Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kua Oronga Puareinga Ratou ia Ratou Uaorai​—I Mexico

Kua Oronga Puareinga Ratou ia Ratou Uaorai​—I Mexico

PUMAANA tikai i te kite e te maata ua atura te Au Kite mapu tei akamama mai i to ratou oraanga kia akamaata atu i to ratou taime i roto i te angaanga orometua Kerititiano. (Mata. 6:22) Eaa te au tauianga ta ratou i rave? Eaa te au arairaianga ta ratou i aro atu? Kia kite tatou, ka akara ana tatou e eaa ta tetai au taeake e tavini nei i Mexico i rave.

“ANOANOIA TETAI AU TAUIANGA”

Dustin e Jassa

Akaipoipo a Dustin e Jassa i roto ia Tianuare mataiti 2007, no Marike mai raua. Muri poto ua mai, kua rauka ia raua te akatupu i te moemoea ta raua i manakonako ua ana​—kia oko mai i tetai poti ei ngai nooanga no raua i tera mataiti katoa. E vai ua ana to raua poti i ko i te uapu i Astoria, Oregon, i Marike, e oire manea tikai tei koropiniia e te au tuaivi e vao rakau to runga pera te au maunga kua ki te take i te kiona, e kare i mamao roa mei te Moana Patipika. “Te au ngai ravarai taau ka akara,” i karanga ai a Dustin, “e taurekareka tikai!” Manako teia nga taeake e e oraanga mama ua to raua, e te irinaki ra raua ki runga ia Iehova. ‘I na oki e te noo ra maua i runga i tetai poti e 26 tapuae (7.9 mita),’ i na raua ai, ‘te angaanga moni ra maua no te au tuatau poto ua, te aere ra ki tetai putuputuanga reo ke, e te tavini ra ei painia tauturu i tetai au taime.’ I muri mai ra, kite raua e kua tarevake raua. “Pou ua to maua taime i te ripea i to maua poti i to te turuturu i te putuputuanga,”  i karanga ai a Dustin. “Kua kite maua e me ka inangaro tikai maua i te tuku ia Iehova na mua i roto i to maua oraanga, ka anoanoia tetai au tauianga.”

Akakite katoa a Jassa e: “I mua ake ka akaipoipo ei au, e noo ana au i Mexico, e e aere ana au ki tetai putuputuanga reo Papaa. Reka tikai au te tavini anga i reira, e kua inangaro au i te oki.” No reira i to raua taime akamorianga a te pamiri, ei akaketaketa roa atu i to raua inangaro kia tavini i tetai enua ke, kua tatau a Dustin e Jassa i te au tua oraanga o te au taeake e te au tuaine tei neke ki te au enua kua papa te au koro no te kokoti. (Ioa. 4:35) “Inangaro maua kia kite i taua tu rekareka,” i na Dustin ei. To raua rongo anga mei te au taeake i Mexico e e pupu ou tei akanooia e ka anoanoia te tauturu, i reira rai kua kite a Dustin e Jassa i ta raua ka rave. Kua akaruke raua i ta raua ngai angaanga, oko i to raua poti, e kua neke ki Mexico.

“TE APINGA MEITAKI ROA ATU TEI TUPU KIA MAUA”

Kua noo a Dustin e Jassa i te oire ko Tecomán​—vaitata atu rai ki te Moana Patipika inara mei tetai 2,700 maire (4,345 kiro mita) i te tua tonga o Astoria. “Kare e matangi anuanu e kare katoa e kitea atu te au maunga, tera ra e pakari te vera e ka kite ua atu koe i te au one remene,” i karanga ai a Dustin. Te akamataanga, kare a raua ngai angaanga i rauka ana. No te rava kore o te moni, e rua taime i te ra, e raiti ua ta raua e kai ana e te pi i te au epetoma. “Te akamata ra tikai maua i te akaiu i ta maua kai,” i karanga ai a Jassa, “akamata rai ta maua aronga apii Pipiria i te apai mai i tetai vi na maua, te meika, te nita, e te au pute remene!” I te taime tei aereia, kua rauka mai ta raua ngai angaanga na tetai kamupani apii reo i Taiwan, na runga i te komupiuta. Teianei, kua rava rai te moni e rauka maira no to raua au anoano i te au ra.

Eaa to Dustin e Jassa manako no runga i to raua tu oraanga ou i teianei? “Ko teia nekeanga te apinga meitaki roa atu tei tupu kia maua,” i karanga ai raua. “Ketaketa atu to maua pirianga kia Iehova e ki tetai e tetai tei kore roa maua i manako ana e ka rauka. Maata ta maua au mea e rave kapiti ana i te au ra ravarai​—te aere ki te angaanga tutuanga, uriuri e ka akapeea me tauturu i ta maua aronga apii Pipiria, e te akapapa no te au uipaanga. Kare katoa maua e apiapi akaou ana i te au tu taomianga ta maua i kite ana i te tuatau i topa.” Karanga katoa raua e: “Teianei kua kite tikai maua i ta maua kare i marama ana i mua atu ana​—te tuatua mou no runga i te taputou i roto ia Salamo 34:8 e, ‘Ka tongi ana kia kite i te meitaki o Iehova!’”

TAUATINI UA ATU TEI ANGAANGA PUAREINGA UA​—EAA TEI AKAKEU IA RATOU?

Tere atu i te 2,900 taeake e te au tuaine​—tei akaipoipo e tei kare i akaipoipo, te maataanga i rotopu i te 20 ki te 30 mataiti​—tei neke atu i te tavini i te au tuanga  o Mexico e anoano maataia ra te aronga tutu i te Patireia. Eaa ra teia Au Kite i inangaro ei i te rave i teia angaanga ngata? Te uiia atu anga taua uianga ki tetai papaki, e toru au tumu ta ratou i akakite mai. Eaa te reira?

Leticia e Hermilo

Kia akaari i to ratou inangaro no Iehova e no te tangata. Papetitoia a Leticia e 18 ona mataiti. Akakite aia e: “Te akatapu anga au i toku oraanga kia Iehova, kua marama au e ka tavini au iaia ma toku ngakau e toku oraanga katoa. No reira, kia akaari i toku inangaro ngakau katoa no Iehova, inangaro au kia akapou maata atu i toku taime e te maroiroi i te tavini anga iaia.” (Mare. 12:30) Ko Hermilo, tei akaipoipo i teianei kia Leticia, e 20 tuma ona mataiti i te neke anga aia ki te ngai e anoano maataia ra te aronga tutu i te Patireia. Akakite aia e: “Kua kite mai au e ko te mataara meitaki rava atu i te akaari i toku aroa no te tangata, koia oki kia tauturu ia ratou kia akatupu i to ratou anoano pae vaerua.” (Mare. 12:31) No reira, kua akaruke aia i tana ngai angaanga i ko i tetai pangika, pera tona oraanga meitaki i roto i te oire apinganui ko Monterrey, e kua neke atu ki tetai oire meangiti ua.

Essly

Kia kite i te rekareka mou tikai. Muri poto ua mai tona papetito anga, kua aru atu a Leticia i tetai tuaine painia tukatau ki tetai oire mamao, e kua tutu aere raua e tai marama i reira. Karanga a Leticia e: “Umere tikai au. Mataora katoa rai au te kite anga i te tu o te tangata i te ariu mai ki te karere Patireia ta maua i akakite atu kia ratou. I te openga o taua marama ra, karanga rai au e, ‘Teia tikai te oraanga taku ka inangaro!’” Mei te reira katoa a Essly, tetai tuaine e 20 tuma mataiti, kare aia i akaipoipo, no te rekareka tana i kite, i inangaro ei aia i te tavini i te ngai e anoano maataia ra te tauturu. Iaia e aere ra rai ki te apii tua rua, e maata te Au Kite maroiroi tana i aravei tei tavini ana i te ngai e anoano maataia ra te tauturu. Karanga aia e, “Toku kite anga i te mata mataora o taua au taeake e te au tuaine, tupu rai toku inangaro i to ratou tu oraanga.” Maata te au tuaine tei manako akapera mei ia Essly rai. Kua tere atu i te 680 tuaine kare i akaipoipo e tavini ra i te ngai e anoano maataia ra te tauturu i Mexico. E akaraanga meitaki tikai ta ratou i akanoo no te au mapu e te aronga pakarikari katoa!

Kia noo i tetai oraanga mou e te merengo ua. Te akamutu mai anga aia i te apii tua rua, kua orongaia tetai scholarship nana i te apii teitei. Akamaroiroi mai tona au oa iaia kia ariki i te reira e kia aruaru i tetai “oraanga tau”​—tetai pepa apii teitei, angaanga moni, motoka, e te turoto aere. Kare ra aia i ariki ana i to ratou manako. Karanga a Essly e: “Tetai au oa Kerititiano kua aruaru i teia au mea nei, e kua kite au e kare te au akakoroanga pae vaerua i te mea maata akaou kia ratou. Te maata atu i ta ratou piri ki roto i te au angaanga o teianei ao, ko te maata atu ia o to ratou  manamanata taku e kite atura. Inangaro au i te akapou i toku oraanga mapu kia tavini ia Iehova.”

Racquel e Phillip

Kua rave a Essly i tetai au apii ke mai kia rauka mai tetai ngai angaanga ei akono iaia i te pae moni iaia e painia ra, e oti kua neke atu aia ki tetai ngai e anoano rapurapuia ra te au papuritia o te Patireia. Kua apii katoa aia i te au reo tumu e tuatuaia ra e te iti tangata Otomi e te Tlapaneco. Teianei, me akamanako aia i te toru mataiti i tona tutu anga i te au ngai mamao, akakite aia e: “Kua riro te tavini anga i te ngai e anoano maataia ra te tauturu ei apai mai te oraanga mou tikai e te merengo ua. Te mea maata ra, kua akaketaketa atu te reira i toku pirianga kia Iehova.” E kua akatika katoa a Phillip e Racquel, tetai tokorua no Marike, e 30 tuma o raua mataiti. “Te taui viviki ua nei teianei ao e kare e tinamou ana te oraanga o te maataanga. Inara, kua riro te tavini anga i te ngai e akarongo maira te tangata ki te karere Pipiria, ei oronga mai i tetai akakoroanga puapinga i roto i to maua oraanga. E oraanga merengo tikai!”

AU AKAAOANGA​—AKAPEEA ME AKONO

Verónica

E tika, e au akaaoanga rai tetai me tavini i te au ngai e anoano maataia ra te au papuritia Patireia. Tetai akaaoanga koia oki, akapeea me akono ia koe i te pae moni. E rauka ai ia koe, ka anoanoia kia akatano puareinga ua ki te au turanga i roto i te ngai e tavini ra koe. Akamarama mai a Verónica, tetai painia tukatau e: “Tetai ngai i tavini ei au, e tunu kai ana au e oti kua oko mama ua i te reira. Tetai ngai ke, e okooko kakau ana au e te pakoti rouru no te tangata. Teianei, e tama ana au i tetai are e te apii atu i te au metua ou kia kite akapeea me komunikeiti ki ta ratou tamariki.”

Te akatano anga i toou turanga ki tetai oraanga ke e te au peu tukeke, e riro ana ei akaaoanga me noo koe ki rotopu i tetai iti tangata ke i tetai ngai mamao. Ko te reira te turanga o Phillip e Racquel te tavini anga raua i te ngai e tuatuaia ra te reo Nahuatl. “E tuke maata tikai te oraanga,” i karanga ai a Phillip. Eaa tei tauturu ia raua kia akatano atu i to raua turanga? “Kua akamanako ua maua i te au mea meitaki ta maua e kite ra i rotopu i te iti tangata Nahuatl​—te pirianga vaitata i roto i to ratou pamiri, te ngakau aroa ki tetai e tetai, e to ratou tu oronga ua.” Karanga katoa a Racquel e: “E maata ta maua i mou mai te noo anga ki reira e te tavini kapiti anga ma to tatou au taeake e te au tuaine.”

KA AKAPEEA ME AKAPAPA IA KOE

Me ka inangaro koe i te tavini i te au ngai mamao e anoano maataia ra te tauturu, eaa taau ka rave i teianei ei akapapa ia koe? Karanga nei tetai au taeake e te au tuaine tei tavini ana i teia au ngai e: I mua ake ka neke ei koe, akamata i te akamama mai i toou oraanga e kia merengo ua i te reira. (Phili. 4:11, 12) Eaa atu tetai ka rave koe? Akakite mai a Leticia e: “E kopae ana au i te au ngai angaanga moni ka anoanoia au kia noo tamou ki reira. Inangaro au kia rauka iaku i te neke me papa au​—i te taime e te ngai ka anoanoia.” Karanga a Hermilo e: “Kua apii au akapeea me tunu kai, pua kakau, e te auri kakau.” Akakite mai a Verónica e: “Iaku i te kainga e toku pamiri, e tauturu ana au i te tama i te are, apii i te tunu kai memeitaki, mama ua te moni. Apii katoa au i te akaputu i taku moni.”

Amelia e Levi

Akakite mai a Levi e Amelia no Marike mai, e varu mataiti to raua akaipoipoanga, akapeea te au pure taka meitaki te tauturu anga ia raua kia akapapa no te tavini anga i Mexico. Akakite mai a Levi e: “Kua tare maua e eaa te maata o ta maua moni ka inangaro kia tavini i tetai enua ke e tai mataiti, e oti kua pure maua kia Iehova kia tauturu mai ia maua kia rauka mai taua moni ra.” I nga mea marama ua, kua rauka ia raua i te akaputu i te moni ta raua i taiku i roto i ta raua pure, e kua neke vave atu raua. Karanga a Levi e: “Kua pau mai a Iehova i ta maua patianga taka meitaki, no reira tei runga ia maua i te rave i ta maua tuanga.” Karanga katoa a Amelia e: “Manako maua e ka noo ua maua e tai rai mataiti, ina kua pou e itu mataiti e kare maua e manako ana i te akaruke! To maua nooanga i konei, kua kite tikai maua i to Iehova rima tauturu. Te au ra ravarai, e kite ana maua i te akairo o tona tu meitaki.”

Adam e Jennifer

Kua riro katoa te pure ei tuanga puapinga no Adam e Jennifer, tetai tokorua mei Marike e tavini ra i roto i te ngai tutuanga reo Papaa i Mexico. Akakite raua e: “Eiaa e tavarevare. E pure no runga i te reira e oti rave i te ka rauka kia tau ki taau pure. Akamama mai i toou oraanga, tata ki te opati manga i roto i te enua ka inangaro koe i te tavini, e me kua tau toou turanga, e neke!” * Me akapera koe, ka kite koe i te oraanga mataora e te puapinga i te pae vaerua e tapapa maira ia koe.

^ para. 21 No tetai akakiteanga maata atu, akara i te atikara “Ka Rauka Ainei ia Koe te ‘Ano Atu ki Makedonia’?” i roto i te itiu o Aukute 2011 o Ta Tatou Angaanga Patireia.