Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

‘E Timata Kotou i te Au Mea Meitaki Maata Atu’

‘E Timata Kotou i te Au Mea Meitaki Maata Atu’

‘E timata kotou i te au mea meitaki maata atu.’​—PHILI. 1:10.

1, 2. Eaa te totou no runga i te au ra openga ta te au pipi a Iesu i umere, e no teaa ra?

KOI akakite ua akera a Iesu ki tana au pipi e ka takoreia te iero. Kua manamanata a Petero, Iakobo, Ioane e Anederea i tana au tuatua. (Mare. 13:1-4) No reira, ia ratou i ko ia Iesu, kua ui ratou kiaia e: “E akakite mai koe ia matou i te tupu anga o taua au mea nei, e te akairo o toou aerenga mai, e te openga o teianei ao”? (Mata 24:1-3) Kua pau atu a Iesu na te akakite anga kia ratou i te au mea ka tupu i mua ake ka takoreia ai a Ierusalema, pera katoa i te au mea te ka tupu i te au ra openga o to Satani ao. Kua totou a Iesu no runga i tetai au apinga kino maata, mei te tamaki, te rava kore o te kai, e te au mea kino tikai. Kua totou katoa a Iesu no runga i tetai mea meitaki. Kua tuatua aia e: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai; ko te openga iora ïa i reira ra.”​—Mata. 24:7-14.

2 Kua tutu kapiti ana a Iesu e te au pipi no runga i te tuatua meitaki o te Patireia. (Luka 8:1; 9:1, 2) Penei kua maara ana ia ratou i ta Iesu i tuatua e: “Te maata ua nei te mou, te iti nei ra te aronga e kokoti: e teianei, e pure kotou i te Atu o te mou, kia unga mai aia i tetai aronga ei rave i taua mou nana ra.” (Luka 10:2) Penei kua manako ana ratou e: ‘Akapeea matou me tutu aere ki “te pa enua ravarai e kako rava ake te ao katoa nei”? Noea mai te aronga angaanga?’ Kare rava e rauka i te au pipi i te akamanako i te tu umere i te akatupuia anga teia au tuatua i roto ia Mataio 24:14!

3. Eaa ra i puapinga tikai ei te au tuatua a Iesu i roto ia Luka 21:34 no tatou i teia tuatau? Eaa ta tatou ka ui kia tatou uaorai?

3 Te tupu nei te totou a Iesu i to tatou tuatau. Mirioni ua atu tangata e tutu aere nei i te tuatua meitaki  o te Patireia i te ao katoa. (Isa. 60:22) Inara kua akaari katoa mai a Iesu e ka ngata i tetai pae i te tuku i te angaanga tutuanga na mua i roto i to ratou oraanga. No te mea ka rave maata ratou i tetai au apinga ke e ka ‘akaopueia’ me kore ka akateiaaia to ratou ngakau. (E tatau ia Luka 21:34.) E puapinga tikai ta Iesu au tuatua no tatou i teia tuatau, no te mea kare tetai pae o te iti tangata o te Atua e tuku ana i te au mea meitaki maata atu na mua i roto i to ratou oraanga. Te kite nei tatou i teia me iki ratou i ta ratou angaanga, apii teitei, me kore te au apinga materia. Te akapou maata ra tetai pae i to ratou taime ki te angaanga tipoti me kore ki te tamataoraanga. Kare tetai pae e rave maata ana i ta ratou ka rauka i te tavini i te Atua no te au manako apiapi o te oraanga i te au ra ravarai. E ui kia koe uaorai e: ‘Te akapeea nei ra au? Te tuku ra ainei au i te anoano o te Atua na mua i roto i toku oraanga?’

4. (a) Eaa ta Paulo i pure no te au Kerititiano i Philipi? Eaa ra i anoanoia ai taua pure? (e) Eaa ta tatou ka uriuri manako i roto i teia atikara? Akapeea te reira me tauturu ia tatou?

4 Kua anoanoia te au Kerititiano i te anere mataiti mua kia angaanga pakari i te tuku i te tavinianga i te Atua ei mea mua i roto i to ratou oraanga. No reira rai te apotetoro ko Paulo i pure ei no te au tangata i Philipi ‘e timata oki ratou i te au mea meitaki maata atu.’ (E tatau ia Philipi 1:9-11.) E maata te au Kerititiano te akaari ‘maata ra i to ratou maroiroi kia apii i te tuatua ma te mataku kore’ mei te apotetoro ko Paulo rai. (Phili. 1:12-14) Te rave katoa ra tatou i te reira na te tutu maroiroi anga i te Tuatua a te Atua. No reira, ka akamaroiroiia tatou mei te uriuri manako anga i teia atikara e akapeea a Iehova te taangaanga anga i tana akaaerenga i teia tuatau i te akatupu i te au tuatua i roto ia Mataio 24:14. Ka tauturu teia ia tatou kia maroiroi ua atu i te rave i te angaanga tutuanga. Eaa ta te akaaerenga o Iehova e rave nei, e akapeea teia me akakeu ia tatou e to tatou pamiri?

TE TUANGA KITEA KOREIA O TA IEHOVA AKAAERENGA

5, 6. (a) Eaa ra a Iehova i oronga ai i te au orama ki tona au tavini no runga i te tupu ra i runga i te rangi? (e) Eaa ta Ezekiela i kite mai i roto i tetai orama?

5 Kare a Iehova i akakite mai ana i te au mea ravarai i roto i te Pipiria. Ei akaraanga, kare aia i akakite mai ana i te au mea no runga i te roro o te tangata me kore i te ao katoa e pini ua ake. Mari ra, kua akakite mai a Iehova i te au mea tei anoanoia kia marama tatou i tona anoano e kia akarongo kiaia. (2 Timo. 3:16, 17) E mea umere tikai e kua iki a Iehova i te akakite mai i te tuanga kitea koreia o tona akaaerenga. E mataora ana tatou i te tatau i teia au mea i roto i te au puka Pipiria o Isaia, Ezekiela, Daniela, e Apokalupo! (Isa. 6:1-4; Eze. 1:4-14, 22-24; Dani. 7:9-14; Apo. 4:1-11) Eaa ra a Iehova i akatika ai ia tatou kia kite i tetai au mea e tupu ra i runga i rangi?

6 Te inangaro ra a Iehova ia tatou kia akamaara ua rai e e tuanga tatou no tetai akaaerenga i te ao katoa e pini ua ake. Te angaanga maata ra te tuanga kitea koreia o ta Iehova akaaerenga i te rave i to Iehova anoano. Ei akaraanga, kua kite atu a Ezekiela i tetai orama no runga i te tuanga kitea koreia o ta Iehova akaaerenga tei akatutuia mai e tetai kariota maatamaata. E viviki tikai teia kariota e e taui viviki ana te reira me aere. (Eze. 1:15-21) Kua kite katoa atu aia i Tei Akaoro i te kariota. Kua tuatua a Ezekiela e: “Kua akara iora au mei te veo kanapanapa te tu, mei te tu o te ai ra e pini ua ake i roto i te reira.” Kua tuatua katoa aia e: “Ko te tu ïa teia o te arite  anga o te kakā o Iehova.” (Eze. 1:25-28) Papu e kua umere a Ezekiela te kite anga i teia orama. Kua kite atu aia ia Iehova e akatere meitaki ra i tona akaaerenga e te taangaanga ra i tona vaerua tapu i te arataki i te reira. E akatutuanga manea tikai teia no te tere anga o te kariota i roto i te orama e akapeea te tuanga kitea koreia o ta Iehova akaaerenga e angaanga ra!

7. Akapeea ta Daniela orama te oronga mai anga i te akapapuanga kia tatou?

7 Kua kite katoa a Daniela i tetai orama te oronga maira i te akamaroiroianga kia tatou. Kua kite aia ia Iehova, “To te au rā taito ra,” e noo ra i runga i te terono e auira tona. (Dani. 7:9) Te inangaro ra a Iehova ia Daniela kia kite e te neke aere ra Tona Akaaerenga, koia oki, te angaanga ra te reira i te rave i to Iehova anoano. Kua kite atu a Daniela i “tetai mei te Tamaiti a te tangata ra” ko Iesu, te orongaia anga te mana kiaia kia akaaere i te tuanga akara mataia o ta Iehova akaaerenga. Kare ta Iesu tutaraanga i rungao i te au tangata e no tetai nga mataiti ua. “E mana mutu kore ïa, kare ïa e kore, e tona basileia, kare ïa e pou.” (Dani. 7:13, 14) Te akakeu ra teia orama ia tatou kia irinaki ia Iehova e kia marama i tana e rave ra. No te mea no ko mai ia Iehova te mana o Iesu, te akakeu katoa ra teia orama ia tatou kia irinaki kia Iesu ei Arataki no tatou.

8. Akapeea te au orama o ta Iehova akaaerenga te akakeu anga ia Ezekiela e Isaia? Akapeea teia nga orama te akakeu anga ia tatou?

8 Eaa to tatou manako no runga i teia orama o ta Iehova akaaerenga? Ka umere tikai tatou i ta Iehova e rave ra mei ia  Ezekiela rai. (Eze. 1:28) Kua kite katoa te peroveta ko Isaia i tetai orama no runga i te tupu ra i runga i te rangi. Te patiia mai anga aia kia akakite ki tetai ke i ta Iehova e rave ra, kua ariki viviki aia i taua patianga ra. (E tatau ia Isaia 6:5, 8.) No te mea te tauturu maira a Iehova iaia, kua kite a Isaia e kare e rauka i tetai apinga i te tapu iaia kia rave i tana angaanga ei peroveta. Te akakeuia nei tatou mei ia Isaia rai kia turuturu i ta Iehova akaaerenga na te tavini maata anga i te Atua. E akamaroiroi anga tikai i te kite e e tuanga tatou no tetai akaaerenga te rave putuputu ra i to Iehova anoano!

TE TUANGA AKARA MATAIA O TA IEHOVA AKAAERENGA

9, 10. Eaa ra ka anoanoia ai tetai tuanga akara mataia o ta Iehova akaaerenga?

9 Na roto i tana Tamaiti, kua akanoo a Iehova i tetai tuanga o tona akaaerenga i runga i te enua te angaanga kapiti ra ki te tuanga i runga i te rangi. Te anoanoia ra teia kia akatupuia te angaanga tei totouia i roto ia Mataio 24:14. No teaa ra? Akamanako ana e toru au tumu.

10 Te mea mua, kua akakite a Iesu e ka tutu aere tana au pipi “e tae ua atu ki te openga o te enua ra.” (Anga. 1:8) Te rua, ka anoano te aronga e rave ra i te angaanga tutuanga i te au ikuikuanga Pipiria e te akamaroiroianga. (Ioa. 21:15-17) Te toru, ka anoano ratou i te au uipaanga ei taokotai ia ratou no te akamorianga ia Iehova e kia apiiia akapeea me tutu aere. (Ebe. 10:24, 25) E rauka ai i te rave i teia au mea, ka anoanoia te au pipi a Iesu kia akanoonoo meitakiia.

11. Akapeea tatou me turuturu i ta Iehova akaaerenga?

11 Akapeea tatou me turuturu i ta Iehova akaaerenga? E tai mataara puapinga, na te irinaki anga i te au taeake e rave ra i te aratakianga i roto i te angaanga tutuanga. Te irinaki ra a Iehova e Iesu i teia au taeake, e kia irinaki katoa tatou ia ratou. Ka rauka i teia au taeake i te akapou i to ratou taime e te maroiroi i te akatikatika i te au manamanata o teia ao. Inara kare ratou e rave ana i te reira. Ka uriuri manako tatou eaa ta te tuanga akara mataia o te akaaerenga e akamanako maata ua ana.

KUA TUKU RATOU ‘I TE AU MEA MEITAKI MAATA ATU’ NA MUA

12, 13. Akapeea te aronga pakari te akono anga i ta ratou au apainga? Eaa ra te reira i riro ei ei akamaroiroi anga ia koe?

12 Kua orongaia te apainga ki te aronga pakari tau i teianei ao kia akanoo e kia rave i te aratakianga i roto te angaanga tutuanga i roto i te au enua e tavini ra ratou. Me rave ratou i te au ikianga, ka akara ratou ki roto i te Pipiria no te aratakianga. Na roto i teia tu, ka akariro ratou i te Pipiria ei ‘lamepa no to ratou vaevae e ei turama no to ratou arataa.’ Ka pure katoa ratou no ta Iehova aratakianga.​—Sala. 119:105; Mata. 7:7, 8.

13 Mei ta te aronga pakari rai i te anere mataiti mua i rave, te tuku nei te aronga pakari e akanoo ra i te angaanga tutuanga i teia tuatau ‘i te apii i te tuatua’ na mua. (Anga. 6:4) Te mataora ra ratou i te kite i te angaanga tutuanga e tere ra ki mua i roto i to ratou enua e i roto i teianei ao. (Anga. 21:19, 20) Kare ratou e maani ra kia maata te ture no te iti tangata o te Atua, te rave tamou ra ratou i te akatotoa i te tuatua meitaki ma te aratakianga a te Pipiria e te vaerua tapu. (E tatau ia Angaanga 15:28.) Kua akanoo mai teia au taeake na roto i teia tu i te akaraanga meitaki no te katoatoa i roto i te au putuputuanga.​—Ephe. 4:11, 12.

14, 15. (a) Eaa te raveia ra ei tauturu ia tatou kia tutu aere i te ao katoa? (e) Eaa toou manako no runga i taau e rave ra i te turuturu i te angaanga tutuanga?

 14 Te angaanga ra te maataanga o to tatou au taeake i te akapapa i te au puka, au uipaanga, e te au uruoaanga i te au ra ravarai. Ei akaraanga, e tauatini ua atu aronga tauturu te angaanga pakari ra i te uri i te au puka ki roto i tetai au 600 reo. Tei tupu mai, maata te au tangata te apii ra ‘i te au peu takake a te Atua’ i roto i to ratou reo. (Anga. 2:7-11) Te angaanga pakari ra te au taeake e te au tuaine mapu na te taangaanga anga i te au matini no te nenei anga e te vaii anga i te au puka. E oti ka tukuia atu teia au puka ki te au putuputuanga i te au ngai mamao.

15 Maata katoa te aronga i roto i te ngai e noo nei tatou te tauturu maira ia tatou kia tutu aere i te tuatua meitaki. Ei akaraanga, e tauatini ua atu au tangata e tauturu ra i te akatu i te au Are Uipaanga Patireia e te au Are Akaputuputuanga ou. Te tauturu ra tetai pae i te aronga tei rokoia e te tumatetenga e te anoano ra i tetai tauturu i te pae rapakauanga. Te akanoonoo ra tetai pae i ta tatou au akaputuputuanga e te au uruoaanga, e te apii ra tetai pae i te au pupu apii Pipiria. Eaa te akakoroanga no teia au angaanga? Ei tauturu ia tatou kia tutu aere i te tuatua meitaki, kia tere ki mua i roto i te tuatua mou, e kia tauturu atu i te au tangata kia riro mai ei aronga akamori no Iehova. Kua tuku te tuanga akara mataia o ta Iehova akaaerenga i te au mea meitaki maata atu na mua!

ARU I TE AKARAANGA O TA IEHOVA AKAAERENGA

16. Eaa taau ka kimikimi no ta kotou akamorianga a te ngutuare me kore no taau uaorai apiianga?

16 E akamanako ana ainei tatou i tetai taime e eaa ta te akaaerenga o Iehova i rave ana? Ka rauka ia koe i te rave i tetai au kimikimianga no runga i te akaaerenga i roto i ta kotou akamorianga a te ngutuare me kore i taau uaorai apii e te akamanako oonu anga no runga i taau i apii mai. Ei akaraanga, e mea mataora tikai i te apii i te au orama tei orongaia kia Isaia, Ezekiela, Daniela, e Ioane. Te apii maira te puka Au Kite o Iehova​—Proclaimers of God’s Kingdom e tetai au puka me kore DVD kia tatou i tetai au mea umere no runga i to te Atua akaaerenga.

17, 18. (a) Akapeea teia atikara te tauturu anga ia koe? (e) Eaa te nga uianga ka ui koe kia koe uaorai?

17 E mea meitaki kia akamanako oonu e akapeea a Iehova te taangaanga anga i tana akaaerenga kia turuturu i te angaanga tutuanga. Kia tuku tatou i te au mea meitaki maata atu na mua, mei ta teia akaaerenga umere rai e rave ra. Ka manako tatou mei ia Paulo rai tei tata e: “Tei ia matou mai nei teianei taoonga [me kore angaanga orometua], e ko matou oki i aroaia mai, kare atura matou i roiroi.” (2 Kori. 4:1) Kua akamaroiroi katoa aia i tona au taeake e: “Auraka tatou e roiroi i te takinga-meitaki, ei te tuatau tikai oki tatou e kokoti ei, kia kore tatou e akaparuparu.”​—Gala. 6:9.

18 Te anoanoia ra ainei koe me kore toou pamiri kia rave i tetai au tauianga kia rauka ia koe i te tuku i te au mea meitaki maata atu na mua i roto i toou oraanga i te au ra ravarai? Ka rauka ainei ia koe i te akamama mai i toou oraanga kia rauka ia koe i te rave maata atu i te angaanga tutuanga? I roto i te atikara ka aru mai, ka uriuri tatou e rima au apinga te ka tauturu ia tatou kia aru i te akaraanga o ta Iehova akaaerenga e kia maroiroi ua rai i te tavini anga i te Atua.