Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kia Puapinga Maataia Mei Te Tatau Anga i te Pipiria

Kia Puapinga Maataia Mei Te Tatau Anga i te Pipiria

“Te rekareka nei oki au i te ture a te Atua.”​—ROMA 7:22.

1-3. Akapeea te tatau anga i te Pipiria e te taangaanga anga i ta tatou i apii mai me tauturu ia tatou?

KUA karanga tetai tuaine pakarikari e, “E akameitaki ana au ia Iehova i te au popongi ravarai no te tauturu mai anga iaku kia marama i te Pipiria.” Noatu e kua tatau ana aia i te Pipiria tere atu i te 40 taime, te tatau nei rai aia i te reira. Kua tata mai tetai tuaine mapu e kua tauturu mai te tatau anga i te Pipiria iaia kia kite e e tika tikai a Iehova e ka piri vaitata atu aia kiaia. Kua karanga aia e, “Mataora atu toku oraanga i teianei!”

2 Kua apii mai te apotetoro ko Petero e kia inangaro tatou i te tuatua mou i roto i te Tuatua a te Atua. (1 Pete. 2:2) Me apii tatou i te Pipiria e me taangaanga i ta te reira e apii maira, ka rauka ia tatou tetai akava ngakau ma e tetai akakoroanga i roto i te oraanga. Ka tauturu mai te au apiianga Pipiria ia tatou kia akatupu i te pirianga meitaki ki tetai ke te inangaro ra e te tavini ra i te Atua mou. E au tumu meitaki teia no tatou ‘kia rekareka i te ture a te Atua.’ (Roma 7:22) Eaa tetai atu ravenga ka tauturu mai te apii anga i te Pipiria ia tatou?

3 Te maata atu taau ka apii no runga ia Iehova e tana Tamaiti, ka maata atu toou inangaro ia raua e tetai ke. Te apii katoa maira te Pipiria ia koe e akapeea te Atua me akaora i te aronga tuatua tika me takore aia i te aronga kino. E au tuatua meitaki taau ka akakite ki te au tangata i roto i taau angaanga orometua. Ka papu ia koe e ka tauturu mai a Iehova ia koe kia apii atu i taau i kite mai ki tetai ke.

TATAU I TE PIPIRIA E E AKAMANAKO OONU I TAAU I TATAU

4. Eaa ra te aiteanga kia tatau i te Pipiria ma te ‘akamaara tikai anga’ i te reira?

4 Te inangaro maira a Iehova ia tatou kia akamanako e kia marama i ta tatou i tatau ana i roto i te Pipiria. Kua akakite aia kia Iosua e: “Auraka teianei buka ture kia taka ke atu i roto i to vaa; kia akamaara tikai ra koe i te reira i te po e te ao.” (Iosu. 1:8; Sala. 1:2) Ko te aiteanga ainei e kia tatau maata me kore kia tatau koumuumu ua tatou i te Pipiria katoa? Kare. Te aiteanga, kia tatau marie i te Pipiria ma te akamanako anga i taau e tatau ra. Ka tauturu teia ia koe kia akamanako i te au irava te ka tauturu e te ka akamaroiroi ia koe. Me kite mai koe i tetai manako me kore tua akamaroiroi anga, tatau marie e kia tuatua koumuumu koe me tatau i te reira. Ka riro taau e tatau ra i te itae i toou ngakau. Eaa ra i puapinga ai teia? No te mea me marama tikai koe i ta te Atua akoanga, ka inangaro koe i te akono i te reira.

5-7. Akakite mai i tetai au akaraanga e akapeea te tatau marie meitaki anga i te Pipiria te tauturu anga ia koe kia (a) akono i te au ture a te Atua; (e) tuatua maru ki tetai ke; (ng) irinaki ia Iehova i te au tuatau ngata tikai.

5 Me tatau tatou i te au puka Pipiria ta tatou e manako ra e e ngata i te marama, e mea puapinga kia tatau marie meitaki i te reira kia rauka ia tatou i te akamanako i ta tatou e tatau ra. Ei akaraanga, akamanako ana i tetai taeake mapu e tatau meitaki ra i te puka o Hosea. I roto i te pene 4, ka tapu aia i te akamanako i muri ake i te tatau anga i te irava 11 ki te 13. (E tatau ia Hosea 4:11-13.) Eaa ra aia i akamanako ei i teia au irava? Kua timataia ana aia i te apii kia rave i te au mea tau kore. Inara iaia e akamanako ra i teia au irava, kua karanga aia kiaia uaorai e: ‘Te kite maira a Iehova i te au mea kino ta te au tangata e rave ra noatu e ko ratou anake ua. Kare au e inangaro ana i te akariri iaia.’ Kua iki te taeake e ka tauta aia i te akono i te au ture tau a Iehova.

6 Te rua o te akaraanga, akamanako ana i tetai tuaine e tatau meitaki ra i te puka o Ioela e kua tano mai aia ki te pene 2, irava 13. (E tatau ia Ioela 2:13.) Kua tauturu mai teia irava iaia kia akamanako e ka anoanoia aia kia aru ia Iehova, e “takinga-meitaki oki tona e te aroa, kare e rapurapu i te riri, e te tangi maata.” Kua iki aia i te rave i te au tauianga no te mea i tetai taime e akakino ana e e akariri ana tana au tuatua i tana tane e tetai ke.

7 Te toru o te akaraanga, akamanako ana i tetai taeake e vaine tana e te tamariki. Kare ana angaanga akaou e kua manamanata aia e akapeea aia me akono i tona pamiri. Kua tatau meitaki aia i te puka o Nahuma. I roto ia Nahuma 1:7, kua tatau aia e te kite ra a Iehova i te aronga te irinaki ra iaia e ka paruru aia ia ratou “i te rā tumatetenga.” Kua tauturu mai teia i te taeake kia kite mai e te inangaro ra a Iehova iaia e tona pamiri, e teianei kare aia e manamanata maata ana. E oti kua tatau meitaki aia i te irava 15. (E tatau ia Nahuma 1:15.) Kua kite mai aia e ka rauka iaia i te akapapu i tona irinaki ia Iehova na te tutu anga i te tuatua meitaki i te au tuatau ngata tikai. Iaia e kimi ra i tetai angaanga ou, ka akamaata atu aia i tona taime ki te angaanga orometua i tetai au ra o te epetoma.

8. Akamarama poto mai i tetai mea taau i kite mai mei te tatau anga i te Pipiria.

8 No roto mai te au akaraanga meitaki ta tatou i uriuri akenei i te au puka Pipiria ta tetai pae i manako e e mea ngata i te marama. Inara me kite mai koe i te au irava akamaroiroi anga i roto i teia au puka, ka inangaro koe i te tatau ua rai i te reira. Ka akapumaana mai te reira ia tatou e ka tauturu ia tatou kia pakari. Ka tauturu katoa mai te au puka ravarai o te Pipiria ia tatou na roto i te reira tu. Te aite ra te Tuatua a te Atua ki tetai ngai ko anga taimana. Ia koe e tatau ra i te Pipiria katoa, e kimi ua rai i te “au taimana,” me kore i te au aratakianga puapinga e te akamaroiroi anga mei roto i te reira!

TAUTA PAKARI KIA MARAMA I TAAU E TATAU RA

9. Eaa ta tatou ka rave kia marama atu i te Pipiria?

9 E mea puapinga tikai kia tatau i te Pipiria i te au ra ravarai. Inara kia akapapu katoa e te marama ra koe i taau e tatau ra. No reira, e rave i te au kimikimianga i roto i ta tatou au puka kia kite mai koe i te au turanga o te au tangata, te au ngai, e te au tupuanga taau i tatau ana. Me kare i papu ia koe e akapeea me taangaanga i tetai mea taau i tatau ana i roto i te Pipiria, e ui atu ki tetai tangata pakari, tetai taeake me kore tuaine tukatau no tetai tauturu. Kua anoanoia tetai tangata Kerititiano i te tuatau o te Pipiria kia tauturuia kia marama meitaki atu i te tuatua mou. Ko Apolo tona ingoa.

10, 11. (a) Akapeea a Apolo te tauturuia anga kia riro mai ei orometua meitaki atu no te tuatua meitaki? (e) Eaa ta tatou ka kite mai mei te akaraanga o Apolo? (Akara i te pia “Au Mea Ou Ainei Taau e Apii Ra?”)

10 E orometua maroiroi te Kerititiano ngati Iuda a Apolo e kua kite meitaki aia i te au Tuatua Tapu. Te akakite maira te puka o Angaanga e kua tutu aere ana aia no runga ia Iesu. Inara kare a Apolo i kite ana e kua apii ana a Iesu i tana au pipi i tetai apinga ou no runga i te papetitoanga. Kua akarongo ana tetai nga tokorua Kerititiano ko Peresila e Akuila ia Apolo e apii ra i Ephesia, e kua akamarama meitaki atura raua ‘i te tuatua a te Atua kiaia.’ (Anga. 18:24-26) Akapeea teia te akapuapinga anga ia Apolo?

11 Te aere anga a Apolo ki Akaia, kua tutu aere ua rai aia. Kua tauturu aia i te aronga tei irinaki i te tuatua meitaki na roto i te au Tuatua Tapu, kia akapapu ki te au tangata e kua tarevake te ngati Iuda, e ko Iesu te Karaiti. (Anga. 18:27, 28) I teianei kua marama a Apolo i te aiteanga o te papetitoanga Kerititiano, e kua “turu maata” atu aia i te aronga ou kia tere ki mua i roto i te tuatua mou. Eaa ta tatou ka kite mai mei teia? Ka rauka ia tatou i te aru i te akaraanga o Apolo na te tauta anga kia marama i ta tatou e tatau ra i roto i te Pipiria. Inara, kia ariki akaaka katoa tatou i tetai ua atu au manako te ka orongaia mai kia tauturu ia tatou kia riro mai ei au puapii meitaki atu.

TAANGAANGA I TAAU I APII MAI EI TAUTURU I TETAI KE

12, 13. Akapeea tatou me taangaanga i te au Tuatua Tapu na roto i te tu maru kia tauturu i tetai tangata apii Pipiria kia tere ki mua?

12 Ka rauka ia tatou i te tauturu i tetai ke mei ta Peresila, Akuila, e Apolo rai i rave. Eaa toou manako me tauturu koe i tetai tangata e inangaro ra i te rave i te au tauianga i roto i tona oraanga kia tere ki mua i roto i te tuatua mou? Me kore me e tangata pakari koe, eaa toou manako me akameitaki mai tetai Kerititiano ia koe no taau akoanga i oronga atu mei te Pipiria tei tauturu iaia i roto i tetai tuatau ngata? Ka mataora tikai tatou me taangaanga tatou i te Pipiria i te tauturu i tetai ke kia rave i te au tauianga i roto i to ratou oraanga. * Akapeea koe me rave i teia?

13 I to Elia tuatau, kare te maata anga o te ngati Iseraela i iki ana me ka aru ratou i te akamorianga mou me kore i te akamorianga tarevake. Ka tauturu mai ta Elia i tuatua ki te iti tangata Iseraela i tetai tangata apii Pipiria tei kare i iki ake i te tavini ia Iehova. (E tatau ia 1 Ariki 18:21.) Penei te mataku ra tetai tangata e akaari maira i te inangaro e ka akakino mai tona au oa me kore tona pamiri iaia no te apii anga i te Pipiria. Ka rauka ia koe i te tauturu iaia kia iki i te akamori ia Iehova na te taangaanga anga i te au tuatua i roto ia Isaia 51:12, 13.​—E tatau.

14. Eaa te ka tauturu ia koe kia akamaara i te au irava Pipiria kia rauka ia koe i te tauturu i tetai ke?

14 E maata te au manako i roto i te Pipiria te ka akamaroiroi, akatikatika, me kore akaketaketa ia tatou. Inara penei ka akamanako koe e akapeea koe e kite ei eaa te au irava taau ka taangaanga me ka anoano koe i te reira. E tatau i te Pipiria i te au ra ravarai, e kia akamanako oonu i taau i tatau ana. E kare e roaia, ka kite meitaki koe i te Pipiria e ka taangaanga a Iehova i tona vaerua tapu i te tauturu ia koe kia akamaara i ta te reira e tuatua ra.​—Mare. 13:11; e tatau ia Ioane 14:26.

15. Eaa te ka tauturu ia koe kia marama meitaki atu i te Tuatua a te Atua?

15 Kia pure kia Iehova no te pakari mei te Ariki rai ko Solomona. Ka anoanoia te tu pakari no te rave anga i te angaanga tutuanga e te akono anga i taau tuanga i roto i te putuputuanga. (2 Para. 1:7-10) E aru i te au peroveta na te kimikimi meitaki anga i te Tuatua a te Atua. Ka tauturu teia ia koe kia kite i te tuatua mou no runga ia Iehova e tona anoano. (1 Pete. 1:10-12) Kua akakite te apotetoro ko Paulo kia Timoteo kia apii ‘i te tuatua no te akarongo e taua tuatua meitaki ra.’ (1 Timo. 4:6) Me apii ua rai koe i te Pipiria, ka marama meitaki atu koe i te reira e ka kite koe e akapeea me taangaanga i te reira kia tauturu i tetai ke. E ka ketaketa atu toou akarongo i taua taime rai.

KA PARURU TE TATAU ANGA I TE PIPIRIA IA TATOU

16. (a) Akapeea te au tangata Berea i puapingaia ai mei te tatau anga i te au Tuatua Tapu i te au ra ravarai? (e) Eaa ra i puapinga ai no tatou kia tatau i te Pipiria i te au ra ravarai?

16 Kua tatau meitaki te ngati Iuda tei noo ana i Berea i te au Tuatua Tapu i te au ra ravarai. Te tutu anga a Paulo kia ratou, kua akaaite ratou i tana e tuatua ra ki ta ratou i kite mai mei roto i te au Tuatua Tapu. E maata ia ratou tei kite mai e te apii maira aia i te tuatua mou, e kua riro mai ratou ei aronga “akarongo.” (Anga. 17:10-12) Ka kite mai tatou mei teia e ka tauturu mai te tatau anga i te Pipiria i te au ra ravarai ia tatou kia akaketaketa i to tatou akarongo i roto ia Iehova. Kia ketaketa to tatou akarongo me ka inangaro tatou kia ora mai i roto i te ao ou o te Atua.​—Ebe. 11:1.

17, 18. (a) Akapeea te akarongo ketaketa e te aroa me paruru i to tatou ngakau? (e) Akapeea te manakonakoanga me paruru ia tatou?

17 Kua akamarama mai a Paulo e ka anoano tatou i te tu akarongo, te aroa, e te manakonakoanga. Kua akakite mai aia e: ‘Ko tatou ra, ko to te ao ra, ei akono meitaki to tatou, ma te tapoki-umauma ra, ko te akarongo e te inangaro, i te kakau anga; e ma te manakonakoanga ora ei pare.’ (1 Tesa. 5:8) E aao ana tetai vaeau i te tapoki umauma ei paruru i tona pukuatu. Te anoano katoaia ra tatou kia paruru i to tatou ngakau. Me irinaki pakari tetai Kerititiano i te au taputou a te Atua e me inangaro tikai aia Iaia e tetai ke, ka paruruia tona ngakau. Ka rave te reira tangata i tana ka rauka kia akamareka ua rai i te Atua.

18 Kua taiku katoa mai a Paulo i tetai pare akatutu ua ta tatou ka aao. Ko ‘te manakonakoanga ora’ te reira. E aao ana te au vaeau i te tuatau Pipiria i tetai pare kia paruru i to ratou upoko. Me ketaketa to tatou manakonakoanga e ka akaora mai a Iehova ia tatou, ka paruru mai te reira i to tatou manako. Te oronga maira to tatou manakonakoanga ketaketa i te au tumu kia patoi tatou i te au apoteiti e ta ratou tuatua kino, te ka totoa viviki i roto i te putuputuanga mei tetai maki kino rai. (2 Timo. 2:16-19) Ka akaketaketa katoa mai to tatou manakonakoanga ia tatou kia kopae i te au tu kino.

KA TAUTURU TE TATAUANGA PIPIRIA IA TATOU KIA ORA MAI I TE AU RA OPENGA

19, 20. Eaa ra tatou ka ariki rekareka ai i te Tuatua a te Atua? Akapeea tatou me akaari e te ariki rekareka ra tatou i te reira? (Akara i te pia “Te Oronga Maira a Iehova i Taku Tikai e Anoano Nei.”)

19 Ia tatou e vaitata atura ki te openga o teia akatereanga, ka anoanoia tatou kia irinaki maata i ta Iehova Tuatua. Ka tauturu te reira ia tatou kia akamutu i te rave i te au peu kino e kia patoi pakari i te rave i te ara. Ka akapumaana e ka akamaroiroi mai te reira ia tatou kia autu i te au timataanga ta Satani e ta tona ao ka tuku mai ki runga ia tatou. Ka tauturu mai te au ikuikuanga i roto i ta Iehova Tuatua ia tatou kia noo tamou ki runga i te mataara no te ora.

20 Te anoano ra a Iehova “i te tangata katoatoa kia ora.” Te kapiti maira te reira i tona au tavini ravarai e te aronga te akarongo maira me tutu e me apii tatou i te tuatua meitaki kia ratou. Inara ko te aronga ravarai e inangaro ra kia ora mai i te openga o teia akatereanga, ka anoanoia ratou kia “kite i te tuatua-mou.” (1 Timo. 2:4) E tatau tatou i te Pipiria e kia taangaanga i te au ikuikuanga i roto i reira me ka inangaro tatou kia ora mai. Te akaari maira ta tatou tatauanga Pipiria i te au ra ravarai e te ariki rekareka ra tatou i ta Iehova Tuatua.​—Ioa. 17:17.

^ para. 12 Kare rava tatou e taangaanga i te au Tuatua Tapu i te maro i tetai tangata kia taui me kore i te akakite kiaia e e tangata kino aia. Kia aru tatou ia Iehova, kia akakoromaki e kia takinga meitaki i ta tatou aronga apii Pipiria.​—Sala. 103:8.