Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kia Akapumaanaia​—Akapumaana Atu i Tetai Ke

Kia Akapumaanaia​—Akapumaana Atu i Tetai Ke

No te tu apa ua nei o te tangata, kua na roto pouroa ana tatou i te au tu maki, tetai pae ra e maki kino. Me na roto tatou i taua tu maki kino ra, akapeea ana tatou me akakoromaki?

Tetai ravenga puapinga kia rauka i te akakoromaki koia oki, te akapumaana anga mai a te pamiri, te au oa, e te au taeake irinaki.

E riro ana te au tuatua aroa takinga meitaki a te au oa, mei te akari manongi rai tei rapakau ia tatou kia maroiroi. (Mase. 16:24; 18:24; 25:11) Tera ra kare te au Kerititiano mou e manako ua ana i to ratou anoano no te akapumaana anga. Ka tauta pakari ratou i te ‘akapumaana i te aronga i rokoia e te mate, i te pumaana a te Atua i pumaanaʼi ratou uaorai nei.’ (2 Kori. 1:4; Luka 6:31) Kua kite tikai a Antonio i teia, koia tetai akaaere tapere i Mexico.

Te kite anga a Antonio e kua tu aia i te maki lymphoma, tetai tu cancer i roto i te toto, kua mamae tikai tona ngakau. Tera ra, noatu tona mamae ngakau, kua tauta pakari aia i te akono i tona tu taitaia. Akapeea ra? Kua tauta aia i te akamaara i te au imene Patireia, e te imene anga kia rauka iaia i te akarongo i te au tuatua e te akamanako oonu i te reira. Kua riro katoa te pure anga maata e te tatau anga i te Pipiria ei akapumaana maata iaia.

I teianei, kua kite a Antonio e ko tetai ravenga maata tei tauturu iaia, ko tona au taeake irinaki. Karanga aia e: “Me kite maua ko taku vaine i te tu taitaia, e pati ana maua i tetai mema pamiri, e tangata pakari i roto i te putuputuanga, kia aere mai kia pure no maua. Kua akapumaana teia ia maua e te akamaru i to maua taitaia. Te mea maata,” i nana ai, “no te turuturu a to maua pamiri e te au taeake irinaki, kare i roa ana, kua rauka ia maua i te akakoromaki i to maua tu taitaia.” Pumaana tikai aia i te aroa e te takinga meitaki o te au taeake!

Tetai ravenga ke ei tauturu ia tatou i te au tuatau taitaia koia oki, te vaerua tapu tei taputouia mai. Akakite te apotetoro ko Petero e e apinga aroa te vaerua tapu o te Atua tei “orongaia mai.” (Anga. 2:38) Kua tupu tikai te reira i te Penetekote 33 T.N., te akatainuia anga te manganui ki te vaerua tapu. Noatu te tuatua ra a Petero no te aronga tei akatainuia, ka rauka katoa ia tatou pouroa te apinga aroa o te vaerua tapu. Ka oronga uaia mai teia apinga aroa e mutu kore ua atu, no reira, eaa ka kore ei e pati ua rai i te reira?​—Isa. 40:28-31.

AKAMANAKO ATU I TE ARONGA MAMAE NGAKAU

E maata te au tu ngata ta te apotetoro ko Paulo i akakoromaki, e mei vaitata rai aia i te mate. (2 Kori. 1:8-10) Tera ra, kare a Paulo i taitaia maata ana i tona oraanga. Rauka iaia te akapumaana anga i te kite e ka tauturu mai te Atua iaia. Kua tata aia e: “Kia akameitakiia te Atua, te Metua o to tatou Atu ra o Iesu Mesia, te tumu o te aroa, e ko te Atua nona anake te pumaana; Ko tei akapumaana mai ia matou i to matou au mate katoa nei.” (2 Kori. 1:3, 4) Kare a Paulo i akatika ana i tona au manamanata kia akataitaia iaia. Mari ra, tona au taitaia i akakoromaki, kua tauturu iaia kia akamanako atu i te au taeake, kia rauka iaia te akapumaana atu i etai ke i to ratou tuatau taitaia.

Te meitaki mai anga te maki o Antonio, kua rauka iaia i te oki ki roto i te angaanga tutaka. E akaari ua ana aia i tona inangaro no tona au taeake irinaki, inara kua tauta pakari raua ko tana vaine i te atoro e te akamaroiroi atu i te au taeake tei maki. Ei akaraanga, te atoro anga raua i tetai Kerititiano e akakoromaki ra i tona maki kino, kua kite mai a Antonio e kare teia taeake e inangaro ana i te aere ki te au uipaanga. “Kare no te mea e kare ona inangaro ia Iehova me kore i te au taeake,” i akamarama mai ei a Antonio, “mari ra, kua riro tona turanga maki ei takino i tona manako ngakau kia akaparuparu iaia.”

Tetai mataara i akamaroiroi ei a Antonio i te taeake tei maki, koia oki te pati iaia kia pure no te katoatoa i ko i tetai akaputuputuanga tamataora. Noatu kare aia e manako ana e ka rauka iaia, kua ariki aia i te patianga. Akakite mai a Antonio e: “Mareka tikai tana pure, e i muri mai, mei tetai tangata ke rai aia. Kua maroiroi akaou mai aia.”

Ae, kua rauka ia tatou pouroa i te akakoromaki i tetai ua atu tu mamae, te mea maata me kore te mea meangiti. Inara mei ta Paulo i tuatua, ka rauka i teia i te akapumaana atu i tetai ke i to ratou tuatau taitaia. No reira, kia manako atu tatou i te mamae o te au taeake Kerititiano e kia aru i to tatou Atua ko Iehova, na te akapumaana anga i etai ke.