Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 AU APINGA TAKERE

Kua Vai Ngaueue Kore Ratou i te “Tuatau Timataanga”

Kua Vai Ngaueue Kore Ratou i te “Tuatau Timataanga”

NO TE taime i akamata ai te Tamaki I o te Ao i te mataiti 1914 i kite ei te manganui e kare te Aronga Apii Pipiria e piri atu ki roto i te tamaki. (Isa. 2:2-4; Ioa. 18:36; Ephe. 6:12) Mei teaa ra te turanga o te au tavini o te Atua i Peritane?

Henry Hudson

Kua akamana te Military Service Act o te 1916 i Peritane i te ture kia tukuia te au tane kare i akaipoipo mei te 18 ki te 40 mataiti, ki te tamaki. E akanoonooanga ta te ture no te aronga tei akatumuia ta ratou patoianga ki runga i to ratou “irinakianga Atua me kore i te au kaveinga Pipiria,” kia kore e aere ki te tamaki. Kua akanoo te kavamani i tetai akavaanga kia akapapu e koai te ka orongaia taua tikaanga ra, e mei teaa te tu.

Noatu kua akamanaia teia ture, mei te 40 Aronga Apii Pipiria tei tukuia ki roto i te au areauri e akatereia ra e te au vaeau, e 8 tei tukuia ki te tamaki i Varani. No teia tu tau kore, kua tuku atu te au taeake i Peritane i tetai reta ki te Parai Minita Herbert Asquith, i te patoi i teia au utunga, kapiti atu i tetai reta patianga tei tainaia e 5,500 ingoa ki roto.

Tae mai te nuti e ka puipuiia te toko varu tei tukuia ki Varani no te mea kua patoi ratou i te aere ki te tamaki. Inara i te taime e pataiia ra te au taeake ki mua i te au vaeau kia puipuiia, kua tauiia ta ratou utunga ki te ngauru mataiti i roto i te areauri. Kua akaokiia atu ratou ki Peritane kia akapou i ta ratou utunga i roto i te areauri o te katoatoa.

James Frederick Scott

No te roa i te tamaki, kua kapitiia mai te au tane akaipoipo ki roto i taua ture ra. Roto i te oroanga mua tei akamataia i Manchester, i Peritane, ko Henry Hudson te tangata tei akaapaia, e taote aia e te Tangata Apii Pipiria. Roto ia Aukute ra 3, 1916, akaapaia aia e te akavaanga ei tangata aati ture, kua akautungaia aia e kua tukuia atu ki te areauri e akatereia ra e te vaeau. Taua taime ra, kua raveia te rua o te oroanga i Edinburgh, i Tekotia. Kare a James Frederick Scott i akautungaia ana, e painia aia e 25 ona mataiti. Kua tuku atu te Akavaanga i te oroanga kia akara akaouia, inara kua akakoreia te reira no te mea e oroanga ke mai tetai i London, ko te toru ia o te oroanga. Teia taime, ko te taeake ko Herbert Kipps tei akaapaia, kua akautungaia aia e kua tukuia atu ki roto i te rima o te vaeau.

Tae kia Tepetema 1916, e 264 taeake tei pati kia kore ratou e tukuia ki te tamaki. E rima tei akatikaia mai, e 154 tei akautungaia kia “rave angaanga mouauri,” e 23 kia rave i te au angaanga kare e o atu ki te tamaki, e 82 tei tukuia ki roto i te rima o te vaeau, tetai papaki kua tukuia ki roto i te areauri. Maata te tangata tei patoi i te takinga kino anga tei raveia ki teia au tangata i roto i te areauri, ina kua tukuia atu ratou e te kavamani mei roto i te areauri e akatereia ra e te vaeau, ki roto i te au aua e taangaanga pakariia ana te mouauri.

Pryce Hughes

 Ko Edgar Clay e Pryce Hughes, tei riro ei akaaere opati manga i Peritane i muri mai, angaanga raua i ko i tetai ngai e akapaia ana te vai i Wales. Ko Herbert Senior tetai o te toko varu tei akaokiia mai mei Varani, kua tukuia aia ki te Areauri Wakefield i Yorkshire. Ko etai mai, kua akautungaia kia rave angaanga pakari i roto i te au turanga kino i ko i te Areauri Dartmoor, tei reira te pupu maata rava atu o te aronga patoi i te tamaki.

Ko Frank Platt, e Tangata Apii Pipiria, tei ariki i te au angaanga kare e o mai te tamaki, kua roa tona takinga kinoia anga no tei patoi aia i te ota, kia aere ki te tamaki. Ko Atkinson Padgett, tei apii i te tuatua mou i muri ua ake ka retitaia ai aia ei vaeau, kua takinga kino katoaia ana aia e te aronga mana o te vaeau no tei patoi i te aere ki te tamaki.

Herbert Senior

Noatu kare to tatou au taeake i marama tikai e eaa te o maira ki te turanga piri kore ki teia ao i taua tuatau ra, kua aruaru rai ratou i te akarekareka i te Atua ko Iehova. Te aronga tei taikuia mai te ingoa i roto i teia ripoti, kua tuku ratou i tetai akaraanga meitaki tikai no te turanga piri kore ki teia ao i roto i te au “tuatau timataanga” ngata tikai. (Apo. 3:10)​—Au apinga takere i Peritane.