa ta tatou ka rave me kare tatou e maroiroi akaou ana i roto i te angaanga orometua? Kia akamanako tatou i te au mea meitaki e rauka mai ana mei te angaanga ta Iehova i oronga mai kia tatou. (E tatau ia Roma 10:13-15.) E ora ai te au tangata, ka anoanoia ratou kia irinaki ia Iehova e kia kapiki i tona ingoa. Inara kare e rauka ia ratou i te rave i te reira, kia tutu rava tatou kia ratou. Te kite anga i teia, ka akakeu ia tatou kia maroiroi i te rave i te angaanga memeitaki e kia rave i ta tatou ka rauka i te akakitekite i te tuatua meitaki o te Patireia.

KA TAUTURU TE TU MEITAKI I TE AU TANGATA KIA INANGARO I TE KITE I TE ATUA

Ka kite mai tetai pae i toou tu tika, e me angaanga pakari koe

10. Akapeea to tatou tu meitaki te akakeu anga i te au tangata kia inangaro i te kite no runga i te Atua?

10 Kare e rava ua to tatou tu maroiroi no te angaanga orometua kia akakeu i te tangata kia inangaro i te kite no runga i te Atua. Te rua o te mataara e tauturu ei ia ratou koia oki, to tatou tu meitaki ei au Kerititiano. Kua akamarama mai a Paulo i te tumu i puapinga ai to tatou tu na te tuatua anga e: “Kare rava [tatou] i tuku i te turorianga ki te tangata ravarai, kia kore e akakinoia” ta tatou angaanga orometua. (2 Kori. 6:3) Ka akakeu ta tatou tuatua meitaki e to tatou tu meitaki i tetai ke kia inangaro i te akamori ia Iehova. (Tito 2:10) E tika, e akarongo ua ana tatou e kua ariu mai te au tangata ki te tuatua mou te kite anga ratou ia tatou e aru ra ia Karaiti.

11. Eaa ra tatou ka manako ei e ka pure ei no runga i te tu e akakeu ra to tatou tu i tetai ke?

11 Mei to tatou tu meitaki rai te akakeu ra i  te au tangata kia inangaro i te apii i te tuatua mou, ka akakeu katoa te tu kino i te au tangata kia kore e inangaro i te kite no runga ia Iehova. No reira noatu e tei te ngai angaanga tatou, tei te kainga, me kore tei te apii, kia akapapu tatou e kare tatou e rave i tetai mea te ka akaariu ke i tetai tangata mei ia Iehova. Me ‘rave inangaro mou atu tatou i te ara,’ ka ngere takiri tatou i to tatou pirianga kia Iehova. (Ebe. 10:26, 27) Ka akakeu teia ia tatou kia manako meitaki e kia pure no runga i to tatou tu, e akapeea te reira te akakeu anga i tetai ke. I te tu o teianei ao e kino ua atura, tano anga tikai ka mama atu i te tangata i te kite i te ‘tuke o te tangata akamori i te Atua, e tei kore i akamori iaia.’ (Mala. 3:18) Ae, e puapinga tikai to tatou tu meitaki ei au Kerititiano no te tauturu anga i te au tangata kia riro mai ei au oa no te Atua.

12-14. Me akakoromaki tatou i te au patoianga, akapeea te reira me akakeu i te manako o tetai ke no runga i te tuatua mou? Oronga mai i tetai akaraanga.

12 I roto i te rua o tana reta ki to Korinetia, kua akamarama a Paulo e kua takinokinoia ana aia, kua papaia, e kua tapekaia no te mea kua patoi te au tangata i tana angaanga orometua. (E tatau ia 2 Korinetia 6:4, 5.) Me akakoromaki tatou i te au patoianga, ka akakeu te reira i tetai ke kia ariki i te tuatua mou. No tetai au mataiti i topa, kua inangaro tetai au tangata i Angola i te akaatea atu i te Au Kite o Iehova i to ratou ngai. Kua papaia e rua nga Kite tei papetitoia, pera katoa e 30 au tangata tei akaari mai i te inangaro, e motumotu ua atu to ratou kopapa e kua tae to ratou toto. Kua papa katoa ratou i te au vaine e te au tamariki. Te inangaro ra ratou i te au tangata kia mataku e kia kore e akarongo ki te Au Kite o Iehova, no reira kua maro ratou i te au tangata kia akara eaa te tupu ra. Inara i muri mai, e maata te tangata tei pati ki te Au Kite kia apii i te Pipiria kia ratou! Tei tupu mai, kua rave uaia atu rai te angaanga tutu anga, maata te au tangata tei aere mai ki roto i te tuatua mou, e kua akameitakiia te au taeake.

13 Te akaari maira teia akaraanga e me kite mai te au tangata i to tatou tu mataku kore me timataia mai tatou, penei ka ariki ratou i te tuatua mou. Kua riro te tu mataku kore o Petero e tetai atu au apotetoro i te akamaroiroi i tetai ke kia riro mai ei au oa no te Atua. (Anga. 5:17-29) Penei ka ariki mai to tatou au oa apii, oa angaanga, me kore te au mema pamiri i te tuatua mou no te mea te kite ra ratou i to tatou tu mataku kore me patoiia mai tatou.

14 E takinokino uaia ana tetai au taeake o tatou. Ei akaraanga, i teianei mei tetai 40 taeake i Armenia tei tapekaia no te mea kare ratou i piri ana ki roto i te tamaki. E maata i roto i taua enua ra te ka tapekaia a te tuatau ki mua. I roto ia Eritrea, e 55 Au Kite tei tapekaia, e e 60 tuma mataiti tetai ia ratou. I roto ia Korea Apatonga, mei tetai 700 Au Kite tei tapekaia no te mea kare ratou e piri ana ki roto i te tamaki. No tetai 60 mataiti, kua tukuia atu to tatou au taeake ki roto i te are auri. Kia pure ua rai tatou kia riro te tu akarongo mou o teia au taeake tei takinokinoia ei akangateiteianga i te Atua e kia tauturu i tetai ke kia ariki i te tuatua mou.​—Sala. 76:8-10.

15. Akakite mai i tetai tupuanga te akaari maira akapeea to tatou tu tika te akakeu anga i tetai ke kia inangaro i te kite i te tuatua mou.

15 No te mea e tu tika to tatou, ka akakeu katoa te reira i te au tangata kia inangaro i te apii i te tuatua mou. (E tatau ia 2 Korinetia 6:4, 7.) Ei akaraanga, te tuku anga tetai tuaine i te moni ki roto i te matini no te tiketi i runga i te bus, kua akakite atu tetai oa kiaia e kare aia e anoanoia kia tutaki i te reira no te mea e poto ua te ngai ka aere aia. Kua akamarama atu te tuaine e ko te mea tika i te rave, kia tutaki i te tiketi noatu e tai rai tapu anga o te bus. I muri mai, kua eke atu tona oa mei runga i te bus e kua ui mai te tangata akaoro o te bus ki te tuaine e, “E Kite ainei koe no Iehova?” Kua pau atu aia e, “Ae. Eaa koe i ui mai ei?” “Kua akarongo atu au i taau e tuatua ra e kua kite au e ko te Au Kite o Iehova tetai e tutaki ana i to ratou tiketi e e rave ana ratou i te mea tika i roto i te au mea ravarai.” I tetai au marama i muri mai, kua aravei mai tetai tangata i te  tuaine i ko i te uipaanga e kua ui mai e, “Kua kite koe e koai au? Ko au te tangata akaoro bus tei tuatua ana kia koe no runga i te tutaki anga i te tiketi. Muri ake toku kite anga i toou tu tika, kua akamata au i te apii i te Pipiria ki te Au Kite o Iehova.” Me kite mai te au tangata e e aronga tika tatou, ka irinaki mai ratou i te tuatua meitaki ta tatou e tutu ra.

AKAPAPU E TE AKANGATEITEI RA TOOU TU I TE ATUA

16. Eaa te ka tupu me akaari tatou i te tu akakoromaki maata, aroa, e te takinga meitaki? Akakite mai i tetai akaraanga ta te au arataki akonoanga pikikaa e rave ra.

16 Me e tu akakoromaki maata, tu aroa, e te tu takinga meitaki to tatou, ka akakeu tatou i te au tangata kia inangaro i te apii no runga ia Iehova, tona akakoroanga, e tona iti tangata. E akangateitei ana te au tu o te au Kerititiano mou i te Atua. E mea akaariari ua te tu o tetai au arataki akonoanga. E pikikaa ana ratou i to ratou aronga turuturu, e e rave ana ratou i te moni. Kua taangaanga tetai pae i taua moni ra kia oko mai i tetai au are e te au motoka oko maata no ratou. Kua akatu tetai i tetai are no tana puakaoa e matini akaanuanu to roto! Kare ratou e aru ana i ta Karaiti akauenga kia “oronga ua atu.” (Mata. 10:8) Mari ra, te aru ra ratou i te tu o te kau taunga kino o Iseraela. Te apii ra ratou ‘no te tutaki anga ma te ario’ e te apii ra i te au manako tarevake no runga i te Atua. (Mika 3:11) Me rave ratou i te reira, kare e rauka ia ratou i te tauturu i tetai tangata kia riro mai ei oa no te Atua.

17, 18. (a) Akapeea to tatou tu te akangateitei anga ia Iehova? (e) Eaa ra koe ka inangaro ei kia rave maroiroi ua i te angaanga memeitaki?

17 Inara, me kite mai te au tangata e te apii ra tatou i te tuatua mou e te takinga meitaki ra i to tatou au tangata tupu, ka inangaro ratou kia riro mai ei au oa no te Atua. Ei akaraanga, kua tuatua atu tetai painia ki tetai vaine pakarikari takaua i ko i te ngutupa, inara kua akakite viviki mai aia e kare aia e inangaro i te akarongo kiaia. Kua tuatua mai aia e i te tangi anga te oe o te ngutupa, tei runga aia i te are kakenga i roto i te ngai tunu kai e tamou ra i te koropu o te mori. “Kare i te mea meitaki noou kia rave i te reira ko koe anake ua,” i tuatua atu ei te taeake. Kua taui atu te taeake i te koropu e kua aere atu ki ko i te are i te pae mai. Te kite anga te tamaiti a taua vaine ra eaa tei tupu, kua umere tikai aia e kua kimi aia i te taeake i te akameitaki iaia. Kare i roa ana, kua ariki te tamaiti i tetai apii Pipiria.

18 Eaa ra koe ka inangaro ei kia rave maroiroi i te angaanga memeitaki? Penei no te mea kua kite koe e me maroiroi koe no te angaanga orometua e e tu meitaki toou, ka akangateitei koe ia Iehova e ka tauturu koe i tetai ke kia akaoraia. (E tatau ia 1 Korinetia 10:31-33.) Tetai tumu ke no to tatou tu maroiroi i roto i te angaanga tutu anga e no to tatou tu meitaki, koia oki te inangaro tikai ra tatou i te akaari i to tatou inangaro no te Atua e no tetai ke. (Mata. 22:37-39) Me e tu maroiroi to tatou no te angaanga memeitaki, ka mataora tikai tatou i teianei. E ka rauka ia tatou i te tapapa atu no te tuatau e mataora ai te au tangata ravarai i te akamori e te akangateitei i Tei Anga mai ia tatou, ko Iehova.