Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Auraka e Tuku i te Au!

Auraka e Tuku i te Au!

Kua roa ainei koe te riro anga ei Kite no Iehova e ka inangaro koe i toou tokorua akaipoipo kia piri mai kia koe i te akamori ia Iehova?

Me i taitaia ana rai koe no tei kore taau tangata apii Pipiria i aere mai ki roto i te tuatua mou, i na e pakari tikai tona inangaro i te akamataanga?

 Teia tetai au tupuanga mei Peritane te ka tauturu ia koe kia kite e eaa koe ka kore ei e tuku i te au. Ka kite katoa koe e eaa taau ka rave me “titiri i taau kai ki runga i te vai,” i na te reira tuatua ai, kia rauka i te tauturu i te aronga kare i ariu mai ake ki te tuatua mou.​—Kohe. 11:1.

TAMOU MARIE​—E TUMU PUAPINGA

Tetai mea puapinga kia rave koia oki kia tamou marie rai koe. Ka anoanoia koe kia tamou marie ki te tuatua mou e kia topiri tika atu kia Iehova. (Deu. 10:20) Ko ta Georgina tera i rave. Tona akamata anga i te apii Pipiria ki te Au Kite o Iehova i te mataiti 1970, riri tikai tana tane ko Kyriacos. Kua tauta aia i te arai i tana apii, kare e akatika i te Au Kite ki roto i te are, e kua rave i te au puka pouroa a te Au Kite o Iehova tana i kite.

Te akamataanga a Georgina i te aere ki te au uipaanga a te putuputuanga, kino roa atu te riri o Kyriacos. Tetai ra aere aia ki ko i te Are Uipaanga Patireia i te akatupu pekapeka. Te kite anga tetai tuaine e, e kite atu a Kyriacos i te tuatua reo Ereni i to te reo Papaa, kua ringi atu aia i tetai taeake Ereni i roto i tetai putuputuanga ke kia aere mai e tauturu. Kua ariu meitaki ua mai a Kyriacos ki te taeake, e kua apii kapiti raua i te Pipiria no tetai au marama. E oti, akamutu ua a Kyriacos i te apii.

E toru akaou mai mataiti tei aereia, to Georgina akakoromaki ua anga i te patoianga. Akakite a Kyriacos e ka akaruke aia ia Georgina me papetitoia aia. Te ra ka papetito ei aia, kua pure akatenga a Georgina kia Iehova kia kore a Kyriacos e akaruke iaia. Te tae atu anga te Au Kite i te apai iaia ki te akaputuputuanga, akakite mai a Kyriacos kia ratou e: “E aere kotou na mua. Ka aru atu maua na roto i to maua motoka.” I na kua tae aia ki te tuanga o te popongi e kua akara i te papetito anga tana vaine!

Vaitata rai e 40 mataiti i muri ake te aravei mua anga i te Au Kite, kua kite a Georgina i tana tane te papetitoia anga

Kua iti mai te patoianga a Kyriacos i muri mai, e kua rauka iaia te rave marie ua i tetai au tauianga maata. Vaitata rai e 40 mataiti i muri ake i tona aravei mua anga i te Au Kite, kua kite a Georgina i tana tane i te papetitoia anga! Eaa tei tauturu ia Kyriacos? Karanga aia e: “Rekareka tikai au kare a Georgina i akatika ana i tetai apinga kia arai iaia mei te akamori ia Iehova.” Akakite a Georgina e: “Noatu te patoianga a taku tane, kare rai au e akamutu i te akamori i toku Atua. E pure ua ana au kia Iehova i te au taime pouroa, e kare rava au i tuku ana i te au.”

TE PUAPINGA O TE TU KERITITIANO OU

Tetai mea puapinga i te tauturu i toou tokorua koia oki kia akatupu koe i te tu Kerititiano. Te ako maira te apotetoro a Petero i te au vaine akaipoipo: “E kauraro marie i ta kotou au tane ra; kare tetai pae e akarongo i te tuatua ra, kia rauka mai ratou i te akono meitaki o ta ratou au vaine, auraka atu rai te tuatua.” (1 Pete. 3:1) Kua akono rai a Christine i taua ako ra noatu kua roa te au mataiti i ariu mai ei tana tane. Te riro anga aia ei Kite e 20 tuma mataiti i topa, kare tana tane a John e irinaki ana i te Atua. Kare a John e inangaro i te piri ki tetai akonoanga, kua kite ra aia e e mea puapinga tikai te akonoanga ou a Christine kiaia. “Te kite ra au e kua riro te reira ei mea mataora tikai kiaia,” i na John ei. “Maroiroi tikai tona tu e te tau, e kua riro teia ei tauturu iaku i roto i tetai au turanga ngata.”

Kare roa a Christine i maro ana i tana tane kia ariki i tana akonoanga. Kua akakite tana tane e: “Kua kite a Christine mei te akamataanga mai e, e meitaki atu eiaa aia e tuatua mai i tana akonoanga kiaku, e kua vaoo ua aia naku rai e kite me papa au.” Me kite a Christine i te au atikara mei roto i te makatini Punanga Tiaki me kore te Awake! no runga i tetai tumu manako tei kite aia e ka reka a John, mei te taieni e te au mea natura, ka taiku atu aia i te reira i te karanga anga e, “Toku manako ka reka koe i te tatau i teia.”

Te tuatau tei aereia kua ritaea mai a John e kua akamata i te rave i tetai angaanga tanutanu. No te mea e maata tona taime i te akamanako no runga i te au uianga puapinga o te oraanga, kua akamata aia i te eumiumi e, ‘Me e mea tupu ua mai ainei tatou te tangata, me e akakoroanga tetai i angaia mai ei tatou?’ Tetai ra, kua ui mai tetai taeake e pukapuka ra raua ko John e, “Peea, ka apii taua?” “No te mea kua akamata au i te irinaki i roto i te Atua i teianei,” i na John ei, “i reira kua ariki au i tana patianga.”

E mea puapinga tikai no Christine auraka kia tuku i te au! E 20 mataiti tona pure ua anga kia ariki a John i te tuatua mou, i te openga kua papetitoia a John. Teianei te tavini kapiti nei raua ia Iehova. Karanga a John e: “E rua nga mea i akaariu mai iaku​—te tu takinga meitaki e te tu oaoa o te Au Kite. Me kua akaipoipo koe ki tetai Kite o Iehova, kua rauka rai toou tokorua tiratiratu, ka rauka i te irinaki, e te oronga ua.” Ae kua taangaanga meitaki a Christine i te au tuatua a 1 Petero 3:1, e kua puapingaia!

 PENEI KA TUPU MAI TE UA A TE AU MATAITI KA AEREIA

Peea te aronga apiipii Pipiria, penei no tetai au tumu kare i manakoia ana, kare ratou e inangaro akaou i te apii? “Ei te popongi ka ruru i taau ua, e ei te aiai auraka e tāpu ua i to rima,” i tata ai te Ariki ko Solomona, “kare oki koe i kite i te ka tupu, me ko teia, me ko tera, peneiake ko te meitaki kapipiti katoa.” (Kohe. 11:6) Tetai au taime e maata te au mataiti ka pou e tupu mai ei te au ua o te tuatua mou. Noatu ra, penei te openga ka kite tetai i te puapinga o te akavaitata atu ki te Atua. (Iako. 4:8) Ae, penei a tetai ra ka poitirere koe.

Akamanako ana ra ia Alice tei neke atu mei Initia ki Engarani. I te mataiti 1974 kua akamata aia i te apii i te Pipiria. E reo Hindi tana e tuatua ana inara inangaro aia kia kite meitaki i te tuatua Papaa. Pou rai tetai au mataiti iaia te apii anga, e kua aere ana a Alice ki tetai au uipaanga i roto i te putuputuanga reo Papaa. Kua kite aia e ko tana e apii ra ko te tuatua mou, inara kare aia i manako ana e e mea puapinga roa. Tetai, e mea inangaro nana te moni e te aere ki te au ngai tamataora. I te openga, kua akaoti ua a Alice i tana apii.

Vaitata rai e 30 mataiti i muri mai, kua tae mai tetai reta na Stella mei ia Alice, tana i apii ana. Te karanga ra e: “Te papu nei iaku e ka rekareka roa koe te kite e ko te vaine i apii ana koe te Pipiria mei te mataiti 1974 mai, kua papetitoia aia i ko i te uruoaanga tapere i oti ua akenei. E akakeuanga puapinga tikai taau i akatupu i roto i toku oraanga. Kua tanu koe i te ua o te tuatua mou ki roto iaku, e noatu kare au i papa i taua taime ra i te akatapu iaku ki te Atua, kua vai rai te ua o te tuatua mou ki roto i toku manako e toku ngakau.”

Te karanga ra te reta a Stella no ko mai ia Alice e: “Te papu nei iaku e ka rekareka roa koe te kite e ko te vaine i apii ana koe te Pipiria mei te mataiti 1974 mai, kua papetitoia aia i ko i te uruoaanga tapere i oti ua akenei.”

Eaa ra tei tupu? Akamarama mai a Alice e, muri ake te mate anga tana tane i te mataiti 1997, kua taitaia maata tikai tona ngakau. Kua pure aia ki te Atua. Kare i pou te ngauru miniti, kua tae mai e rua nga Kite tuatua reo Punjabi ki tona kainga e kua vaoo mai i te aenga pepa Eaa te Manakonakoanga no te Akaperepereia Tei Mate Ra? Irinaki a Alice e kua pauia mai tana pure, i reira kua manako aia e kia piri akaou ki te Au Kite o Iehova. Inara ka kimi aia ia ratou kiea? Kitea mai ra oki iaia te atereti ta Stella i oake mai no te putuputuanga Punjabi. Kua aere atu a Alice ki te Are Uipaanga Patireia e kua ariki rekarekaia mai aia e te au taeake pera te au tuaine tuatua reo Punjabi. “Kua vai rai te pumaana o te aroa takinga meitaki tei akaariia mai kiaku e tei tauturu i te akakore i toku ngakau taitaia,” i na Alice ei.

Kua akamata aia i te aere putuputu ki te au uipaanga e kua akamata akaou i tana apii Pipiria, kua apii i te tuatua e te tatau meitaki i te reo Punjabi. I te mataiti 2003 kua papetitoia aia. I roto i tana reta kia Stella, teia tana i tuatua, “Meitaki maata no te ruru i taua au ua ra e 29 mataiti akenei, e no te akaari mai te akaraanga meitaki noku kia aru.”

“Meitaki maata no te ruru i taua au ua ra e 29 mataiti akenei, e no te akaari mai te akaraanga meitaki noku kia aru.”​—Alice

Eaa taau ka mou mai mei teia au tupuanga? Penei kare e tupu vave te ua mei taau e manako ra, inara mei te mea e te inangaro ra tetai tangata kia kite i te Atua, e ngakau tuatua tika tona e te maru, ka akatika a Iehova i te tuatua mou kia tupu i roto i tona ngakau. Akamaara ana i te tuatua i roto i ta Iesu akatutuanga: “Te kao ra e te tupu ua ra taua ua ra, kare aia [te tangata i ruru] i kite i te tupu anga. Na te one uaorai oki i akatupu ake; ko te kao anga tei mua, ei reira te kaui anga, e muri ake ko te sitona pakari i roto i te kaui.” (Mare. 4:27, 28) E tupu marie ua ana te ua e ‘na te one uaorai e akatupu’ mai i te reira. Ko te tika, kare te tangata tutu i te Patireia i kite e akapeea teia me raveia. No reira kia mauruuru ua atu rai te ruru anga. Penei ka mauruuru rai taau kokoti anga.

Tetai, eiaa e ngaropoina i te puapinga o te pure. Kare a Georgina raua ko Christine i akamutu ana i te pure kia Iehova. Me ‘tamou marie tikai koe i te pure’ e kare rava e tuku i te au, “e manganui akera te rā,” ka kitea akaouia e koe te “kai” taau i titiri ana ki runga i te vai.​—Roma 12:12; Kohe. 11:1.