TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Aperira 2013

Akaari teia makatini i te ravenga meitaki no te apii i te Pipiria e kia tuku i te pakari o te Atua ei akaaere ia tatou i roto i to tatou oraanga e te angaanga tutu aere.

Kua Oronga Puareinga Ratou ia Ratou Uaorai​—I Mexico

Akara akapeea te au mapu te autu anga i te au akaaoanga ei rave maata atu i te angaanga orometua.

Kia Puapinga Maataia Mei Te Tatau Anga i te Pipiria

Ka puapingaia tatou me apii e me akono i te au apiianga Pipiria. Apii akapeea me rave i te reira.

Tauturu ia Koe e Tetai ke na Roto i te Tuatua a te Atua

Akaperepere ainei koe i te Pipiria? Ka tauturu a 2 Timoteo 3:16 ia koe kia akatupu i toou akarongo ki roto i teia apinga aroa no ko mai i te Atua.

TUA ORAANGA

Angaanga Tamou e Rima Ngauru Mataiti Vaitata Atu ki te Arctic Circle

Tatau i te tua oraanga o Aili e Annikki Mattila, tei irinaki kia Iehova ia raua e tavini ra ei nga painia takake i te tua tokerau o Finland.

‘E Timata Kotou i te Au Mea Meitaki Maata Atu’

E apinga ngateitei te riro ei tuanga no to te Atua akaaerenga i te ao katoa. Akapeea tatou me turu i te angaanga e raveia ra e te akaaerenga i teia tuatau?

“Kia Kore Tatou e Akaparuparu”

Eaa te ka tauturu ia tatou kia aru vaitata i te akaaerenga a Iehova e te rave maroiroi i te angaanga a te Atua?

Kua Kite Ainei Koe?

Totou a Iesu e ka takore takiriia te iero o Iehova. Kua patu akaouia ainei te iero i Ierusalema i muri ake i te mataiti 70 T.N.?