TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Me 2013

Akamarama teia makatini akapeea me rave i ta tatou tuanga apii evangeria e te au tu meitaki ei tauturu ia tatou kia komunikeiti e kia mataora te oraanga ngutuare.

E Rave Akaope Takiri i Taau Tuanga Apii Evangeria

Eaa i puapinga no te tangata kia akarongo i te nuti meitaki? Akapeea me rave i taau tuanga apii evangeria?

E Tangata ‘Maroiroi Ainei Koe i te Au Angaanga Memeitaki’?

Akakite teia atikara akapeea te angaanga tutu aere e te angaanga memeitaki me akaariu i te tangata ki te Atua.

Au Uianga a te Aronga Tatau

Maata te iti tangata i taito kua ri i te aronga rave ara ki runga i te rakau e mate ua atu. Akapeea te ngati Iseraela?

Akaketaketa i to Korua Akaipoipo na te Komunikeiti Meitaki Anga

E tuanga puapinga tikai te komunikeiti meitaki anga i roto i te oraanga akaipoipo. Ka akakite teia atikara i te au tu te ka tauturu i te aronga akaipoipo kia komunikeiti meitaki.

Au Metua, Au Tamariki​—Komunikeiti Ma te Aroa

Eaa te au arai anga no te komunikeiti meitaki? Akapeea me autu i te reira?

TUA ORAANGA

Te Tumu i Meitaki ei to Matou Oraanga

Tuia te nga tamariki a Patricia i tetai maki kino tikai. Apii eaa te tumu i meitaki ei to ratou oraanga noatu teia turanga.

Paruru i Toou Tuanga Akaperepere na te Rave Anga i te Au Ikianga Meitaki

Eaa te tuanga pae vaerua ta te au Kerititiano i rauka mai, e eaa te akamatakite anga no tatou mei te akaraanga o Esau?

AU APINGA TAKERE

Kua Vai Ngaueue Kore Ratou i te “Tuatau Timataanga”

Apii akapeea te Tamaki I o te Ao i te mataiti 1914 te akakite anga ki teianei ao e kare te Aronga Apii Pipiria e piri ki roto i te tamaki.