Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tauturu ia Koe e Tetai ke na Roto i te Tuatua a te Atua

Tauturu ia Koe e Tetai ke na Roto i te Tuatua a te Atua

“I manako ei au i taau ra au ikuiku anga katoa, e mea tika anake.”​—SALA. 119:128.

1. Eaa ra tatou ka irinaki tikai ei i te Tuatua a te Atua?

I MUA ake ka rave ei tetai tangata apii Pipiria i te angaanga tutuanga, ka akaari mai aia e te irinaki ra aia e ko te Pipiria te Tuatua a te Atua. * Ka anoanoia tatou katoatoa kia akaari na roto i ta tatou e rave ra e e tuatua ra e te irinaki ra tatou i te Pipiria. Me irinaki tikai tatou i te Pipiria e me taangaanga meitaki i te reira i roto i te angaanga orometua, ka rauka ia tatou i te tauturu i tetai ke kia kite ia Iehova e te mataara no te ora mutu kore.

2. Eaa ra tatou ka mou marie ei i ta tatou i apii mai?

2 Te akataka maira te apotetoro ko Paulo e e puapinga tikai te Tuatua a te Atua. Kua tata aia kia Timoteo e: “Kia mou marie ra koe i taau i apii ra.” Ko te au mea ta Timoteo i apii mai, ko te au tuatua mou Pipiria tei akakeu i tona irinakianga no runga i te tuatua meitaki. Ka akaketaketa katoa ta tatou i apii mai mei te Pipiria i to tatou akarongo. Ka tauturu te Pipiria ia tatou kia ‘pakari e tae ua atu ki te ora.’ (2 Timo. 3:14, 15) Te akaari maira ta Paulo ka tuatua i muri mai e no ko mai te Pipiria i te Atua. Eaa atu ta tatou ka kite mai mei te au tuatua i roto ia 2 Timoteo 3:16? (E tatau.) Ka uriuri meitaki tatou i taua irava ra e ka akaketaketa atu i to tatou irinakianga e “e mea tika” ta Iehova au apiianga.​—Sala. 119:128.

‘E MEA MEITAKI TE PIPIRIA EI APIIANGA’

3-5. (a) Eaa tei tupu i muri ake te oronga anga a Petero i tetai akoanga ki tetai urupu tangata i te tuatau o Penetekote, e no teaa ra? (e) Eaa ra te maataanga i Tesalonia i ariki ei i te tuatua mou? (ng) Eaa ta te au tangata i teia tuatau e kite ra no runga i te tu e tutu ra tatou?

3 Kua akakite a Iesu ki te iti tangata o Iseraela e: “Te tono atu nei au i te peroveta, e te tangata pakari, e te tata tuatua, kia kotou.” (Mata. 23:34) Te tuatua ra a Iesu no runga i tana au pipi. Kua apii ana aia ia ratou kia taangaanga i te au Tuatua Tapu i roto i ta ratou angaanga  orometua. I te Penetekote mataiti 33, kua oronga te apotetoro ko Petero i te akoanga ki tetai urupu tangata i Ierusalema. Kua taiku aia i tetai au tuanga o te au Tuatua Tapu Epera. Te akarongo anga te au tangata te akamarama anga a Petero i teia au irava, kua tataraapa te maataanga no te au mea kino ta ratou i rave ana. Kua tataraara ratou no ta ratou ara e kua pati i te Atua kia akakore mai i te reira. I taua ra ra, mei te toru tauatini au tangata tei riro mai ei au Kerititiano.​—Anga. 2:37-41.

4 Ka kite katoa mai tatou i tetai apiianga mei te apotetoro ko Paulo, tei tutu aere i te tuatua meitaki i vao ake ia Ierusalema. I roto i te oire o Tesalonia i Makedonia, kua tuatua aia ki te aronga akamori ngati Iuda i roto i tetai tunako. E toru ra Sabati, kua uriuri manako a Paulo “kia ratou i te tuatua i tataia ra” i te akapapu e te tau ra no Karaiti kia tamamaeia e kia akatuakaouia mai. Kua riro mai tetai o taua au ngati Iuda ra e tetai au tangata Ereni ei aronga akarongo.​—Anga. 17:1-4.

5 Maata te au tangata i teia tuatau tei kite mai e te taangaanga ra tatou i te Pipiria kia akapapu i ta tatou e apii ra. Kua tatau tetai tuaine o tatou i Switzerland i tetai irava i te ngai tutuanga, e kua ui mai te tangata ngutuare kiaia e eaa tana akonoanga. Kua akakite atu te tuaine e e nga Kite raua ko tetai tuaine no Iehova. Kua akakite mai taua tangata ra e, tano anga tikai ka kite aia i te reira no te mea ko te Au Kite anake ua o Iehova te ka aere mai ki tona are e ka tatau mai i te Pipiria.

6, 7. (a) Akapeea te aronga e apii ra i roto i te putuputuanga me taangaanga meitaki i te Pipiria? (e) Eaa ra i puapinga ai kia taangaanga meitaki i te Pipiria me rave i tetai apii Pipiria i te kainga?

6 Akapeea tatou me taangaanga meitaki i te Pipiria me apii tatou i tetai ke? Me ka rave koe i tetai akoanga me kore i tetai atu tuanga o te uipaanga, e taangaanga i te au irava taka meitaki. Eiaa e akakite ki te katoatoa eaa ta te irava e tuatua ra me kore e tatau i te reira no runga mai i te pepa me kore te komupiuta, e tatau ra mei roto mai i taau Pipiria. Pati i te katoatoa kia akara katoa i ta ratou Pipiria. Akamarama i te aiteanga o te au irava e akapeea te au irava me tauturu ia ratou kia akatupu i tetai pirianga vaitata kia Iehova. Eiaa e taangaanga i te au akatutuanga kare e maramaia ana me kore i tetai tupuanga te ka akakatakata ua i te tangata, e akapou ra i te taime i te uriuri i te Tuatua a te Atua.

7 Eaa ta tatou ka akamaara me apii tatou i ta tatou aronga apii Pipiria? Ia tatou e apii ra i tetai tangata, e tatau i te au irava tei taikuia i roto i te puka e e akamaroiroi iaia kia tatau i te reira. Ia tatou e akamarama ra i te reira kia ratou, eiaa tatou e tuatua maata, inara e tuku i te tangata apii kia akakite mai i tona manako. Eiaa tatou e akakite kiaia eaa tana ka irinaki e tana ka rave, mari ra ka ui tatou i tetai au uianga meitaki te ka tauturu iaia kia marama i ta te Pipiria e apii maira. *

‘E MEA MEITAKI TE PIPIRIA EI AKOANGA’

8. Eaa to Paulo manamanata?

8 Na te aronga pakari i roto i te putuputuanga e rave i te akoanga, me kore e akatikatika i te aronga e rave ra i te ara. (1 Timo. 5:20; Tito 1:13) Inara ka anoano katoaia tatou kia ako ia tatou uaorai. E tangata Kerititiano meitaki a Paulo e e akava ngakau ma tona. (2 Timo. 1:3) Inara e manamanata tona. Kua karanga aia e: “Te kite nei ra au i tetai ture i roto i toku kopapa nei, i te māro mai anga i te ture i roto i toku ngakau, e te akariro anga iaku ei tuikaa na te ture kino.” Ka uriuri tatou i ta Paulo i rave no te patoi pakari anga i tona tu paruparu.​—E tatau ia Roma 7:21-25.

9, 10. (a) Eaa tetai au tu paruparu o Paulo? (e) Akapeea a Paulo te patoi pakari anga i tona au tu paruparu?

9 Kare a Paulo i akakite mai ana eaa tona tu paruparu, inara kua akakite mai aia e e  tangata “rave kino” aia, koia oki, kare aia i te tangata akangateitei i tetai ke. (1 Timo. 1:13) I mua ake ka riro mai ei a Paulo ei Kerititiano, kua takinokino ana aia i te au Kerititiano. Kua karanga aia e e ‘maata tona riri ia ratou.’ (Anga. 26:11) Kua kite a Paulo i te akatere meitaki i tona riri, inara te anoanoia ra aia kia tauta i te akatere i tona au manako e tana au tuatua. (Anga. 15:36-39) Eaa ra tei tauturu iaia?

10 I roto i tana reta mua ki to Korinetia, kua akamarama a Paulo i tana i rave no te ako ua anga iaia uaorai. (E tatau ia 1 Korinetia 9:26, 27.) Kua patoi pakari aia i tona tu paruparu. Kare ekoko e kua kimi aia i te au akoanga i roto i te au Tuatua Tapu, kua pure aia kia Iehova no te tauturu kia taangaanga i te akoanga, e kua rave aia i tana ka rauka i te akono i te reira. * Ka kite mai tatou i te au apiianga mei tona akaraanga. Ka anoano katoaia tatou kia patoi pakari i to tatou tu paruparu.

11. Akapeea tatou me “kimi matatio” ia tatou uaorai me te aaere ra tatou i te arataa o te tuatua mou?

11 Eiaa rava tatou e manako e ka rauka ia tatou i te akamutu i te patoi pakari i to tatou tu paruparu. Ka anoanoia tatou kia “kimi matatio” ia tatou uaorai i te akapapu e te aaere nei tatou na te arataa o te tuatua mou. (2 Kori. 13:5) Me tatau tatou ia Kolosa 3:5-10 me kore i tetai au irava aiteite te manako, ka ui tatou kia tatou uaorai e: ‘Te tauta ra ainei au i te patoi pakari i toku tu paruparu? Me te inangaro ra ainei au i te au mea ta Iehova e karanga ra e e tarevake? Ei akaraanga, me ata mai tetai tutu tau kore i runga i te Initaneti, ka tamate viviki ainei au i te reira? Me ka kimi ainei au i te au ngai kino i runga i te Initaneti?’ Me akamanako tatou e akapeea tatou me taangaanga i te akoanga a te Tuatua a te Atua i roto i to tatou oraanga, ka vai ‘ara ua tatou e ka akono meitaki’ i to tatou manako.​—1 Tesa. 5:6-8.

‘E MEA MEITAKI TE PIPIRIA EI AKAKITEANGA APA’

12, 13. Eaa te aiteanga o te akakiteanga i te apa? Akapeea tatou me aru i to Iesu akaraanga no te akatikatika anga i te au mea? (e) Me ka anoanoia tatou i te akatikatika i te au mea ki tetai tangata, eaa te au tuatua ka kopae tatou?

12 Me tuatua te Pipiria no runga i te ‘akakiteanga i te apa,’ te tuatua ra te reira no runga i te akatikatika anga i tetai au mea. Tetai taime ka akatikatika tatou i te au mea me manako tarevake mai tetai tangata i ta tatou i tuatua me kore i rave. Ei akaraanga, kua kopekope te au arataki akonoanga ngati Iuda e te takinga meitaki ra a Iesu i “te au telona e te aronga ara.” Kua akatikatika atu a Iesu ia ratou na te tuatua anga e: “Kare no te aronga ora te taunga, no te aronga maki ra. E teianei, ka aere, ka apii i te ariteanga i te manga tuatua ra e, ‘Ko te aroa taku i anoano, auraka te atinga.’” (Mata. 9:11-13) Kua akatikatika katoa atu a Iesu i te manako o te au tangata no runga i te tu tikai o te Atua. Kua apii aia i te au tangata ma te tu akakoromaki e te maru e ko Iehova te “Atua takinga-meitaki, e te aroa ua, e te akakoromaki maata, e te meitaki maata, e te tuatua-mou.” (Exo. 34:6) Tei tupu mai, maata te au tangata akaaka tei irinaki i te tuatua meitaki.

13 Kia aru tatou ia Iesu me tauturu tatou i tetai ke. Kare te aiteanga o te au tuatua i roto ia 2 Timoteo 3:16 e kia tuatua pakari tatou ki tetai ke no te akatikatika anga i te au mea. Kare te au Tuatua Tapu e akatika ana ia tatou kia tuatua ki tetai tangata ma te kore e akamanako atu i tona au manako. Me akakino tatou i tetai tangata, ka riro ta tatou au tuatua mei te “koputaputa koke ra.” Ka tamamae tatou iaia e kare rava tatou e tauturu atu ana iaia.​—Mase. 12:18.

14-16. (a) Akapeea te aronga pakari me akatikatika i te au mea kia tauturu i tetai pae e manamanata to ratou? (e) Eaa ra i puapinga ai no te au metua kia akatikatika i te au mea o te pamiri na roto i te au Tuatua Tapu?

14 Akapeea tatou me akaari i te tu akakoromaki  e te maru me taangaanga tatou i te Pipiria ei akatikatika anga i te au mea? Akamanako ana e te taumaro putuputu ra tetai nga tokorua akaipoipo. Kua pati raua ki tetai tangata pakari kia tauturu mai ia raua. Kare aia e piripiri ki tetai ia raua, e kare aia e akakite i tona uaorai manako no runga i to raua manamanata. Mari ra, ka taangaanga aia i te au kaveinga Pipiria ei tauturu ia raua kia marama e akapeea raua me akamutu i te taumaro. Penei ka taangaanga aia i te au kaveinga tei uriuriia i roto i te pene 3 o te puka The Secret of Family Happiness. Ia ratou e uriuri ra i teia au kaveinga, ka kite mai te tane e te vaine e te anoanoia ra raua kia rave i tetai au tauianga. I muri mai, ka ui atu te tangata pakari ki te nga tokorua me te meitaki atura to raua turanga, e ka oronga atu aia i te tauturu me te anoanoia ra.

 15 Akapeea te au metua me tauturu i ta ratou tamariki kia akatikatika i te au mea? Akamanako ana e e oa ou to taau tamaine mapu. Inara te manako ra koe e e rave ana tona oa ou i te au ikianga tarevake. E kimikimi koe na mua i te au mea no runga i tona oa. E me te manamanata ra rai koe no runga i taau tamaine, e tuatua atu kiaia. Ka rauka ia koe i te taangaanga i te au kaveinga i roto i te puka Questions Young People Ask​—Answers That Work, Voriumu 2. E oti e akapou koe i tetai taime kiaia. Ka rauka ia koe i te akara i tona tu iaia i roto i te ngai tutuanga me kore iaia e akapou ra i tona taime ki te pamiri. Me tuatua koe ki taau tamaine ma te tu akakoromaki e te maru, ka kite mai aia e te inangaro ra e te manako ra koe iaia. Ka tauturu teia iaia kia akarongo mai ki taau akoanga no runga i tona au oa e kia kore aia e rave i te au ikianga tarevake i roto i tona oraanga.

Ka taangaanga te au metua i te Pipiria na roto i te tu maru i te akatikatika i ta ratou tamariki kia kopae i te au manamanata (Akara i te  parakarapa 15)

16 Koai tetai te ka anoano i ta tatou tauturu? Na roto i te tu akakoromaki e te maru, ka rauka ia tatou i te akatikatika i te au mea me te manamanata ra tetai ke no runga i to ratou oraanga kopapa, te taitaia ra e kare a ratou angaanga moni, me kore kare e marama meitaki ana i tetai au apiianga Pipiria. Me taangaanga tatou i te Pipiria ei akatikatika i te au mea, ka puapingaia tatou katoatoa.

 ‘E MEA MEITAKI TE PIPIRIA EI AKAKITE MAI I TE TUATUA-TIKA’

17. Eaa ra tatou ka ariki rekareka ai i te akoanga?

17 Te akakite ra te Pipiria e i tetai taime, kare tatou e mataora ana me akoia mai tatou. E tika, e ngata i te ariki i te reira. Inara me ariki e me taangaanga tatou i te reira, ka akariro te akoanga ia tatou ei tangata tuatua tika. (Ebe 12:11) Kua akakite mai te maataanga o te au tangata Kerititiano tei utuutuia i roto i te tuatua mou e kua tauturu te akoanga a to ratou metua ia ratou. E me oronga mai te aronga pakari i te akoanga no ko mai ia Iehova, ka noo tamou tatou ki runga i te mataara no te ora.​—Mase. 4:13.

18, 19. (a) Eaa ra i puapinga ai te akoanga i roto ia Maseli 18:13 no te aronga pakari me ako ratou i tetai ke? (e) Me maru te aronga pakari e me oronga aroa ratou i te akoanga, eaa ta tetai tangata ara ka rave?

18 Akapeea te aronga pakari e te au metua me oronga i te akoanga meitaki? Kua akakite mai a Iehova e ka anoanoia tatou kia oronga i te akoanga ma te “tuatua-tika.” (2 Timo. 3:16) Te aiteanga i reira, ka anoanoia tatou kia taangaanga i te au kaveinga Pipiria me ako tatou i tetai ke. Ka kiteaia tetai kaveinga Pipiria puapinga i roto ia Maseli 18:13 e: “Ko tei tuatua vave mai e kare i akakiteia atu, e neneva tona, e ka akama ïa aia.” No reira me akakite tetai tangata ki te aronga pakari e kua rave tetai taeake me kore tuaine i te ara kino, kia akapapu te aronga pakari e kua kite ratou i te au tikaanga ravarai i mua ake ka oronga ai ratou i te akoanga. (Deu. 13:14) Ka rauka i reira ia ratou i te ako ma te “tuatua-tika.”

19 Te akakite katoa ra te Pipiria ki te aronga pakari kia ako i tetai ke ma te ‘tu maru.’ (E tatau ia 2 Timoteo 2:24-26.) E tika ka akatupu te ara a tetai tangata i tetai ke kia manako kino no runga ia Iehova me kore kia tamamae i tetai ke. Inara me ako tetai tangata pakari i taua tangata ra ma te tu riri, kare e rauka i te tangata pakari i te tauturu iaia. Me aru tetai tangata pakari i te Atua e ka tuatua maru me akatikatika i tetai tangata ara, penei ka tataraara mai te tangata ara.​—Roma 2:4.

20. Eaa te au kaveinga ta te au metua ka taangaanga me ako ratou i ta ratou tamariki?

20 Ka taangaanga katoa te au metua i te au kaveinga Pipiria me ako ratou i ta ratou tamariki. (Ephe. 6:4) Ei akaraanga, eaa ta tetai metua tane ka rave me akakite mai tetai tangata kiaia e kua rave tana tamaiti i tetai mea tarevake? Ka akapapu te metua tane e kua kite aia i te au tikaanga ravarai i mua ake ka ako ei aia i tana tamaiti. E kare tetai tangata i roto i tetai pamiri Kerititiano e riri maata e e rave i tetai mea kino. “Kua ki te Atu [Iehova] i te aroa e te takinga-meitaki maata,” e ka aru te au metua iaia me ako i ta ratou tamariki.​—Iakobo 5:11.

E APINGA AROA TE PIPIRIA NO KO MAI IA IEHOVA

21, 22. Me tatau koe ia Salamo 119:97-104, eaa te au tuatua te akaari maira i toou manako no runga i ta Iehova Tuatua?

21 Kua akakite mai ana tetai tavini o te Atua i te tumu i inangaro ei aia i ta Iehova ture. (E tatau ia Salamo 119:97-104.) Na te apii anga i te Pipiria, kua pakari mai aia e kua marama oonu atu aia i te au mea. Te aru anga aia i te au kaveinga i roto i te au Tuatua Tapu, kua kopae aia i te au tarevake ta te maataanga o te tangata e rave ra. Kua mataora tikai aia i te apii i te au Tuatua Tapu e kua puapingaia aia no te aru anga i te reira au akoanga. Kua tauta aia i te akono i te ture a te Atua no te katoaanga o tona oraanga.

22 Te akaperepere ra ainei koe i te Pipiria? Ka tauturu te reira ia koe kia akaketaketa atu i toou akarongo e ka akatupu te Atua i tona akakoroanga. E akoanga ta te reira no ko mai ia Iehova te ka tauturu ia tatou kia kore e rave i te ara te ka arataki atu ki te mate. Ka rauka ia koe i te taangaanga i te reira kia tauturu i tetai ke kia kite e akapeea me aaere na runga i te mataara no te ora e kia noo tamou ki reira. Kia taangaanga ua rai tatou i te Pipiria na roto i teia au mataara ia tatou e tavini ra i to tatou Atua pakari e te aroa, ko Iehova.

^ para. 1 Akara i te puka Akaaereia kia Rave i to Iehova Anoano, kapi 79.

^ para. 7 Te apii anga a Iesu i tetai ke, kua ui putuputu aia kia ratou e: “Eaa to kotou manako?” E oti kua tiaki aia no ta ratou pauanga.​—Mata. 18:12; 21:28; 22:42.

^ para. 10 Te akamaroiroi maira tetai au reta a Paulo ia tatou kia patoi pakari i to tatou tu paruparu. (Roma 6:12; Gala. 5:16-18) Papu ia tatou e kua taangaanga katoa aia i te akoanga tana i oronga ki tetai ke.​—Roma 2:21.