Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Aronga e Inangaro ra ia Iehova, ‘Kare Ratou e Akaturoriia’

Te Aronga e Inangaro ra ia Iehova, ‘Kare Ratou e Akaturoriia’

“E au maata to te aronga i inangaro i taau ture; kare o ratou e turorianga.”​—SALA. 119:165.

1. Akapeea tetai tamaine oro te akaari mai anga e kare aia i tuku i te au i roto i te oro taemoemo anga?

E TAMAINE mapu ua a Mary Decker te riro anga aia ei tamaine rongonui i roto i te oro taemoemo anga. Tae anga i te mataiti 1984, kua riro mai aia ei tamaine oro meitaki tikai e kua manako te au tangata e ka re aia i te metera auro i ko i te Olympics. Inara kua tupu tetai mea kino. I roto i te oro taemoemo anga e 3,000 mita, kua tukia atu aia ki runga i te vaevae o tetai vaine oro e kua inga aia ki raro. Kare aia i tae ana ki te openga o taua oro anga, inara kare aia i tuku ana i te au e kua oro ua atu rai aia i roto i te au oro taemoemo anga. I raro ake i te okotai mataiti i muri mai, kua viviki atu aia i te oro anga i tetai ua atu vaine i roto i tetai oro taemoemo anga e tai maire.

2. Eaa te tu oro taemoemo anga ta te au Kerititiano e oro ra? Akapeea tatou me oro i te reira oro anga?

2 Te akaaiteia ra to tatou oraanga ei au Kerititiano ki tetai oro taemoemo anga. E oro taemoemoanga te reira no te oraanga mutu kore. Auraka rava tatou e tuku i tetai apinga kia arai ia tatou mei te oro anga i roto i teia oro taemoemo anga. Kare teia i te oro poto ua te ka anoanoia tetai tangata kia oro viviki kia tae ki te re. E kare teia i te oro marie ua te ka akatupu i tetai tangata kia akamutu i te oro i tetai taime. Mari ra, e oro mamao tikai teia. Ka anoanoia tetai tangata oro mamao kia akakoromaki e tae ua atu ki te openga. Kua tata mai te apotetoro ko Paulo ki te au Kerititiano i Korinetia e: “Kare ra kotou i kite e ko te aronga e oro i te taemoemo anga ra, e oro katoatoa ïa, okotai ua ra e rave i te korona: E akaarite i to kotou taemoemo anga, kia rauka te korona.”​—1 Kori. 9:24.

3. Koai ma ka re i roto i te oro taemoemo anga no te oraanga mutu kore?

3 Te akakite maira te Pipiria kia tatou kia oro i roto i teia  oro taemoemo anga. (E tatau ia 1 Korinetia 9:25-27.) Ko te tutaki, ko te ora mutu kore. Kare teia mei te maataanga o te oro taemoemo anga no te mea ka rauka i te katoatoa e oro ra te tutaki me akakoromaki ratou e tae ua atu ki te openga. (Mata. 24:13) Ka ruti tetai tangata me kare aia e aru i te ture me kore me akamutu aia i te oro i mua ake ka tae ei ki te openga. Ko te oro taemoemo anga ua rai teia te ka rauka mai te tutaki no te oraanga mutu kore.

4. Eaa ra kare i te mea mama ua i te oro i roto i te oro taemoemo anga no te oraanga mutu kore?

4 Kare i te mea mama ua i te oro i roto i te oro taemoemo anga no te oraanga mutu kore. Kua oro ana a Iesu Karaiti i roto i te reira e kare rava aia i inga ana, inara kare e rauka ia tatou i te rave i te reira. Kua akakite mai a Iakobo e e “apa anake nei tatou i te au mea katoa e manganui.” (Iako. 3:2) Ka akamarie mai to tatou tu apa me kore te tu apa o tetai ke ia tatou i roto i te oro taemoemo anga, me kore ka akamutu tatou i te oro no tetai tuatau. Me tupu te reira, ka anoanoia tatou kia tauturuia kia oki akaou ki roto i te oro taemoemo anga. Eiaa tatou e poitirere me inga tatou i tetai au taime.​—1 Ari. 8:46.

Me inga koe, e ariki i te tauturu e kia tu akaou mai!

ME INGA KOE, E ORO UA RAI

5, 6. (a) Eaa te tumu kare tetai Kerititiano e ‘akaturoriia’? Eaa te ka tauturu i tetai Kerititiano kia “tu akaou mai” me akaturoriia aia? (e) Eaa ra tetai pae kare e “tu akaou mai” me akaturoriia ratou?

5 Ta tatou ka rave me akaturoriia me kore me inga tatou, ka akaari mai te reira i to tatou tu tikai. E tu akaou mai ana tetai pae me akaturoriia me kore me inga ratou, e ka tavini ua atu rai ratou i te Atua. Kare ra tetai pae e tataraara ana. Te karanga ra a Maseli 24:16 e: “Kia taki itu ua atu te inga anga o te tangata tuatua-tika, e tu akaou mai aia; e nina roaia [me kore, e akaturoriia] te aronga kino e te kino.”

6 Noatu e ka akaturoriia me kore ka inga tatou, ka rauka ia tatou i te tu akaou mai. Me irinaki ua rai tatou kia Iehova, ka tauturu mai aia me e manamanata to tatou me kore me rave tatou i te au tarevake. Ka tauturu mai aia ia tatou kia “tu akaou mai,” no te mea kua kite aia e te inangaro ra tatou iaia. Inara kare te aronga kino e inangaro ana i te tu akaou mai ki runga. Kua kopae ratou i te tauturu a te vaerua tapu o te Atua e te tauturu a tona iti tangata. Te karanga ra te Pipiria e ko te aronga  e inangaro ra i te ture a Iehova, ‘kare ratou e akaturoriia.’ Te aiteanga, ka rauka ia tatou i te oki akaou ki roto i te oro taemoemo anga no te oraanga mutu kore.​—E tatau ia Salamo 119:165.

7, 8. Akapeea tetai tangata te “inga” anga e kia akaperepereia rai e te Atua?

7 Tetai taime e rave ana tetai tangata i te ara no tona tu paruparu. Penei e maata te au taime ka rave aia i taua tarevake ra. Inara te manako ra rai a Iehova iaia ei tangata tuatua tika me tu akaou mai aia i te au taime ravarai, koia oki, me tataraara ngakau tae aia e me tauta pakari aia i te rave i te mea tika. Kua manako ua rai te Atua i te ngati Iseraela ei aronga tuatua tika te tataraara anga ratou no ta ratou au tarevake. (Isa. 41:9, 10) Kare a Maseli 24:16 i akakite maata mai ana i te manako no runga i te au tarevake ta tatou i rave, mari ra te akaari maira te reira e ka tauturu mai a Iehova ia tatou kia “tu akaou mai.” (E tatau ia Isaia 55:7.) Te irinaki papu ra te Atua ko Iehova e Iesu Karaiti e ka rave tatou i ta tatou ka rauka i te rave, e te akamaroiroi maira raua ia tatou kia “tu akaou mai.”​—Sala. 86:5; Ioa. 5:19.

8 Noatu e ka akaturoriia me kore ka inga tetai tangata oro i roto i te oro anga mamao, penei e taime tona i te tu akaou mai e kia oro ua atu rai, me tu viviki mai aia ki runga. Kare tatou i kite i “te reira rā e te reira ora” e tae mai ei te openga no te oro taemoemo anga no te oraanga mutu kore. (Mata. 24:36) Inara me tauta tatou kia kore e akaturoriia, ka mama ake ia tatou i te oro ua rai i roto i te oro taemoemo anga e tae ua atu ki te openga. No reira, eaa ta tatou ka rave kia kore tatou e akaturoriia?

AU APINGA TE KA AKATURORI IA TATOU

9. Eaa te au apinga e rima ta tatou ka uriuri?

9 Ka uriuri tatou e rima au apinga te ka akaturori ia tatou: to tatou tu paruparu, te au anoano o te kopapa, te tu tika kore o tetai ke i roto i te putuputuanga, te tumatetenga me kore te takinga kino anga, e te tu apa o tetai ke. Me kua akaturoriia koe e tetai o teia au apinga, kia akamaara e e tu akakoromaki maata to Iehova e kare aia e manako viviki mai e e tu tiratiratu kore toou.

10, 11. Eaa te tu paruparu o Davida?

10 Te aiteite ra to tatou tu paruparu ki te au kirikiri toka i runga i te mataara. Ka kite mai tatou e rua nga tu paruparu mei te oraanga o te Ariki ko Davida e to te apotetoro ko Petero. Kare a Davida i akatere ana iaia uaorai, e i tetai taime kua mataku a Petero i ta te au tangata e manako ra no runga iaia.

11 Kare te Ariki ko Davida i akatere ana iaia uaorai. No teia tu paruparu, kua rave aia i te ara kia Bate-seba. I muri mai, kua vaitata aia i te ta atu ia Nabala, tei tuatua akakino mai iaia. Noatu e kua rave manako kore a Davida i tetai au mea, kua tauta ua rai aia i te akamareka ia Iehova. Ma te tauturu a tetai ke, kua rauka iaia i te “tu akaou mai” i muri ake i tona rave anga i te au tarevake.​—1 Samu. 25:5-13, 32, 33; 2 Samu. 12:1-13.

12. Noatu kua rave aia i te au tarevake, akapeea a Petero te oro ua anga i roto i te oro taemoemo anga?

12 Kua mataku a Petero i to tetai ke manako no runga iaia. Kua vai tiratiratu aia kia Iesu e Iehova, inara i tetai taime kua akakeu te tu mataku iaia kia rave i te au tarevake. Ei akaraanga, e toru taime kua karanga aia e kare aia i kite ia Iesu. (Luka 22:54-62) I tetai taime ke, kua manako aia e e meitaki atu tetai pae Kerititiano i tetai atu au Kerititiano. E manako tarevake to Petero, e penei kua rauka i tetai pae i roto i te putuputuanga i te aru iaia. No reira kua ako pakari atu a Paulo ia Petero. (Gala. 2:11-14) Kua riri ainei a Petero i teia akoanga e kua akamutu i te oro i roto i te oro taemoemo anga no te oraanga mutu kore? Kare. Kua akamanako meitaki aia no runga i ta Paulo i tuatua, kua taui i tona tu, e kua oro ua atu aia i roto i te oro taemoemo anga.

13. Akapeea te turanga maki te akaturori anga ia tatou?

13 Ka akatupu te au turanga maki i to tatou oraanga kia ngata. Te ka tupu mai, kua akamutu tetai pae i te oro i roto i te oro taemoemo  anga. Ei akaraanga, kua maki tikai tetai tuaine i Tiapani e 17 mataiti i muri mai i tona papetitoanga. Kua tuku aia i tona turanga maki kia akaparuparu iaia, e kare aia e maroiroi akaou ana i roto i te tuatua mou. No reira kua atoro atu tetai nga tangata pakari iaia e kua akamaroiroi iaia. Te oki akaou anga aia ki te au uipaanga, kua aravei aroa mai te au taeake iaia e kua akamata aia i te aue. I teianei, tei roto akaou to tatou tuaine i te oro taemoemo anga.

14, 15. Eaa ta tatou ka rave me tupu mai te au anoano tarevake? Akakite mai i tetai akaraanga.

14 E maata tei akaturoriia no te au anoano o te kopapa. Me timataia tatou e to tatou au anoano, kia rave tatou i ta tatou ka rauka kia ma to tatou manako e ta tatou angaanga e kia tau te reira ki te au turanga o te Atua. Kua karanga a Iesu e me te akaturori ra to tatou mata me kore to tatou rima ia tatou, kia “akaruke ke atu” tatou i te reira. Kia akakore tatou i te au manako e te au angaanga tau kore te ka akatupu ia tatou kia akamutu i te oro i roto i te oro taemoemo anga.​—E tatau ia Mataio 5:29, 30.

15 Kua karanga tetai taeake tei utuutuia mai i roto i te tuatua mou e kua roa te tuatau te inangaro anga aia i te piri ki te tane. Kua karanga aia e e mareka kore ana aia i te kapiti atu ki te au tangata. Te tae anga tona mataiti ki te 20, kua riro mai aia ei painia tamou e ei tavini orometua i roto i te putuputuanga. E oti kua rave aia i tetai tarevake kino e kua akoia aia, e kua tauturuia aia e te aronga pakari. Kua pure aia, kua apii i te Pipiria, e kua tauta i te tauturu i tetai atu au tangata. Kua tauturu teia au mea iaia kia oro ua atu i roto i te oro taemoemo anga. Kua roa te tuatau i tupu ei teia, inara kua karanga aia e: “Tetai au taime e tupu mai ana taua au tu manako ra, inara kare au e akatika ana i te reira kia akatere iaku. Kua kite mai au e kare a Iehova e vaoo ia tatou kia timataia mei ta tatou ka rauka i te akakoromaki. No reira e irinaki ana au e te manako ra te Atua e ka rauka iaku i te akakoromaki.” Kare teia taeake e inangaro ana i tetai apinga kia akatupu iaia kia akamutu i te oro taemoemo anga. Kua kite aia e e puapinga atu te oraanga i roto i te ao ou i tana e akakoromaki ra i teia tuatau. Kua karanga aia e: “E tae ua atu ki te reira tuatau, ka tauta ua rai au.”

16, 17 (a) Eaa tei tauturu i tetai taeake tei manako e kua akono tau koreia mai aia? (e) Eaa ta tatou ka akamaara no runga i te putuputuanga kia kore tatou e akaturoriia?

16 Penei ka akatika tatou i te tu tika kore o tetai ke i roto i te putuputuanga kia akaturori ia tatou. Kua manako tetai taeake i Varani e tangata pakari aia i mua ana, e kua akono tau koreia mai aia. Kua riri aia e kare aia i aere akaou ana ki te au uipaanga e kare aia i piri ki roto i te angaanga orometua. Kua atoro atu tetai nga tangata pakari iaia e kua akarongo meitaki kiaia e akakite maira aia i tana i manako no runga i tei tupu. Kua akamaroiroi raua iaia kia irinaki kia Iehova e kua akakite atu kiaia e ko te mea puapinga rava atu ko te akamareka anga i te Atua. Kua akarongo aia ki ta raua akoanga e kua oki akaou mai aia ki roto i te oro taemoemo anga.

17 Ka anoanoia tatou katoatoa kia akamaara e ko Iesu Karaiti ta te Atua i iki ei Upoko no te putuputuanga. E kia kore tatou e manamanata eaa ta te au tangata apa ka rave. “Mei te mura ai [rai to Iesu] mata.” E maata atu tona kite no runga i te au mea ravarai e tupu ra i roto i te putuputuanga. (Apo. 1:13-16) Ei akaraanga, penei ka manako tatou e kua tupu tetai mea tika kore i roto i te putuputuanga. Inara kare tatou i marama tikai eaa tei tupu me kore te tumu i tupu ei te reira. Ka akatikatika a Iesu i te au manamanata i roto i te putuputuanga na roto i te mataara tau e te tuatau tau. No reira eiaa rava tatou e tuku i ta tetai Kerititiano ka rave kia akaturori ia tatou i roto i te oro taemoemo anga.

18. Akapeea tatou me vai tiratiratu i te tuatau tumatetenga me kore me takinga kinoia mai tatou?

18 E rua nga apinga toe te ka akaturori ia tatou, ko te tumatetenga me kore te takinga kino anga e te tu apa o tetai ke i roto i te putuputuanga. I roto i tana tua no runga i tetai tangata  tei ruru i te ua, kua akaari mai a Iesu e ka akaturoriia tetai pae no te mea kua rokoia ratou e ‘te tumatetenga, e kua takinga-kinoia’ no to ratou riro mai anga ei iti tangata no te Atua. Ka akatupu to tatou pamiri, au tangata tupu, me kore te kavamani i te au tumatetenga kia tatou me kore ka takinga kino mai ratou ia tatou no te tuatua mou. Ka akaturoriia tetai tangata me ‘kare e aka i roto iaia,’ koia oki, ka paruparu tona akarongo. (Mata. 13:21) Inara me tauta tatou i te noo vaitata kia Iehova, ka tauturu mai te karere o te Patireia ia tatou kia akaketaketa i to tatou aka. No reira me na roto koe i te au turanga ngata, e akamanako oonu ki runga i te au mea “paapaaia ra.” (E tatau ia Philipi 4:6-9.) Ka oronga mai a Iehova i te maroiroi kia tatou kia vai tiratiratu i roto i te au turanga ngata e kia kore tatou e akaturoriia i roto i te oro taemoemo anga.

Auraka e akatika i tetai apinga kia arai ia koe mei te akaoti anga i te oro taemoemo anga!

19. Eaa ta tatou ka rave kia kore e akaturoriia e tetai tangata tei akariri mai ia tatou?

19 Kua akamutu tetai pae i te tavini ia Iehova no te au tu apa o tetai ke. Me kore ka akaturoriia tetai tangata no te mea te rave ra tetai pae i tetai au mea kare tona akava ngakau e akatika ana iaia kia rave. (1 Kori. 8:12, 13) Me akariri mai tetai tangata ia tatou, ka riri ainei tatou e ka akaruke i te tuatua mou? Te akakite maira te Pipiria kia tatou e kia kore e akava atu i tetai ke e kia akakore i te ara a tetai ke, noatu e te manako ra tatou e e tikaanga to tatou i te akariri atu i tetai ke. (Luka 6:37) Me riri koe, e ui kia koe uaorai e: ‘Te akava ra ainei au i tetai ke no runga i te au mea taku e inangaro ra kia raveia? Ka akaruke ainei au i te tuatua mou no te tu apa o toku au taeake?’ Ka tauturu to tatou inangaro ia Iehova ia tatou kia kore e akatika i ta tetai ke e rave ra ei arai ia tatou mei te akaoti anga i te oro taemoemo anga no te oraanga.

ORO MA TE AKAKOROMAKI E KIA KORE E AKATURORIIA

20, 21. Eaa taau ka rave i roto i te oro taemoemo anga no te oraanga mutu kore?

20 Te inangaro ra ainei koe kia oro kia ‘oti te oro anga’? (2 Timo. 4:7, 8) Apii i te Pipiria e ta tatou au puka, rave i te kimikimianga, e e akamanako oonu kia kite koe i te au apinga te ka akaturori ia koe. E pati kia Iehova no tona vaerua tapu kia akaketaketa mai ia koe. Akamaara e me turori me kore me inga tatou, ka rauka ia tatou i te oro akaou i roto i te oro taemoemo anga e tae ua atu ki te openga. Penei ka kite mai tatou i tetai au apiianga puapinga mei to tatou au tarevake kia rauka ia tatou i te oro meitaki i roto i te oro taemoemo anga.

21 Te akaari maira te Pipiria e kia oro tatou i roto i te oro taemoemo anga e tae ua atu ki te openga me te inangaro ra tatou i te tutaki no te oraanga mutu kore. Ia tatou e oro ra, ka oronga mai a Iehova i te “au maata.” (Sala. 119:165) Ka tauturu ua mai rai aia ia tatou i teianei e ka oronga mai aia i te au akameitakianga mutu kore kia tatou me tae tatou ki te openga o te oro taemoemo anga.​—Iako. 1:12.