Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“Kia Kore Tatou e Akaparuparu”

“Kia Kore Tatou e Akaparuparu”

“Auraka tatou e roiroi i te takinga-meitaki.”​—GALA. 6:9.

1, 2. Eaa ta te au orama o ta Iehova akaaerenga i te ao katoa e akakeu maira ia tatou kia rave?

E MEA umere tikai i te akamanako e e tuanga tatou no tetai akaaerenga mamaata i te ao katoa. Te akataka meitaki maira te au orama ta tatou i tatau ana i roto ia Ezekiela pene 1 e Daniela pene 7 i to Iehova akatupu anga i tona akakoroanga. Te arataki ra a Iesu i te tuanga o ta Iehova akaaerenga i te enua nei. Te arataki ra aia i te reira kia rave i te angaanga tutuanga, kia apii e kia akamaroiroi i te aronga e rave ra i teia angaanga, e kia tauturu i tetai ke kia riro mai ei aronga akamori no Iehova. Te akakeu nei teia ia tatou kia irinaki i ta Iehova akaaerenga.​—Mata. 24:45.

2 Te aru ra ainei koe i te akaraanga o teia akaaerenga na te angaanga pakari anga i te tavini i te Atua? Penei ka manako koe e te paruparu atura toou maroiroi. Kua tupu teia ki te au Kerititiano o te anere mataiti mua. Kua akamaara atu te apotetoro ko Paulo kia ratou no runga i te akaraanga maroiroi o Iesu. Kua karanga a Paulo e ka rauka teia i te tauturu ia ratou ‘kia kore e akaroiroi, e kia kore e taitaia.’ (Ebe. 12:3) I roto i te atikara i mua atu ana, kua uriuri ana tatou i te au angaanga umere ta te akaaerenga a Iehova e rave ra i teia tuatau. Mei te akaraanga rai o Karaiti tei akamaroiroi i te au Kerititiano i te anere mataiti mua, te tauturu maira te akaraanga o ta Iehova akaaerenga ia tatou i teia tuatau kia akakoromaki i te tavini anga i te Atua e kia maroiroi ua rai.

3. Eaa ta tatou ka rave kia kore tatou e akaparuparu? Eaa ta tatou ka uriuri i roto i teia atikara?

3 Inara me kare tatou e “akaparuparu” i te tavini anga i te Atua, e maata atu ta tatou ka rave i to te akamanako ua anga i te akaraanga o ta te Atua akaaerenga. Kua akakite mai a Paulo e kia rave ua rai tatou i te “takinga-meitaki.” (Gala. 6:9) Ka uriuri tatou e rima au apinga ta tatou ka rave kia maroiroi ua rai e kia aru i te aratakianga a to Iehova akaaerenga. E oti ka iki tatou me ka anoanoia tatou e to tatou pamiri kia taangaanga i tetai o teia au apinga.

 UIPA NO TE AKAMAROIROIANGA E TE AKAMORIANGA

4. Eaa ra tatou i karanga ai e e puapinga tikai te au uipaanga no te akamorianga mou?

4 Kua riro ua ana te au uipaanga ei mea puapinga tikai no te au tavini o Iehova. Kua uipa kapiti a Iehova e te au angera i runga i te rangi. (1 Ari. 22:19; Iobu 1:6; 2:1; Dani. 7:10) I te tuatau taito, kua akakite te Atua ki to Iseraela kia uipa kapiti ratou ‘kia akarongo e kia apii.’ (Deu. 31:10-12) I te anere mataiti mua, kua uipa kapiti ua rai te ngati Iuda i tetai au ngai uipaanga puapinga kia tatau i te au Tuatua Tapu. (Luka 4:16; Anga. 15:21) Kua riro ua ana te au uipaanga ei mea puapinga te akanooia anga te putuputuanga Kerititiano, e te puapinga ra rai te reira i roto i ta tatou akamorianga. Ka ‘akono marie te au Kerititiano mou i tetai e tetai, kia akamaroiroi atu e kia maata te aroa, e te angaanga memeitaki.’ Ka anoanoia tatou kia “akamaroiroi” i tetai e tetai no te mea te noo nei tatou i te tuatau openga.​—Ebe. 10:24, 25.

5. Akapeea tatou me akamaroiroi i tetai e tetai i roto i ta tatou au uipaanga?

5 Tetai mataara puapinga ka akamaroiroi tatou i tetai e tetai i roto i ta tatou au uipaanga na roto i te paupau anga. Ei akaraanga, ka rauka ia tatou i te pau i tetai uianga o te parakarapa, taiku i tetai irava, me kore akakite no runga i tetai tupuanga te akaari maira akapeea te au kaveinga Pipiria me tauturu ia tatou. (Sala. 22:22; 40:9) Te riro ra te au paupauanga a te aronga pakarikari e te au tamariki i roto i ta tatou au uipaanga ei akamaroiroianga maata ia tatou. E tika rai te reira noatu kua roa tatou i roto i te tuatua mou.

6. Eaa tetai au mataara te tauturu maira ta tatou au uipaanga ia tatou?

6 Te tauturu maira ta tatou au uipaanga, akaputuputuanga, e te au uruoaanga ia tatou na roto i te au tu e manganui. Ei akaraanga, te tauturu maira te reira ia tatou kia maroiroi i te tutu aere noatu te patoi maira te au tangata me kore kare e akarongo mai ana kia tatou. (Anga. 4:23, 31) Te akaketaketa maira te au akoanga e tetai atu au tuanga tei akatumuia ki runga i te Pipiria i to tatou akarongo. (Anga. 15:32; Roma 1:11, 12) Te mataora nei e te akapumaanaia nei tatou i te piri atu ki to tatou au taeake e te au tuaine. (Sala. 94:12, 13) Te akanoonoo ra te Kumiti Apii o te Pupu Akaaere i te au porokaramu apiianga i roto i te au uipaanga a to Iehova iti tangata. Te ariki rekareka nei tatou i teia au apiianga meitaki i roto i te au uipaanga i te au epetoma o te mataiti!

7, 8. (a) Eaa te tumu puapinga tikai kia tae tatou ki te au uipaanga? (e) Akapeea te au uipaanga te tauturu anga ia koe?

7 Inara kare tatou e aere ua ana ki te au uipaanga no te au akameitakianga e rauka maira ia tatou. Ko te akamorianga ia Iehova te tumu puapinga rava atu e aere ra tatou ki te au uipaanga. (E tatau ia Salamo 95:6.) E akangateiteianga tikai te imene akapaapaa anga no runga i to tatou Atua meitaki tikai! (Kolo. 3:16) Te akapaapaa katoa ra tatou ia Iehova na te paupauanga i roto i te au uipaanga. Te tau meitaki ra a Iehova kia akamori tatou iaia na roto i teia au mataara. (Apo. 4:11) Te marama nei tatou i te tumu i puapinga ai kia tae putuputu tatou ki te au uipaanga!​—Ebe. 10:25.

8 E apinga aroa ta tatou au uipaanga no ko mai ia Iehova ei tauturu ia tatou kia akakoromaki e tae ua atu ki te tuatau e takore ei aia i teia ao kino. Ko to tatou manako ainei te reira? Me koia ia, ka tauta tatou kia tae ki te au uipaanga ravarai noatu e maata ta tatou angaanga. (Phili. 1:10) Me kare o tatou tumuanga tau kia kore e tae ki te uipaanga, kia aere ua rai tatou ki te au uipaanga ravarai.

E TUTU MAROIROI TIKAI

9. Akapeea tatou i kite ei e e puapinga tikai te angaanga tutuanga?

9 E rauka ai ia tatou i te aru i te aratakianga  o ta Iehova akaaerenga, kia tutu maroiroi tikai tatou. Kua akamata a Iesu i te angaanga tutuanga iaia i runga nei i te enua. (Mata. 28:19, 20) Mei reira mai, kua riro te tutuanga e te akariroanga i te au tangata ei pipi, ei angaanga puapinga rava atu no te katoaanga o ta Iehova akaaerenga. Maata te au tupuanga tei akaari mai e te turuturu ra te au angera i ta tatou angaanga e te tauturu maira ratou ia tatou kia kimi i te aronga ka ariki mai i te tuatua mou. (Anga. 13:48; Apo. 14:6, 7) Ko te akakoroanga maata o te tuanga akara mataia o ta Iehova akaaerenga kia akanoonoo e kia turuturu i te angaanga tutuanga. Ko teia ainei tetai mea puapinga rava atu i roto i toou oraanga?

10. (a) Akapeea tetai taeake te akaketaketa anga i tona inangaro no te tuatua mou? (e) Akapeea te angaanga orometua te tauturu anga ia koe kia akaketaketa i toou inangaro no te tuatua mou?

10 Me tutu maroiroi tikai tatou, ka vai ketaketa ua rai to tatou inangaro no te tuatua mou. Ko te manako ia o Mitchel, tetai tangata pakari tukatau e te painia tamou. Kua karanga aia e: “E inangaro ua atu ana au i te akakitekite i te tuatua mou ki te au tangata. E akamanako ana au i tetai atikara ou i roto i Te Punanga Tiaki me kore i te makatini E Ara! ma te umere tikai no te tu kite pakari, marama tikai, e te tu tau tikai o te au itiu tataki tai. Te inangaro nei au i te rave i te angaanga orometua kia kite e akapeea te au tangata me ariu mai, e akapeea  au me akakeu i to ratou inangaro.” Kua karanga katoa a Mitchel e kua riro tana angaanga orometua ei tauturu iaia kia tuku i te au mea meitaki maata atu ei mea mua i roto i tona oraanga, e kua akapapu aia e ka akapou ua rai aia i tona taime ki te reira. Ka rauka katoa ia tatou i te akakoromaki i roto i teia au tuatau openga me angaanga maata tatou i te tavini i te Atua.​—E tatau ia 1 Korinetia 15:58.

PUAPINGA ANGA MEI TE AU PUKA

11. Eaa ra tatou ka tatau ei i ta tatou au puka e te akamanako oonu i ta tatou e tatau ra?

11 Tetai mataara ta Iehova e akamaroiroi maira ia tatou, na roto i ta tatou au puka. Penei ka maara ia koe te tatau anga koe i tetai puka e kua manako e, ‘Ko taku tikai teia e inangaro nei! Mei te mea rai e kua tata mai a Iehova i teia noku!’ E tumuanga tau tetai i manako akapera ei koe. Te taangaanga ra a Iehova i te au puka kia apii e kia arataki ia tatou. Kua akakite mai aia e: “E apii atu au ia koe, e akakite atu ei kia koe i taau arataa kia aere ra.” (Sala. 32:8) Te tauta ra ainei tatou i te tatau i ta tatou au puka ravarai e kia akamanako oonu i ta tatou e tatau ra? Ka tauturu teia ia tatou kia akakoromaki e kia maroiroi ua rai i te tavini i te Atua i roto i teia tuatau ngata.​—E tatau ia Salamo 1:1-3; 35:28; 119:97.

12. Eaa te ka tauturu ia tatou kia akaperepere i ta tatou au puka?

12 Ka akaperepere tatou i ta tatou au puka me akamanako tatou i te au angaanga ravarai tei raveia no te maani anga i te reira. E mea tau kia raveia te au kimikimianga, tataanga, tatau akaouanga, akatutuanga, e te urianga i te au puka ravarai ta tatou i nenei me kore i tuku i runga i ta tatou Web site. Na te Kumiti Tataanga o te Pupu Akaaere e akanoonoo ana i teia angaanga. Na te au opati manga tei nenei i teia au puka e tuku atu i te reira ki te au putuputuanga e manganui i roto i ta ratou ngai tutuanga. Eaa ra i raveia ai teia au angaanga? Kia rauka i to Iehova iti tangata te au ikuikuanga e te aratakianga ei tauturu ia ratou kia vai tiratiratu. (Isa. 65:13) Kia puapingaia tatou mei te au puka ravarai tei rauka mai ia tatou na roto i ta Iehova akaaerenga.​—Sala. 119:27.

TURUTURU I TA IEHOVA AKAAERENGA

13, 14. Koai ma i runga i te rangi te turuturu ra i ta Iehova akaaerenga? Akapeea tatou me turuturu katoa i te reira?

13 I roto i tetai orama, kua kite atu a Ioane ia Iesu e akaoro ra i tetai oroenua teatea kia autu atu i te tamaki anga i te aronga tei meameaau ia Iehova. (Apo. 19:11-15) Kua kite katoa atu aia i te aronga tiratiratu akatainuia tei akatuakaouia ki runga i te rangi e te au angera tiratiratu e akaoro ra i to ratou oroenua i muri ia Iesu. Te akaari maira teia e te turuturu ra ratou ia Iesu, ei Arataki no ratou. (Apo. 2:26, 27) Te apii maira to ratou akaraanga meitaki ia tatou kia turuturu i te aronga e rave ra i te aratakianga i roto i ta Iehova akaaerenga.

14 Mei te reira katoa rai te urupu maata tei turuturu maata i te angaanga a te au taeake akatainuia o Karaiti e noo nei rai i runga i te enua. (E tatau ia Zekaria 8:23.) Akapeea koe me turuturu i teia akaaerenga? Tetai mataara, na te akarongo anga ki te aronga e rave ra i te aratakianga. (Ebe. 13:7, 17) Te akamaroiroiia ra ainei tetai ke i ta tatou e tuatua ra no runga i te aronga pakari i roto i to tatou putuputuanga kia akangateitei ia ratou e ta ratou angaanga e rave ra? Te apii ra ainei tatou i ta tatou tamariki kia akangateitei i teia au tangata akarongo mou e kia akarongo ki ta ratou au akoanga? E au mataara ke atu tetai te ka rauka ia tatou i te turuturu i te akaaerenga. Ei akaraanga, e parani ana ainei to tatou pamiri kia oronga i tetai moni tauturu ki te angaanga tutuanga? (Mase. 3:9; 1 Kori. 16:2; 2 Kori. 8:12) Te tauturu katoa  ra ainei tatou i te tama e te akono i te Are Uipaanga Patireia? Me kite mai a Iehova e te turuturu ra tatou i te akaaerenga na roto i teia au tu, ka oronga mai aia i tona vaerua tapu kia tatou. E ka oronga mai tona vaerua i te maroiroi ei tauturu ia tatou kia akakoromaki i teia au tuatau openga.​—Isa. 40:29-31.

E AKAMAREKA UA RAI I TE ATUA

15. Eaa ra tatou ka tauta pakari ei i te rave i te mea tika?

15 Me ka inangaro tatou i te akakoromaki e te aru i te aratakianga o ta Iehova akaaerenga, kia akamareka ua rai tatou ia Iehova. (Ephe. 5:10, 11) Te akakeu nei a Satani, teia ao kino, e to tatou tu apa ia tatou kia kore e rave i te mea tika. Te tauta pakari ra tetai au taeake e te au tuaine i te akono i to ratou pirianga oa kia Iehova i te au ra ravarai. Te inangaro maira a Iehova ia koe no taau tautaanga e rave ra. Auraka e tuku i te au! Me akamareka tatou iaia, ka puapingaia e ka mataora to tatou oraanga e papu ia tatou e ka mareka mai a Iehova ia tatou.​—1 Kori. 9:24-27.

16, 17. (a) Eaa ta tatou ka rave me rave tatou i tetai ara kino? (e) Eaa ta tatou i kite mai mei te akaraanga o Anne?

16 Inara eaa taau ka rave me rave koe i tetai ara kino? Auraka e uuna i te reira. E kimi vave i tetai tauturu. Akamaara eaa to Davida manako te tauta anga aia i te uuna i tana ara. Kua karanga aia e: “Kua kino roa oku au ivi, i te ngunguru anga noku e po ua atu te rā.” (Sala. 32:3) Me tauta tatou i te uuna i tetai ara kino, kare tatou e mataora e penei ka ngaro to tatou pirianga kia Iehova. Inara me akakite tatou i te reira, ka “aroaia” mai tatou.​—Mase. 28:13.

17 Akamanako ana i te akaraanga o Anne. * I to Anne mapu anga e te tavini ra aia ei painia tamou, kua akamata aia i te rave i te au mea kino. Tei tupu mai, kua kino tona akava ngakau. Kua karanga aia e, “Kua maromaroa tikai au e te taitaia i te au taime ravarai.” Tetai ra i ko i te uipaanga, kua uriuriia te irava i roto ia Iakobo 5:14, 15 Kua kite mai a Anne e ka anoanoia aia kia tauturuia. Eaa ra tana i rave? Kua aru aia i te akoanga i roto i teia irava e kua tuatua atu ki te aronga pakari. Kare teia i te mea mama, inara kua akakite mai aia e mei te mea rai e kua makiia aia e kua oronga mai a Iehova i tetai rapakauanga tana e anoano ra. Kua akamarama mai aia e, “E ngata i te apuku i te vairakau, inara kua rapakau te reira i te maki.” I teianei te tavini maroiroi akaou ra a Anne ia Iehova ma te akava ngakau meitaki.

18. Eaa ta tatou ka tauta pakari i te rave?

18 Kia akamaara ua rai tatou e e tu akangateiteianga tikai kia riro mai ei tuanga no ta Iehova akaaerenga i teia tuatau openga! Kia tauta pakari tatou e to tatou pamiri kia tae putuputu ki te au uipaanga, kia tutu maroiroi i roto i ta tatou ngai tutuanga, e kia puapingaia mei ta tatou au puka. Kia turuturu katoa tatou i te aronga e rave ra i te aratakianga, e kia akamareka ua rai ia Iehova. Me rave tatou i teia au mea, te aru ra tatou i te aratakianga o ta Iehova akaaerenga e kare tatou e akaparuparu.

^ para. 17 Kua tauiia te ingoa.