TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Mati 2013

Akamaroiroi teia makatini i te au Kerititiano kia akakoromaki roto te oro anga no te ora. Akamarama katoa akapeea tatou e kite ei i to tatou uaorai ngakau e kia kite i to tatou Atua ko Iehova.

Te Aronga e Inangaro ra ia Iehova, ‘Kare Ratou e Akaturoriia’

Te aronga e inangaro ia Iehova, kare ratou e akaturoriia. Akapeea ra? Eaa te ka tauturu ia tatou kia oro tamou i te oro anga ora.

E ‘Ngakau Kite’ Ainei Toou ia Iehova?

Oronga mai te tuatua a te peroveta ko Ieremia i te akamaaraanga kia akono i toou ngakau.

‘Kua Kite Tatou i te Atua’—Eaa ta Tatou ka Rave i Teianei?

Apii i te tumu ka anoanoia kia akara putuputu i toou akarongo e to irinaki anga i te Atua ko Iehova.

Kia Akapumaanaia​—Akapumaana Atu i Tetai Ke

Kua tu tetai pae i te maki kino. Me rokoia e teia au turanga ngata, akapeea me akakoromaki?

Ko Iehova​—To Tatou “Akapuanga”

Noatu e noo ana tatou i tetai ao kino, eaa i papu ei ka paruru a Iehova i tona iti tangata?

Akangateitei i te Ingoa Maata o Iehova

Eaa toou manako te tikaanga ngateitei kia kite i te ingoa o Iehova? Eaa te aiteanga i tona ingoa?

Na Josephus Tikai Ainei i Tata?

Na te tata tuatua ko Flavius Josephus i tata i te Testimonium Flavianum?

Auraka e Tuku i te Au!

Auraka e tuku i te manakonakoanga ka ariki tetai i te tuatua mou. Tatau i te au tua no tetai pae tei rave i teia.